Newsblog \ Συμβουλές - Προτάσεις \ Μίσθωση κατοικίας και συχνά ερωτήματα
OA_show("150");

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011

Μίσθωση κατοικίας και συχνά ερωτήματα

1. Τι γίνεται όταν ο ενοικιαστής μου καθυστερεί ή αρνείται να καταβάλει το ενοίκιο;

Όταν ο ενοικιαστής σας καθυστερεί να καταβάλει το ενοίκιο, τότε εσείς καλό θα ήτανε να επιμείνετε προκειμένου να λυθεί το θέμα χωρίς τη συμμετοχή κάποιου δικηγόρου. Σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης τότε μέσω δικηγόρου μπορείτε να κάνετε αγωγή και να απαιτήσετε τα ενοίκια ή να προχωρήσετε σε αγωγή εξώσεως και να απαιτήσετε την αποχώρηση του ενοικιαστή και την καταβολή των ενοικίων. Βασική προϋπόθεση βέβαια είναι ο ενοικιαστής να έχει περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η πληρωμή των οφειλών αλλιώς θα πρέπει να περιμένετε μέχρι ο οφειλέτης-ενοικιαστής σας να αποκτήσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο στο όνομά του, κάτι που πρακτικά δυσκολεύει πολύ την είσπραξη της οφειλής. Η διαδικασία απαίτησης των ενοικίων στο Δικαστήριο διαρκεί γύρω στο χρόνο, καθώς η δίκη προσδιορίζεται μετά από 5-6 μήνες και η απόφαση βγαίνει μετά από άλλους τέσσερις μήνες περίπου (ενδεικτικά). Ο οφειλέτης-ενοικιαστής εκτός από τα έξοδα δικηγόρου που πρέπει να καλύψει για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, πληρώνει και τόκους που μετράνε από τη στιγμή που του κοινοποιείται το έγγραφο αγωγής.


Ενοικιάσεις σπιτιών Αθήνα | Ενοικίαση κατοικιών Θεσσαλονίκη | Ενοικιάσεις σπιτιών Κρήτη | Ενοικιάσεις σπιτιών Κύπρος

2. Ο ενοικιαστής θέλει να φύγει πριν από τη λήξη του συμβολαίου.

Ο ενοικιαστής δεν έχει δικαίωμα να αποχωρήσει πριν από τη λήξη του συμβολαίου. Σε περίπτωση που θελήσει να φύγει είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τα μισθώματα που υπολείπονται, κάτι που μπορεί να απαιτήσει και ο ιδιοκτήτης δικαστικώς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το Δικαστήριο δικαιώνει τον ιδιοκτήτη ωστόσο η διαδικασία μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρα, καθώς απαιτείται περίπου ένας χρόνος για την πρωτόδικη απόφαση και άλλος ένας περίπου εάν ασκηθεί έφεση. Οι υποθέσεις αυτές οδηγούνται στα Δικαστήρια μόνο εάν ο χώρος μείνει χωρίς να ενοικιαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, διάστημα που βάσει του συμβολαίου θα χρησιμοποιούσε το χώρο ο ενοικιαστής που αποχώρησε. Συνήθως ο ενοικιαστής, σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη, καλό θα ήτανε να μεσολαβήσει το διάστημα των 6 μηνών και να υπάρχει έγγραφη ενημέρωση ως απόδειξη της έγκυρης ενημέρωσης, "σπάει" το συμβόλαιο χωρίς να πληρώσει τα υπόλοιπα μισθώματα και ο ιδιοκτήτης νοικιάζει άμεσα το χώρο. Επίσης όπως έχουμε πει πολλές φορές η βοήθεια σας στην εύρεση του νέου ενοικιαστή μπορεί να σας απαλλάξει από πολλά προβλήματα. Φανταστείτε να πηγαίνατε στον ιδιοκτήτή σας και να του λέγατε αποχωρώ από το μίσθιο αλλά σου έχω βρεί ήδη ενοικιαστή! Ούτε γάτα... ούτε ζημιά!

Ο μισθωτής μπορεί όμως να καταγγείλει μια αστική μίσθωση πριν την συμβατική της λήξη ΜΟΝΟ στις εξής περιπτώσεις:

α) αν δεν του παραχωρήθηκε η χρήση ή αν του αφαιρέθηκε αργότερα (βλ.585 ΑΚ)

β) αν η χρήση του μισθίου συνεπάγεται σπουδαίο κίνδυνο της υγείας του μισθωτή ή των συνοικούντων οικείων του (βλ. 588 ΑΚ),

γ) αν ο μισθωτής είναι δημόσιος υπάλληλος και μετατεθεί (άρθρ. 613 ΑΚ)

δ)στις μισθώσεις εφ` όρου ζωής ή συμβατικού χρόνου πέραν της 30ετίας, αν πέρασε 30ετία (βλ. 610 ΑΚ).

Επίσης έχει κριθεί νομολογιακά ότι ο μισθωτής μπορεί να αποχωρήσει αν συντρέχει "σπουδαίος λόγος".

3. Πόσα εγγυήσεις πρέπει να καταβάλει ο νέος ενοικιαστής;

Συνήθως καταβάλλονται 1-2 μισθώματα (1 για τα παλαιά διαμερίσματα και 2 για τα νεόδμητα διαμερίσματα ή τα επιπλωμένα), τα οποία και επιστρέφονται στον ενοικιαστή με την αποχώρησή του. Για να επιστραφούν βέβαια θα πρέπει να μην υπάρχουν φθορές ή ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Μέρος της εγγύησης ή ολόκληρο το ποσόν μπορεί να κρατηθεί και σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές προς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή εάν δεν έχουν εξοφληθεί τα κοινόχρηστα. Σε καμία περίπτωση μη καταβάλετε περισσότερα από δύο ενοίκια ως εγγύηση.

4. Μπορεί ο ιδιοκτήτης να απαιτήσει από τον ενοικιαστή να αποχωρήσει πριν από τη λήξη του μισθωτηρίου συμβολαίου;

Με βάση τη νομοθεσία το min διάστημα ενοικίασης ακινήτου είναι η 3ετία ακόμα και αν το μισθωτήριο αναφέρει μικρότερη διάρκεια από αυτή των 3 ετών. Εάν όμως συντρέχει σοβαρός λόγος όπως είναι η μη καταβολή του ενοικίου ή η αλλαγή χρήσης του χώρου ίσως να υπάρξει πιθανότητα αποχώρησης του ενοικιαστή. Ακόμη και εάν ο ιδιοκτήτης θέλει να χρησιμοποιήσει το χώρο για ιδιοκατοίκηση, η υφιστάμενη νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή και προβλέπει ότι τέτοια απαίτηση μπορεί να προβάλει μόνο εάν δεν υπάρχει άλλο ακίνητο στην ιδιοκτησία του. Και σε αυτή την περίπτωση όμως δίνει ένα ποσό στον ενοικιαστή ως αποζημίωση ενώ εάν ζητήσει το ακίνητο για ιδιοκατοίκηση και στο τέλος δεν το χρησιμοποιήσει έτσι, μπορεί να πληρώσει επιπλέον αποζημίωση.

5. Τι γίνεται εάν ο ενοικιαστής εγκαταλείψει το χώρο εν αγνοία του ιδιοκτήτη και εξαφανιστεί;

Εάν ο ενοικιαστής εγκαταλείψει το χώρο εν αγνοία του ιδιοκτήτη, ο ιδιοκτήτης μπορεί κάνοντας χρήση των προσωπικών και περιουσιακών στοιχείων του ενοικιαστή να απαιτήσει όλες τις οφειλές, ακόμη και αυτές που αφορούν την πρόωρη αποχώρησή του. Τα πράγματα δυσκολεύουν εάν ο ενοικιαστής δεν έχει στο όνομά του περιουσιακά στοιχεία, κάτι που αποκλείει ουσιαστικά τον ιδιοκτήτη από οποιαδήποτε διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του. Για το λόγο αυτό πριν από τη σύναψη του συμβολαίου, ο ιδιοκτήτης οφείλει να ελέγξει την ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων στο όνομα του ενοικιαστή.

6. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη;

Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στον ενοικιαστή τον χώρο κατάλληλο για τη χρήση για την οποία συμφωνήθηκε κατά το μίσθωμα. Επιπλέον είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει τυχόν φθορές που προκύπτουν από φυσική φθορά και οι οποίες απειλούν την υγεία των ενοίκων και την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων εντός της οικίας.

Σε γενικές γραμμές, ο ενοικιαστής πληρώνει ζημιές που έγιναν από αμέλειά του ή σκόπιμα κατά το διάστημα χρήσης του ακινήτου (π.χ σπάσιμο τζαμαρίας, πόρτας κλπ). Ο ιδιοκτήτης καλείται να καλύψει επισκευές που σχετίζονται με τη συντήρηση του ακινήτου (π.χ υγρασίες στον τοίχο, υδραυλικές εγκαταστάσεις κλπ). .

7. Ποιος είναι υποχρεωμένος να βάψει το σπίτι ή να κάνει τις απαιτούμενες επισκευές κατά την ενοικίαση;

Ουδεμία υποχρέωση έχουν οι ενοικιαστές να επισκευάζουν τις ζημιές που έχουν προκληθεί, λόγω της φυσιολογικής φθοράς του χρόνου, σε ένα ακίνητο (διαμέρισμα, σπίτι, κατάστημα), όταν το ξενοικιάζουν. Αυτό αναφέρεται σε απόφαση του Αρείου Πάγου με την υπ αριθμ. 633/2010 στην οποία, ωστόσο, τονίζεται πως οι ενοικιαστές, με τη λήξη της μίσθωσης, οφείλουν να επισκευάζουν ή να καταβάλλουν τα χρήματα που απαιτούνται για τις ζημιές που ξεφεύγουν από τα όρια των φυσιολογικών φθορών και έγιναν με δική τους υπαιτιότητα.

Εάν δεν έχει κάνει ο ίδιος τις απαραίτητες εργασίες, ο νέος ενοικιαστής τις αναλαμβάνει απαιτώντας να πληρώνει κάθε μήνα χαμηλότερο ενοίκιο. Όλα αυτά βέβαια φροντίστε να αναφέρονται στο μισθωτήριο συμβόλαιό σας για να είστε σίγουροι ότι θα γίνουν και αν όχι να μπορέσετε να καταγγείλετε το μισθωτήριο και να αποχωρήσετε χωρίς προβλήματα.

8. Έλεγχος κατοικίας πριν τη μίσθωση.

Ελέγξτε προσεκτικά και χωρίς βιασύνη το σπίτι που βρήκατε για να μισθώσετε, καθώς και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, μαζί με τα πρόσωπα που θα συγκατοικήσουν μαζί σας. Αν είναι βράδυ ζητείστε να το δείτε και με το φως της μέρας. Αν υπάρχουν εμφανή ελαττώματα ζητείστε να αποκατασταθούν ή να αναγραφούν στο μισθωτήριο. Ελέγξτε αν γύρω από το σπίτι υπάρχουν όσα χρειάζεστε (συγκοινωνία, αγορά, σχολεία κλπ.)

OA_show("151");

Γράψε το σχόλιό σου.

Refresh Captcha
 • , Τρίτη 23 Απριλίου 2013
  Η ιδιοκτητρια που πληρωνω ενοικιο θελει να με διωξει επειδη αδυνατουμαι να πληρωνω ολο το ποσο. Εχασα την δουλεια μου και της εξηγηθηκα ευθεως για την κατασταση μου. Στην αρχη ηταν υπερβολικα "φιλικη" ωσπου της ειπα για την δυσκολια που αντιμετωπιζω. Εκει αλλαξε 180 μοιρες. Επισης, ΠΡΙΝ υπογραψουμε το συμβολαιο, ηθελε να βαλει στο συμβολαιο ενα πολυ μικροτερο ποσο απο οτι το ενοικιο που της πληρωνω και ετσι εγινε. Ομως παρολα αυτα, ειχα την αξιοπρεπεια να την ρωτησω για μειωση λογω κρισεως και το αρνηθηκε παρολο οτι το συμβολαιο λεει κατι τελειως πιο λιγο απο αυτο που της δινω!!! Τι μπορει να μου κανει? Περιουσιακα δεν εχω τιποτα στο ονομα μου. Ευχαριστω.
 • , Τετάρτη 10 Απριλίου 2013
  έχω νοικιάσει μια γκαρσονιέρα για το γιο μου και θέλω να φύγω για οικονομικούς λόγους πριν τη λήξη του συμφωνητικού .Τί ενέργειες πρέπει να κάνω
 • , Παρασκευή 5 Απριλίου 2013
  Ενοικιάζω ένα σπίτι 1.5 χρόνο τώρα, έχω δώσει προκαταβολή 2+1 ενοίκια, δεν ήταν βαμμένο το σπίτι το έβαψα εγώ. Είχε πρόβλημα με υγρασία του το είπα, έφερε υδραυλικό, έσκαψε τους τοίχους και ένα πλακάκι μέσα στο δωμάτιο μήπως είχε διαρροή ο σωλήνας του καλοριφερ. Τώρα που θέλω να φύγω μου χρεώνει τα βαψίματα του σπιτιού αλλά και τις ζημιές που έκανε ο υδραυλικός του και μου είπε ότι την ζημιά με την υγρασία την έκανα εγώ γιατί δεν είχα ανάψει το καλοριφερ. Εγώ τώρα θέλω να φύγω. Τι να κάνω σε αυτή την περίπτωση;
 • , Τρίτη 2 Απριλίου 2013
  ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΠΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΛΡΩΝΕΙ Ο ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ? ΠΧ ΧΑΛΑΕΙ Ο ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΗΔΗ ΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ?
 • , Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013
  Καλησπέρα, νοικιάζω ένα σπίτι τα τελευταία 3 χρόνια. Έληξε το συμβολαιο μου 31/01/2013. Η ιδιοκτήτρια μου είναι μεγάλη σε ηλικία και δεν πολυασχολείται. Θέλω να ανανεώσω το συμβόλαιο κι αυτή συμφωνεί. Δεν ξέρω όμως τι πρέπει να κάνω...μπορείτε να με βοηθήσετε?
 • , Τρίτη 5 Μαρτίου 2013
  γεια σας.ο νοικαρης μου θελει να 3ενοικιασει το σπιτι αυτο το μηνα..ενω το συμβολαιο ληγει σε κατι μηνες...πρεπει να παω στην εφορια να ακυρωσω το συμβολαιο??τι γινεται σε αυτην περιπτωση? ευχαριστω!
 • , Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013
  ΔΩΣΑΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΛΕΙΣΕΙ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ Κ ΤΟ ΑΚΥΡΩΣΑΜΕ ΤΕΛΙΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΜΕΡΕΣ. ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΤΗ ΔΩΣΕΙ ΠΙΣΩ? ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟ?
 • , Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013
  Ο ενοικιαστης λειπει στο εξωτερικο και δεν πληρωνει το ενοικιο τι μπορω να κανω καθως δεν μπορω να επικοινωνισω μαζι του.
 • , Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013
  ΣΤΟ ΠΑΤΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΓΙΝΑΝ 2-3 ΓΡΑΤΖΟΥΝΙΕΣ,ΠΕΡΙΠΟΥ 10 ΠΟΝΤΟΥΣ Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ... ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΩ ΣΑΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΑΡΑΔΩΣΩ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ???
 • , Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013
  γεια σας. εχω νοικιασει ενα σπιτι για δυο χρονια αλλα οι απo πανω μου κανουν απιστευτη φασαρια ολο το 24ωρο και εχουν και δυο σκυλια τα οποια γαυγιζουν ακαταπαυστα. θελω να φυγω γιατι δεν αντεχω αλλο, τους εχω κανει συστασεις και εγω και η ιδιοκτητρια μου. τι γινεται σε αυτες τις περιπτωσεις? ειμαι ηδη 5 μηνες μεσα στο σπιτι...
 • , Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013
  Μπορώ να ενοικιάσω διαμέρισμα προφορικά, να κόβω αποδείξεις είσπραξης κάθε μήνα στον ενοικιαστή, να δηλώνω κανονικά τα ενοίκια στην εφορία χωρίς να μπαίνω στη διαδικασία συμβολαίων;
 • , Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013
  εχο νοικιασει ενα σπιτι εδο κ 5-6 χρονια..επειδη εβλεπα ομως οτι δε μπορω πια να ανταπεξελθω αποφασισα να το αφησω...αυτη τη στιγμη ειμαι στη διαδικασια της μετακομισης,το προβλημα μου ομως ειναι οτι εχω αφησει απληρωτα ρευματα 430e με αποτελεσμα να μου το κοψουν να σημειωσω οτι ο λογαριασμος του ρευματος ερχοταν σε ονομα προηγουμενου ενοικιαστη,νερο 60e οπως επισης κ το ενοικιο του μηνα που τρεχει,δυστηχως δεν εχω χρηματα να τα πληρωσω τουλαχιστον τωρα.κ δε ξερω πως να αντιμετωπισω τη σποιτονικοκυρα μου,ντρεπομαι πολυ,δεν την εχω ενημερωσει για τη διακοπη του ρευματος.μπορει να κινηθει νομικα εναντιον μου?
 • , Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013
  νοικιαζουμε καταστημα σε ισογειο πολυκατοικιασ και η διαχειριστρια εχει προσλαβει ατομο να εισπρατει τα ενοικια με ενα πολυ καλο μισθο που επιβαρυνει το κοινοχρηστο μου κατα 100 ευρω το χρονο.Ηθελα να μαθω εαν ειναι νομιμο αυτο και εφοσον υπαρχει διαχειριστρια .
 • , Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013
  καλημερα στην πολυκατοικια μας εχουμε κεντρικη θερμανση με ωρομετρητες.. ειμιαστε 5 διαμερισματα απο τα οποια τα 2 χρησιμοποιουν το πετρελαιο. υπαρχει καποια νομοθεσια που να λεει οτι και αυτοι που δεν χρησιμοποιουν το πετρελαιο ειναι υποχρεωμενοι να συμβαλουν με το 30% στα εξοδα πετρελαιου;;;;;
 • , Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013
  ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΜΕΝΩ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 70ΤΜ ΣΤΟ 4 ΟΡΟΦΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΜΑΙ ΟΜΩΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΧΕΔΟΝ 17 ΧΡΟΝΙΑ Σ ΆΛΛΟ ΟΡΟΦΟ ΤΛΠ.Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ.ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΝΕΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΧ ΤΩΡΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΦΤΙΑΞΕ ΕΞΩ ΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ,ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕ ΚΑΤΙ ΤΡΥΠΟΥΛΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΣΤΟ ΜΩΣΑΙΚΟ ΟΙ ΟΠΟΙΟΕΣ ΚΟΣΤΙΣΑΝ 250ΕΥΡΩ,ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΑ ΕΚΑΝΕ ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΕ ΤΗΝ ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΛΕΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΥΣΤΗΡΑ.ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΕΙΧΕ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΧΕ<<ΝΤΥΣΕΙ >>ΑΣΤΟ ΠΟΥΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ ΓΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΕΩΝΕΙ ΣΕ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΕΝΟΙΚΟΥΣ.ΕΓΩ ΕΙΧΑ ΡΩΤΗΣΕΙ ΤΟΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΟΤΙ ΔΝ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΛΛΑ ΔΝ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΑ ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΠΟΧΕΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΑΣ.Α!ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΑ ΝΑ ΜΟΝΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΠΛΕΥΡΑ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΡΥΩΝΩ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΚΑΩ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΔΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ...ΡΩΤΑΩ ΕΓΩ ΤΩΡΑ: ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΤΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΝΕΙ ΕΚΕΙΝΗ?ΕΓΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑ ΤΗΝ ΣΠΙΤΟΝΟΙΚΟΚΥΡΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΡΩΤΑΕΙ.ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΑ ΒΑΖΕΙ ΣΕ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ.Α!ΚΑΙ ΟΤΙ ΖΗΜΕΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΙΡΕΙ ΣΤΑ10 ΕΝΩ ΕΙΜΑΣΤΕ 13 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑΤΙ ΛΕΕΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ.Α!ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΡΩΤΗΣΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΔΝ ΤΗΣ ΤΟ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΗΡΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΚΛΠ. ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΕΡΩ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ ΚΑΙ ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΙΝΗΘΩ ΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΞΕΦΥΓΕΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ ΓΙΑ ΑΥΤΟ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
 • , Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013
  εμεις οταν μπηκαμε στο σπιτι 1 απριλιου του 12 καναμε συμβολαιο για 1 χρονο. και πριν μια εβδομαδα μας πηρε η σπιτον/ρα και ειπε πως δεν εχει καταθεσει τα συμβολαια που καναμε! ξανακανουμε λοιπον τα συμβολαια και παλι δεν τα κατεθεσε γιατι θα επαιρνε προστιμο . --πρωτο αυτο ερωτηση: εμεις πληρωναμε το ενοικιο στην τραπεζα με αιτιολογια ενοικειο "μαιου π.χ"- εφόσον δεν υπαρχει συμβολαιο τωρα αυτες οι αποδειξεις δε θα γινουν δεκτες? δευτερον:προχθες μας ειπε οτι θελει το σπιτι για ιδιοκατοικηση δινοντας μας περιθωρειο εωσ 10 φεβρουαριου να εχουμε φυγει. εχει αυτο το δικαιωμα?? δεν θα επρεπε να μας δωσει μεγαλυτερο χρονικο διαστημα? Η κυρια αυτη δεν ηταν σωστη γιατι εκτος ολων αυτων οταν ηρθαμε ειχε θερμοσυσορευτεσ και η αγγελεια εγραφε σπιτι με θερμανση. εφοσον λοιπον ηρθε ο χειμωνας ανακαλυψαμε οτι τα σωματα δεν δουλευουν. ειχε πολυ κρυο και υγρασια εχουν μουχλιασει οι τοιχοι και τελικα τον δεκεμβριο πια μας εφερε καλοριφερ μετα απο τσακωμο. Ειχα το παιδι αρρωστο πραγματικα με πυρετο 39,8 εφτασε,και την παρακαλουσα να κανει κατι με την θερμανση και μου απαντουσε πως ολα τα παιδια αρρωσταινουν... να σημειωσω οτι δεν της χρωσταμε τιποτα.ειμαστε σωστοι στις πληρωμεσ μας
 • , Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013
  Έχω συμβόλαιο ως 2014, αλλά τώρα δε δουλεύω και δεν μπορώ να πληρώσω το ενοίκιο. Μπορώ να φύγω?
 • , Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2013
  Ενοικιαστής Άγγλος μπήκε σε επιπλωμένο διαμέρισμα και ζήτησε συμβόλαιο στα Αγγλικά. Μετά από λίγες μέρες που το ετοιμάσαμε, μετάνοιωσε και έφυγε αφήνοντας μέσα ρούχα δικά του. Του τηλεφωνήσαμε να τα πάρει γιατί έγινε συμβόλαιο με νέους ενοικιαστές οι οποιοι πρόκειται να μπουν και αυτός λέει να μη του πειράξουν την ντουλάπα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;
 • , Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013
  EYGENIA TZORTZI,
  την εγγυήση τη δίνουμε στον ιδιοκτήτη για τυχόν φθορές ή απλήρωτους λογαριασμούς που μπορεί να αφήσει ο ενοικιαστής φεύγοντας από ένα διαμέρισμα και ΟΧΙ για να πληρώσουμε την ανακαίνιση που έχει κάνει ο ιδιοκτήτης. ΗΜΑΡΤΟΝ δηλαδή! τι άλλο θα ακούσουμε!
  Επιπλέον εσύ μπορείς, νομίμως πλέον, να καταγγείλεις τη σύμβαση με αιτιολογία τον κίνδυνο της υγείας της κόρης σου λόγω της υγρασίας που έχει δημιουργήθεί στο διαμέρισμα.
  Αν δεν ακούει με το καλό βάλε το δικηγόρο σου να του μιλήσει.
 • , Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013
  ενοικιασα σπιτι στο ηρακλειο κρητης απο τον σεπτεμβριο που περασε η κορη μου στη ιατρικη ηρακλειου μετα την μετακoμιση ανακαλυψα οτι τα ταβανια στο μισο σπιτι ηταν γυψοσανιδα καθως οι εξωτερικοι τοιχοι (?)σε καποια σημεια , επισης στο υπνοδωματιο το οποιο ειναι επεκταση μαζι με αλλο συνεχομενο κομματι του σπιτιου εινα απο αλλουμινιο και τζαμαρια !! Τα ταβανια στο επεκτεινομενο σπιτι ειναι και αυτα απο γυψοσανιδα !! το ειδα οταν πηγα να βαλω φωτιστικα!! Με ειχε διαβαιωσει οτι υπαρχει μονωση και οτι δεν υπηρχε προβλημα . ξεχασα οτι ενα μερος ειναι εξωτερικα με ελενιτ (σκεπη) καθως και ενα μερος εξωτερικα στα πλαινα με λαμαρινα . Με τις πτωτες βροχες το σπιτι εβαζε νερα απο παντου κα μετα απο λιγες ημερες τα παντα μουχλιασαν στο επεκτεινομενο κοματι που ειναι oυσιαστικα το μισο σπιτι !!! το σπουδεοτερο ειναι οτι δεν εχω δικο μου μετρητη ΔΕΗ και μου λεει να πληρωσω ρευμα βε βαση καποιο μετρητη που βρισκεται σε διπλανο σπιτι και ποτε δεν εχω δει ουτε ποτε μου ειπε την αρχικη ενδειξη οταν μπηκα σπιτι !! τωρα μετα απο 4 μηνες που με αυτα τα προβληματα θελω να φυγω για την υγεια της κορης μου δεν θελει να πατσισουμε την προκαταβολη με το τελευταιο ενοικιο γιατι λεει οτι ειναι για τις επισκευες που εκανε για να το ενοικιασει !!!!! τι μπορω να κανω ??
 • , Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2013
  καλησπερα σας,μενω σε ενα διαμερισμα οπου το συμβολαιο ληγει σε λιγο καιρο. μπορει ο ιδιοκτητης να κρατησει μερος της εγγυησης για ζημιες (ξεφλουδισμα του χρωματος στο ταβανι) που ειναι εμφανες οτι εχουν προκληθει απο φυσιολογικη φθορα του χρονου?
 • , Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2012
  Καλησπερα.εχω νοικιασει απο το μαιο και για 2 χρονια με το συμβολαιο να γραφει κατα 100ε λιγοτερο απο αυτα που του δινω παντα στο χερι.θα ηθελα να ρωτησω αν μπορω να του ζητησω μειωση δεδομενου με το καινουργιο χρονο θα εχω μειωση στο μισθο λογω περικοπων και δεν θα τα βγαζω περα και αυτο το σπιτι με βολευει αρκετα.Ευχαριστω εκ των προτερων.
 • , Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012
  Καλημερα σας,νοικιαζω ενα διαμερισμα εδω κ 2 χρονια ειμαι στον τριτο χρονο χωρις συμβολαιο,το προβλημα που αντιμετοπιζω ειναι οτι ο ιδιοκτητης διατηρει γκαρσονιερα πανω απο μενα κ περνει ρευμα απο μενα. Το διαστημα που καθετε εκει του λεω να συμβαλει στα παγια του ρευματος με σκοπο να αντιδρα εντονα θελει να πληρωνει μονο την αξια του ρευματος τι μπορω να κανω γι αυτο? ευχαριστω
 • , Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012
  Καλησπερα σας, ηθελα να σας κανω μερικες ερωτησεις ενημερωτικου χαρακτηρα διοτι υπαρχει ενα θεμα που με απασχολει, αλλα δεν ξερω τα νομικα τερτιπια και τις τρυπες, ωστε να ξερω πως μπορω να κινηθω και αν γινεται κατι. Για να μην τα πολυλογησω, νοικιαζαμε ενα σπιτι με την πεθερα μου και το συμβολαιο ηταν στο ονομα της, ομως εκεινη απεβιωσε τελη αυγουστου. Ημασταν κι εμεις στο συμβολαιο σα φιλοξενουμενοι, ομως δεν ξερω αν αυτο σημαινει οτι το συμβολαιο εσπασε. Θα θελα πολυ να μαθω απο εσας, κι ευχαριστω πολυ.
 • , Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012
  Καλησπέρα σας, Θα ήθελα τη συβμούλη για σας στο παρακάτω θέμα. Νοικίάζω ένα διαμέρισμα και η ενοικιάστρια με ειδοποιήσε ότι χάλασε το θερμοσίφωνο που βρίσκεται στο πατάρι και γέμισε νερά. Μένει δε σε αυτό από 5ετίας. Μπορείτε να μου πείτε ποιός οφείλει να χρεωθεί το κόστος αντικατάστασής του? Ευχαριστώ.
 • , Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012
  μενουμε σε ενα σπιτι εδω και 2 χρονια. το συμβολαιο που εχουμε εληξε και ειμαστε στη διαδικασια της ανανεωσης. το αρχικο συμβολαιο ειχε βγει στο ονομα της συζυγου μου αλλα στο μεταξυ εμεινε ανεργη και θελουμε τωρα το νεο συμβολαιο να βγει στο ονομα μου (για φορολογικους λογους). ο ιδιοκτητης αρνειται να το κανει λεγοντας οτι του δημιουργει προβλημα χωρις να γινεται πιο σαφης. επισης αποδειξεις δεν παιρνουμε αλλα του καταθετουμε μεσω εμβασματος το νοικι οποτε φαινεται οτι τον πληρωνουμε. επισης περυσι μας εκοψε ενα ποσο (στο προφορικο χωρις να αναφερθει στο συμβολαιο) και φετος συμφωνισαμε για νεα μειωση. τελος παντων εμεις θελουμε νεο συμβολαιο με το καινουργιο ποσο που συμφωνησαμε και κυριως να βγαινει στο ονομα μου. μπορει καποιος να μου πει τι προβλημα μπορει να εχει και δεν κανει αυτο που του ζηταμε που ειναι καθ ολα νομιμο?
 • , Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012
  poses meres mboro na argeso gia to nikio?
 • , Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012
  Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΠΟΥ ΜΕΝΑΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ) ΜΕΣΑ ΣΕ 4 ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΩ ΕΣΤΕΚΕ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΝΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ. ΤΩΡΑ ΕΠΑΝΗΛΘΕ ΚΑΙ ΜΟΥ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΠΟΥ ΗΡΘΕ (ΕΝΩ ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΤΙΠΟΤΑ) ΑΦΟΥ ΕΙΧΕ ΠΑΘΕΙ ΥΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΗΘΕΛΑ ΑΠΛΑ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ. ΕΧΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΦΥΓΑΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΕΔΙΩΞΑΝ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΛΟΓΟ; ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΩ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΟΥ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ...
 • , Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012
  Ο σπιτονοικοκύρης δεν μου επέτρεψε να βάλω αιρ κοντίσιοον και να βγάλω τα λεφτά από το νοίκι. Έχω καεί 5 καλοκαίρια από τη ζέστη. Τώρα έχω τσαντιστεί από αυτό και από άλλα και δεν πληρώνω το νοίκι.
 • , Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012
  Καλησπέρα, νοίκιαζα ένα σπίτι σε ένα παιδί από την Αλβανία.Είχαμε συμφωνήσει να επισκευάσει αρκετά πράγματα και δεν πλήρωνε ενοίκιο για 6 μήνες.Εκείνο το διάστημα δεν είχαμε κάνει και συμβόλαιο για γραφειοκρατικούς λόγους.Τελικά κάναμε για 3 χρόνια.Έμεινε 3 μήνες και με πήρε 1 ημέρα πριν την λήξη του μήνα ότι φεύγει.Έχει αφήσει απλήρωτους λογαριασμούς και αρκετές φθορές παρά την συμφωνία μας.Δεν απαντάει στα τηλ.Του έστειλα ένα μνμ μήπως και φοβηθεί αλλά μπα...Ξέρω που εργάζεται και σκέφτομαι να πάω από εκεί.Αλλιως θα τα πληρώσω πάλι όλα μόνη μου...Τι άλλο μπορώ να κάνω, λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι δεν έχω νέο τόπο κατοικίας ή οτιδήποτε άλλο?
 • , Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012
  ti γινεται σε περιπτωση που το ρολοι της δεη του ενοικιαστη δεν γραφει και το ανακαλυπτεις αφου εχει φυγει
 • , Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012
  Καλά είναι αυτά τα θεωρητικά αλλά ως ιδιοκτήτρια ο ενοικιαστής πούλησε ότι είχε στο όνομά του, χρωστά 4 νοίκια και κοινόχρηστα, προκάλεσε μεγάλες φθορές στο σπίτι και λέει δεν έχει να πληρώσει και έφυγε! Ως ενοικιάστρια τώρα, νοίκιασα το σπίτι επειδή έιχε τζάκι που λειτουργούσε άψογα (είπαν οτι έφεραν άνρωπο και το διόρθωσε) το τζάκι μετά από πολλές αλλάγές καπνίζει ανυπόφορα ώστε δε λειτουργεί, δε με αφήνει να κάνω τρύπα να βάλω ξυλόσομπα, και πολλά άλλα προβλήματα (θερμοσίφωνας, μη πρόσβαση στο χώρο του πετρελαίου και καυστήρα, απορροφητήρας, φούρνος με πρόβλημα κ.α.) Μπορώ να κάνω κάτι τελικά; Μπορώ να ζητήσω μείωση ενοικίου ας πούμε για το άχρηστο τζάκι, που ήταν και ο λόγος που συμφωνήσαμε να ενοικιάσω το ακίνητο ως προυπόθεση, μπορώ να ζητήσω χρήματα για μετακόμηση αν φύγω, μπορώ να βάλω όποια ξυλόσομπα θέλω με τρύπα σε τοίχο χωρίς να περιμένω τη συγκατάθεσή τους; Παρακαλώ ενημερώστε όσο πιο γρήγορα γίνεται γιατί θα πάμε από άσθμα και βρογχικά λόγω κρύου και υγρασίας!
 • , Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2012
  Καλησπέρα σας, Είμαι σε ένα σπίτι εδώ κα δύο χρόνια χωρίς συμβόλαιο και αποδείξεις. Τώρα θέλω να μετακομίσω σε καινούργιο σπίτι και ενώ έχω ενημερωσει ένα μήνα πριν πωσ θα φύγω,μου ζητάνε και ενοίκιο αλλα και να κρατήσουν την εγγύηση.Τι μπορώ να κάνω..?? Το να χαρίσω 600 ευρώ δεν το θεωρώ και τόσο δίκαιο στις μέρες μας...
 • , Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012
  καλησπερα νοικιαζω ενα σπιτι 1 χρονο τωρα περυσι το χειμωνα ειχε υγρασια ,ο ιδιοκτητησ δεν συμφωνει σε μειωση θελω να φυγω αλλα πωσ αποδεικνυω οτι ειχε υγρασια για να μην ζητησει αποζημιωση που σπαω το συμβολαιο?
 • , Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012
  καλησπερα σας, εδω και ενα χρονο και 3 μηνες εχουμε νοικιασει μια γκαρσονιερα με τον φιλο μου , οπου ο ιδιοκτητης δεν ηθελε να μας κανει τα χαρτια για μισθωτηριο, αρχικα επειδη ήταν ενα μεταβατικο σπιτι μεχρι να βρουμε κατι καλυτερο δεν με πειραζε αλλα αρχισαν να παρουσιαζονται προβλήματα του στυλ , οτι το νερο και το ρευμα έρχονται σε εναν λογαριασμο καθώς ο κύριος εχει τριωροφο σπιτι και ενα δωμα στη ταρατσα που κάθε όροφο τον έχει χωρισει σε 3 γκαρσονιερες , οποτε έχουμε 3 γκαρσονιέρες σε κάθε όροφο, μία στο ισόγειο και ένα δώμα , σύνολο 11... όπου είναι δηλωμένα σαν ένα σπίτι. τους λογαριασμούς τους βγάζει εκείνος το πόσο αντιστοιχεί στον καθένα. στο σπίτι αυτό από την αρχή του το είχαμε ξεκαθαρίσει οτι δεν θα μένουμε συνέχεια οπότε γνωρίζει ότι εμεις είμαστε στο σπίτι κάθε παρασκευοσαββατοκυριακο καθώς ο φίλος μου εργάζεται στην επαρχία και με πηρε σημερα τηλέφωνο ότι ήρθε ρεύμα 110 ευρω(δεν είχαμε προηγούμενες οφειλές, είμαστε πολύ τυπικοί σε αυτα) τι να κάνω , το σπίτι είναι 30 τετραγωνικα..
 • , Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012
  Γειά σας, εγώ τώρα ήρθα φοιτητής στη Θεσσαλονίκη και βρήκα ένα σπίτι από μεσίτη και υπέγραψα όλα κανονικά. Έδωσα και εγγυήση και με έδιωξε 3 μέρες πριν τελειώσει ο τρεχόμενος μου μήνας Οκτώβριος δηλαδή, γιατό της είπα δεν έχει θέρμανησ και είχε και άλλα προβλήματα και δε μου τα έφτιαχνε και έφυγα και τώρα δεν μου δίνει την εγγυήση πίσω (το σπίτι το έκλεισα με πετρέλαιο).
 • , Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012
  κοντογεωργης γεωργιος, Αυτά τα επωμίζεσαι εσύ γιατί εσύ απολαμβάνεις τις υπηρεσίες της εταιρίας(συντηρήσεις,καθαρισμοί κτλ.)! Εξάλλου,δεν είναι και πολλά(Τουλάχιστον στις περισσότερες πολυκατοικίες!)
 • , Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012
  καλησπέρα.Νοικιάζω ενα σπιτι σε μια πολυκατοικια και τα κοινοχρηστα τα βγάζει εταιρία. Το ποσό που αντιστοιχεί στην εταιρία για τα κοινοχρηστα το πληρώνω εγω ή ο ιδιοκτήτης?
 • , Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2012
  έχω 3ετές συμβόλαιο και έχω βρει μεσα σε ενα χρονο , κατσαριδες, σαλαμανδρα και εν τελει ενα ποντικι!και κυνηγώντας το ανακαλυψα οτι ειχε τρυπες στον τοιχο πισω απο τα ντουλαπια της κουζινας(που οδηγουν στο φωταγωγο, το οποιο ξεκιναει απο το δικο μου οροφο-πρωτο). το σπιτι κα8αριζεται ανεληπως. εχω διωρ8οσει πολλα απο τα προβληματα του(οπως και τον αρχικο κα8αρισμο του και βλαβεσ απο την ιδιοκτητρια). Σε αυτη την περίπτωση μπορω να σπάσω το συμβόλαιο? γιατι εχω παθει σοκ και δεν αντεχω ν μείνω μεσα!
 • , Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012
  εχω συμβόλαιο μεχρι τον ιουλιο το 2013. ο ιδιοκτητης μου ανακοινωσε οτι σκοπευει να πουλησει το σπιτι. στο συμβόλαιο υπηρχε προβλεψη για αποζημιωση μου αν γινοταν κατι τετοιο και τωρα δεν το αναγνωριζει. τι μπορω να κανω και ποσο καιρο μπορω να μεινω στο σπιτι εαν τελικα πουληθει μεχρι να βρω καινουργιο διαμερισμα
 • , Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012
  Καλημέρα, Νοικιάζω σπίτι για 15 χρόνια και δεν έχω απασχολησει ποτε τον ιδιοκτητη με εξοδα για βαψιματα, εσωτερικες διορθώσεις κλπ. ειμαι και τυπικη με το ενοικιο στην ωρα του. Χαλασε λοιπον ο ηλιακος (εξωτερικό σώμα στην ταράτσα) και εστειλε ο ιδιοκτητης δικο του ανθρωπο να διαπιστωσει την ζημια και του ειπε οτι ο ηλιακος θέλει άλλαγμα και θα κοστισει περιπου 500 euro. Ο ιδιοκτητης επιμενει οτι ειναι δικο μας κοστος αφου χαλασε απο χρήση μας... έχει δικιο ?? και αν εγω αυριο αλλάξω σπίτι θα παρω τον ηλιακο πόυ του έβαλα καινούργιο?? ευχαριστω για την απάντηση σας.
 • , Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012
  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΕΧΩ ΝΟΙΚΙΑΣΕΙ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΛΗΞΕ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ,ΠΑΡ ΟΛΟ ΠΟΥ ΤΟ ΖΗΤΗΣΑ ΑΡΚΕΤΕΣ ΦΟΡΕΣ.ΤΟΥ ΧΡΩΣΤΑΩ ΚΑΠΟΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ.ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΩΣΗΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΧΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΓΕΙΣ?ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ 2 ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΔΩΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΗ.ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ?
 • , Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012
  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ΣΧΕΔΟΝ 4 ΧΡΟΝΙΑ (ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2008) ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 2011 ΕΛΗΞΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΦΤΙΑΞΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΙ ΑΣ ΕΧΩ ΖΗΤΗΣΕΙ ΕΓΩ, ΛΟΓΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑΣ.ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΧΩ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΩΣΤΑΩ ΚΑΠΟΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΩΣΗΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΧΩ ΝΑ ΦΥΓΩ,ΚΑΙ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑΩ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ?ΕΠΙΣΗΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ Ι ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΔΩΣΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ? ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝ,ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΥΝΤΟΜΑ!ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ!
 • , Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012
  Χρυσοθέμη σ ευχαριστώ για την απάντησή σου σχετικά με την ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης κατοικίας, αλλά μίλησα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών και μου είπε ότι η τριετία δεν δεσμεύει μόνο τον ιδιοκτήτη αλλά και τον ενοικιαστή, μετά από απόφαση του Άρειου Πάγου! Αρα αν εγώ φύγω νωρίτερα μπορεί να προσφύγει δικαστικά απαιτώντας όλα τα μισθώματα μέχρι την λήξη της τριετίας, εκτός κι αν του στείλω εξώδικη επιστολή ανακοινώνοντάς του την απόφασή μου να αποχωρήσω από το μίσθιο, πράγμα που θα μου κοστίσει αμοιβή δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή. Τί ισχύει τελικά??
 • , Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012
  Χρυσοθέμη ευχαριστώ για την απάντηση αλλά ο πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών όπου τυχαίνει να είμαι μέλος, μου είπε ότι η τριετία, ως ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης, δεσμεύει ΚΑΙ τον μισθωτή. Άρα αν φύγω πιο νωρίς, μπορεί ο ιδιοκτήτης να προσφύγει δικαστικά και να απαιτήσει τα μισθώματα όλων των μηνών μέχρι τη λήξη του συμβολαίου! Κι αυτό ισχύει με απόφαση του Άρείου Πάγου. Τί να πιστέψω λοιπόν? Ότι εσύ δεν εισαι ενημερωμένος σωστά ή ότι αυτός μου λέει ψέματα??
 • , Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012
  Εύη, Έχεις δίκιο! Εφόσον συμφωνήσατε 2 χρόνια το συμβόλαιο έχει λήξει και φεύγεις όποτε θες! Δεν υπάρχει συμβόλαιο για να σε δεσμεύει! Η τριετία είναι η νόμιμη διάρκεια μίσθωσης κατοικίας αλλά έχει τεθεί για την προστασία του μισθωτή. Οπότε και λιγότερο χρόνο να συμφωνήσατε ισχύει αυτός (δλδ η διετία!).
 • , Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012
  Ανώνυμη, Ιδού ο ν.3986/11 που άλλαξε τα φορολογικά (δυστυχώς προς το χειρότερο..!!!) «α) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας ορίζεται κλιμακωτά, για τα ογδόντα (80) πρώτα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα επόμενα από ογδόντα ένα (81) μέχρι και εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με εξήντα πέντε (65) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα επόμενα από εκατόν είκοσι ένα (121) μέχρι και διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με εκατόν δέκα (110) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα διακόσια ένα (201) έως τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής με διακόσια (200) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και για τα πλέον των τριακοσίων (300) τετραγωνικών μέτρων κύριων χώρων αυτής, με τετρακόσια (400) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.» 2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, ορίζεται ως εξής: αα) για τα αυτοκίνητα μέχρι χίλια διακόσια (1.200) κυβικά εκατοστά σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ ββ) για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των χιλίων διακοσίων (1.200) κυβικών εκατοστών προστίθενται εξακόσια (600) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά μέχρι τα δύο χιλιάδες (2.000) κυβικά εκατοστά, γγ) για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών εκατοστών προστίθενται εννιακόσια (900) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά και μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά και δδ) για αυτοκίνητα μεγαλύτερα από τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά προστίθενται χίλια διακόσια (1.200) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά.» 3. Η υποπερίπτωση αα της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής: «αα) για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι πέντε (5) μέτρα, στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ενώ για τα πάνω από πέντε (5) μέτρα το πόσο αυτό αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ το μέτρο.» Δικαιούσαι,όμως,αφού παίρνεις επίδομα ανεργίας να αμφισβητήσεις το τεκμήριο εαν πληρώνεις λιγότερα απο αυτά που "τεκμαίρεται" οτι πληρώνεις! (άρθρο 16 παρ.3 περ.ε). Ρώτα και κανα φοροτεχνικό για πιο πολλές λεπτομέρειες!
 • , Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012
  Θρασύβουλε, Το να κόβονται αποδείξεις είναι υποχρέωση, αφού αν δεν κόβονται ο ιδιοκτήτης φοροδιαφεύγει και υπάρχουν κυρώσεις. Ακόμη όσον αφορά τη διάρκεια της μίσθωσης κατα νόμον μία μίσθωση κατοικίας είναι τριετής. Ωστόσο, αυτή η τριετία έχει τεθεί υπερ του μισθωτή, οπότε ακόμα και λιγότερο χρόνο να συμφωνήσετε κανένα πρόβλημα!!! Οι αποδείξεις θα πρέπει να κατατίθενται στη φορολογική σου δήλωση μαζί με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη σου(Όνομα,Επώνυμο,Διεύθυνση κτλ.). Τώρα εαν συγκατοικήσεις αν το συμβόλαιο έχει και τα δύο ονόματα τότε θα κόβονται δύο αποδείξεις για τον καθένα και ο καθένας θα τις καταθέτει στη φορολογία του. Μην το κάνεις στο όνομά σου μόνο, γιατι δεν πληρώνεις μόνο εσύ!!! ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΟΙΠΟΝ!!! Ο ιδιοκτήτης πρέπει να συντάξει συμβόλαιο για φορολογικούς λόγους(+για το ενεργειακό πιστοποιητικό). Τί θα καταθέσει στη Δ.Ο.Υ.,αλλιώς; Είναι υποχρεωμένος. Επίσης,αν δεν καταθέσει το μισθωτήριο σε 30 μέρες προθεσμία απο την υπογραφή του,στη Δ.Ο.Υ.,τότε σύμφωνα με το άρθρο 77 ν.2238/94 υφίσταται κυρώσεις! Καταθέτεις πάντα τις αποδείξεις σου γιατι έτσι το ποσό που δίνεις για ενοίκιο σου αφαιρείται απο το συνολικό φορολογητέο εισόδημα και θα πρέπει να το ξέρουν στην εφορία!!!(Άρθρο 8 παράγραφος γ περίπτωση αα).
 • , Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012
  Αλεκς Πήγαινε στην κατα τόπον Δ.Ο.Υ. που είναι κατατεθειμένο και ζήτα ένα αντίγραφο!
 • , Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012
  ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΠΑ, Ο υπερθεματιστής γίνεται πλέον εκμισθωτής. Η μίσθωση συνεχίζεται κανονικά μόνο που αλλάζει πια ο ιδιοκτήτης ο οποίος υπεισέρχεται στη θέση του παλιού!

Xρήσιμα: 

Υπηρεσίες για το σπίτι: 

Μόλις ανέβηκαν: 

https://www.spitogatos.gr/mySpitogatos/service/login/check
https://www.spitogatos.gr/mySpitogatos/service/view/menu
https://www.spitogatos.gr/mySpitogatos/service/view/login
Παρακαλώ περιμένετε...