Newsblog \ Αγορά Ακινήτων - Ελλάδα \ Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ: Προϋποθέσεις και όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις

Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018


Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ: Προϋποθέσεις και όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις

εξοικονόμηση

Το νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ» παρέχει χρηματοδότηση για την υλοποίηση παρεμβάσεων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους των κατοικιών, με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ.

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 28 Φεβρουαρίου και θα γίνεται ηλεκτρονικά.

Σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι δεν είναι υποχρεωτική η λήψη δανείου και σε περίπτωση που ο ωφελούμενος λάβει τραπεζικό δάνειο, το επιτόκιο είναι επιδοτούμενο.Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα

Επιλέξιμες κατοικίες είναι οι μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο. Κάθε ωφελούμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια αίτηση και για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μία μόνο αίτηση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της πολυκατοικίας, η οποία υπολογίζεται ως μία μονάδα, και ως μέρος της ίδιας αίτησης μπορούν να υποβληθούν οι επιμέρους ιδιοκτησίες.

Προϋποθέσεις είναι η κατοικία να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, να είναι νόμιμη και να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.Διαδικασία αίτησης

Ως πρώτο βήμα, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, εφόσον πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, να απευθυνθούν σε έναν ενεργειακό επιθεωρητή για να διενεργήσει ενεργειακή επιθεώρηση και να εκδώσει το ΠΕΑ. Το κόστος του Ενεργειακού Επιθεωρητή θα καλύπτεται από το πρόγραμμα, εφόσον η αίτηση λάβει την απαιτούμενη έγκριση. Βρες ενεργειακό επιθεωρητή εδώ

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης, ο αιτών έχει την επιλογή να ζητήσει χορήγηση δανείου. Στη συνέχεια, θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό στον οποίο θα απευθυνθεί, χωρίς να χρειάζεται η φυσική του παρουσία, ο οποίος με τη σειρά του θα εξετάζει την πιστοληπτική του ικανότητα.

Οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται με βάση τα αποτελέσματα της επιθεώρησης και με την υλοποίησή τους θα διεξάγεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, για να ελεγχθεί κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί, και κατά συνέπεια η αντίστοιχη επιχορήγηση.Ποιες παρεμβάσεις προβλέπονται

Οι παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν από τους ενδιαφερόμενους αφορούν τα εξής:

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων

2. Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης

3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος, συμπ. του δώματος/ στέγης και της πιλοτής

4. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης

5. Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσηςΟι παραπάνω παρεμβάσεις πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ και οι ελάχιστοι στόχοι ενεργειακής αναβάθμισης που πρέπει να καλύπτονται είναι οι εξής:• εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα

• εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίεςΜέγεθος χρηματοδότησης

Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ ή το 70% του επιλέξιμου κόστους. Δηλαδή, στην περίπτωση που κάποιος εξαντλήσει το μέγιστο προϋπολογισμό και πληροί τα κριτήρια της μέγιστης επιχορήγησης, δεν μπορεί να λάβει περισσότερα από 17.500 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας και ισχύει η παρακάτω κλίμακα εισοδήματος:

Κατηγορία Ατομικό Εισόδημα Οικογενειακό Εισόδημα Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης Αύξηση επιχορήγησης ανά προστατευόμενο μέλος Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης
1 Έως 10.000 Έως 20.000 60% 5% 70%
2 10.000 έως 15.000 20.000 έως 25.000 50% 5% 70%
3 15.000 έως 20.000 25.000 έως 30.000 40% 5% 70%
4 20.000 έως 25.000 30.000 έως 35.000 35% 5% 70%
5 25.000 έως 30.000 35.000 έως 40.000 30% 5% 50%
6 30.000 έως 35.000 40.000 έως 45.000 25% 5% 50%
7 35.000 έως 40.000 45.000 έως 50.000 0% 0% 0%


*Στην 7η κατηγορία δεν χορηγείται επιχορήγηση, αλλά δάνειο στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και επιδότηση επιτοκίου, ενώ υπογραμμίζεται ότι δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στην 7η κατηγορία χωρίς την επιλογή δανείου.Πάρε προσφορές από επαγγελματίες για την έκδοση ΠΕΑ

Γράψε το σχόλιό σου.

Refresh Captcha

Xρήσιμα: 

Υπηρεσίες για το σπίτι: 

Μόλις ανέβηκαν: 

1
https://www.spitogatos.gr/mySpitogatos/service/login/check
https://www.spitogatos.gr/mySpitogatos/service/view/menu
https://www.spitogatos.gr/mySpitogatos/service/view/login
Παρακαλώ περιμένετε...