Newsblog \ Συμβουλές - Προτάσεις \ Μίσθωση κατοικίας και συχνά ερωτήματα
OA_show("150");

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011

Μίσθωση κατοικίας και συχνά ερωτήματα

1. Τι γίνεται όταν ο ενοικιαστής μου καθυστερεί ή αρνείται να καταβάλει το ενοίκιο;

Όταν ο ενοικιαστής σας καθυστερεί να καταβάλει το ενοίκιο, τότε εσείς καλό θα ήτανε να επιμείνετε προκειμένου να λυθεί το θέμα χωρίς τη συμμετοχή κάποιου δικηγόρου. Σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης τότε μέσω δικηγόρου μπορείτε να κάνετε αγωγή και να απαιτήσετε τα ενοίκια ή να προχωρήσετε σε αγωγή εξώσεως και να απαιτήσετε την αποχώρηση του ενοικιαστή και την καταβολή των ενοικίων. Βασική προϋπόθεση βέβαια είναι ο ενοικιαστής να έχει περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η πληρωμή των οφειλών αλλιώς θα πρέπει να περιμένετε μέχρι ο οφειλέτης-ενοικιαστής σας να αποκτήσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο στο όνομά του, κάτι που πρακτικά δυσκολεύει πολύ την είσπραξη της οφειλής. Η διαδικασία απαίτησης των ενοικίων στο Δικαστήριο διαρκεί γύρω στο χρόνο, καθώς η δίκη προσδιορίζεται μετά από 5-6 μήνες και η απόφαση βγαίνει μετά από άλλους τέσσερις μήνες περίπου (ενδεικτικά). Ο οφειλέτης-ενοικιαστής εκτός από τα έξοδα δικηγόρου που πρέπει να καλύψει για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, πληρώνει και τόκους που μετράνε από τη στιγμή που του κοινοποιείται το έγγραφο αγωγής.


Ενοικιάσεις σπιτιών Αθήνα | Ενοικίαση κατοικιών Θεσσαλονίκη | Ενοικιάσεις σπιτιών Κρήτη | Ενοικιάσεις σπιτιών Κύπρος

2. Ο ενοικιαστής θέλει να φύγει πριν από τη λήξη του συμβολαίου.

Ο ενοικιαστής δεν έχει δικαίωμα να αποχωρήσει πριν από τη λήξη του συμβολαίου. Σε περίπτωση που θελήσει να φύγει είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τα μισθώματα που υπολείπονται, κάτι που μπορεί να απαιτήσει και ο ιδιοκτήτης δικαστικώς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το Δικαστήριο δικαιώνει τον ιδιοκτήτη ωστόσο η διαδικασία μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρα, καθώς απαιτείται περίπου ένας χρόνος για την πρωτόδικη απόφαση και άλλος ένας περίπου εάν ασκηθεί έφεση. Οι υποθέσεις αυτές οδηγούνται στα Δικαστήρια μόνο εάν ο χώρος μείνει χωρίς να ενοικιαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, διάστημα που βάσει του συμβολαίου θα χρησιμοποιούσε το χώρο ο ενοικιαστής που αποχώρησε. Συνήθως ο ενοικιαστής, σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη, καλό θα ήτανε να μεσολαβήσει το διάστημα των 6 μηνών και να υπάρχει έγγραφη ενημέρωση ως απόδειξη της έγκυρης ενημέρωσης, "σπάει" το συμβόλαιο χωρίς να πληρώσει τα υπόλοιπα μισθώματα και ο ιδιοκτήτης νοικιάζει άμεσα το χώρο. Επίσης όπως έχουμε πει πολλές φορές η βοήθεια σας στην εύρεση του νέου ενοικιαστή μπορεί να σας απαλλάξει από πολλά προβλήματα. Φανταστείτε να πηγαίνατε στον ιδιοκτήτή σας και να του λέγατε αποχωρώ από το μίσθιο αλλά σου έχω βρεί ήδη ενοικιαστή! Ούτε γάτα... ούτε ζημιά!

Ο μισθωτής μπορεί όμως να καταγγείλει μια αστική μίσθωση πριν την συμβατική της λήξη ΜΟΝΟ στις εξής περιπτώσεις:

α) αν δεν του παραχωρήθηκε η χρήση ή αν του αφαιρέθηκε αργότερα (βλ.585 ΑΚ)

β) αν η χρήση του μισθίου συνεπάγεται σπουδαίο κίνδυνο της υγείας του μισθωτή ή των συνοικούντων οικείων του (βλ. 588 ΑΚ),

γ) αν ο μισθωτής είναι δημόσιος υπάλληλος και μετατεθεί (άρθρ. 613 ΑΚ)

δ)στις μισθώσεις εφ` όρου ζωής ή συμβατικού χρόνου πέραν της 30ετίας, αν πέρασε 30ετία (βλ. 610 ΑΚ).

Επίσης έχει κριθεί νομολογιακά ότι ο μισθωτής μπορεί να αποχωρήσει αν συντρέχει "σπουδαίος λόγος".

3. Πόσα εγγυήσεις πρέπει να καταβάλει ο νέος ενοικιαστής;

Συνήθως καταβάλλονται 1-2 μισθώματα (1 για τα παλαιά διαμερίσματα και 2 για τα νεόδμητα διαμερίσματα ή τα επιπλωμένα), τα οποία και επιστρέφονται στον ενοικιαστή με την αποχώρησή του. Για να επιστραφούν βέβαια θα πρέπει να μην υπάρχουν φθορές ή ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Μέρος της εγγύησης ή ολόκληρο το ποσόν μπορεί να κρατηθεί και σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές προς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή εάν δεν έχουν εξοφληθεί τα κοινόχρηστα. Σε καμία περίπτωση μη καταβάλετε περισσότερα από δύο ενοίκια ως εγγύηση.

4. Μπορεί ο ιδιοκτήτης να απαιτήσει από τον ενοικιαστή να αποχωρήσει πριν από τη λήξη του μισθωτηρίου συμβολαίου;

Με βάση τη νομοθεσία το min διάστημα ενοικίασης ακινήτου είναι η 3ετία ακόμα και αν το μισθωτήριο αναφέρει μικρότερη διάρκεια από αυτή των 3 ετών. Εάν όμως συντρέχει σοβαρός λόγος όπως είναι η μη καταβολή του ενοικίου ή η αλλαγή χρήσης του χώρου ίσως να υπάρξει πιθανότητα αποχώρησης του ενοικιαστή. Ακόμη και εάν ο ιδιοκτήτης θέλει να χρησιμοποιήσει το χώρο για ιδιοκατοίκηση, η υφιστάμενη νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή και προβλέπει ότι τέτοια απαίτηση μπορεί να προβάλει μόνο εάν δεν υπάρχει άλλο ακίνητο στην ιδιοκτησία του. Και σε αυτή την περίπτωση όμως δίνει ένα ποσό στον ενοικιαστή ως αποζημίωση ενώ εάν ζητήσει το ακίνητο για ιδιοκατοίκηση και στο τέλος δεν το χρησιμοποιήσει έτσι, μπορεί να πληρώσει επιπλέον αποζημίωση.

5. Τι γίνεται εάν ο ενοικιαστής εγκαταλείψει το χώρο εν αγνοία του ιδιοκτήτη και εξαφανιστεί;

Εάν ο ενοικιαστής εγκαταλείψει το χώρο εν αγνοία του ιδιοκτήτη, ο ιδιοκτήτης μπορεί κάνοντας χρήση των προσωπικών και περιουσιακών στοιχείων του ενοικιαστή να απαιτήσει όλες τις οφειλές, ακόμη και αυτές που αφορούν την πρόωρη αποχώρησή του. Τα πράγματα δυσκολεύουν εάν ο ενοικιαστής δεν έχει στο όνομά του περιουσιακά στοιχεία, κάτι που αποκλείει ουσιαστικά τον ιδιοκτήτη από οποιαδήποτε διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του. Για το λόγο αυτό πριν από τη σύναψη του συμβολαίου, ο ιδιοκτήτης οφείλει να ελέγξει την ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων στο όνομα του ενοικιαστή.

6. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη;

Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στον ενοικιαστή τον χώρο κατάλληλο για τη χρήση για την οποία συμφωνήθηκε κατά το μίσθωμα. Επιπλέον είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει τυχόν φθορές που προκύπτουν από φυσική φθορά και οι οποίες απειλούν την υγεία των ενοίκων και την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων εντός της οικίας.

Σε γενικές γραμμές, ο ενοικιαστής πληρώνει ζημιές που έγιναν από αμέλειά του ή σκόπιμα κατά το διάστημα χρήσης του ακινήτου (π.χ σπάσιμο τζαμαρίας, πόρτας κλπ). Ο ιδιοκτήτης καλείται να καλύψει επισκευές που σχετίζονται με τη συντήρηση του ακινήτου (π.χ υγρασίες στον τοίχο, υδραυλικές εγκαταστάσεις κλπ). .

7. Ποιος είναι υποχρεωμένος να βάψει το σπίτι ή να κάνει τις απαιτούμενες επισκευές κατά την ενοικίαση;

Ουδεμία υποχρέωση έχουν οι ενοικιαστές να επισκευάζουν τις ζημιές που έχουν προκληθεί, λόγω της φυσιολογικής φθοράς του χρόνου, σε ένα ακίνητο (διαμέρισμα, σπίτι, κατάστημα), όταν το ξενοικιάζουν. Αυτό αναφέρεται σε απόφαση του Αρείου Πάγου με την υπ αριθμ. 633/2010 στην οποία, ωστόσο, τονίζεται πως οι ενοικιαστές, με τη λήξη της μίσθωσης, οφείλουν να επισκευάζουν ή να καταβάλλουν τα χρήματα που απαιτούνται για τις ζημιές που ξεφεύγουν από τα όρια των φυσιολογικών φθορών και έγιναν με δική τους υπαιτιότητα.

Εάν δεν έχει κάνει ο ίδιος τις απαραίτητες εργασίες, ο νέος ενοικιαστής τις αναλαμβάνει απαιτώντας να πληρώνει κάθε μήνα χαμηλότερο ενοίκιο. Όλα αυτά βέβαια φροντίστε να αναφέρονται στο μισθωτήριο συμβόλαιό σας για να είστε σίγουροι ότι θα γίνουν και αν όχι να μπορέσετε να καταγγείλετε το μισθωτήριο και να αποχωρήσετε χωρίς προβλήματα.

8. Έλεγχος κατοικίας πριν τη μίσθωση.

Ελέγξτε προσεκτικά και χωρίς βιασύνη το σπίτι που βρήκατε για να μισθώσετε, καθώς και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, μαζί με τα πρόσωπα που θα συγκατοικήσουν μαζί σας. Αν είναι βράδυ ζητείστε να το δείτε και με το φως της μέρας. Αν υπάρχουν εμφανή ελαττώματα ζητείστε να αποκατασταθούν ή να αναγραφούν στο μισθωτήριο. Ελέγξτε αν γύρω από το σπίτι υπάρχουν όσα χρειάζεστε (συγκοινωνία, αγορά, σχολεία κλπ.)

OA_show("151");

Γράψε το σχόλιό σου.

Refresh Captcha
 • , Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012
  καλησπέρα.Νοικιάζω ενα σπιτι σε μια πολυκατοικια και τα κοινοχρηστα τα βγάζει εταιρία. Το ποσό που αντιστοιχεί στην εταιρία για τα κοινοχρηστα το πληρώνω εγω ή ο ιδιοκτήτης?
 • , Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2012
  έχω 3ετές συμβόλαιο και έχω βρει μεσα σε ενα χρονο , κατσαριδες, σαλαμανδρα και εν τελει ενα ποντικι!και κυνηγώντας το ανακαλυψα οτι ειχε τρυπες στον τοιχο πισω απο τα ντουλαπια της κουζινας(που οδηγουν στο φωταγωγο, το οποιο ξεκιναει απο το δικο μου οροφο-πρωτο). το σπιτι κα8αριζεται ανεληπως. εχω διωρ8οσει πολλα απο τα προβληματα του(οπως και τον αρχικο κα8αρισμο του και βλαβεσ απο την ιδιοκτητρια). Σε αυτη την περίπτωση μπορω να σπάσω το συμβόλαιο? γιατι εχω παθει σοκ και δεν αντεχω ν μείνω μεσα!
 • , Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012
  εχω συμβόλαιο μεχρι τον ιουλιο το 2013. ο ιδιοκτητης μου ανακοινωσε οτι σκοπευει να πουλησει το σπιτι. στο συμβόλαιο υπηρχε προβλεψη για αποζημιωση μου αν γινοταν κατι τετοιο και τωρα δεν το αναγνωριζει. τι μπορω να κανω και ποσο καιρο μπορω να μεινω στο σπιτι εαν τελικα πουληθει μεχρι να βρω καινουργιο διαμερισμα
 • , Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012
  Καλημέρα, Νοικιάζω σπίτι για 15 χρόνια και δεν έχω απασχολησει ποτε τον ιδιοκτητη με εξοδα για βαψιματα, εσωτερικες διορθώσεις κλπ. ειμαι και τυπικη με το ενοικιο στην ωρα του. Χαλασε λοιπον ο ηλιακος (εξωτερικό σώμα στην ταράτσα) και εστειλε ο ιδιοκτητης δικο του ανθρωπο να διαπιστωσει την ζημια και του ειπε οτι ο ηλιακος θέλει άλλαγμα και θα κοστισει περιπου 500 euro. Ο ιδιοκτητης επιμενει οτι ειναι δικο μας κοστος αφου χαλασε απο χρήση μας... έχει δικιο ?? και αν εγω αυριο αλλάξω σπίτι θα παρω τον ηλιακο πόυ του έβαλα καινούργιο?? ευχαριστω για την απάντηση σας.
 • , Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012
  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΕΧΩ ΝΟΙΚΙΑΣΕΙ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΛΗΞΕ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ,ΠΑΡ ΟΛΟ ΠΟΥ ΤΟ ΖΗΤΗΣΑ ΑΡΚΕΤΕΣ ΦΟΡΕΣ.ΤΟΥ ΧΡΩΣΤΑΩ ΚΑΠΟΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ.ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΩΣΗΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΧΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΓΕΙΣ?ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ 2 ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΔΩΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΗ.ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ?
 • , Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012
  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ΣΧΕΔΟΝ 4 ΧΡΟΝΙΑ (ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2008) ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 2011 ΕΛΗΞΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΦΤΙΑΞΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΙ ΑΣ ΕΧΩ ΖΗΤΗΣΕΙ ΕΓΩ, ΛΟΓΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑΣ.ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΧΩ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΩΣΤΑΩ ΚΑΠΟΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΩΣΗΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΧΩ ΝΑ ΦΥΓΩ,ΚΑΙ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑΩ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ?ΕΠΙΣΗΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ Ι ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΔΩΣΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ? ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝ,ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΥΝΤΟΜΑ!ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ!
 • , Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012
  Χρυσοθέμη σ ευχαριστώ για την απάντησή σου σχετικά με την ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης κατοικίας, αλλά μίλησα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών και μου είπε ότι η τριετία δεν δεσμεύει μόνο τον ιδιοκτήτη αλλά και τον ενοικιαστή, μετά από απόφαση του Άρειου Πάγου! Αρα αν εγώ φύγω νωρίτερα μπορεί να προσφύγει δικαστικά απαιτώντας όλα τα μισθώματα μέχρι την λήξη της τριετίας, εκτός κι αν του στείλω εξώδικη επιστολή ανακοινώνοντάς του την απόφασή μου να αποχωρήσω από το μίσθιο, πράγμα που θα μου κοστίσει αμοιβή δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή. Τί ισχύει τελικά??
 • , Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012
  Χρυσοθέμη ευχαριστώ για την απάντηση αλλά ο πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών όπου τυχαίνει να είμαι μέλος, μου είπε ότι η τριετία, ως ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης, δεσμεύει ΚΑΙ τον μισθωτή. Άρα αν φύγω πιο νωρίς, μπορεί ο ιδιοκτήτης να προσφύγει δικαστικά και να απαιτήσει τα μισθώματα όλων των μηνών μέχρι τη λήξη του συμβολαίου! Κι αυτό ισχύει με απόφαση του Άρείου Πάγου. Τί να πιστέψω λοιπόν? Ότι εσύ δεν εισαι ενημερωμένος σωστά ή ότι αυτός μου λέει ψέματα??
 • , Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012
  Εύη, Έχεις δίκιο! Εφόσον συμφωνήσατε 2 χρόνια το συμβόλαιο έχει λήξει και φεύγεις όποτε θες! Δεν υπάρχει συμβόλαιο για να σε δεσμεύει! Η τριετία είναι η νόμιμη διάρκεια μίσθωσης κατοικίας αλλά έχει τεθεί για την προστασία του μισθωτή. Οπότε και λιγότερο χρόνο να συμφωνήσατε ισχύει αυτός (δλδ η διετία!).
 • , Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012
  Ανώνυμη, Ιδού ο ν.3986/11 που άλλαξε τα φορολογικά (δυστυχώς προς το χειρότερο..!!!) «α) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας ορίζεται κλιμακωτά, για τα ογδόντα (80) πρώτα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα επόμενα από ογδόντα ένα (81) μέχρι και εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με εξήντα πέντε (65) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα επόμενα από εκατόν είκοσι ένα (121) μέχρι και διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με εκατόν δέκα (110) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα διακόσια ένα (201) έως τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής με διακόσια (200) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και για τα πλέον των τριακοσίων (300) τετραγωνικών μέτρων κύριων χώρων αυτής, με τετρακόσια (400) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.» 2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, ορίζεται ως εξής: αα) για τα αυτοκίνητα μέχρι χίλια διακόσια (1.200) κυβικά εκατοστά σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ ββ) για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των χιλίων διακοσίων (1.200) κυβικών εκατοστών προστίθενται εξακόσια (600) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά μέχρι τα δύο χιλιάδες (2.000) κυβικά εκατοστά, γγ) για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών εκατοστών προστίθενται εννιακόσια (900) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά και μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά και δδ) για αυτοκίνητα μεγαλύτερα από τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά προστίθενται χίλια διακόσια (1.200) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά.» 3. Η υποπερίπτωση αα της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής: «αα) για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι πέντε (5) μέτρα, στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ενώ για τα πάνω από πέντε (5) μέτρα το πόσο αυτό αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ το μέτρο.» Δικαιούσαι,όμως,αφού παίρνεις επίδομα ανεργίας να αμφισβητήσεις το τεκμήριο εαν πληρώνεις λιγότερα απο αυτά που "τεκμαίρεται" οτι πληρώνεις! (άρθρο 16 παρ.3 περ.ε). Ρώτα και κανα φοροτεχνικό για πιο πολλές λεπτομέρειες!
 • , Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012
  Θρασύβουλε, Το να κόβονται αποδείξεις είναι υποχρέωση, αφού αν δεν κόβονται ο ιδιοκτήτης φοροδιαφεύγει και υπάρχουν κυρώσεις. Ακόμη όσον αφορά τη διάρκεια της μίσθωσης κατα νόμον μία μίσθωση κατοικίας είναι τριετής. Ωστόσο, αυτή η τριετία έχει τεθεί υπερ του μισθωτή, οπότε ακόμα και λιγότερο χρόνο να συμφωνήσετε κανένα πρόβλημα!!! Οι αποδείξεις θα πρέπει να κατατίθενται στη φορολογική σου δήλωση μαζί με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη σου(Όνομα,Επώνυμο,Διεύθυνση κτλ.). Τώρα εαν συγκατοικήσεις αν το συμβόλαιο έχει και τα δύο ονόματα τότε θα κόβονται δύο αποδείξεις για τον καθένα και ο καθένας θα τις καταθέτει στη φορολογία του. Μην το κάνεις στο όνομά σου μόνο, γιατι δεν πληρώνεις μόνο εσύ!!! ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΟΙΠΟΝ!!! Ο ιδιοκτήτης πρέπει να συντάξει συμβόλαιο για φορολογικούς λόγους(+για το ενεργειακό πιστοποιητικό). Τί θα καταθέσει στη Δ.Ο.Υ.,αλλιώς; Είναι υποχρεωμένος. Επίσης,αν δεν καταθέσει το μισθωτήριο σε 30 μέρες προθεσμία απο την υπογραφή του,στη Δ.Ο.Υ.,τότε σύμφωνα με το άρθρο 77 ν.2238/94 υφίσταται κυρώσεις! Καταθέτεις πάντα τις αποδείξεις σου γιατι έτσι το ποσό που δίνεις για ενοίκιο σου αφαιρείται απο το συνολικό φορολογητέο εισόδημα και θα πρέπει να το ξέρουν στην εφορία!!!(Άρθρο 8 παράγραφος γ περίπτωση αα).
 • , Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012
  Αλεκς Πήγαινε στην κατα τόπον Δ.Ο.Υ. που είναι κατατεθειμένο και ζήτα ένα αντίγραφο!
 • , Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012
  ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΠΑ, Ο υπερθεματιστής γίνεται πλέον εκμισθωτής. Η μίσθωση συνεχίζεται κανονικά μόνο που αλλάζει πια ο ιδιοκτήτης ο οποίος υπεισέρχεται στη θέση του παλιού!
 • , Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012
  Μενελαος, Κανονικά ο ιδιοκτήτης το πληρώνει καθότι είναι αναγκαία δαπάνη! Αν όμως συμφώνησες μαζί του διαφορετικά,ισχύει η συμφωνία που έκανες! Τσέκαρε και το μισθωτήριό σου να δεις τί ακριβώς έχεις συμφωνήσει μαζί του!
 • , Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012
  ιωαννης, Αν το πρόβλημα ήταν σοβαρό τότε δεν έχει δικαίωμα να στο ζητήσει. Πρέπει να έχεις ένα διάστημα για να προετοιμάσεις τη μετακόμισή σου στο κάτω κάτω! Δε μπορείς να φύγεις αμέσως με το που λήξει η μίσθωση, ούτε φυσικά και να πετάξεις! Δεν έχει δίκιο! Δικαιούσαι χρόνο!!!
 • , Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012
  σοφία, Τότε έχεις δικαίωμα να αρνηθείς να του πληρώσεις το ενοίκιο ή να ζητήσεις μείωση, να καταγγείλεις τη μίσθωση μένοντας κάποιους μήνες τζάμπα για να πάρεις την εγγύηση και μετά σηκώνεσαι και φεύγεις! Και αν έχεις υποστεί ζημίες να ζητήσεις και αποζημίωση!
 • , Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012
  Αργύρης, Ναι! Αυτό ονομάζεται "Τροποποιητική καταγγελία" και είναι μία καταγγελία η οποία εξαρτάται απο το αν θα δεχτείς την αλλαγή εσύ ή όχι! Παράνομη είναι όταν γίνεται καταχρηστικά ή όταν δεν σου δίνει προθεσμία να το σκεφτείς κτλ. Δεν έχετε πλέον και συμβόλαιο να τη δεσμεύει!
 • , Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012
  Vasilis, Εφόσον υπάρχει πραγματικό ελάττωμα στο μίσθιο που δεν το διορθώνει και δεν ανταποκρίνεται στην υποχρέωσή του να διατηρεί το μίσθιο κατάλληλο για τη μίσθωση έχεις κάθε δικαίωμα όχι μόνο να φύγεις αλλά και να κρατήσεις την εγγύηση και να ζητήσεις και αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία έχεις υποστεί λόγω της υγρασίας αλλά και ηθική βλάβη αφού η παράλειψή του είναι αντίθετη με τη συμβατική καλή πίστη συνιστά και αδικοπραξία! Μην τον φοβάσαι! ΕΧΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΝΑ ΣΗΚΩΘΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙΣ.ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΙΑ ΝΑ "ΠΑΤΣΙΣΕΙΣ" ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΓΕ ΑΠΟ ΚΕΙ ΜΕΣΑ!!!(ΕΓΩ ΕΔΩ ΚΑΙ 10 ΜΗΝΕΣ ΕΧΩ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΕΙΠΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΕ Η ΖΩΗ ΜΟΥ!!!
 • , Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012
  Το νομοθετικό διάταγμα 2548/1953 κύρωσε στη χώρα μας τη συνθήκη μεταξύ Ελλάδος και Η.Π.Α. περι διπλής φορολογίας. Εκεί λοιπόν ορίζεται(άρθρο XIV αν δεν κάνω λάθος) οτι απαγορεύεται να φορολογηθεί κάποιος διπλά στις δύο χώρες. Αν λοιπόν δηλωθεί στην Αμερική το εισόδημά της ο Ελληνικός φόρος εκπίπτει και δεν επιβαρύνεται διπλά! Η διπλή φορολογία και δήλωση απαγορεύεται! Επειδή όμως απο 3 σειρές δε γίνεται τόσο καλή συννενόηση αν εξακολουθείς να έχεις πρόβλημα γράψε μου τα λίγο πιο αναλυτικά! Περιμένω αν είναι.
 • , Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012
  βικυ, Ο αστικός κώδικας γενικά ορίζει οτι οι αναγκαίες δαπάνες (αυτές δηλαδή που απαιτούνται για να παραμείνει το μίσθιο κατάλληλο για τη συμφωνημένη χρήση) βαρύνουν τον ιδιοκτήτη! Αυτές οι διατάξεις είναι ενδοτικό δίκαιο, με την έννοια οτι ισχύουν, εάν και εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί κάτι αντίθετο και ειδικότερο στο μισθωτήριο. Εφόσον δε γράφει τίποτα η συμφωνία τότε ισχύει ο νόμος και ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο κατάλληλο για τη συμφωνημένη χρήση!
 • , Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012
  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΕ ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ, ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΝΟΙΚΙΑΣΕΙ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΝΩ ΤΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΘΕΛΕΙ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΛΗΞΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
 • , Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012
  Νοικίαζω ένα διαμέρισμα με έναρξη μίσθωσης 20/1/2010. Στις 25/11/2011 υπογράψαμε ιδιωτικό συμφωνητικό και συμφωνήσαμε σε μείωση μισθώματος. Αρα αυτή τη στιγμή έχει λήξει η διετία και η τριετία λήγει τον ερχόμενο Ιανουάριο. Θέλω να φύγω από το διαμέρισμα στις 14 του τρεχοντος αλλά ο ιδιοκτήτης μου λέει να πληρώσω όλο το μήνα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να του δώσω το μισό ενοίκιο. Τι πρέπει να κάνω? ειμαι υποχρεωμένη να κάνω αυτό που λεει? έχω δώσει εγγύηση αλλά σκοπεύω να καλύψω κάποια κοινόχρηστα που οφείλω μ αυτήν.
 • , Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012
  καλησπέρα,θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: ενώ δούλευα κανονικά με ενσημα ,ο εργοδότης μου μη μπορώντας να ανταπεξέλθει στις εισφορες του ικα, μου πρότεινε να μου κάνει απόλυση και να παίρνω το μισθό μου όπως και πριν και να παιρνω και το επίδομα ανεργιας. Τώρα θέλω να νοικιάσω ένα σπίτι. από τη στιγμή που στη φορολογική δήλωση μου δε θα εμφανίζονται έσοδα από μισθωτές υπηρεσίες παρά μόνο το επίδομα ανεργίας που λαμβάνω, η ενοικίαση σπιτιου στο όνομα μου αποτελεί τεκμήριο? πως μπορώ να το δικαιολογήσω ?
 • , Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012
  Καλησπέρα, Ετοιμάζομαι να νοικιάσω σπίτι για πρώτη φορά. Έχω τις εξής ερωτήσεις όπως είναι φυσικό: Οι αποδείξεις που κόβει ο ιδιοκτήτης πρέπει να τις καταθέσω στην εφορία; Επειδή θα συγκατοικήσω πρέπει να είναι στο όνομά μου οι αποδείξεις; Ποία στοιχειά πρέπει να αναγράφουν; Έχω κάποια φορολογική ελάφρυνση από την κατάθεση των αποδείξεων; Αν ναι - πόση είναι αυτή; Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης κόβει λιγότερη απόδειξη από τα χρήματα που του δίνω τι γίνετε ; - η αν δεν κόβει καθόλου απόδειξη Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να συντάξει συμβόλαιο; Δεδομένου ότι ίσως νοικιάσω το σπίτι για λιγότερο από 1 έτος, τι γίνετε εάν φύγω νωρίτερα, χάνω την εγγύηση; Η εγγύηση είναι 1 νοίκι αν δεν κάνω λάθος; Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων
 • , Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012
  Αν χαθηκε το συμβολαίο που ενοικιασαμε Δεκ 2011, που μπορουμε να παρουμε το αντιγγραφο, εκτος του ιδιοκτητη ?
 • , Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012
  Καλημερα σας!Για αλλαγη θερμοσιφωνα μετα απο βλαβη ποιος επιβαρυνεται με τα εξοδα, εφοσον 6 χρονια δουλευε κανονικα?Ο ενοικιαστης η ο ιδιοκτητης??
 • , Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012
  έχει λήξει το μίσθωμα που ήταν για δυο χρόνια και μετατηθωμε. λόγω προβλήματος ξεπέρασα τον χρόνο για 15 ημέρες Μου ζητά να του πληρώσω όλο τον μηνά τι να κάνω;
 • , Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012
  Ο ιδιοκτήτης αρνείται να βάλει τελική παροχή ρεύματος (έχει ακόμα εργοταξιακή). Ισχύει το μισθωτήριο;
 • , Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012
  και αν ο ιδιοκτητης αρνειται να διορθωσει τα καλοριφερ που λογω φυσικης φθορας θελουν αλλαγμα? τοτε τι κανεις?
 • , Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012
  Το μισθωτήριο συμβόλαιο που έχω υπογράψει στο διαμέρισμα που νοικιάζω έχει λήξει. Η ιδιοκτήτρια απαιτεί να υπογράψω καινούριο συμβόλαιο ή να αποχωρήσω άμεσα. έχει νομική υπόσταση ο παραπάνω ισχυρισμός της?
 • , Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012
  Καλησπερα , εχω κανει συμβολαιο για 2 χρονια αλλα θελω να το διακοψω γιατι το σπιτι εχει υπερβολικη υγρασια. Ο μετρητης υγρασιας μεσα στο σπιτι φτανει στο 75% το χειμωνα και για θερμανση εχει μονο ενα a/c. Επανειλημενως εχω πει στον ιδιοκτητη οτι εχω προβλημα αλλα απλα μου ελεγε να φτιαξει λιγο ο καιρος και θα το τακτοποιησει. 1 μηνα πριν το τελος του 1ου χρονου του ειπα να διακοψουμε το συμβολαιο γιατι δεν 8α αντεξω αλλο χειμωνα εκει μεσα. Αλλα αυτος δεν δεχεται γιατι λεει οτι δν περασε ο χρονος του συμβολαιου κ οτι του το ειπα αργα. Τι μπορω να κανω ;
 • , Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012
  Καλημέρα. Θα νοικιάσω ένα σπίτι με την φίλη μου, βάζοντας και τα δύο ονόματα στο μισθωτήριο συμβόλαιο. Αυτό σημαίνει ότι του χρόνου, εγώ θα πρέπει να δηλώσω το μισό ποσό που θα υποβάλουμε για τα ενοίκια. Επειδή όμως εκείνη κάνει φορολογική δήλωση στην Αμερική (έχει και ΑΦΜ στην Ελλάδα) τι ενέργειες θα πρέπει να κάνει στην Ελλάδα? Θα επιβαρυνθεί φορολογικά με τον οποιοδήποτε τρόπο? Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
 • , Τρίτη 28 Αυγούστου 2012
  υπαρχει καποιοσ νομοσ να υπποχρεωνει το σπιτονοικοκυρη μου να μου φτιαχνει το σπιτι χωρισ ομωσ να υπαρχει στο συμβολαιο? οπωσ μετα τα χρονια να το βαφει?
 • , Παρασκευή 24 Αυγούστου 2012
  arnaoutoglou@melina... Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 εδάφιο β του νόμου 1703/87(όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.5 του ν.2235/94) αν η μίσθωση είναι μικρότερη της τριετίας τότε το νόμιμο ποσοστό είναι ετησίως(μέχρι τη συμπλήρωση της τριετίας) 75% του τιμαρίθμου του κόσοτυς ζωής,όπως αυτός καθορίζεται απο την τράπεζα της Ελλάδος. Αν όμως είναι τριετίας και πέρα η μίσθωση τότε στο ύψος του ελευθέρου, δηλαδή όσο συμφωνήσετε!!!
 • , Παρασκευή 24 Αυγούστου 2012
  Piko, Αυτό είναι ζήτημα καλής πίστης. Το συμβόλαιο αρχίζει μεταγενέστερα αλλά εσύ για να εγκατασταθείς πρέπει να έχεις τα κλειδιά για να ρυθμίσεις τη διαμονη σου εκεί! Άρα δεν έχει δίκιο και η συμπεριφορά του είναι καταχρηστική(ΑΚ281-288)!
 • , Παρασκευή 24 Αυγούστου 2012
  tr.christos@yahoo, Αν στις υπόλοιπες υποχρεώσεις σου(ρεύμα, κοινόχρηστα, ευπρεπής συμπεριφορά στην πολυκατοικία και τους συγκατοίκους κτλ.)ήσουν εντάξει, τότε-εφόσον δεν σπας κανένα συμβόλαιο-έχεις δικαίωμα να καταγγείλεις τη μίσθωση αφού είναι αορίστου χρόνου. Οπότε,αν ήσουν εντάξει σε όλα δικαιούσαι ή να πάρεις πίσω την εγγύηση ή να μείνεις άλλον ένα μήνα μέσα για να την "πατσίσεις"...!!!
 • , Παρασκευή 24 Αυγούστου 2012
  ΣΟΦΙΑ, Έχεις υποχρέωση να παραδώσεις το μίσθιο στην ίδια κατάσταση που το παρέλαβες!Όμως οι φθορές που έχουν προκληθεί απο τη συμφωνημένη χρήση(Κάποια αλλοίωση του χρώματος των τοίχων κτλ.)δε σε βαρύνουν!Απο τη στιγμή που δεν συμφωνήσατε να το βάψεις φεύγοντας τότε δεν έχεις καμία τέτοια υποχρέωση!!!
 • , Τετάρτη 22 Αυγούστου 2012
  ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΤΕ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ;
 • , Κυριακή 19 Αυγούστου 2012
  Ο ιδιοκτητης αρνειται να μου δωσει τα κλειδια 10 μερες πριν την συμφωνημενη εναρξη του μισθωματος προκειμενου να επισκεφτoμαι το σπιτι για να παρω μετρα για τα επιπλα (και ΜΟΝΟ για αυτο) αφου εχει υπογραφει συμβολαιο και κατεβαλα εγγυηση(2 νοικια) και 1ο νοικι ,αλλα πριν την νομιμη διεκπεραιωση στην εφορια και την μεταφορα του ρολογιου της ΔΕΗ στο ονομα μου. Τι μπορω να κανω?
 • , Παρασκευή 17 Αυγούστου 2012
  Νοίκιασα ένα σπίτι στις 10/7/2005. Κάναμε με τον Ιδιοκτήτη το μισθωτήριο συμφωνητικό διάρκειας δύο ετών, το οποίο έληξε στις 10/7/2007. Στη συνέχεια εγώ παρέμεινα στο σπίτι μέχρι σήμερα χωρίς συμφωνητικό, λόγω αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Πλήρωσα τα ενοίκια κανονικά μέχρι και 10/9/2012 σύν ένα ακόμα ενοίκιο, ως εγγύηση, που κατέβαλα στην αρχή με την υπογραφή του συμφωνητικού. Τώρα όμως αποφάσισα να ξενοικιάσω. Σκοπεύω να το ανακοινώσω στον ιδιοκτήτη τέλος του μηνός Αυγούστου 2012, που πιστεύω ότι θα έχω κλείσει το καινούργιο σπίτι. Θα του παραδώσω το σπίτι πριν τις 10/9/2012. Θέλω να σας ρωτήσω αν δικαιούμαι επιστροφή της εγγύησης που κατέβαλα στην αρχή με το συμφωνητικό που ίσχυσε μόνο για δύο χρόνια. Σας ευχαριστώ. Με εκτίμηση Θανάσης Χρήστος
 • , Δευτέρα 6 Αυγούστου 2012
  ΝΟΙΚΙΑΖΟΥΜΕ ΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΔΩ ΚΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ, ΤΟ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ ΒΑΜΜΕΝΟ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΤΟ ΒΑΨΟΥΜΕ? ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΑΣ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΒΑΨΙΜΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ. ΣΤΟΥς ΤΟΙΧΟΥς ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΡΦΩΣΕΙ ΜΟΝΟ 5 ΚΑΡΦΙΑ.
 • , Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012
  Ηλίας, Εάν υπάρχει έγγραφο μισθωτήριο το οποίο ισχύει και δεν έχει λήξει ακόμα τότε ο νέος κτήτορας μέχρι τη λήξη της μίσθωσης δε σε κουνάει καθόλου! Αν όμως, έχετε συμφωνήσει διαφορετικά ή δεν υπάρχει έγγραφο που να αποδεικνύει μίσθωση τότε δυστυχώς μπορεί και να σε διώξει! Τώρα,ως προς τις δαπάνες, αυτές τις ζητάς απο τον τωρινό ιδιοκτήτη σου(και όχι απο τον καινούργιο) γιατι αυτός είναι αντισυμβαλλόμενός σου στη σύμβαση της μίσθωσης! Και ο νόμιμος λόγος είναι αθέτηση σύμβασης(Αυτό που λέμε σε καταχρηστική-κοινή γλώσσα "σπάσιμο συμβολαίου"...
 • , Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ, Αν επικαλεστείς οικονομική ένδεια και μεγάλη ανάγκη(π.χ. τώρα με την κρίση γίνονται μειώσεις πολύ πιο εύκολα απ ότι σε άλλες παλιότερες εποχές). Κάνε ένα τηλέφωνο στον ιδιοκτήτη σου και ανακοίνωσέ του οτι το ενοίκιο δεν είναι πια αυτό που μπορείς να δώσεις. Βέβαια, έχε υπόψη σου οτι αν και εκείνος πει οτι δε μπορεί να συνεχιστεί η σχέση σας με μειωμένο ενοίκιο μπορεί να σου πει "Βρες αλλού με λιγότερο ενοίκιο και να φύγεις",αλλά ακόμα και αυτό να γίνει πρέπει να σου επιστρέψει την εγγύηση και λοιπές προκαταβολές για το διάστημα που απέμεινε μέχρι και την τυπική λύση της μίσθωσης! Να είσαι ευγενικός και προσπάθησε να του δώσεις να καταλάβει οτι έχεις μεγάλη ανάγκη και οτι θες να μείνεις στο σπίτι, οτι το αγαπάς και οτι μέχρι τώρα ήσουνα εντάξει στις υποχρεώσεις σου και οτι είναι κρίμα να διαλυθεί η συνεργασία σας, οτι καλούς μισθωτές δύσκολα βρίσκεις κτλ....Παίχ το και λίγο!!!Καλή τύχη!!!
 • , Τετάρτη 1 Αυγούστου 2012
  Κατ αρχάς ζητώ συγγνώμη αν το ερώτημα έχει ξανατεθεί, με μια ανάγνωση του θέματος δεν πρόσεξα κάτι παρόμοιο. Νοικιάζω ένα ισόγεοι διαμέρισμα εδώ και ένα χρόνο. Μέχρι τώρα δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με τον ιδιοκτήτη και νομίζω το ίδιο και αυτός. Κάθε μήνα στις 30 ή 31 του τηλεφωνούμε και στις 1 λαμβάνει το ενοίκιο. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς διαπίστωσα οτι ο ιδιοκτήτης έχει βγάλει το ακίνητο σε αγγελία πώλησης. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας του ακινήτου τι ισχύει; Φυσικά και δεν πρόκειται να μπαστακωθώ στο σπίτι κάποιου που θέλει να κατοικήσει, αλλά εκτός από το κόστος και ταλαιπωρία της μετακόμισης (πρακτικά μου είναι αδύνατο να αφιερώσω έστω και 1 ώρα για κάτι τέτοιο τις περιόδους Οκτώβριο-Ιούνιο), υπάρχουν και κάποιες αγορές που έκανα (καυσόξυλα, πετρέλαιο θέρμασνης), τα οποία βέβαια αχρηστεύονται και δεν μπορώ να τα πάρω μαζί μου αν χρειαστεί. Εάν ο νέος ιδιοκτήτης θέλει να κατοικήσει, πως και για πόσο διάστημα κατοχυρώνομαι και μπορώ να ζητήσω αποζημίωση για τις παραπάνω δαπάνες, καθώς και για τα έξοδα μετακόμισης; Σημειωτέον οτι όλο το νοικοκυριό αγοράστηκε μετά την ενοικίαση του σπιτιού και μου κόστισε κυριολεκτικά μια περιουσία.
 • , Τρίτη 31 Ιουλίου 2012
  ΥΠΕΓΑΨΑ ΣΧΕΔΟΝ ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΟΙΚΙΑΣ ΠΡΙΝ ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ ΓΙΑ 2 ΧΡΝ ΑΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΕ 1ΧΡΝ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΩ ΣΙΓΟΥΡΑ!
 • , Σάββατο 21 Ιουλίου 2012
  σπυροςπ, Η σιωπηρή αναμίσθωση έχει όρους της αυτούς του πρώτου συμβολαίου ενώ η ρητή θέτει νέα σχέση!
 • , Σάββατο 21 Ιουλίου 2012
  σπυροςμ, Αν το ενοίκιο είναι υψηλό τότε ζήτα της μείωση! Και επιπλέον η τριετία σας δεσμεύει οπότε μπορείς και αυτό να της ισχυριστείς! Αυτό που θα υπογράψετε είναι ένα συμφωνητικό νέο και διαφορετικό απο το παλιό. Αρχίζει δηλαδή μία νέα μίσθωση και όχι συνέχεια της προηγούμενης! Σα να το νοικιάζεις πρώτη φορά! Άλλο το συμβόλαιο που ήδη έχεις και άλλο αυτό που θα υπογράψετε! Ισχύει δηλαδή το δεύτερο συμφωνητικό. Το πρώτο ακυρώνεται απο το δεύτερο! Απλά επειδή το ύψος του ενοικίου μάλλον είναι το θέμα μην το καθυστερείς!! ΖΗΤΑ ΜΕΙΩΣΗ!!! ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΕΣ. ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΚΑΛΟΣ ΑΝΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙ ΑΛΛΟΝ!!! ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΠΑΡΑ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΜΙΣΘΩΜΑ!!! ΑΥΤΟ ΝΑ ΤΟ ΘΥΜΑΣΑΙ!!!
 • , Σάββατο 21 Ιουλίου 2012
  kostas, Μπορεί να μην υπάρχει συμβόλαιο αλλά υπάρχει νόμιμη διάρκεια (3)τρία έτη για κάθε μίσθωση! Άρα και πάλι είσαι δεσμευμένος! Μόνο αν έχεις κάποιο σοβαρό λόγο μπορείς να τον επικαλεστείς και να φύγεις!!!
 • , Σάββατο 21 Ιουλίου 2012
  κωστας, Μάλλον κάτι με την εφορία έχει κάνει και τα παίρνει μαύρα! Δεν έχει υπογραφές το συμβόλαιο για να μη μπορείς να αποδείξεις οτι το συμβόλαιο έγινε για 250 ευρώ! Φοροδιαφυγή είναι αλλά έχεις μάρτυρες να το αποδείξεις οτι δίνεις 250 και οτι συμφώνησες 250€? Εκεί είναι το θέμα!!!
 • , Σάββατο 21 Ιουλίου 2012
  ΝΙΚ, Ο μισθωτής αναλαμβάνει τα έξοδα και τις δαπάνες χρήσης. Αν η βρύση απο τη χρήση έχει λασκάρει ή στάζει και θέλει ένα απλό βίδωμα τότε ο μισθωτής αναλαμβάνει. Αν όμως θέλει άλλαγμα και αντικατάσταση τότε ο ιδιοκτήτης!!!

Xρήσιμα: 

Η οικογένεια του Spitogatos: 

Μόλις ανέβηκαν: 

https://www.spitogatos.gr/mySpitogatos/service/login/check
https://www.spitogatos.gr/mySpitogatos/service/view/menu
https://www.spitogatos.gr/mySpitogatos/service/view/login
Παρακαλώ περιμένετε...