Newsblog \ Συμβουλές - Προτάσεις \ Μίσθωση κατοικίας και συχνά ερωτήματα
OA_show("150");

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011

Μίσθωση κατοικίας και συχνά ερωτήματα

1. Τι γίνεται όταν ο ενοικιαστής μου καθυστερεί ή αρνείται να καταβάλει το ενοίκιο;

Όταν ο ενοικιαστής σας καθυστερεί να καταβάλει το ενοίκιο, τότε εσείς καλό θα ήτανε να επιμείνετε προκειμένου να λυθεί το θέμα χωρίς τη συμμετοχή κάποιου δικηγόρου. Σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης τότε μέσω δικηγόρου μπορείτε να κάνετε αγωγή και να απαιτήσετε τα ενοίκια ή να προχωρήσετε σε αγωγή εξώσεως και να απαιτήσετε την αποχώρηση του ενοικιαστή και την καταβολή των ενοικίων. Βασική προϋπόθεση βέβαια είναι ο ενοικιαστής να έχει περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η πληρωμή των οφειλών αλλιώς θα πρέπει να περιμένετε μέχρι ο οφειλέτης-ενοικιαστής σας να αποκτήσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο στο όνομά του, κάτι που πρακτικά δυσκολεύει πολύ την είσπραξη της οφειλής. Η διαδικασία απαίτησης των ενοικίων στο Δικαστήριο διαρκεί γύρω στο χρόνο, καθώς η δίκη προσδιορίζεται μετά από 5-6 μήνες και η απόφαση βγαίνει μετά από άλλους τέσσερις μήνες περίπου (ενδεικτικά). Ο οφειλέτης-ενοικιαστής εκτός από τα έξοδα δικηγόρου που πρέπει να καλύψει για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, πληρώνει και τόκους που μετράνε από τη στιγμή που του κοινοποιείται το έγγραφο αγωγής.


Ενοικιάσεις σπιτιών Αθήνα | Ενοικίαση κατοικιών Θεσσαλονίκη | Ενοικιάσεις σπιτιών Κρήτη | Ενοικιάσεις σπιτιών Κύπρος

2. Ο ενοικιαστής θέλει να φύγει πριν από τη λήξη του συμβολαίου.

Ο ενοικιαστής δεν έχει δικαίωμα να αποχωρήσει πριν από τη λήξη του συμβολαίου. Σε περίπτωση που θελήσει να φύγει είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τα μισθώματα που υπολείπονται, κάτι που μπορεί να απαιτήσει και ο ιδιοκτήτης δικαστικώς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το Δικαστήριο δικαιώνει τον ιδιοκτήτη ωστόσο η διαδικασία μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρα, καθώς απαιτείται περίπου ένας χρόνος για την πρωτόδικη απόφαση και άλλος ένας περίπου εάν ασκηθεί έφεση. Οι υποθέσεις αυτές οδηγούνται στα Δικαστήρια μόνο εάν ο χώρος μείνει χωρίς να ενοικιαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, διάστημα που βάσει του συμβολαίου θα χρησιμοποιούσε το χώρο ο ενοικιαστής που αποχώρησε. Συνήθως ο ενοικιαστής, σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη, καλό θα ήτανε να μεσολαβήσει το διάστημα των 6 μηνών και να υπάρχει έγγραφη ενημέρωση ως απόδειξη της έγκυρης ενημέρωσης, "σπάει" το συμβόλαιο χωρίς να πληρώσει τα υπόλοιπα μισθώματα και ο ιδιοκτήτης νοικιάζει άμεσα το χώρο. Επίσης όπως έχουμε πει πολλές φορές η βοήθεια σας στην εύρεση του νέου ενοικιαστή μπορεί να σας απαλλάξει από πολλά προβλήματα. Φανταστείτε να πηγαίνατε στον ιδιοκτήτή σας και να του λέγατε αποχωρώ από το μίσθιο αλλά σου έχω βρεί ήδη ενοικιαστή! Ούτε γάτα... ούτε ζημιά!

Ο μισθωτής μπορεί όμως να καταγγείλει μια αστική μίσθωση πριν την συμβατική της λήξη ΜΟΝΟ στις εξής περιπτώσεις:

α) αν δεν του παραχωρήθηκε η χρήση ή αν του αφαιρέθηκε αργότερα (βλ.585 ΑΚ)

β) αν η χρήση του μισθίου συνεπάγεται σπουδαίο κίνδυνο της υγείας του μισθωτή ή των συνοικούντων οικείων του (βλ. 588 ΑΚ),

γ) αν ο μισθωτής είναι δημόσιος υπάλληλος και μετατεθεί (άρθρ. 613 ΑΚ)

δ)στις μισθώσεις εφ` όρου ζωής ή συμβατικού χρόνου πέραν της 30ετίας, αν πέρασε 30ετία (βλ. 610 ΑΚ).

Επίσης έχει κριθεί νομολογιακά ότι ο μισθωτής μπορεί να αποχωρήσει αν συντρέχει "σπουδαίος λόγος".

3. Πόσα εγγυήσεις πρέπει να καταβάλει ο νέος ενοικιαστής;

Συνήθως καταβάλλονται 1-2 μισθώματα (1 για τα παλαιά διαμερίσματα και 2 για τα νεόδμητα διαμερίσματα ή τα επιπλωμένα), τα οποία και επιστρέφονται στον ενοικιαστή με την αποχώρησή του. Για να επιστραφούν βέβαια θα πρέπει να μην υπάρχουν φθορές ή ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Μέρος της εγγύησης ή ολόκληρο το ποσόν μπορεί να κρατηθεί και σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές προς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή εάν δεν έχουν εξοφληθεί τα κοινόχρηστα. Σε καμία περίπτωση μη καταβάλετε περισσότερα από δύο ενοίκια ως εγγύηση.

4. Μπορεί ο ιδιοκτήτης να απαιτήσει από τον ενοικιαστή να αποχωρήσει πριν από τη λήξη του μισθωτηρίου συμβολαίου;

Με βάση τη νομοθεσία το min διάστημα ενοικίασης ακινήτου είναι η 3ετία ακόμα και αν το μισθωτήριο αναφέρει μικρότερη διάρκεια από αυτή των 3 ετών. Εάν όμως συντρέχει σοβαρός λόγος όπως είναι η μη καταβολή του ενοικίου ή η αλλαγή χρήσης του χώρου ίσως να υπάρξει πιθανότητα αποχώρησης του ενοικιαστή. Ακόμη και εάν ο ιδιοκτήτης θέλει να χρησιμοποιήσει το χώρο για ιδιοκατοίκηση, η υφιστάμενη νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή και προβλέπει ότι τέτοια απαίτηση μπορεί να προβάλει μόνο εάν δεν υπάρχει άλλο ακίνητο στην ιδιοκτησία του. Και σε αυτή την περίπτωση όμως δίνει ένα ποσό στον ενοικιαστή ως αποζημίωση ενώ εάν ζητήσει το ακίνητο για ιδιοκατοίκηση και στο τέλος δεν το χρησιμοποιήσει έτσι, μπορεί να πληρώσει επιπλέον αποζημίωση.

5. Τι γίνεται εάν ο ενοικιαστής εγκαταλείψει το χώρο εν αγνοία του ιδιοκτήτη και εξαφανιστεί;

Εάν ο ενοικιαστής εγκαταλείψει το χώρο εν αγνοία του ιδιοκτήτη, ο ιδιοκτήτης μπορεί κάνοντας χρήση των προσωπικών και περιουσιακών στοιχείων του ενοικιαστή να απαιτήσει όλες τις οφειλές, ακόμη και αυτές που αφορούν την πρόωρη αποχώρησή του. Τα πράγματα δυσκολεύουν εάν ο ενοικιαστής δεν έχει στο όνομά του περιουσιακά στοιχεία, κάτι που αποκλείει ουσιαστικά τον ιδιοκτήτη από οποιαδήποτε διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του. Για το λόγο αυτό πριν από τη σύναψη του συμβολαίου, ο ιδιοκτήτης οφείλει να ελέγξει την ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων στο όνομα του ενοικιαστή.

6. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη;

Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στον ενοικιαστή τον χώρο κατάλληλο για τη χρήση για την οποία συμφωνήθηκε κατά το μίσθωμα. Επιπλέον είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει τυχόν φθορές που προκύπτουν από φυσική φθορά και οι οποίες απειλούν την υγεία των ενοίκων και την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων εντός της οικίας.

Σε γενικές γραμμές, ο ενοικιαστής πληρώνει ζημιές που έγιναν από αμέλειά του ή σκόπιμα κατά το διάστημα χρήσης του ακινήτου (π.χ σπάσιμο τζαμαρίας, πόρτας κλπ). Ο ιδιοκτήτης καλείται να καλύψει επισκευές που σχετίζονται με τη συντήρηση του ακινήτου (π.χ υγρασίες στον τοίχο, υδραυλικές εγκαταστάσεις κλπ). .

7. Ποιος είναι υποχρεωμένος να βάψει το σπίτι ή να κάνει τις απαιτούμενες επισκευές κατά την ενοικίαση;

Ουδεμία υποχρέωση έχουν οι ενοικιαστές να επισκευάζουν τις ζημιές που έχουν προκληθεί, λόγω της φυσιολογικής φθοράς του χρόνου, σε ένα ακίνητο (διαμέρισμα, σπίτι, κατάστημα), όταν το ξενοικιάζουν. Αυτό αναφέρεται σε απόφαση του Αρείου Πάγου με την υπ αριθμ. 633/2010 στην οποία, ωστόσο, τονίζεται πως οι ενοικιαστές, με τη λήξη της μίσθωσης, οφείλουν να επισκευάζουν ή να καταβάλλουν τα χρήματα που απαιτούνται για τις ζημιές που ξεφεύγουν από τα όρια των φυσιολογικών φθορών και έγιναν με δική τους υπαιτιότητα.

Εάν δεν έχει κάνει ο ίδιος τις απαραίτητες εργασίες, ο νέος ενοικιαστής τις αναλαμβάνει απαιτώντας να πληρώνει κάθε μήνα χαμηλότερο ενοίκιο. Όλα αυτά βέβαια φροντίστε να αναφέρονται στο μισθωτήριο συμβόλαιό σας για να είστε σίγουροι ότι θα γίνουν και αν όχι να μπορέσετε να καταγγείλετε το μισθωτήριο και να αποχωρήσετε χωρίς προβλήματα.

8. Έλεγχος κατοικίας πριν τη μίσθωση.

Ελέγξτε προσεκτικά και χωρίς βιασύνη το σπίτι που βρήκατε για να μισθώσετε, καθώς και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, μαζί με τα πρόσωπα που θα συγκατοικήσουν μαζί σας. Αν είναι βράδυ ζητείστε να το δείτε και με το φως της μέρας. Αν υπάρχουν εμφανή ελαττώματα ζητείστε να αποκατασταθούν ή να αναγραφούν στο μισθωτήριο. Ελέγξτε αν γύρω από το σπίτι υπάρχουν όσα χρειάζεστε (συγκοινωνία, αγορά, σχολεία κλπ.)

OA_show("151");

Γράψε το σχόλιό σου.

Refresh Captcha
 • , Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018
  Αν στο συμβόλαιο το διαμέρισμα έχει ενοικιασθεί με κεντρική θέρμανση και στη συνέχεια η πλειοψηφία των ιδιοκτητών αποφασισει να μην έχει κεντρική θέρμανση η πολυκατοικία αλλα ανεξάρτητη απο τον καθένα, τι υποχρέωση έχει ο ιδιοκτήτης να σου παρέχει θέρμανση;
 • , Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018
  Ποίο το ελάχιστο ενοίκιο για ένα υπόγειο , 89 τ.μ στο Θησείο , με αντικειμενική 2150 , παλαιότητας 60 ετών ?
 • , Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018
  στο χειρογραφο συμβολαιο δεν συμπληρωθηκε λογω "καλης πιστης" προσθετος ορος που αφορα αποκατασταση βλαβων απο φυσιολογικες φθορες απο τον ιδιοκτητη ενω στο εντυπο αναφερεται οτι τις ζημιες αυτες τις επιβαρυνεται ο ανοικιαστης, τωρα που χαλασε λογω φυσιολογικς φθορας η εντοιχισμενη κουζινα που υπηρχε ο ιδιοκτητης δεν αναλαμβανει το κοστος επισκευης λεγοντας πως συμφωνα με το συμβολαιο ειναι δαπανη του ενοικιαστη, τι μπορει να γινει σε αυτη την περιπτωση;
 • , Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018
  ΕΧΩ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΔΕΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ. ΤΟ ΕΧΩ ΝΟΙΚΙΑΣΕΙ ΚΑΙ ΜΕΝΩ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ. ΟΜΩΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΦΥΓΩ ΚΑΙ ΝΑ ΝΟΙΚΙΑΣΩ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ Η ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΑΛΩ ΤΗ ΔΕΗ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ. ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΧΑΜΗΛΟ. ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΩ ΚΙ ΑΛΛΟ ΦΟΡΟ ΑΝ ΤΟ ΝΟΙΚΙΑΣΩ;
 • , Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018
  καλησπερα νοικιασα ενα διαμερισμα το σεπτεμβριο του 17 με συμβολαιο διετους διαρκειας το διαμερισμα εχει φοβερη φασαρια γιατι ειναι σε κεντρικο δρομο και θελω να αποχωρησω αμεσα μπορω να επικαλεστω διαταραχη του υπνου μου λογω ηχορυπανσης και να αποχωρησω?
 • , Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018
  Καλημερα αν εξαφανιστει ο ενοικιαστης με τηλεφωνα κλειστα και δεν μπορεις να επικοινωνησεις αν εφυγε αν εχει πραγματα μεσα κλπ τι μπορει να κανει ο ιδιοκτητης,ευχαριστω.
 • , Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018
  EXOYME SPITI...SPITI EXI TRIS IDIOKTITES...OMOS ENAS NIKIAZE XORIS NAMAS ROTISI...TI MBORYME NA KANOYME
 • , Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017
  Ενοικίασα διαμέρισμα στις 17/07/17, στο οποίο και διαμένω με το σύζυγό μου. Δύο μέρες πριν χάλασε ο μηχανισμός που ανεβοκατεβάζω το παντζούρι (ρολό, χειροκίνητος μηχανισμός) και η ιδιοκτήτριά μου μού είπε ότι επειδή η φθορά προέρχεται από την καθημερινή χρήση που κάνω εγώ στο σπίτι, θα πρέπει να επιβαρυνθώ εγώ την επισκευή. Ισχύει αυτό ή είναι κόστος το οποίο βαρύνει τον ιδιοκτήτη? Ευχαριστώ πολύ
 • , Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017
  Εχω νοικιασει το σπιτι μου τα τα τελευταια 2.5 χρονια το σπιτι εχει συναγερμο κ τωρα παρουσιαστηκε βλαβη μπαταριασ κ αλλαγη ποιοσ είναι υποχρεωμενοσ να πληρωση ο ενοικιαστησ η ο ιδιοκτητη󨨨¨
 • , Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017
  τι γινετε στην περιπτωση που το σπιτι εχει συναγερμο κ χαλασει???ο ενοικιαστησ μενει μεσα 2.5 χρονια κ τον χρησιμοποιει
 • , Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017
  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΝΟΙΚΙΑΖΩ ΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΔΩ ΚΑΙ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΑ 5 ΟΠΟΥ ΛΥΓΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΣΠΤΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΧΑΣΕΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΩ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΦΥΓΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΑΝ ΤΟ ΧΑΣΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ?
 • , Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017
  Η σπιτονοικοκυρά απαιτεί από την κόρη μου να βγει μετά την λήξη διετούς συμβολαίου για να το κάνει χρήση airbnb. Ισχύει η τριετής διάρκεια του συμβολαίου ανεξάρτητα συμφωνίας? Μπορεί να την κάνει αγωγή για ιδιοκτησία?
 • , Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017
  Καλησπέρα.. θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να βγάλω τον ενοικιαστή μου αν δεν του ανανεώσω το συμβόλαιο άλλο και πόσο πριν να τον ενημερώσω! Ευχαριστώ
 • , Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017
  Καλησπερα,θα ηθελα να κανω μια ερωτηση.Μενω σε σπιτι με ενοικιο εδω και 10 χρονια ανανεωνοντας το συμβολαιο μου.Ο ιδιοκτητης μου ψαχνει να πουλησει το ακινητο αυτο.Σε περιπτωση που βρει να πουλησει το ακινητο ποσο χρονο δικαιουμαι εως να βρω αλλο και υπαρχει αποζημιωση που πρεπει να καταβληθει εκ μερους του; Ευχαριστω
 • , Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017
  Γεια σας οικιασα διαμερισμα το Μαιο του 2016 με συμβόλαιο 1 ετους. Το Μαιο του 2017 η ιδιοκτητρια δεν επικοινωνησε μαζι μου, ουτε και εγω μαζι τηςκαι συνεχισα να μενω στο σπιτι οπως και πριν πλγηρωνοντας το ενοικιο της αρχικης συμφωνιας. Τον Νοεμβριο του 2017 η ιδιοκτητρια επικοινωνει μαζι μου για υπογραφη νεου συμβολαιου και αυξηση του ενοικίου. Τι συμβαινει στην περιπτωση που δε θελω να παραμεινω στο σπιτι;; ποσο καιρο εχω στη διάθεση μου για αναζητηση νεας κατοικιας και αποχωρηση;;;
 • , Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017
  Μόλις νοικιάσα ένα σπίτι....ειναι ισόγειο μπροστά στο δρόμο...ζητησα να μου βάλουν κάγκελα στα 2 παράθυρα που βρίσκονται μπροστά για ασφαλεια δικια μου και ο ιδιοκτητης δέχθηκε...αλλα Μόλις υπογράψαμε ΣΥΜΒΌΛΑΙΟ ( που δεν αναφαιρετε αυτο μεσα) αρνηται να μου τοποθετήσει κάγκελα...και δεν αφήνει ούτε εμένα να πληρώσω ....προεχει η ασφάλεια μου ...τι μπορώ να καν ω? Εχω υπογράψει 2ετες ΣΥΜΒΌΛΑΙΟ...
 • , Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017
  Αν ο ενοικιαστης εχει 8 χρονια σε μια κατοικισ κ θελει ο.μισθωτης το σπιτι αλλα ο ενοικιαστης κ.οικομνομικα δεν εχει δυνατοτητα αλλα εχει κ προβλημσ υγειας που δεν μπορει να μετακινηθει τι γινεται ?
 • , Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017
  Εδωσα προκαταβολη 100ευρω μολις ειδα το σπιτι. Δεν υπογραψαμε καποιο συμφωνητικο. Μετα απο 2 μερες μου προτειναν δουλεια σε αλλη πολη και ετσι τους ειπα οτι τελικα δε θα το νοικιασω. Αρνουνται να μου επιστρεψουν την προκαταβολη. Εχουν το δικαιωμα απο τη στιγμη που δεν ειχαμε υπογραψει καποιο συμφωνητικο;
 • , Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017
  Το συμβολαιο μου συμφωνα με την αποδειξη υποβολης εχει περιοδο ισχυος απο 1/1/2006 εως 30/04-2017απο τον απριλη δεν μου ανανεωνει το συμβολαιοενο εχο πλιροσι κανονικα ολα αυτα τα χρονια θα ηθελα να σας ρωτησω ποσο καιρο μετα την ληξη του συμβολαιου μπορω να κατσω στο σπιτι μιας κι ο ιδιοκτητης το θελει εχω παιδια μετα την ληξη μπορω να καθησω για καποιο χρονικο διαστημα η πρεπει να φυγω ευχαριστω
 • , Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017
  Το συμβόλαιο της κατοικίας που νοικιάζω τυπικά λήγει σε δυο μήνες. Έχω δώσει 500 ευρώ εγγύηση στον ιδιοκτήτη. Τους επόμενους δυο μήνες οφείλω να πληρώσω 370x2=740e. Ερώτηση 1 : Μπορώ να μη πληρώσω το ποσό των 740e ώστε να κρατήσει τα 500 και να του καταβάλω μόνο τη διαφορά η οποία είναι 240e ;;; Ερώτηση 2 : Eάν μπορώ να πράξω όπως παραπάνω, ύστερα σε περίπτωση που δεν ξενοικιάσω το διαμέρισμα σε δύο μήνες όπως υπολόγιζα μπορώ να συνεχίσω να μένω αρκεί να πληρώνω το ενοίκιο;;; Παίζει ρόλο η υπάρχει κάποιο θέμα που τότε ο ιδιοκτήτης δεν θα έχει στη κατοχή του κάποιο ποσό εγγύησης;;;
 • , Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017
  Νοίκιασα το σπίτι σε κάποιον αλλα δυστυχώς έχω Γ21 ρεύμα. Τωρα ψάχνει δικαιολογία να μην ξοφλησει τα ενοίκια και βρίσκει πάτημα. Εχει ελπίδες;;
 • , Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017
  Υπάρχει συμβόλαιο που να αναγράφει της υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη παράγραφος 6????
 • , Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017
  θελω να ρωτησω , μπορω να βγαλω τον ενοικιαστη μου απο το σπιτι πριν τη λειξη του συμβολαιου. το χρειαζομαι για ιδιοκατοικηση
 • , Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017
  Ειμαι νοικιαστρια πληρωνω καθε μηνα κανονικά το ενοικιο υπαρχει φορα ομως πιυ μπορεί να αργισω το πολι μια βδομάδα μπορεί να μου κανει κατι
 • , Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017
  Kalispera menw se ena isogio diamerisma edw kai tria xronia me ta dio m paidia exw problima me igrasia kai ta koufomata ola sxedon einai xilina kai exoun piasi saraki parakalaw na m ta ftiaksoun edw kai 2 xronia mazi me mia apoxetesi swlina spasmeni pou kataligoun nera apoblita ston xoro tis ablis m to nero einai se 1 roloi 2 enoikiastes kai plirwsa500 euro nerw pia i simbouli sas giati exw mwra kai pepi na apoxwrisw apo to spiti logo igihnis
 • , Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017
  ειμαι ενοικιαστης και πριν καιρο ειχα μια βλαβη στο φρεατιο του ρολογιου της ΕΥΔΑΠ,αφου ηρθαν απο την ΕΥΔΑΠ και το εφτιαξαν σην τα κυβικα που ειχαν τρεξει.....να μην τα πολυλογω καναμε διακανονισμο και μεχρι τωρα που εφυγα απο το σπιτι τον πληρωνα εγω και οχι ο ιδιοκτητης.Ποιου υποχρεωση ειναι?
 • , Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017
  Νοικιαζω ενα διαμέρισμα με εντοιχισμενες συσκευες η οποια. Μια απ αυτές εχει χαλάσει.ποιος πληρωνει...ο νοικιαστης ή ο ιδιοκτητης;ενα αλλο προβλημα ειναι η αντικατασταση του θυροτηλεφωνου η οποια χαλασε απο φυσιολογικη καθημερινη φθορά...σας ευχαριστω εκ των προτερων
 • , Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017
  Μετά από επικίνδυνη πτώση σοβαρών και άρνηση του ιδιοκτήτη να την επισκευάσει ψάχνω για νέα κατοικία και το απόγευμα αργά της 4 Ιούλιου υπογράφω νέο συμβόλαιο διετούς ενοικίασης! Δεν παρατηρώ όμως ότι εσωτερικά η μπανιέρα έχει υπερυψωση 17 εκατοστών και συνολικό ύψος από το ταβάνι 1 μέτρο και ογδόντα εκατοστά όταν το ύψος μου είναι ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά! Μπορώ να καταγγείλω τη μίσθωση ?
 • , Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017
  Είχα νοικιάσει ένα σπίτι στο οποίο είχε πολύ υγρασία ο ιδιοκτήτης δεν έκανε τίποτα για αυτό έχω φύγει από το σπίτι εκείνο από 14/4/17 είχε λήξη το συμφωνητικό από τις14/2/16 δεν το ανανέωνε τα κοινόχρηστα ήταν χωρίς αποδείξεις την ΔΕΗ δεν ήθελε να την γυρίσω στο όνομα μου τώρα επί 3 μήνες με απειλή για τα κοινόχρηστα που είναι 624 ευρώ χωρίς αποδείξεις για την ΔΕΗ κ το νερό δεν ξέρω τι να κάνω. Θα πάει λέει σε δικηγόρο . Πείτε μου μπορεί να μου κάνει κάτι κάθε μέρα μ ενοχλη μ μνμ κ πήγε κ στην εργασία μου κ ενόχλησε
 • , Τρίτη 27 Ιουνίου 2017
  ΕΧΩ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ ΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΞΕΡΩ.
 • , Δευτέρα 15 Μαϊου 2017
  γεια σας νοικιαζω σπιτη στην παρο ,με συμβολαιο που ληγει το σεπτεμβρη.3 χρονια.η ιδιοκτητρια μου ζηταει να φυγω για ιδιοκατοικηση,πραγμα που δεν ισχυει εχει σπιτι πιο πανω.σπιτι δεν βρισκω,γιατι φετος τα νοικιαζουν ολοι με τη μερα,τι μπορω να κανω?
 • , Πέμπτη 11 Μαϊου 2017
  καλησπερα θα ηθελα να ρωτησω ειχα νοικιασει ενα σπιτι το οποιο ο ιδιοκτητης ηταν απαραδεκτος δεν μου ανανεωνε το μισθωτηριο εγω εβαζα κανονικα το ενοικιο στην τραπεζα καθε 15 του μηνα με ενοχλουσε για τα λεφτα ενω τα πληρωνα κανονικα τα κοινοχρηστα που εβγαζε ο διαχειριστης ηταν ολα χωρις αποδειξεις αποφασισα να φυγω κ να βρω αλλο σπιτι κ μολις το βρηκα ειπα στον ιδιοκτητη οτι θα φυγω μου εφερε μεσα σε 10 λεπτα 3 ενοικιαστες για να μην πολυλογο εφυγα κακη κακος απο εκει μεσα το σπιτι ηταν γεματο υγρασια αφησα απληρωτους τους λογαριασμους ρευματος νερο κ κοινοχρηστα με πηρε πανω απο 20 φορες σημερα τηλ.πηγε απο την δουλεια μου κ με εψαχνε με εκανε ρεζιλι κ οταν τον πηρα τηλεφωνο μου ειπε οτι αν δεν πληρωσω τους λογαριασμους θα μου κανει αγωγη κ οτι θα με παρει ο δικηγορος του δεν ξερω τι πρεπει να κανω μπορει να με συμβουλεψει καποιος ?? μισθωτηριο δεν υπηρχε απο 16/2/16
 • , Πέμπτη 11 Μαϊου 2017
  Καλησπέρα σας, Είμαι ενοικιάστρια ενός διαμερίσματος από το 2011 Η κουζινα Τα ντουλάπια αυτής ειναι Χαμηλής ποιότητας μίας που τα διαμερίσματα είναι των πολυτέκνων φτιαγμένα μέσω οεκ. Εν ολίγοις έχουν αρχίσει να φουσκώνουν και να κρέμονται οι πόρτες. Οταν ενημέρωσα Ιδιοκτήτη πέρσι τέτοια εποχή δεν είχε καμία αντίρρηση να επισκευαστεί ο ίδιος του δεν είναι έδειξε προθυμία να γίνει η επισκεύη. Σήμερα μου απάντησε ότι όταν μου ενοικίασε το διαμέρισμα τα ντουλάπια ήταν εντάξει Εννοείται ότι καταβολή του ενοικίου είμαι εντάξει θα ήθελα να μου πείτε τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση
 • , Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017
  Καλησπέρα. Ο σπιτονοικοκύρης μου ενώ ειμαι ενταξει με τις πληρωμες μου και δε του χρωστάω τιποτα επειδή θα φιλοξενήσω ένα σκύλο για 10 μερες ( κ για να ειμαι τυπικος ενω δεν οφειλα γτ δεν το γραφει το συμβολαιο ουτε προβλεπεται απο το νομο ) απειλουσε οτι θα μου κανει εξωση. Επειδή προφανώς τον ενημερωσαν οτι δε ινεται κατι τετοιο τωρα με απειλει οτι θα με κανει εξωση αν φερω το σκυλο γιατι συζω με την κοπελα μου τους τελευταιους μηνες και το αρχικό συμβολαιο το είχε συνάψει μαζι μου (η συγκατοικηση ειναι δω και 7 μηνες και το ήξερα απο την πρώτη στιγμή, βεβαια δεν ε΄χω εγγραφη συγκαταθεση, απλα εχουν συνυπαρξει κ με μαρτυρια μαστορων φιλων κτλ)... Εχει δικαιωμα να μου κανει εξωση για τη συμβιωση?? Μου είπαν να κανω δήλωση για συμβιωση (χωρις να μου δίνει κάποαι χρήματα)σ την αστυνομία ισχύει αυτό μπορει να με προφυλάξει απο κατι?? Ευχαριστω πολυ
 • , Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017
  Είμαι ενοικιαστής. Το μισθωτήριο λήγει 15-4-2017. Δεν θέλω να το ανανεώσω. Όπως δεν θέλει και ο ιδιοκτήτης. Πόσο χρόνο μετά τις 15-4-2017 δικαιούμαι να μέχρι να να φύγω ; Ευχαριστώ
 • , Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017
  αν εχει χαλασει η πορτα του μπαλκονιου και εχω ρωτησει να μου την φτιαξουν αλλα ο ιδικτητης δεν εχει συμφωνησει μπορω ας πουμε να την αλλαξω και να το κρατησω απο το ενοικιο?
 • , Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017
  Καλησπέρα εχω νοικιασει ενα σπιτι απο τον Ιανουάριο του 2016 δηλαδή ειμαι ενα χρονο μεσα με σθμβολαιο σπιτιου κανονικα απο τοτε που μπηκα δεν εχω πληρωσει ρευμα και νερο ειναι σε αλλο ονομα προηγουμενου ενοικιαστει τωρα που θα φυγω στο εξωτερικό τι θα γίνει μπορει να μου κανουν κατι?
 • , Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017
  Εδω κ 4 χρονια νοικιαζω ενα σπιτι κ χαλασε ο αποροφητιρας πρεπει να τον εγκαταστησω εγω ευχαριστω !!
 • , Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017
  ΕΧΩ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΩ ΚΑΙ Η ΔΕΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ Ο ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗς ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΔΕΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΤΙ ΜΟΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ
 • , Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017
  Το συμβολαιο μου συμφωνα με την αποδειξη υποβολης εχει περιοδο ισχυος απο 1-3-2015 εως 28-02-2017 θα ηθελα να σας ρωτησω ποσο καιρο μετα την ληξη του συμβολαιου μπορω να κατσω στο σπιτι μιας κι ο ιδιοκτητης το θελει εχω δυο παιδια μετα την ληξη μπορω να καθησω για καποιο χρονικο διαστημα η πρεπει να φυγω ευχαριστω
 • , Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017
  Ο ιδιοκτητης του σπιτιου μου θελει να ερθει να το δει .....μπορει να ελενξει το εσωτερικο των ντουλαπιων τις ντουλαπες η συρταρια?
 • , Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016
  εχω ενα διαμέρισμα κ προ λιγον ημερών διαρεξαν το σπιτι που ενοικιάζσ σε ενα ζευγάρι , η ζημιές που έγιναν κατα την διάρεξη πορτες , γκρεμισαν τον τοιχο και πήραν το χρηματοκιβώτιο, ολες αυτες οι ζήμιές είναι του ιδιοκτήτη η του ενοικιαστή , το συμβόλαιο λέει οτι οταν αποχωρήση ο ενοικιαστής πρέπει να το παραδώσει όπως το παρέλαβε ,,,,,, ευχαριστώ για τον χρόνο σας
 • , Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016
  καλημέρα σας! ο ενοικιαστής μου ζήτησε να κάνει συμβόλαιο μόνο για έναν χρόνο. τώρα που έληξε το συμβόλαιο του αρνείται να υπογράψει την ανανέωση του επειδή έχει μια μικρή αύξηση. έχει δικαίωμα να παραμένει στο σπίτι εφόσον αρνείται να υπογράψει το συμβόλαιο?
 • , Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016
  εχω νοικιασει διαμερισμα προφορικα η κυρια δεν μου εδωσε εγγυηση ουτε ενοικιο και της ζητησα τα κλειδια και μου τα εδωσε αρνητε ομως να παρει τα πραματα της τι μπωρο να κανω .Η Κυρια δεν μενει στο σπιτι μου
 • , Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016
  Καλησπέρα σας. Μένω στα Πετράλωνα και ο ιδιοκτήτης μου με ενημέρωσε ότι θέλει να βάλει το σπίτι σε αγγελία. Χθες ο εκπρόσωπος μεσιτικού με κάλεσε για να κλείσει ραντεβού να βγάλει φωτογραφίες το σπίτι. Είμαι υποχρεωμένος να δεχθώ να βγάλει φωτογραφίες ο εκπρόσωπος του μεσιτικού; Είναι ο προσωπικός μου χώρος. Δεν έχω δικαίωμα να αρνηθώ; Γνωρίζετε τί προβλέπει ο νόμος; Σας ευχαριστώ πολύ, Τάσος Μπ.
 • , Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016
  Γεια σας έχω νοικιάσει κάποιο σπίτι εδώ και 1 χρόνο και σημερα μου χάλασε το ρελέ στον ηλεκτρονικό πίνακα και το εφτιαξα από μόνος μου... ηθελα να ρωτησω αν αυτή ή δουλειά ήταν να την κάνω εγώ με δικά μου έξοδα ή του ιδιοκτήτη.. ευχαριστώ
 • , Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016
  Καλησπέρα Νίκο, φυσικά μπορείς να επεξεργαστείς την αγγελία που έχεις ανεβάσει, μέσα από το mySpitogatos. Αφού κάνεις log in με το email σου και τον κωδικο πρόσβασης εδώ: http://www.spitogatos.gr/gr/mySpitogatos/login, θα πατήσεις ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΟΥ και θα σου εμφανιστεί η προεπισκόπιση της αγγελίας. Στα δεξια θα εχει ένα μολυβι κι ένα Χ, στο μολυβι κάνεις επεξεργασία και στο Χ μπορείς να τη διαγράψεις. Ό,τι χρειαστείς, στείλε μας ένα email στο info@spitogatos.gr
 • , Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016
  Προσπαθώ να καταχωρήσω το διαμέρισμα μου για ενοικίαση και μετά την εισαγωγή των φωτογραφιών μπήκα στη φάση ολοκλήρωσης χωρίς να έχω καταχωρήσει λεπτομερή περιγραφή και επιπλέον παρατηρήσεις. Μπορώ να καταχωρήσω - διορθώσω εκ των υστέρων ? Αν έχω επιπλέον φωτογραφίες μπορώ να τις καταχωρήσω ή πρέπει να ακυρώσω την αγγελία και να κάνω νεα ? Αν θέλω να μειώσω. την τιμή πως γίνεται ?
 • , Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016
  Καλημερα. Εδω και ενάμιση χρονο μενω σε μια γκαρσονιερα σε 3οροφο κτηριο και ο ιδιοκτητης μενει διπλα μου. Παρ`ολο που εδωσα εγγυηση ενα ενοικιο οταν μπηκα μεσα εκεινος ισχυριζεται το αντιθετο και ζηταει παλι χρηματα. Ανα διαστηματα ζηταει κοινοχρηστα και ενοικια ισχυριζομενος πως δεν τα ελαβε ποτε!!!! Και φυσικα ουτε λογοε για αποδειξεις εισπραξης!! Πλεον για να μου κανει συμβολαιο θελει 3εγγυήσεις! Σκεφτομαι να υποβαλλω καταγγελία τί αλλο θα μπορουσα να κανω;
 • , Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016
  Αν πουληθει το σπιτι που μενω χωρις να μου το πει ο ιδιοκτητης σε ποσο καιρο πρεπει να μετακομισω;

Xρήσιμα: 

Υπηρεσίες για το σπίτι: 

Μόλις ανέβηκαν: 

https://www.spitogatos.gr/mySpitogatos/service/login/check
https://www.spitogatos.gr/mySpitogatos/service/view/menu
https://www.spitogatos.gr/mySpitogatos/service/view/login
Παρακαλώ περιμένετε...