Newsblog \ Συμβουλές - Προτάσεις \ Μίσθωση κατοικίας και συχνά ερωτήματα

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011


Μίσθωση κατοικίας και συχνά ερωτήματα

1. Τι γίνεται όταν ο ενοικιαστής μου καθυστερεί ή αρνείται να καταβάλει το ενοίκιο;

Όταν ο ενοικιαστής σας καθυστερεί να καταβάλει το ενοίκιο, τότε εσείς καλό θα ήτανε να επιμείνετε προκειμένου να λυθεί το θέμα χωρίς τη συμμετοχή κάποιου δικηγόρου. Σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης τότε μέσω δικηγόρου μπορείτε να κάνετε αγωγή και να απαιτήσετε τα ενοίκια ή να προχωρήσετε σε αγωγή εξώσεως και να απαιτήσετε την αποχώρηση του ενοικιαστή και την καταβολή των ενοικίων. Βασική προϋπόθεση βέβαια είναι ο ενοικιαστής να έχει περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η πληρωμή των οφειλών αλλιώς θα πρέπει να περιμένετε μέχρι ο οφειλέτης-ενοικιαστής σας να αποκτήσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο στο όνομά του, κάτι που πρακτικά δυσκολεύει πολύ την είσπραξη της οφειλής. Η διαδικασία απαίτησης των ενοικίων στο Δικαστήριο διαρκεί γύρω στο χρόνο, καθώς η δίκη προσδιορίζεται μετά από 5-6 μήνες και η απόφαση βγαίνει μετά από άλλους τέσσερις μήνες περίπου (ενδεικτικά). Ο οφειλέτης-ενοικιαστής εκτός από τα έξοδα δικηγόρου που πρέπει να καλύψει για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, πληρώνει και τόκους που μετράνε από τη στιγμή που του κοινοποιείται το έγγραφο αγωγής.


Ενοικιάσεις σπιτιών Αθήνα | Ενοικίαση κατοικιών Θεσσαλονίκη | Ενοικιάσεις σπιτιών Κρήτη | Ενοικιάσεις σπιτιών Κύπρος

2. Ο ενοικιαστής θέλει να φύγει πριν από τη λήξη του συμβολαίου.

Ο ενοικιαστής δεν έχει δικαίωμα να αποχωρήσει πριν από τη λήξη του συμβολαίου. Σε περίπτωση που θελήσει να φύγει είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τα μισθώματα που υπολείπονται, κάτι που μπορεί να απαιτήσει και ο ιδιοκτήτης δικαστικώς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το Δικαστήριο δικαιώνει τον ιδιοκτήτη ωστόσο η διαδικασία μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρα, καθώς απαιτείται περίπου ένας χρόνος για την πρωτόδικη απόφαση και άλλος ένας περίπου εάν ασκηθεί έφεση. Οι υποθέσεις αυτές οδηγούνται στα Δικαστήρια μόνο εάν ο χώρος μείνει χωρίς να ενοικιαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, διάστημα που βάσει του συμβολαίου θα χρησιμοποιούσε το χώρο ο ενοικιαστής που αποχώρησε. Συνήθως ο ενοικιαστής, σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη, καλό θα ήτανε να μεσολαβήσει το διάστημα των 6 μηνών και να υπάρχει έγγραφη ενημέρωση ως απόδειξη της έγκυρης ενημέρωσης, "σπάει" το συμβόλαιο χωρίς να πληρώσει τα υπόλοιπα μισθώματα και ο ιδιοκτήτης νοικιάζει άμεσα το χώρο. Επίσης όπως έχουμε πει πολλές φορές η βοήθεια σας στην εύρεση του νέου ενοικιαστή μπορεί να σας απαλλάξει από πολλά προβλήματα. Φανταστείτε να πηγαίνατε στον ιδιοκτήτή σας και να του λέγατε αποχωρώ από το μίσθιο αλλά σου έχω βρεί ήδη ενοικιαστή! Ούτε γάτα... ούτε ζημιά!

Ο μισθωτής μπορεί όμως να καταγγείλει μια αστική μίσθωση πριν την συμβατική της λήξη ΜΟΝΟ στις εξής περιπτώσεις:

α) αν δεν του παραχωρήθηκε η χρήση ή αν του αφαιρέθηκε αργότερα (βλ.585 ΑΚ)

β) αν η χρήση του μισθίου συνεπάγεται σπουδαίο κίνδυνο της υγείας του μισθωτή ή των συνοικούντων οικείων του (βλ. 588 ΑΚ),

γ) αν ο μισθωτής είναι δημόσιος υπάλληλος και μετατεθεί (άρθρ. 613 ΑΚ)

δ)στις μισθώσεις εφ` όρου ζωής ή συμβατικού χρόνου πέραν της 30ετίας, αν πέρασε 30ετία (βλ. 610 ΑΚ).

Επίσης έχει κριθεί νομολογιακά ότι ο μισθωτής μπορεί να αποχωρήσει αν συντρέχει "σπουδαίος λόγος".

3. Πόσα εγγυήσεις πρέπει να καταβάλει ο νέος ενοικιαστής;

Συνήθως καταβάλλονται 1-2 μισθώματα (1 για τα παλαιά διαμερίσματα και 2 για τα νεόδμητα διαμερίσματα ή τα επιπλωμένα), τα οποία και επιστρέφονται στον ενοικιαστή με την αποχώρησή του. Για να επιστραφούν βέβαια θα πρέπει να μην υπάρχουν φθορές ή ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Μέρος της εγγύησης ή ολόκληρο το ποσόν μπορεί να κρατηθεί και σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές προς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή εάν δεν έχουν εξοφληθεί τα κοινόχρηστα. Σε καμία περίπτωση μη καταβάλετε περισσότερα από δύο ενοίκια ως εγγύηση.

4. Μπορεί ο ιδιοκτήτης να απαιτήσει από τον ενοικιαστή να αποχωρήσει πριν από τη λήξη του μισθωτηρίου συμβολαίου;

Με βάση τη νομοθεσία το min διάστημα ενοικίασης ακινήτου είναι η 3ετία ακόμα και αν το μισθωτήριο αναφέρει μικρότερη διάρκεια από αυτή των 3 ετών. Εάν όμως συντρέχει σοβαρός λόγος όπως είναι η μη καταβολή του ενοικίου ή η αλλαγή χρήσης του χώρου ίσως να υπάρξει πιθανότητα αποχώρησης του ενοικιαστή. Ακόμη και εάν ο ιδιοκτήτης θέλει να χρησιμοποιήσει το χώρο για ιδιοκατοίκηση, η υφιστάμενη νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή και προβλέπει ότι τέτοια απαίτηση μπορεί να προβάλει μόνο εάν δεν υπάρχει άλλο ακίνητο στην ιδιοκτησία του. Και σε αυτή την περίπτωση όμως δίνει ένα ποσό στον ενοικιαστή ως αποζημίωση ενώ εάν ζητήσει το ακίνητο για ιδιοκατοίκηση και στο τέλος δεν το χρησιμοποιήσει έτσι, μπορεί να πληρώσει επιπλέον αποζημίωση.

5. Τι γίνεται εάν ο ενοικιαστής εγκαταλείψει το χώρο εν αγνοία του ιδιοκτήτη και εξαφανιστεί;

Εάν ο ενοικιαστής εγκαταλείψει το χώρο εν αγνοία του ιδιοκτήτη, ο ιδιοκτήτης μπορεί κάνοντας χρήση των προσωπικών και περιουσιακών στοιχείων του ενοικιαστή να απαιτήσει όλες τις οφειλές, ακόμη και αυτές που αφορούν την πρόωρη αποχώρησή του. Τα πράγματα δυσκολεύουν εάν ο ενοικιαστής δεν έχει στο όνομά του περιουσιακά στοιχεία, κάτι που αποκλείει ουσιαστικά τον ιδιοκτήτη από οποιαδήποτε διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του. Για το λόγο αυτό πριν από τη σύναψη του συμβολαίου, ο ιδιοκτήτης οφείλει να ελέγξει την ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων στο όνομα του ενοικιαστή.

6. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη;

Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στον ενοικιαστή τον χώρο κατάλληλο για τη χρήση για την οποία συμφωνήθηκε κατά το μίσθωμα. Επιπλέον είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει τυχόν φθορές που προκύπτουν από φυσική φθορά και οι οποίες απειλούν την υγεία των ενοίκων και την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων εντός της οικίας.

Σε γενικές γραμμές, ο ενοικιαστής πληρώνει ζημιές που έγιναν από αμέλειά του ή σκόπιμα κατά το διάστημα χρήσης του ακινήτου (π.χ σπάσιμο τζαμαρίας, πόρτας κλπ). Ο ιδιοκτήτης καλείται να καλύψει επισκευές που σχετίζονται με τη συντήρηση του ακινήτου (π.χ υγρασίες στον τοίχο, υδραυλικές εγκαταστάσεις κλπ). .

7. Ποιος είναι υποχρεωμένος να βάψει το σπίτι ή να κάνει τις απαιτούμενες επισκευές κατά την ενοικίαση;

Ουδεμία υποχρέωση έχουν οι ενοικιαστές να επισκευάζουν τις ζημιές που έχουν προκληθεί, λόγω της φυσιολογικής φθοράς του χρόνου, σε ένα ακίνητο (διαμέρισμα, σπίτι, κατάστημα), όταν το ξενοικιάζουν. Αυτό αναφέρεται σε απόφαση του Αρείου Πάγου με την υπ αριθμ. 633/2010 στην οποία, ωστόσο, τονίζεται πως οι ενοικιαστές, με τη λήξη της μίσθωσης, οφείλουν να επισκευάζουν ή να καταβάλλουν τα χρήματα που απαιτούνται για τις ζημιές που ξεφεύγουν από τα όρια των φυσιολογικών φθορών και έγιναν με δική τους υπαιτιότητα.

Εάν δεν έχει κάνει ο ίδιος τις απαραίτητες εργασίες, ο νέος ενοικιαστής τις αναλαμβάνει απαιτώντας να πληρώνει κάθε μήνα χαμηλότερο ενοίκιο. Όλα αυτά βέβαια φροντίστε να αναφέρονται στο μισθωτήριο συμβόλαιό σας για να είστε σίγουροι ότι θα γίνουν και αν όχι να μπορέσετε να καταγγείλετε το μισθωτήριο και να αποχωρήσετε χωρίς προβλήματα.

8. Έλεγχος κατοικίας πριν τη μίσθωση.

Ελέγξτε προσεκτικά και χωρίς βιασύνη το σπίτι που βρήκατε για να μισθώσετε, καθώς και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, μαζί με τα πρόσωπα που θα συγκατοικήσουν μαζί σας. Αν είναι βράδυ ζητείστε να το δείτε και με το φως της μέρας. Αν υπάρχουν εμφανή ελαττώματα ζητείστε να αποκατασταθούν ή να αναγραφούν στο μισθωτήριο. Ελέγξτε αν γύρω από το σπίτι υπάρχουν όσα χρειάζεστε (συγκοινωνία, αγορά, σχολεία κλπ.)

Γράψε το σχόλιό σου.

Refresh Captcha
 • , Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018
  Καλησπέρα σας Θέλω να πουλήσω ένα σπίτι το οποίο το έχω αυτή τη στιγμή νοικιασμένο Ο ενοικιαστής αποφεύγει να μου ανοίξει το σπίτι να το δω και να το δείξω σε πιθανό αγοραστή Έχει αυτό το δικαίωμα ; Ποια είναι τα δικαιώματα μου σε αυτό το θέμα ; Εγώ ήξερα από παλαιότερο σπίτι που ήμουν εγώ ο ενοικιαστής, ότι ο ιδιοκτήτης μπορούσε να επισκέπτεται το σπίτι μια φορά το μήνα για να δει την κατάσταση του Ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση σας
 • , Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018
  Νοικιάζω 6 χρόνια ένα σπίτι το συμβόλαιο λήγει σε λίγες μέρες και η ιδιοκτήτρια μου είπε ότι θα το χρειαστεί για ιδιοκατοικηση μου είπε ότι μιυ δίνει μεχρι ένα έτος βα βρω άλλο και να μετακομίσω αλλα για το έτος αυτό θέλει αύξηση στι ενοίκιο 100 ευρω μηνιαίως μέχρι να φύγω. Μπορώ να κάνω κάτι;
 • , Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018
  ΜΟΛΙΣ ΝΟΙΚΙΑΣΑ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΖΗΤΑΝΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ 200ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΟΥΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ...ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟ?????
 • , Τρίτη 10 Ιουλίου 2018
  Έχω υπογράψει συμβόλαιο για ένα χρόνο το οποίο λέει ότι αν φύγω νωρίτερα θα πληρώσω το 50% των ενοικίων που έχουν απομείνει! Είμαι 2 μήνες μέσα στο σπίτι και δυστυχώς απολύθηκα και έχω αρκετά μεγάλο νοίκι και ο σπιτονοικοκύρης είναι αυστηρός , θέλω λοιπόν να φύγω!θα έχω τις επίπτωσεις που υπέγραψα ή θα με κάλυψει η κάρτα ανεργίας μου;
 • , Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018
  Καλησπερα σας. Ηθελα να ρωτησω για φιλικο μου προσωπο. (Προκειται για αδεια παραμονης αλλοδαπης) Υπαρχει δυνατοτητα να γινει συμβολαιο για ενοικιαση σπιτιου, για τη περιοδο Ιουλιος 2017 ως τον Απριλιο του 2018. Χωρις φυσικα να εχει μεινει ο ανθρωπος αυτος μεσα. Και ο ιδιοκτητης να παρει ενα χρηματικο αντιτιμο σαν ενοικιο.Το χρονικο περιθωριο ειναι πολυ μικροΠαρακαλω απαντηστε μου το συντομοτερ
 • , Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018
  Αποχωρώ από το διαμέρισμα που νοικιάζω εδώ και 14 χρόνια και θα το παραδώσω βαμένο εσωτερικά, όπως το πήρα. Η ιδιοκτήτρια, ισχυρίζεται πως πρέπει να το βάψω και εξωτερικά (τοίχοι & σκασίματα στα μπαλκόνια λόγω καιρού). Να σημειώσω οτι ήταν νεόδμυτη οικοδομή οταν μπήκα. Τι ισχύει για το εξωτερικό βάψιμο?
 • , Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018
  μπορω να διωξω αυτον που εχω νοικιασει το σπιτι οταν κανει πραγματα χωριις να με ρωτησει?
 • , Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018
  καλησπέρα συγχαρητήρια για την σελίδα,μένω σε οικοδομή 8 διαμερισμάτων,ιδιόκτητα εκτός από 2 που νοικιάζονται,πρόσφατα ξενοικιάστηκε το ένα,και ο ιδιοκτήτης του το νοίκιασε σε αλλοδαπούς,οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες διαμαρτυρήθηκαν και ετοιμάζουν τους δικηγόρους τους επειδή εγώ δεν έχω αντίρρηση, αλλά στην συνέλευση της Πέμπτης μεθαύριο πρέπει κάτι να πω, πείτε μου τι προβλέπει ο νόμος,ευχαριστώ πολύ
 • , Δευτέρα 28 Μαϊου 2018
  Καλησπέρα. Το μισθωτηριο ποιος το πληρωνει;ο ενοικιαστης η ο ιδιοκτητης; γιατί εμένα η σπίτι νοικοκυρά με έβαλε να πληρώσω 40 ευρω
 • , Τετάρτη 16 Μαϊου 2018
  Ο γιος μου νοικιάζει ένα σπίτι σαν φοιτητής,στην Καλαμάτα!!!!Ο ιδιοκτήτης θέλει να κάνει σέρβις στον λέβητα πετρελαίου και ζητάει απο τον γιο μου να πληρώσει το μερίδιο για το σέρβις πού του αντιστοιχεί στο σπίτι πού νοικιάζει!!!!! Πρέπει σύμφωνα με το νόμο να πληρώσει....ή όχι!!!!!
 • , Δευτέρα 14 Μαϊου 2018
  ΜΠΟΡΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΕΙ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΣΤΟΝ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ ..ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟ ΑΝΑΝΕΩΝΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ
 • , Δευτέρα 14 Μαϊου 2018
  Νοικιάσω διαμέρισμα στο οποίο ο ενοικιαστής αρχικά καβάλα ένα ενοίκιο σαν εγγύηση. Το νοίκι του τρέχοντος μήνα δεν το έχει καταβάλει και θέλει να πληρώσω με αυτό της εγγυήσεις. Παρακαλώ το ερώτημα μου είναι αν θα πρέπει να πληρώση κανονικά το τρέχον ενοίκιο και η εγγύηση να παραμεινη σαν ασφάλεια για τυχόν απλήρωτους λογαριασμούς σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας η για επισκευή ζημιών.
 • , Τρίτη 8 Μαϊου 2018
  Καλησπερα νοικιαζω ενα σπιτι με τις ηλεκτρικες συσκευες ο ιδιοκτητης Το πουλησε και εκ τον υστερων ζηταει τις συσκευες !μπορει να τις παρει αφου περασε στα χερια νεου ιδιοκτητη το ακινητο
 • , Δευτέρα 30 Απριλίου 2018
  Έχω νοικιάσει 1 σπίτι με συσκευες ηλεκτρικες και 2a/c το 1 κλιματιστικό δε δουλεύε από εξαρχής είχα ενημέρωση τον ιδιοκτήτη και μου είπε ότι δε συμφέρει να το φτιάξει και το αλλάξαμε και στο συμβόλαιό το άλλο το είχα δουλέψει ελάχιστα και δούλευε τωρα που πήγα να το λειτούργησω μου έβγαλε 1 βλάβη στη πλακέτα την εξωτερικήπου έχεί κόστος 170€ ο ιδιοκτήτης λέει ότι είναι δικό μου έξοδο παρένθεση μένω 8 μήνες μέσα. .....Μπορείτε να μου δώσετε τα φώτα σας παρακαλω
 • , Κυριακή 11 Μαρτίου 2018
  Νοικιαζαμε ένα γραφείο σε ένα δικηγόρο.όταν αποφάσισε να φύγει υπογραψαμε τη λήξη της μίσθωσης και οι δύο μεριές. Ομως έφυγε χωρίς να πάρει κάποια από τα έπιπλα ,γραφείο,βιβλιοθήκη κλπ αλλά κ επιπλέον κράτησε κ κλειδί του γραφείου και εδώ κ δύο μήνες δεν απαντά στα τηλέφωνα να πάρει τα πράγματα του,για τα οποία υποτίθεται ψάχνει αγοραστή .τι μπορούμε να κάνουμε ως ιδιοκτήτες ;;;; Ευχαριστώ !
 • , Σάββατο 3 Μαρτίου 2018
  Οι γονείς μου νοικιάζουν εδώ και 7 χρόνια ένα σπίτι χωρίς συμβόλαια και δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Φέτος όμως το σπίτι πουλήθηκε σε άλλον και ο νέος ιδιοκτήτης μας ενημέρωσε πριν μια βδομάδα μόλις ότι ή θα πληρώνουν μεγάλη αύξηση στο ενοίκιο ή θα πρέπει να φύγουν. Τους έχει βάλει το μαχαίρι στο λαιμό! Πως μπορούν να προστατευθούν μέχρι να φύγουν (ήδη ψάχνουν για σπίτι) και πόσο χρόνο έχουν;
 • , Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018
  Καλησπέρα σας, Πληρώνω το ενοίκιο μέσω τράπεζας , θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να μου δίνει απόδειξη; ή για την εφορεία αρκεί και η χαρτί πληρωμής που δίνει η τράπεζα;
 • , Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018
  Τί γίνεται αν ο ενοικιαστής προκαλέσει βλάβη σε έπιπλα ή συσκευές κατά την παραμονή του στην οικία?
 • , Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018
  Ενοικίασα 1 διαμέρισμα 180 μηνιαία συν 10 ευρώ κοινόχρηστα το μήνα. Ήταν η συμφωνία μεταξύ μας με ιδιοκτήτη. Μετά έρχεται Κ μου φέρνει η εταιρεία Διαχείρισης της πολυκατοικίας χαρτιά με διάφορα ποσά μηνιαία να πληρώνω 50. 70. 60 κάθε μήνα. Εγώ δεν χρησιμοποιώ την θέρμανση οι ενδείξεις μου είναι 0 .Γιατί πρέπει να πληρώνω αυτά τα ποσά. Ο ιδιοκτήτης αρνείται να πληρώσει. Τι πρέπει να κανω
 • , Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018
  Αν στο συμβόλαιο το διαμέρισμα έχει ενοικιασθεί με κεντρική θέρμανση και στη συνέχεια η πλειοψηφία των ιδιοκτητών αποφασισει να μην έχει κεντρική θέρμανση η πολυκατοικία αλλα ανεξάρτητη απο τον καθένα, τι υποχρέωση έχει ο ιδιοκτήτης να σου παρέχει θέρμανση;
 • , Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018
  Ποίο το ελάχιστο ενοίκιο για ένα υπόγειο , 89 τ.μ στο Θησείο , με αντικειμενική 2150 , παλαιότητας 60 ετών ?
 • , Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018
  στο χειρογραφο συμβολαιο δεν συμπληρωθηκε λογω "καλης πιστης" προσθετος ορος που αφορα αποκατασταση βλαβων απο φυσιολογικες φθορες απο τον ιδιοκτητη ενω στο εντυπο αναφερεται οτι τις ζημιες αυτες τις επιβαρυνεται ο ανοικιαστης, τωρα που χαλασε λογω φυσιολογικς φθορας η εντοιχισμενη κουζινα που υπηρχε ο ιδιοκτητης δεν αναλαμβανει το κοστος επισκευης λεγοντας πως συμφωνα με το συμβολαιο ειναι δαπανη του ενοικιαστη, τι μπορει να γινει σε αυτη την περιπτωση;
 • , Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018
  ΕΧΩ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΔΕΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ. ΤΟ ΕΧΩ ΝΟΙΚΙΑΣΕΙ ΚΑΙ ΜΕΝΩ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ. ΟΜΩΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΦΥΓΩ ΚΑΙ ΝΑ ΝΟΙΚΙΑΣΩ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ Η ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΑΛΩ ΤΗ ΔΕΗ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ. ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΧΑΜΗΛΟ. ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΩ ΚΙ ΑΛΛΟ ΦΟΡΟ ΑΝ ΤΟ ΝΟΙΚΙΑΣΩ;
 • , Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018
  καλησπερα νοικιασα ενα διαμερισμα το σεπτεμβριο του 17 με συμβολαιο διετους διαρκειας το διαμερισμα εχει φοβερη φασαρια γιατι ειναι σε κεντρικο δρομο και θελω να αποχωρησω αμεσα μπορω να επικαλεστω διαταραχη του υπνου μου λογω ηχορυπανσης και να αποχωρησω?
 • , Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018
  Καλημερα αν εξαφανιστει ο ενοικιαστης με τηλεφωνα κλειστα και δεν μπορεις να επικοινωνησεις αν εφυγε αν εχει πραγματα μεσα κλπ τι μπορει να κανει ο ιδιοκτητης,ευχαριστω.
 • , Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018
  EXOYME SPITI...SPITI EXI TRIS IDIOKTITES...OMOS ENAS NIKIAZE XORIS NAMAS ROTISI...TI MBORYME NA KANOYME
 • , Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017
  Ενοικίασα διαμέρισμα στις 17/07/17, στο οποίο και διαμένω με το σύζυγό μου. Δύο μέρες πριν χάλασε ο μηχανισμός που ανεβοκατεβάζω το παντζούρι (ρολό, χειροκίνητος μηχανισμός) και η ιδιοκτήτριά μου μού είπε ότι επειδή η φθορά προέρχεται από την καθημερινή χρήση που κάνω εγώ στο σπίτι, θα πρέπει να επιβαρυνθώ εγώ την επισκευή. Ισχύει αυτό ή είναι κόστος το οποίο βαρύνει τον ιδιοκτήτη? Ευχαριστώ πολύ
 • , Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017
  Εχω νοικιασει το σπιτι μου τα τα τελευταια 2.5 χρονια το σπιτι εχει συναγερμο κ τωρα παρουσιαστηκε βλαβη μπαταριασ κ αλλαγη ποιοσ είναι υποχρεωμενοσ να πληρωση ο ενοικιαστησ η ο ιδιοκτητη󨨨¨
 • , Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017
  τι γινετε στην περιπτωση που το σπιτι εχει συναγερμο κ χαλασει???ο ενοικιαστησ μενει μεσα 2.5 χρονια κ τον χρησιμοποιει
 • , Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017
  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΝΟΙΚΙΑΖΩ ΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΔΩ ΚΑΙ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΑ 5 ΟΠΟΥ ΛΥΓΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΣΠΤΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΧΑΣΕΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΩ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΦΥΓΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΑΝ ΤΟ ΧΑΣΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ?
 • , Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017
  Η σπιτονοικοκυρά απαιτεί από την κόρη μου να βγει μετά την λήξη διετούς συμβολαίου για να το κάνει χρήση airbnb. Ισχύει η τριετής διάρκεια του συμβολαίου ανεξάρτητα συμφωνίας? Μπορεί να την κάνει αγωγή για ιδιοκτησία?
 • , Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017
  Καλησπέρα.. θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να βγάλω τον ενοικιαστή μου αν δεν του ανανεώσω το συμβόλαιο άλλο και πόσο πριν να τον ενημερώσω! Ευχαριστώ
 • , Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017
  Καλησπερα,θα ηθελα να κανω μια ερωτηση.Μενω σε σπιτι με ενοικιο εδω και 10 χρονια ανανεωνοντας το συμβολαιο μου.Ο ιδιοκτητης μου ψαχνει να πουλησει το ακινητο αυτο.Σε περιπτωση που βρει να πουλησει το ακινητο ποσο χρονο δικαιουμαι εως να βρω αλλο και υπαρχει αποζημιωση που πρεπει να καταβληθει εκ μερους του; Ευχαριστω
 • , Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017
  Γεια σας οικιασα διαμερισμα το Μαιο του 2016 με συμβόλαιο 1 ετους. Το Μαιο του 2017 η ιδιοκτητρια δεν επικοινωνησε μαζι μου, ουτε και εγω μαζι τηςκαι συνεχισα να μενω στο σπιτι οπως και πριν πλγηρωνοντας το ενοικιο της αρχικης συμφωνιας. Τον Νοεμβριο του 2017 η ιδιοκτητρια επικοινωνει μαζι μου για υπογραφη νεου συμβολαιου και αυξηση του ενοικίου. Τι συμβαινει στην περιπτωση που δε θελω να παραμεινω στο σπιτι;; ποσο καιρο εχω στη διάθεση μου για αναζητηση νεας κατοικιας και αποχωρηση;;;
 • , Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017
  Μόλις νοικιάσα ένα σπίτι....ειναι ισόγειο μπροστά στο δρόμο...ζητησα να μου βάλουν κάγκελα στα 2 παράθυρα που βρίσκονται μπροστά για ασφαλεια δικια μου και ο ιδιοκτητης δέχθηκε...αλλα Μόλις υπογράψαμε ΣΥΜΒΌΛΑΙΟ ( που δεν αναφαιρετε αυτο μεσα) αρνηται να μου τοποθετήσει κάγκελα...και δεν αφήνει ούτε εμένα να πληρώσω ....προεχει η ασφάλεια μου ...τι μπορώ να καν ω? Εχω υπογράψει 2ετες ΣΥΜΒΌΛΑΙΟ...
 • , Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017
  Αν ο ενοικιαστης εχει 8 χρονια σε μια κατοικισ κ θελει ο.μισθωτης το σπιτι αλλα ο ενοικιαστης κ.οικομνομικα δεν εχει δυνατοτητα αλλα εχει κ προβλημσ υγειας που δεν μπορει να μετακινηθει τι γινεται ?
 • , Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017
  Εδωσα προκαταβολη 100ευρω μολις ειδα το σπιτι. Δεν υπογραψαμε καποιο συμφωνητικο. Μετα απο 2 μερες μου προτειναν δουλεια σε αλλη πολη και ετσι τους ειπα οτι τελικα δε θα το νοικιασω. Αρνουνται να μου επιστρεψουν την προκαταβολη. Εχουν το δικαιωμα απο τη στιγμη που δεν ειχαμε υπογραψει καποιο συμφωνητικο;
 • , Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017
  Το συμβολαιο μου συμφωνα με την αποδειξη υποβολης εχει περιοδο ισχυος απο 1/1/2006 εως 30/04-2017απο τον απριλη δεν μου ανανεωνει το συμβολαιοενο εχο πλιροσι κανονικα ολα αυτα τα χρονια θα ηθελα να σας ρωτησω ποσο καιρο μετα την ληξη του συμβολαιου μπορω να κατσω στο σπιτι μιας κι ο ιδιοκτητης το θελει εχω παιδια μετα την ληξη μπορω να καθησω για καποιο χρονικο διαστημα η πρεπει να φυγω ευχαριστω
 • , Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017
  Το συμβόλαιο της κατοικίας που νοικιάζω τυπικά λήγει σε δυο μήνες. Έχω δώσει 500 ευρώ εγγύηση στον ιδιοκτήτη. Τους επόμενους δυο μήνες οφείλω να πληρώσω 370x2=740e. Ερώτηση 1 : Μπορώ να μη πληρώσω το ποσό των 740e ώστε να κρατήσει τα 500 και να του καταβάλω μόνο τη διαφορά η οποία είναι 240e ;;; Ερώτηση 2 : Eάν μπορώ να πράξω όπως παραπάνω, ύστερα σε περίπτωση που δεν ξενοικιάσω το διαμέρισμα σε δύο μήνες όπως υπολόγιζα μπορώ να συνεχίσω να μένω αρκεί να πληρώνω το ενοίκιο;;; Παίζει ρόλο η υπάρχει κάποιο θέμα που τότε ο ιδιοκτήτης δεν θα έχει στη κατοχή του κάποιο ποσό εγγύησης;;;
 • , Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017
  Νοίκιασα το σπίτι σε κάποιον αλλα δυστυχώς έχω Γ21 ρεύμα. Τωρα ψάχνει δικαιολογία να μην ξοφλησει τα ενοίκια και βρίσκει πάτημα. Εχει ελπίδες;;
 • , Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017
  Υπάρχει συμβόλαιο που να αναγράφει της υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη παράγραφος 6????
 • , Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017
  θελω να ρωτησω , μπορω να βγαλω τον ενοικιαστη μου απο το σπιτι πριν τη λειξη του συμβολαιου. το χρειαζομαι για ιδιοκατοικηση
 • , Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017
  Ειμαι νοικιαστρια πληρωνω καθε μηνα κανονικά το ενοικιο υπαρχει φορα ομως πιυ μπορεί να αργισω το πολι μια βδομάδα μπορεί να μου κανει κατι
 • , Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017
  Kalispera menw se ena isogio diamerisma edw kai tria xronia me ta dio m paidia exw problima me igrasia kai ta koufomata ola sxedon einai xilina kai exoun piasi saraki parakalaw na m ta ftiaksoun edw kai 2 xronia mazi me mia apoxetesi swlina spasmeni pou kataligoun nera apoblita ston xoro tis ablis m to nero einai se 1 roloi 2 enoikiastes kai plirwsa500 euro nerw pia i simbouli sas giati exw mwra kai pepi na apoxwrisw apo to spiti logo igihnis
 • , Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017
  ειμαι ενοικιαστης και πριν καιρο ειχα μια βλαβη στο φρεατιο του ρολογιου της ΕΥΔΑΠ,αφου ηρθαν απο την ΕΥΔΑΠ και το εφτιαξαν σην τα κυβικα που ειχαν τρεξει.....να μην τα πολυλογω καναμε διακανονισμο και μεχρι τωρα που εφυγα απο το σπιτι τον πληρωνα εγω και οχι ο ιδιοκτητης.Ποιου υποχρεωση ειναι?
 • , Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017
  Νοικιαζω ενα διαμέρισμα με εντοιχισμενες συσκευες η οποια. Μια απ αυτές εχει χαλάσει.ποιος πληρωνει...ο νοικιαστης ή ο ιδιοκτητης;ενα αλλο προβλημα ειναι η αντικατασταση του θυροτηλεφωνου η οποια χαλασε απο φυσιολογικη καθημερινη φθορά...σας ευχαριστω εκ των προτερων
 • , Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017
  Μετά από επικίνδυνη πτώση σοβαρών και άρνηση του ιδιοκτήτη να την επισκευάσει ψάχνω για νέα κατοικία και το απόγευμα αργά της 4 Ιούλιου υπογράφω νέο συμβόλαιο διετούς ενοικίασης! Δεν παρατηρώ όμως ότι εσωτερικά η μπανιέρα έχει υπερυψωση 17 εκατοστών και συνολικό ύψος από το ταβάνι 1 μέτρο και ογδόντα εκατοστά όταν το ύψος μου είναι ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά! Μπορώ να καταγγείλω τη μίσθωση ?
 • , Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017
  Είχα νοικιάσει ένα σπίτι στο οποίο είχε πολύ υγρασία ο ιδιοκτήτης δεν έκανε τίποτα για αυτό έχω φύγει από το σπίτι εκείνο από 14/4/17 είχε λήξη το συμφωνητικό από τις14/2/16 δεν το ανανέωνε τα κοινόχρηστα ήταν χωρίς αποδείξεις την ΔΕΗ δεν ήθελε να την γυρίσω στο όνομα μου τώρα επί 3 μήνες με απειλή για τα κοινόχρηστα που είναι 624 ευρώ χωρίς αποδείξεις για την ΔΕΗ κ το νερό δεν ξέρω τι να κάνω. Θα πάει λέει σε δικηγόρο . Πείτε μου μπορεί να μου κάνει κάτι κάθε μέρα μ ενοχλη μ μνμ κ πήγε κ στην εργασία μου κ ενόχλησε
 • , Τρίτη 27 Ιουνίου 2017
  ΕΧΩ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ ΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΞΕΡΩ.
 • , Δευτέρα 15 Μαϊου 2017
  γεια σας νοικιαζω σπιτη στην παρο ,με συμβολαιο που ληγει το σεπτεμβρη.3 χρονια.η ιδιοκτητρια μου ζηταει να φυγω για ιδιοκατοικηση,πραγμα που δεν ισχυει εχει σπιτι πιο πανω.σπιτι δεν βρισκω,γιατι φετος τα νοικιαζουν ολοι με τη μερα,τι μπορω να κανω?

Xρήσιμα: 

Υπηρεσίες για το σπίτι: 

Μόλις ανέβηκαν: 

1
https://www.spitogatos.gr/mySpitogatos/service/login/check
https://www.spitogatos.gr/mySpitogatos/service/view/menu
https://www.spitogatos.gr/mySpitogatos/service/view/login
Παρακαλώ περιμένετε...