Newsblog \ Συμβουλές - Προτάσεις \ Μίσθωση κατοικίας και συχνά ερωτήματα
OA_show("150");

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011

Μίσθωση κατοικίας και συχνά ερωτήματα

1. Τι γίνεται όταν ο ενοικιαστής μου καθυστερεί ή αρνείται να καταβάλει το ενοίκιο;

Όταν ο ενοικιαστής σας καθυστερεί να καταβάλει το ενοίκιο, τότε εσείς καλό θα ήτανε να επιμείνετε προκειμένου να λυθεί το θέμα χωρίς τη συμμετοχή κάποιου δικηγόρου. Σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης τότε μέσω δικηγόρου μπορείτε να κάνετε αγωγή και να απαιτήσετε τα ενοίκια ή να προχωρήσετε σε αγωγή εξώσεως και να απαιτήσετε την αποχώρηση του ενοικιαστή και την καταβολή των ενοικίων. Βασική προϋπόθεση βέβαια είναι ο ενοικιαστής να έχει περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η πληρωμή των οφειλών αλλιώς θα πρέπει να περιμένετε μέχρι ο οφειλέτης-ενοικιαστής σας να αποκτήσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο στο όνομά του, κάτι που πρακτικά δυσκολεύει πολύ την είσπραξη της οφειλής. Η διαδικασία απαίτησης των ενοικίων στο Δικαστήριο διαρκεί γύρω στο χρόνο, καθώς η δίκη προσδιορίζεται μετά από 5-6 μήνες και η απόφαση βγαίνει μετά από άλλους τέσσερις μήνες περίπου (ενδεικτικά). Ο οφειλέτης-ενοικιαστής εκτός από τα έξοδα δικηγόρου που πρέπει να καλύψει για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, πληρώνει και τόκους που μετράνε από τη στιγμή που του κοινοποιείται το έγγραφο αγωγής.


Ενοικιάσεις σπιτιών Αθήνα | Ενοικίαση κατοικιών Θεσσαλονίκη | Ενοικιάσεις σπιτιών Κρήτη | Ενοικιάσεις σπιτιών Κύπρος

2. Ο ενοικιαστής θέλει να φύγει πριν από τη λήξη του συμβολαίου.

Ο ενοικιαστής δεν έχει δικαίωμα να αποχωρήσει πριν από τη λήξη του συμβολαίου. Σε περίπτωση που θελήσει να φύγει είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τα μισθώματα που υπολείπονται, κάτι που μπορεί να απαιτήσει και ο ιδιοκτήτης δικαστικώς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το Δικαστήριο δικαιώνει τον ιδιοκτήτη ωστόσο η διαδικασία μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρα, καθώς απαιτείται περίπου ένας χρόνος για την πρωτόδικη απόφαση και άλλος ένας περίπου εάν ασκηθεί έφεση. Οι υποθέσεις αυτές οδηγούνται στα Δικαστήρια μόνο εάν ο χώρος μείνει χωρίς να ενοικιαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, διάστημα που βάσει του συμβολαίου θα χρησιμοποιούσε το χώρο ο ενοικιαστής που αποχώρησε. Συνήθως ο ενοικιαστής, σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη, καλό θα ήτανε να μεσολαβήσει το διάστημα των 6 μηνών και να υπάρχει έγγραφη ενημέρωση ως απόδειξη της έγκυρης ενημέρωσης, "σπάει" το συμβόλαιο χωρίς να πληρώσει τα υπόλοιπα μισθώματα και ο ιδιοκτήτης νοικιάζει άμεσα το χώρο. Επίσης όπως έχουμε πει πολλές φορές η βοήθεια σας στην εύρεση του νέου ενοικιαστή μπορεί να σας απαλλάξει από πολλά προβλήματα. Φανταστείτε να πηγαίνατε στον ιδιοκτήτή σας και να του λέγατε αποχωρώ από το μίσθιο αλλά σου έχω βρεί ήδη ενοικιαστή! Ούτε γάτα... ούτε ζημιά!

Ο μισθωτής μπορεί όμως να καταγγείλει μια αστική μίσθωση πριν την συμβατική της λήξη ΜΟΝΟ στις εξής περιπτώσεις:

α) αν δεν του παραχωρήθηκε η χρήση ή αν του αφαιρέθηκε αργότερα (βλ.585 ΑΚ)

β) αν η χρήση του μισθίου συνεπάγεται σπουδαίο κίνδυνο της υγείας του μισθωτή ή των συνοικούντων οικείων του (βλ. 588 ΑΚ),

γ) αν ο μισθωτής είναι δημόσιος υπάλληλος και μετατεθεί (άρθρ. 613 ΑΚ)

δ)στις μισθώσεις εφ` όρου ζωής ή συμβατικού χρόνου πέραν της 30ετίας, αν πέρασε 30ετία (βλ. 610 ΑΚ).

Επίσης έχει κριθεί νομολογιακά ότι ο μισθωτής μπορεί να αποχωρήσει αν συντρέχει "σπουδαίος λόγος".

3. Πόσα εγγυήσεις πρέπει να καταβάλει ο νέος ενοικιαστής;

Συνήθως καταβάλλονται 1-2 μισθώματα (1 για τα παλαιά διαμερίσματα και 2 για τα νεόδμητα διαμερίσματα ή τα επιπλωμένα), τα οποία και επιστρέφονται στον ενοικιαστή με την αποχώρησή του. Για να επιστραφούν βέβαια θα πρέπει να μην υπάρχουν φθορές ή ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Μέρος της εγγύησης ή ολόκληρο το ποσόν μπορεί να κρατηθεί και σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές προς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή εάν δεν έχουν εξοφληθεί τα κοινόχρηστα. Σε καμία περίπτωση μη καταβάλετε περισσότερα από δύο ενοίκια ως εγγύηση.

4. Μπορεί ο ιδιοκτήτης να απαιτήσει από τον ενοικιαστή να αποχωρήσει πριν από τη λήξη του μισθωτηρίου συμβολαίου;

Με βάση τη νομοθεσία το min διάστημα ενοικίασης ακινήτου είναι η 3ετία ακόμα και αν το μισθωτήριο αναφέρει μικρότερη διάρκεια από αυτή των 3 ετών. Εάν όμως συντρέχει σοβαρός λόγος όπως είναι η μη καταβολή του ενοικίου ή η αλλαγή χρήσης του χώρου ίσως να υπάρξει πιθανότητα αποχώρησης του ενοικιαστή. Ακόμη και εάν ο ιδιοκτήτης θέλει να χρησιμοποιήσει το χώρο για ιδιοκατοίκηση, η υφιστάμενη νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή και προβλέπει ότι τέτοια απαίτηση μπορεί να προβάλει μόνο εάν δεν υπάρχει άλλο ακίνητο στην ιδιοκτησία του. Και σε αυτή την περίπτωση όμως δίνει ένα ποσό στον ενοικιαστή ως αποζημίωση ενώ εάν ζητήσει το ακίνητο για ιδιοκατοίκηση και στο τέλος δεν το χρησιμοποιήσει έτσι, μπορεί να πληρώσει επιπλέον αποζημίωση.

5. Τι γίνεται εάν ο ενοικιαστής εγκαταλείψει το χώρο εν αγνοία του ιδιοκτήτη και εξαφανιστεί;

Εάν ο ενοικιαστής εγκαταλείψει το χώρο εν αγνοία του ιδιοκτήτη, ο ιδιοκτήτης μπορεί κάνοντας χρήση των προσωπικών και περιουσιακών στοιχείων του ενοικιαστή να απαιτήσει όλες τις οφειλές, ακόμη και αυτές που αφορούν την πρόωρη αποχώρησή του. Τα πράγματα δυσκολεύουν εάν ο ενοικιαστής δεν έχει στο όνομά του περιουσιακά στοιχεία, κάτι που αποκλείει ουσιαστικά τον ιδιοκτήτη από οποιαδήποτε διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του. Για το λόγο αυτό πριν από τη σύναψη του συμβολαίου, ο ιδιοκτήτης οφείλει να ελέγξει την ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων στο όνομα του ενοικιαστή.

6. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη;

Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στον ενοικιαστή τον χώρο κατάλληλο για τη χρήση για την οποία συμφωνήθηκε κατά το μίσθωμα. Επιπλέον είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει τυχόν φθορές που προκύπτουν από φυσική φθορά και οι οποίες απειλούν την υγεία των ενοίκων και την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων εντός της οικίας.

Σε γενικές γραμμές, ο ενοικιαστής πληρώνει ζημιές που έγιναν από αμέλειά του ή σκόπιμα κατά το διάστημα χρήσης του ακινήτου (π.χ σπάσιμο τζαμαρίας, πόρτας κλπ). Ο ιδιοκτήτης καλείται να καλύψει επισκευές που σχετίζονται με τη συντήρηση του ακινήτου (π.χ υγρασίες στον τοίχο, υδραυλικές εγκαταστάσεις κλπ). .

7. Ποιος είναι υποχρεωμένος να βάψει το σπίτι ή να κάνει τις απαιτούμενες επισκευές κατά την ενοικίαση;

Ουδεμία υποχρέωση έχουν οι ενοικιαστές να επισκευάζουν τις ζημιές που έχουν προκληθεί, λόγω της φυσιολογικής φθοράς του χρόνου, σε ένα ακίνητο (διαμέρισμα, σπίτι, κατάστημα), όταν το ξενοικιάζουν. Αυτό αναφέρεται σε απόφαση του Αρείου Πάγου με την υπ αριθμ. 633/2010 στην οποία, ωστόσο, τονίζεται πως οι ενοικιαστές, με τη λήξη της μίσθωσης, οφείλουν να επισκευάζουν ή να καταβάλλουν τα χρήματα που απαιτούνται για τις ζημιές που ξεφεύγουν από τα όρια των φυσιολογικών φθορών και έγιναν με δική τους υπαιτιότητα.

Εάν δεν έχει κάνει ο ίδιος τις απαραίτητες εργασίες, ο νέος ενοικιαστής τις αναλαμβάνει απαιτώντας να πληρώνει κάθε μήνα χαμηλότερο ενοίκιο. Όλα αυτά βέβαια φροντίστε να αναφέρονται στο μισθωτήριο συμβόλαιό σας για να είστε σίγουροι ότι θα γίνουν και αν όχι να μπορέσετε να καταγγείλετε το μισθωτήριο και να αποχωρήσετε χωρίς προβλήματα.

8. Έλεγχος κατοικίας πριν τη μίσθωση.

Ελέγξτε προσεκτικά και χωρίς βιασύνη το σπίτι που βρήκατε για να μισθώσετε, καθώς και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, μαζί με τα πρόσωπα που θα συγκατοικήσουν μαζί σας. Αν είναι βράδυ ζητείστε να το δείτε και με το φως της μέρας. Αν υπάρχουν εμφανή ελαττώματα ζητείστε να αποκατασταθούν ή να αναγραφούν στο μισθωτήριο. Ελέγξτε αν γύρω από το σπίτι υπάρχουν όσα χρειάζεστε (συγκοινωνία, αγορά, σχολεία κλπ.)

OA_show("151");

Γράψε το σχόλιό σου.

Refresh Captcha
 • , Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017
  Είχα νοικιάσει ένα σπίτι στο οποίο είχε πολύ υγρασία ο ιδιοκτήτης δεν έκανε τίποτα για αυτό έχω φύγει από το σπίτι εκείνο από 14/4/17 είχε λήξη το συμφωνητικό από τις14/2/16 δεν το ανανέωνε τα κοινόχρηστα ήταν χωρίς αποδείξεις την ΔΕΗ δεν ήθελε να την γυρίσω στο όνομα μου τώρα επί 3 μήνες με απειλή για τα κοινόχρηστα που είναι 624 ευρώ χωρίς αποδείξεις για την ΔΕΗ κ το νερό δεν ξέρω τι να κάνω. Θα πάει λέει σε δικηγόρο . Πείτε μου μπορεί να μου κάνει κάτι κάθε μέρα μ ενοχλη μ μνμ κ πήγε κ στην εργασία μου κ ενόχλησε
 • , Τρίτη 27 Ιουνίου 2017
  ΕΧΩ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ ΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΞΕΡΩ.
 • , Δευτέρα 15 Μαϊου 2017
  γεια σας νοικιαζω σπιτη στην παρο ,με συμβολαιο που ληγει το σεπτεμβρη.3 χρονια.η ιδιοκτητρια μου ζηταει να φυγω για ιδιοκατοικηση,πραγμα που δεν ισχυει εχει σπιτι πιο πανω.σπιτι δεν βρισκω,γιατι φετος τα νοικιαζουν ολοι με τη μερα,τι μπορω να κανω?
 • , Πέμπτη 11 Μαϊου 2017
  καλησπερα θα ηθελα να ρωτησω ειχα νοικιασει ενα σπιτι το οποιο ο ιδιοκτητης ηταν απαραδεκτος δεν μου ανανεωνε το μισθωτηριο εγω εβαζα κανονικα το ενοικιο στην τραπεζα καθε 15 του μηνα με ενοχλουσε για τα λεφτα ενω τα πληρωνα κανονικα τα κοινοχρηστα που εβγαζε ο διαχειριστης ηταν ολα χωρις αποδειξεις αποφασισα να φυγω κ να βρω αλλο σπιτι κ μολις το βρηκα ειπα στον ιδιοκτητη οτι θα φυγω μου εφερε μεσα σε 10 λεπτα 3 ενοικιαστες για να μην πολυλογο εφυγα κακη κακος απο εκει μεσα το σπιτι ηταν γεματο υγρασια αφησα απληρωτους τους λογαριασμους ρευματος νερο κ κοινοχρηστα με πηρε πανω απο 20 φορες σημερα τηλ.πηγε απο την δουλεια μου κ με εψαχνε με εκανε ρεζιλι κ οταν τον πηρα τηλεφωνο μου ειπε οτι αν δεν πληρωσω τους λογαριασμους θα μου κανει αγωγη κ οτι θα με παρει ο δικηγορος του δεν ξερω τι πρεπει να κανω μπορει να με συμβουλεψει καποιος ?? μισθωτηριο δεν υπηρχε απο 16/2/16
 • , Πέμπτη 11 Μαϊου 2017
  Καλησπέρα σας, Είμαι ενοικιάστρια ενός διαμερίσματος από το 2011 Η κουζινα Τα ντουλάπια αυτής ειναι Χαμηλής ποιότητας μίας που τα διαμερίσματα είναι των πολυτέκνων φτιαγμένα μέσω οεκ. Εν ολίγοις έχουν αρχίσει να φουσκώνουν και να κρέμονται οι πόρτες. Οταν ενημέρωσα Ιδιοκτήτη πέρσι τέτοια εποχή δεν είχε καμία αντίρρηση να επισκευαστεί ο ίδιος του δεν είναι έδειξε προθυμία να γίνει η επισκεύη. Σήμερα μου απάντησε ότι όταν μου ενοικίασε το διαμέρισμα τα ντουλάπια ήταν εντάξει Εννοείται ότι καταβολή του ενοικίου είμαι εντάξει θα ήθελα να μου πείτε τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση
 • , Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017
  Καλησπέρα. Ο σπιτονοικοκύρης μου ενώ ειμαι ενταξει με τις πληρωμες μου και δε του χρωστάω τιποτα επειδή θα φιλοξενήσω ένα σκύλο για 10 μερες ( κ για να ειμαι τυπικος ενω δεν οφειλα γτ δεν το γραφει το συμβολαιο ουτε προβλεπεται απο το νομο ) απειλουσε οτι θα μου κανει εξωση. Επειδή προφανώς τον ενημερωσαν οτι δε ινεται κατι τετοιο τωρα με απειλει οτι θα με κανει εξωση αν φερω το σκυλο γιατι συζω με την κοπελα μου τους τελευταιους μηνες και το αρχικό συμβολαιο το είχε συνάψει μαζι μου (η συγκατοικηση ειναι δω και 7 μηνες και το ήξερα απο την πρώτη στιγμή, βεβαια δεν ε΄χω εγγραφη συγκαταθεση, απλα εχουν συνυπαρξει κ με μαρτυρια μαστορων φιλων κτλ)... Εχει δικαιωμα να μου κανει εξωση για τη συμβιωση?? Μου είπαν να κανω δήλωση για συμβιωση (χωρις να μου δίνει κάποαι χρήματα)σ την αστυνομία ισχύει αυτό μπορει να με προφυλάξει απο κατι?? Ευχαριστω πολυ
 • , Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017
  Είμαι ενοικιαστής. Το μισθωτήριο λήγει 15-4-2017. Δεν θέλω να το ανανεώσω. Όπως δεν θέλει και ο ιδιοκτήτης. Πόσο χρόνο μετά τις 15-4-2017 δικαιούμαι να μέχρι να να φύγω ; Ευχαριστώ
 • , Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017
  αν εχει χαλασει η πορτα του μπαλκονιου και εχω ρωτησει να μου την φτιαξουν αλλα ο ιδικτητης δεν εχει συμφωνησει μπορω ας πουμε να την αλλαξω και να το κρατησω απο το ενοικιο?
 • , Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017
  Καλησπέρα εχω νοικιασει ενα σπιτι απο τον Ιανουάριο του 2016 δηλαδή ειμαι ενα χρονο μεσα με σθμβολαιο σπιτιου κανονικα απο τοτε που μπηκα δεν εχω πληρωσει ρευμα και νερο ειναι σε αλλο ονομα προηγουμενου ενοικιαστει τωρα που θα φυγω στο εξωτερικό τι θα γίνει μπορει να μου κανουν κατι?
 • , Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017
  Εδω κ 4 χρονια νοικιαζω ενα σπιτι κ χαλασε ο αποροφητιρας πρεπει να τον εγκαταστησω εγω ευχαριστω !!
 • , Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017
  ΕΧΩ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΩ ΚΑΙ Η ΔΕΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ Ο ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗς ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΔΕΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΤΙ ΜΟΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ
 • , Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017
  Το συμβολαιο μου συμφωνα με την αποδειξη υποβολης εχει περιοδο ισχυος απο 1-3-2015 εως 28-02-2017 θα ηθελα να σας ρωτησω ποσο καιρο μετα την ληξη του συμβολαιου μπορω να κατσω στο σπιτι μιας κι ο ιδιοκτητης το θελει εχω δυο παιδια μετα την ληξη μπορω να καθησω για καποιο χρονικο διαστημα η πρεπει να φυγω ευχαριστω
 • , Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017
  Ο ιδιοκτητης του σπιτιου μου θελει να ερθει να το δει .....μπορει να ελενξει το εσωτερικο των ντουλαπιων τις ντουλαπες η συρταρια?
 • , Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016
  εχω ενα διαμέρισμα κ προ λιγον ημερών διαρεξαν το σπιτι που ενοικιάζσ σε ενα ζευγάρι , η ζημιές που έγιναν κατα την διάρεξη πορτες , γκρεμισαν τον τοιχο και πήραν το χρηματοκιβώτιο, ολες αυτες οι ζήμιές είναι του ιδιοκτήτη η του ενοικιαστή , το συμβόλαιο λέει οτι οταν αποχωρήση ο ενοικιαστής πρέπει να το παραδώσει όπως το παρέλαβε ,,,,,, ευχαριστώ για τον χρόνο σας
 • , Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016
  καλημέρα σας! ο ενοικιαστής μου ζήτησε να κάνει συμβόλαιο μόνο για έναν χρόνο. τώρα που έληξε το συμβόλαιο του αρνείται να υπογράψει την ανανέωση του επειδή έχει μια μικρή αύξηση. έχει δικαίωμα να παραμένει στο σπίτι εφόσον αρνείται να υπογράψει το συμβόλαιο?
 • , Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016
  εχω νοικιασει διαμερισμα προφορικα η κυρια δεν μου εδωσε εγγυηση ουτε ενοικιο και της ζητησα τα κλειδια και μου τα εδωσε αρνητε ομως να παρει τα πραματα της τι μπωρο να κανω .Η Κυρια δεν μενει στο σπιτι μου
 • , Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016
  Καλησπέρα σας. Μένω στα Πετράλωνα και ο ιδιοκτήτης μου με ενημέρωσε ότι θέλει να βάλει το σπίτι σε αγγελία. Χθες ο εκπρόσωπος μεσιτικού με κάλεσε για να κλείσει ραντεβού να βγάλει φωτογραφίες το σπίτι. Είμαι υποχρεωμένος να δεχθώ να βγάλει φωτογραφίες ο εκπρόσωπος του μεσιτικού; Είναι ο προσωπικός μου χώρος. Δεν έχω δικαίωμα να αρνηθώ; Γνωρίζετε τί προβλέπει ο νόμος; Σας ευχαριστώ πολύ, Τάσος Μπ.
 • , Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016
  Γεια σας έχω νοικιάσει κάποιο σπίτι εδώ και 1 χρόνο και σημερα μου χάλασε το ρελέ στον ηλεκτρονικό πίνακα και το εφτιαξα από μόνος μου... ηθελα να ρωτησω αν αυτή ή δουλειά ήταν να την κάνω εγώ με δικά μου έξοδα ή του ιδιοκτήτη.. ευχαριστώ
 • , Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016
  Καλησπέρα Νίκο, φυσικά μπορείς να επεξεργαστείς την αγγελία που έχεις ανεβάσει, μέσα από το mySpitogatos. Αφού κάνεις log in με το email σου και τον κωδικο πρόσβασης εδώ: http://www.spitogatos.gr/gr/mySpitogatos/login, θα πατήσεις ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΟΥ και θα σου εμφανιστεί η προεπισκόπιση της αγγελίας. Στα δεξια θα εχει ένα μολυβι κι ένα Χ, στο μολυβι κάνεις επεξεργασία και στο Χ μπορείς να τη διαγράψεις. Ό,τι χρειαστείς, στείλε μας ένα email στο info@spitogatos.gr
 • , Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016
  Προσπαθώ να καταχωρήσω το διαμέρισμα μου για ενοικίαση και μετά την εισαγωγή των φωτογραφιών μπήκα στη φάση ολοκλήρωσης χωρίς να έχω καταχωρήσει λεπτομερή περιγραφή και επιπλέον παρατηρήσεις. Μπορώ να καταχωρήσω - διορθώσω εκ των υστέρων ? Αν έχω επιπλέον φωτογραφίες μπορώ να τις καταχωρήσω ή πρέπει να ακυρώσω την αγγελία και να κάνω νεα ? Αν θέλω να μειώσω. την τιμή πως γίνεται ?
 • , Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016
  Καλημερα. Εδω και ενάμιση χρονο μενω σε μια γκαρσονιερα σε 3οροφο κτηριο και ο ιδιοκτητης μενει διπλα μου. Παρ`ολο που εδωσα εγγυηση ενα ενοικιο οταν μπηκα μεσα εκεινος ισχυριζεται το αντιθετο και ζηταει παλι χρηματα. Ανα διαστηματα ζηταει κοινοχρηστα και ενοικια ισχυριζομενος πως δεν τα ελαβε ποτε!!!! Και φυσικα ουτε λογοε για αποδειξεις εισπραξης!! Πλεον για να μου κανει συμβολαιο θελει 3εγγυήσεις! Σκεφτομαι να υποβαλλω καταγγελία τί αλλο θα μπορουσα να κανω;
 • , Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016
  Αν πουληθει το σπιτι που μενω χωρις να μου το πει ο ιδιοκτητης σε ποσο καιρο πρεπει να μετακομισω;
 • , Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016
  Θα ηθελα να μου πει καπιοσ δηκιγοροσ αν μπορι μια λυση στο προβλιμα μου....εχω νικιασι ενα σπιτι 240€...κ η σπιτονικοκιραμου αλβανιδα. .μουπε ν υπογραψουμε ενα συμβολεο 100€ γι ν μν τν πιανη η φορολογιατις......τα χρηματα 240 τα δηνο κανονικα στο μιναμου..αλα με καθηστερισι διοτι αργο κεγο ο ηδιος να πλιροθω.....κ χτεσ ιρθε κ φοναζε για το ενικιο ενο τισ εχω εξιγιση.......παρακαλο να επικινονιαετε μαζιμου για τν υποθεσι...στο 6943084473
 • , Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016
  Γεια σας.αν καποιος χρωσταει παρα πολλα ενοικια και ο ιδιιοκτητηε πεθανει?
 • , Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016
  τι γινετε οταν εχει γινει 2ετες συμβολαιο και ο ιδιοκτητης ζητησει απο τον ενοικιαστή να αποχωρησει μολις τελειωσει το συμβολαιο; ισχυει ακομα αυτο της 3ετιας;
 • , Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016
  Τι γίνεται όταν υποψήφιος ενοικιαστής καταβάλει εγγύηση για να κλείσει ένα διαμέρισμα και υπαναχωρεί επειδή ο ιδιοκτήτης δεν δέχεται να του το νοικιάσει γι1 έναν χρόνο μόνο όπως ο υποψήφιος ενοικιαστής απαιτεί?
 • , Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016
  Νοικιάζω ένα διαμέρισμα από 9 έτη.Έχω δύο παιδιά στο δημοτικό. Ο ιδιοκτήτης με ειδοποίησε πως πρέπει να του παραχωρισω το διαμέρισμα διότι το χρειάζεται για ιδιοκατοικηση.Γνωρίζω ότι πρέπει να το παραχωρισω σε διάστημα 6 μηνών. Γνωρίζει κάποιος για νόμο περί εναρξης σχολικής σεζόν? Έχω δικαίωμα να παραμείνω έως τη λήξη της σχολικής χρονιάς? Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
 • , Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016
  Ποια ημερομηνία του μήνα καταβάλλεται το ενοίκιο?
 • , Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016
  Καλησπέρα σας, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, πριν 8 χρόνια ενοικίασα ενα δυάρι σε μια φοιτήτρια 450 ευρώ. Ωστόσο κάναμε νέο συμβόλαιο αυτά τα χρόνια με την τιμή των 300 ευρώ. Τώρα φεύγει και μας ζητάει την διαφορά των 150 ευρώ της εγγύησης. Θα ήθελα να μάθω αν όντως πρέπει να δώσω τα 150 ευρώ πίσω! Ευχαριστώ!
 • , Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016
  Να ρωτήσω κι εγώ κι όποιος ξέρει παρακαλώ ας απαντήσει. Είμαι συμβασιούχος στο δημόσιο και νοίκιασα ένα σπίτι συμφωνώντας για Χ ποσό ενοίκιο το μήνα και αντίστοιχη εγγύηση. Είπα στον ιδιοκτήτη, όμως, να μη βάλουμε ημερομηνίες διάρκειας, γιατί η δουλειά μου μπορεί να με στείλει ανά πάσα χρονική στιγμή σε άλλο μέρος. Αυτός βέβαια δεν το πολυπίστεψε, δε βάλαμε ημερομηνία ωστόσο λήξης συμβολαίου. Του έδωσα το ενοίκιο από την πρώτη μέρα που εγκαταστάθηκα στο σπίτι. Μετά από λίγες μέρες μού ζήτησε την εγγύηση, δεν έχω του είπα, περιμένω να πληρωθώ, έχοντας κατά νου ότι ίσως έρθει απόφαση τοποθέτησης σε άλλη πόλη. Μετά από δύο βδομάδες ήρθε η απόσπασή μου σε άλλο μέρος, οπότε πρέπει να ξενοικιάσω το σπίτι. Για να φύγω πρέπει να του καταβάλω και την εγγύηση; Ενώ έμεινα στο σπίτι ούτε 14 μέρες, δεν έκανα καμιά ζημιά και πλήρωσα ολόκληρο ενοίκιο;
 • , Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016
  Νοικιάζω μια μικρή γκαρσονιέρα και το συμφωνητικό μίσθωσης έχει λήξει στις 01/09/16 και δεν το έχουμε ανανεώσει. Ο ενοικιαστής εδώ και καιρό δεν είναι εντάξυ στις υποχρεώσεις του. Μπορώ να κόψω το ρεύμα στην ΔΕΗ που είναι στο όνομά του και επίσης να βγάλω κλειδί για να μπω στην γκαρσονιέρα καθώς δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί του;
 • , Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016
  Την ετήσια συντήρηση του καυστήρα αερίου και των κλιματιστικών ποιος την πληρώνει; ο ενοικιαστής η ο ιδιοκτήτης; εφόσον αυτό δεν έχει συμφωνηθεί από την αρχή στο μισθοτήριο συμβόλαιο.Και διευκρινίζω,τη συντήρηση και όχι τη βλάβη.Θα ήθελα μια απάντηση αν μπορείτε.Το e-mail είναι gimas.kostas@hotmail.gr Ευχαριστώ.
 • , Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016
  Μήπως γνωρίζεται πάσα χρήματα παίρνει ο υδραυλικός κάθε μήνα?????
 • , Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016
  Καλησπερα νοικιαζω ενα διαμερισμα πολλων τετραγονικων σε πολυ χαμηλη τιμη λογω κρισης σε ενα χρονο ληγει το συμβολαιο και θα το χρειαστω για να μεινω εγω τους το ειπα οτι μολις ληξει το συμβολαιο τους θα φυγουν αλλα απαντησαν ειρωνικα πως δεν προκειται να φυγουν με τιποτα υπαρχει καπιος τροπος να φυγουν χωρις α τρεχω σε δικηγορους και εξωσεις;;
 • , Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016
  Καλησπερα.Ηθελα να ρωτησω και αν καποιος γνωριζει παρακαλω ας μου απαντησει.Παιρνω επιδοτηση ενοικιου αλλα το συμβολαιο μου ληγει σε λιγες μερες ,ο ιδιοκτητης δεν συμφωνει στην ανανεωση,μπορω λοιπον να μετακομισω και να κανω ξανα αιτηση για επιδοτηση?
 • , Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016
  Γεια σας, Στα επιπλωμένα διαμερίσματα μπορώ να βγάλω μερικά έπιπλα και να κρατήσω μερικά άλλα ..? Γίνεται ?
 • , Τρίτη 30 Αυγούστου 2016
  Καλησπερα σας ! Πριν ενα χρονο καναμε προσπαθεια να νοικιασουμε ενα διαμερισμα στη λαρισα . Συμφωνήσαμε σε ενα ποσο και σε συγκεκριμενες επισκευές που επρεπε να γίνουν αμεσα για να μπούμε στο σπίτι ( παράθυρα , βαψιμο , αφαίρεση Επιπλων κλπ ) . Στην κυρία που θα μας νοίκιαζε το σπίτι προκαταβαλαμε 6 ενοικειο ( 350€ εγγύηση κ 6 ενοικεια συνολο 2400€ ) . Παρον ηταν κ ο Μεσιτης ο οποίος πληρώθηκε 1 ενοικειο . Μετα απο 4-5 ημερες η κυρία αρνήθηκε να διορθώσει ολες τις ζημιές του σπιτιου γιατι οπως ελεγε δε μπορουσε οικονομικά και θα αναλάμβανε μονο ενα απλο βαψιμο. Οποτε εμεις ακυρώσαμε τη συμφωνία . Το συμβόλαιο δεν εφτασε ποτε στην εφορια , η κυρία νοίκιασε το σπίτι 4 μηνες μετα κ ισχυρίζεται πως πρεπει να μας επιστρεψει μονο 2 ενοικεια . Τι θα μας προτινατε σε αυτη την περίπτωση ; Ευχαριστουμε πολυ
 • , Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016
  meno se garsoniera14xronia kai o idioktitis ti poulise se allon kainourgio idioktiti kai sinexizo na meno mesa 14 xronia thelo na rotiso mia vlavi tou thermosifona pou den zestene to nero kai tin plirosa ego o nikaris pios epivarinete ego i o idioktitis;
 • , Τρίτη 16 Αυγούστου 2016
  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΤΙΣ 08ΑΥΓ2016 Κ ΜΕΝΩ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12ΑΥΓ2016 Κ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ ΡΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΧΩ Κ ΕΝΑ ΠΑΙΔΑΚΙ 7 ΕΤΩΝ
 • , Τρίτη 9 Αυγούστου 2016
  Έχει δικαίωμα ο ιδιοκτήτης να φέρει μεσίτη να βγάλει φωτογραφίες για πώληση εφόσον έχω ένα χρόνο ακόμη περιθώριο????
 • , Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016
  Λόγω οικογενειακών προβλημάτων θέλω να αφήσω το σπίτι που νοικιαζω...Από ότι ξέρω εχω κάνει συμβόλαιο για τρία χρόνια και πέρασε ο πρώτος...φοβάμαι μήπως αντιδράσει άσχημα ...και ζητάει λεφτά....Για τα επόμενα χρόνια...τι μπορεί να γίνει στην περίπτωση αυτή της κακής αντίδρασης. ...θα απαιτήσει να μάθει τα οικογενειακά προβλήματα..??
 • , Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016
  ποσο καιρο πριν πρεπει να πω στον ιδιοκτητη οτι φευγω απο το σπιτι.
 • , Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016
  Καλησπέρα!Έχω υπογραψει διετές συμβολαιο και είμαι ηδη 2,5χρονια στο σπίτι!! Τον Ιανουάριο γεννησα και είναι πλεον αναγκη να μπουν στο σπίτι σιτες!ο ιδιοκτήτης όχι μονο δεν μου βάζει,μου απαγορεύει να βάλω και με δικά μου έξοδα! Τι μπορω να κάνω?
 • , Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016
  Παρακαλώ θα ήθελα την βοηθειά σας: Από το 2009 μένω με ενοίκιο σε ένα δυάρι είχα δώσει εγγύηση ένα μήνα και ανανέωνα το συμβόλαιο κάθε δύο χρόνια γιατί δεν ήξερα πόσο θα μείνω.Απλώς προβληματίζομαι τώρα για το λόγο ότι το συμβόλαιο λήγει στις 31/08/16 έχω κάποια οικονομικά ΄προβλήματα και ενημέρωσα τον σπιτονοικοκύρη μου από τον Μάϊο ότι θέλω να φύγω γιατί δεν έχω την δυνατότητα να τον πληρώσω και μου είπε να μείνω μεχρι να λήξει το συμβόλαιο κ μετά ν φύγω ,το καλότις υπόθεσης είναι ότι του βρήκα νέο ενοικιαστή και μου είπε εντάξει και στις 30 ιουνίου θα το ξενοικιάσω.Το ερωτημά μου είναι ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΘΑ ΤΗΝ ΠΑΡΩ ΠΙΣΩ Η΄ ΘΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙ?
 • , Τρίτη 7 Ιουνίου 2016
  Γεια σας, εκλεισα συμβολαιο σπιτιου γραπτως απο 1-9-2015 μεχρι 30-8-2016 στο ονομα μου...αργοτερα επρεπε ομως να κανουμε ηλεκτρονικως το συμβολαιο το οποιο εγινε 1-10-2015 μεχρι 30-9-2016 στο ονομα του πατερα μου (χωρις αυτος να υπογραψει καπου). Εγω ομως θελω να φυγω νωριτερα...το σπιτι εχει καποια ελαττωματα και δευτερον αν φυγω 30/9 τα υπολοιπα σπιτια θα ειναι πιο ακριβα...πολλες φιλες μου φετος το εχουν σπασει το συμβολαιο....εγω γιατι δεν μπορω; Σας παρακαλω οποια πληροφορια εχετε να την σχολιασετε θα με βοηθουσε...σας ευχαριστω εκ των προταιρων
 • , Κυριακή 5 Ιουνίου 2016
  ειμαι ενοικιαστρια μιας γκαρσονιερας,ο ιδιοκτητης ειχε κοψει το ρευμα και υποχρεωθηκα να πληρωσω την επανασυνδεση στο ρευμα και στο νερο ειναι δικαιο;πεστε μου τι να κανω;τα χρηματα θα τα παρω απο τον ιδιοκτητη; απο τη ΔΕΗ;δεν ξερω
 • , Σάββατο 21 Μαϊου 2016
  Ρε παιδια εγω εχω γραφτι για το επιδομα ενικιου που μπενουν απτο υπουργιο και δεν του εχουν βαλη το ενικιο του απριλιου μιμπος εχει σημβη σε κανεναν σας να μπορη να μου πι η μονο σε αυτον δεν μπικαν ενο αυτον το μηνα διχνη κανονικα οτι μπηκε
 • , Τετάρτη 13 Απριλίου 2016
  Ειμαι ενα χρονο ενοικιαστρια και με εκανε αναναιωση ο ιδιοκτιτης αλλο ενα χρονο μεχρι τον ιενουαριο του 2017 μορει να με βγαλει απο εκει και μετα ????
 • , Τετάρτη 6 Απριλίου 2016
  ΟΤΑΝ Ο ΙΔΙΩΚΤΗΤΗΣ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ,ΔΕΝ ΑΠΑΝΑΤΕΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ,Κ ΑΦΗΝΕΙ ΑΠΛΥΡΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΑΡΙΑΜΟΥΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ Η ΠΑΡΟΧΗ???? ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ????ΟΛΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ,ΟΜΩΣ ΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ ΠΕΡΝΑΝΕ Κ ΑYΤΗ ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ κτλ....
 • , Σάββατο 5 Μαρτίου 2016
  Καλησπέρα σας είμαι φοιτητής και υπέγραψα το συμβόλαιο του σπιτιού, ο ενοικιαστής όμως δεν μου έδωσε το χαρτί του συμβολαίου τι να κάνω;

Xρήσιμα: 

Υπηρεσίες για το σπίτι: 

Μόλις ανέβηκαν: 

https://www.spitogatos.gr/mySpitogatos/service/login/check
https://www.spitogatos.gr/mySpitogatos/service/view/menu
https://www.spitogatos.gr/mySpitogatos/service/view/login
Παρακαλώ περιμένετε...