Μίσθωση κατοικίας και συχνά ερωτήματα

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011

Newsblog \ Συμβουλές - Προτάσεις \ Μίσθωση κατοικίας και συχνά ερωτήματα
OA_show("150");

1. Τι γίνεται όταν ο ενοικιαστής μου καθυστερεί ή αρνείται να καταβάλει το ενοίκιο;

Όταν ο ενοικιαστής σας καθυστερεί να καταβάλει το ενοίκιο, τότε εσείς καλό θα ήτανε να επιμείνετε προκειμένου να λυθεί το θέμα χωρίς τη συμμετοχή κάποιου δικηγόρου. Σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης τότε μέσω δικηγόρου μπορείτε να κάνετε αγωγή και να απαιτήσετε τα ενοίκια ή να προχωρήσετε σε αγωγή εξώσεως και να απαιτήσετε την αποχώρηση του ενοικιαστή και την καταβολή των ενοικίων. Βασική προϋπόθεση βέβαια είναι ο ενοικιαστής να έχει περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η πληρωμή των οφειλών αλλιώς θα πρέπει να περιμένετε μέχρι ο οφειλέτης-ενοικιαστής σας να αποκτήσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο στο όνομά του, κάτι που πρακτικά δυσκολεύει πολύ την είσπραξη της οφειλής. Η διαδικασία απαίτησης των ενοικίων στο Δικαστήριο διαρκεί γύρω στο χρόνο, καθώς η δίκη προσδιορίζεται μετά από 5-6 μήνες και η απόφαση βγαίνει μετά από άλλους τέσσερις μήνες περίπου (ενδεικτικά). Ο οφειλέτης-ενοικιαστής εκτός από τα έξοδα δικηγόρου που πρέπει να καλύψει για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, πληρώνει και τόκους που μετράνε από τη στιγμή που του κοινοποιείται το έγγραφο αγωγής.


Ενοικιάσεις σπιτιών Αθήνα | Ενοικίαση κατοικιών Θεσσαλονίκη | Ενοικιάσεις σπιτιών Κρήτη | Ενοικιάσεις σπιτιών Κύπρος

2. Ο ενοικιαστής θέλει να φύγει πριν από τη λήξη του συμβολαίου.

Ο ενοικιαστής δεν έχει δικαίωμα να αποχωρήσει πριν από τη λήξη του συμβολαίου. Σε περίπτωση που θελήσει να φύγει είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τα μισθώματα που υπολείπονται, κάτι που μπορεί να απαιτήσει και ο ιδιοκτήτης δικαστικώς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το Δικαστήριο δικαιώνει τον ιδιοκτήτη ωστόσο η διαδικασία μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρα, καθώς απαιτείται περίπου ένας χρόνος για την πρωτόδικη απόφαση και άλλος ένας περίπου εάν ασκηθεί έφεση. Οι υποθέσεις αυτές οδηγούνται στα Δικαστήρια μόνο εάν ο χώρος μείνει χωρίς να ενοικιαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, διάστημα που βάσει του συμβολαίου θα χρησιμοποιούσε το χώρο ο ενοικιαστής που αποχώρησε. Συνήθως ο ενοικιαστής, σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη, καλό θα ήτανε να μεσολαβήσει το διάστημα των 6 μηνών και να υπάρχει έγγραφη ενημέρωση ως απόδειξη της έγκυρης ενημέρωσης, "σπάει" το συμβόλαιο χωρίς να πληρώσει τα υπόλοιπα μισθώματα και ο ιδιοκτήτης νοικιάζει άμεσα το χώρο. Επίσης όπως έχουμε πει πολλές φορές η βοήθεια σας στην εύρεση του νέου ενοικιαστή μπορεί να σας απαλλάξει από πολλά προβλήματα. Φανταστείτε να πηγαίνατε στον ιδιοκτήτή σας και να του λέγατε αποχωρώ από το μίσθιο αλλά σου έχω βρεί ήδη ενοικιαστή! Ούτε γάτα... ούτε ζημιά!

Ο μισθωτής μπορεί όμως να καταγγείλει μια αστική μίσθωση πριν την συμβατική της λήξη ΜΟΝΟ στις εξής περιπτώσεις:

α) αν δεν του παραχωρήθηκε η χρήση ή αν του αφαιρέθηκε αργότερα (βλ.585 ΑΚ)

β) αν η χρήση του μισθίου συνεπάγεται σπουδαίο κίνδυνο της υγείας του μισθωτή ή των συνοικούντων οικείων του (βλ. 588 ΑΚ),

γ) αν ο μισθωτής είναι δημόσιος υπάλληλος και μετατεθεί (άρθρ. 613 ΑΚ)

δ)στις μισθώσεις εφ` όρου ζωής ή συμβατικού χρόνου πέραν της 30ετίας, αν πέρασε 30ετία (βλ. 610 ΑΚ).

Επίσης έχει κριθεί νομολογιακά ότι ο μισθωτής μπορεί να αποχωρήσει αν συντρέχει "σπουδαίος λόγος".

3. Πόσα εγγυήσεις πρέπει να καταβάλει ο νέος ενοικιαστής;

Συνήθως καταβάλλονται 1-2 μισθώματα (1 για τα παλαιά διαμερίσματα και 2 για τα νεόδμητα διαμερίσματα ή τα επιπλωμένα), τα οποία και επιστρέφονται στον ενοικιαστή με την αποχώρησή του. Για να επιστραφούν βέβαια θα πρέπει να μην υπάρχουν φθορές ή ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Μέρος της εγγύησης ή ολόκληρο το ποσόν μπορεί να κρατηθεί και σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές προς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή εάν δεν έχουν εξοφληθεί τα κοινόχρηστα. Σε καμία περίπτωση μη καταβάλετε περισσότερα από δύο ενοίκια ως εγγύηση.

4. Μπορεί ο ιδιοκτήτης να απαιτήσει από τον ενοικιαστή να αποχωρήσει πριν από τη λήξη του μισθωτηρίου συμβολαίου;

Με βάση τη νομοθεσία το min διάστημα ενοικίασης ακινήτου είναι η 3ετία ακόμα και αν το μισθωτήριο αναφέρει μικρότερη διάρκεια από αυτή των 3 ετών. Εάν όμως συντρέχει σοβαρός λόγος όπως είναι η μη καταβολή του ενοικίου ή η αλλαγή χρήσης του χώρου ίσως να υπάρξει πιθανότητα αποχώρησης του ενοικιαστή. Ακόμη και εάν ο ιδιοκτήτης θέλει να χρησιμοποιήσει το χώρο για ιδιοκατοίκηση, η υφιστάμενη νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή και προβλέπει ότι τέτοια απαίτηση μπορεί να προβάλει μόνο εάν δεν υπάρχει άλλο ακίνητο στην ιδιοκτησία του. Και σε αυτή την περίπτωση όμως δίνει ένα ποσό στον ενοικιαστή ως αποζημίωση ενώ εάν ζητήσει το ακίνητο για ιδιοκατοίκηση και στο τέλος δεν το χρησιμοποιήσει έτσι, μπορεί να πληρώσει επιπλέον αποζημίωση.

5. Τι γίνεται εάν ο ενοικιαστής εγκαταλείψει το χώρο εν αγνοία του ιδιοκτήτη και εξαφανιστεί;

Εάν ο ενοικιαστής εγκαταλείψει το χώρο εν αγνοία του ιδιοκτήτη, ο ιδιοκτήτης μπορεί κάνοντας χρήση των προσωπικών και περιουσιακών στοιχείων του ενοικιαστή να απαιτήσει όλες τις οφειλές, ακόμη και αυτές που αφορούν την πρόωρη αποχώρησή του. Τα πράγματα δυσκολεύουν εάν ο ενοικιαστής δεν έχει στο όνομά του περιουσιακά στοιχεία, κάτι που αποκλείει ουσιαστικά τον ιδιοκτήτη από οποιαδήποτε διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του. Για το λόγο αυτό πριν από τη σύναψη του συμβολαίου, ο ιδιοκτήτης οφείλει να ελέγξει την ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων στο όνομα του ενοικιαστή.

6. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη;

Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στον ενοικιαστή τον χώρο κατάλληλο για τη χρήση για την οποία συμφωνήθηκε κατά το μίσθωμα. Επιπλέον είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει τυχόν φθορές που προκύπτουν από φυσική φθορά και οι οποίες απειλούν την υγεία των ενοίκων και την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων εντός της οικίας.

Σε γενικές γραμμές, ο ενοικιαστής πληρώνει ζημιές που έγιναν από αμέλειά του ή σκόπιμα κατά το διάστημα χρήσης του ακινήτου (π.χ σπάσιμο τζαμαρίας, πόρτας κλπ). Ο ιδιοκτήτης καλείται να καλύψει επισκευές που σχετίζονται με τη συντήρηση του ακινήτου (π.χ υγρασίες στον τοίχο, υδραυλικές εγκαταστάσεις κλπ). .

7. Ποιος είναι υποχρεωμένος να βάψει το σπίτι ή να κάνει τις απαιτούμενες επισκευές κατά την ενοικίαση;

Ουδεμία υποχρέωση έχουν οι ενοικιαστές να επισκευάζουν τις ζημιές που έχουν προκληθεί, λόγω της φυσιολογικής φθοράς του χρόνου, σε ένα ακίνητο (διαμέρισμα, σπίτι, κατάστημα), όταν το ξενοικιάζουν. Αυτό αναφέρεται σε απόφαση του Αρείου Πάγου με την υπ αριθμ. 633/2010 στην οποία, ωστόσο, τονίζεται πως οι ενοικιαστές, με τη λήξη της μίσθωσης, οφείλουν να επισκευάζουν ή να καταβάλλουν τα χρήματα που απαιτούνται για τις ζημιές που ξεφεύγουν από τα όρια των φυσιολογικών φθορών και έγιναν με δική τους υπαιτιότητα.

Εάν δεν έχει κάνει ο ίδιος τις απαραίτητες εργασίες, ο νέος ενοικιαστής τις αναλαμβάνει απαιτώντας να πληρώνει κάθε μήνα χαμηλότερο ενοίκιο. Όλα αυτά βέβαια φροντίστε να αναφέρονται στο μισθωτήριο συμβόλαιό σας για να είστε σίγουροι ότι θα γίνουν και αν όχι να μπορέσετε να καταγγείλετε το μισθωτήριο και να αποχωρήσετε χωρίς προβλήματα.

8. Έλεγχος κατοικίας πριν τη μίσθωση.

Ελέγξτε προσεκτικά και χωρίς βιασύνη το σπίτι που βρήκατε για να μισθώσετε, καθώς και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, μαζί με τα πρόσωπα που θα συγκατοικήσουν μαζί σας. Αν είναι βράδυ ζητείστε να το δείτε και με το φως της μέρας. Αν υπάρχουν εμφανή ελαττώματα ζητείστε να αποκατασταθούν ή να αναγραφούν στο μισθωτήριο. Ελέγξτε αν γύρω από το σπίτι υπάρχουν όσα χρειάζεστε (συγκοινωνία, αγορά, σχολεία κλπ.)

OA_show("151");

Γράψε το σχόλιό σου.

 • Το όνομα σου:

 • Το σχόλιο σου:

 • Kωδικός ασφαλείας:

  Refresh Captcha
 • , Τετάρτη 8 Μαϊου 2013
  εκανα συμβολαιο σε ενα ακινητο το οποιο δεν εχει τελικα πατζουρια τα οποια βεβαια δεν αναφερονται ουτε στο συμβολαιο. εχω δωσει ηδη 2 ενοικια εγγυηση.ζητησα να αποχωρισω απο το σπιτι γιατι δε με καλυπτει και απο αποψη ασφαλειας. να σημειωσω οτι δεν εχω μπει ακομα στο σπιτι. μπορει να μου αρνηθει να επιστρεψει την εγγυηση? μηπως θα εχω καποιεσ κυρωσεισ?
 • , Σάββατο 11 Μαϊου 2013
  Νοικιάζω ένα σπίτι εδώ και 2,5 χρόνια και πριν 2 μήνες πήρα ένα μικρό ζώο - σκυλάκι από αυτά που δεν μεγαλώνουν είναι στα 2 κιλά και πλέον 5 μηνών. Σήμερα που πέρασε ο ιδιοκτήτης από το σπίτι είδε το σκυλί και άρχισε να μου φωνάζει πως δεν το θέλει και πρέπει ή να φύγω ή να διώξω το σκυλί από το σπίτι γιατί λέει πως του λερώνει τα έπιπλά που παρεπιπτόντως δεν είναι δικά του αλλά δικά μου. Επίσης ήθελα να σημειώσω πώς ποτέ στα τόσα χρόνια δεν έχουμε κάνει μισθωτήριο όμως δηλώνω με απόδειξη που μου δίνει το μίσθωμα μου κάθε χρόνο. Ξέρει κανείς άν μπορεί να με διώξει λόγω του σκυλιού?
 • , Δευτέρα 13 Μαϊου 2013
  νοικιασα το διαμερισμα μου το δεκεμβρη του 2011 για 2 χρονια. ο ενοικιαστης μου χρωσταει 7 ενοικια. του εχω ζητησει εδω κ 2 μηνες να φυγει(χωρις δικηγορο)και ολο βρισκει καποια δικαιολογια για να μεινει. τελευταια φορα που του μιλησα ειχε πει οτι θα φυγει στις 20 μαιου. εγω εχω βρει αλλους ενοικιαστες κ τους καθυστερω εδω κ 2 μηνες. μου ειπαν ομως οτι δεν μπορουν να περιμενουν αλλο. θελουν να μπουν στο σπιτι στις 20 του μηνα που υποτιθεται θα εφευγε ο αλλος. ο ενοικιαστης μου ομως παλι μου τα αλλαξε κ τωρα λεει οτι θα φυγει στο τελος του μηνα. τι μπορω να κανω??? εχω τα δικαιωμα να βγαλω τα πραγματα του εξω η να του κοψω το ρευμα? το ρευμα ειναι στο ονομα μου ακομα και φυσικα χρωσταει κ στη δεη.... εγω μενω μονιμα στο εξωτερικο... ευχαριστω
 • , Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013
  εκλεισα ενα σπιτι με προκαταβολη 2 ενοικιων μετα απο 2 ημερες κ για προσωπικους λογους δεν μπηκα στο σπιτι - ουτε μια μερα (δεν ειχα παρει καν τα κλειδια).οταν μετα τις 2 ημερες ειπα του ιδιοκτητη οτι δεν θα το νοικιασω τελικα,μου ειπε να μου γυρισει τη μια εγγυηση οταν το νοικιασει γιατι δηθεν εκανε καποιες εργασιες.εχει περασει 1 χρονος ,τι να κανω?
 • , Τρίτη 18 Ιουνίου 2013
  Καλησπέρα, έχω νοικιάσει ένα διαμέρισμα εδώ και περίπου 3 μήνες και από την πρώτη μέρα που μπήκα ανακάλυψα πως γύρω γύρω από το διαμέρισμα υπάρχουν τουλάχιστον 10 σκυλιά που γαβγίζουν ασταμάτητα!!! ο ιδιοκτήτης μου είπε ψέμματα πως υπάρχει μόνο ένα σκυλί!! Δεν ήθελα να μπω αλλά είχα πληρώσει κιόλας την εγγυήση 2 μηνών και το πρώτο ενοίκιο! όταν του το είπα το πρόβλημα, πως δεν έχω καθόλου ησυχία, που αυτή ήταν η αιτία που μετακόμισα από το παλιό διαμέρισμα, μου είπε ο ιδιοκτήτης να μείνω 2-3 μήνες και βλέπουμε.... τον πήρα σήμερα τηλέφωνο και γίναμε μαλλιά κουβάρια και το καλύτερο είναι πως παρόλο που του λέω πως δεν μπορώ να μείνω γιατί το στρες που έχω με το γάβγισμα μου προκαλέι πονοκεφάλους, μου λέει πως δεν μπορώ να φύγω πρόωρα και δε θα λύσει το μίσθομα!!! Και ένα άλλο πράμα που έκανε όταν μου παρέδωσε τα κλειδιά, μου είπε και άλλο ψέμα, πως έχει μόνο 2 κλειδιά και το τρίτο να το έβγαζε θα ήταν πολύ ακριβό. Όταν μου παρέδωσε με υπογραφές το διαμέρισμα με τα 2 κλειδιά, πως το θέλει ο διάολος, εγώ πήγα αργότερα με ένα φίλο μου να αφήσω κάτι πράματα και βλέπω απ εξω την γειτόνισα από το 1ο όροφο να είναι μέσα στο διαμέρισμα μου και να κλέβει το χώμα που ήτανε μέσα σε κάτι γλάστρες στο μπαλκόνι!!! Τώρα εγώ τι μπορώ να κάνω, να φύγω χωρίς να έχω κανένα κόστος!!!?? γιατί εάν μείνω θα γίνει φόνος!!! Παρακαλώ βοηθήστε με!!!!! Ευχαριστώ!!!!
 • , Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013
  ποσο καιρο πριν πρεπει να ενημερωσω τον ενοικιαστη μου οτι θελω το σπιτι για ιδιοκατοικηση?
 • , Σάββατο 29 Ιουνίου 2013
  Ενοικίασα εδώ και δυο μήνες με συμβόλαιο ένα διαμέρισμα. Η ιδιοκτήτρια πέθανε και είπα στο γιο της ότι θέλω να μου κάνει νέο συμβόλαιο στο όνομα του αλλά να μου αποδείξει ότι είναι αυτός ο νόμιμος κληρονόμος για να είμαι κατοχειρομένη. Του είπα ότι θα καταθέτω μέχρι να τελειώσει με τα κληρονομικά του στο παρακαταθηκών/δανείων το ενοίκιο με δικαιούχους κληρονόμοι της (όνομα της θανούσης) και του ζήτησα να φέρει πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου να πάρω στο όνομα μου τη ΔΕΗ. Δεν το δέχθηκε και μου είπε να του παραδώσω το σπιτι και να φύγω. Εγώ έχω για δύο χρόνια συμβόλαιο και είμαι μέσα 2 μήνες μόνο. Δεν έχει υποχρέωση να σεβαστεί το συμβόλαιο ???
 • , Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013
  Γιάννα,
  νομίζω ότι αφού άλλαξε ο ιδιοκτήτης δεν είσαι πλέον κατοχυρωμένη. Μπορεί να ζητήσει να αποχωρήσεις από το διαμέρισμα του.
 • , Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013
  Νοικιασα ενα σπιτι πριν απο 5 χρονια μεχρι τωρα με στην αρχη πληρωναμε 380 ευρω μετα λογου κρισεις το κατεβασα σε 200 ευρω ομως το νοικιασα καλοκαιρι και ηταν ανακαινισμενο και φρεσκοβαμμενο και γιαυτο δν εδιχνε κανενα προβλημα ... αλλα μολις εφτασε ο χειμωνας αρχησαν ολα , επειδη ειχα την ταρατσα απο πανω αρχισε να τρεχει νερο και να εχουμε υγρασια !!!!Ο ιδιωκτητης ΤΕΛΩΣ ΠΑΝΤΩΝ εκανε μωνοση στην ταρατσα και για λιγοοοο καιρο δν ειχαμε μεγαλο προβλημα ωωσωωπου αρχισαν : η μουχλα , η υγρασια , ο σοβας επεφτε .. ο ανδρας μ ΤΟ ΕΒΑΨΕ 4 ΦΟΡΕΣ !!! και το ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ειναι οτι μετα το ΠΟΔΙ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΕΠΑΘΕ ΚΑΤΙ ... ΕΧΕΙ ΜΑΖΕΨΕΙ ΥΓΡΑ ΣΤΟ ΓΟΝΑΤΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΩ ΘΕΡΑΠΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΛΑΑΑ ΚΑΙ ΠΕΡΠΑΤΑΩ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΧΕΔΟΝ 2 ΦΟΡΕς ΠΙΟ ΣΙΓΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΝΑΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑΑΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΜ ΓΡΙΑ ΕΙΜΑΙ 45 ΧΡΩΝΩΝ !!! και τελως παντων τα αντεξαμε ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΛΟΓΟ ΚΡΙΣΕΙΣ !!!! ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ μεχρι τις 7 ΙΟΥΛΙΟΥ που τελειωνει το συμβολαιο και λεμε στον ιδιωκτητη αυτον τον μηνα να τον χρεωσει στην προκαταβολη π ηταν 3 μηνες των 380 ευρω = 1140 ευρω και ο ιδιωκτητης ελεγε οτι του χρωσταμα 4 μηνες των 200 ευρω καιεμεις του λεγαμε οτι του χρωσταμε 3 μηνεσ των 200 !! ευρω και να τα εξωφλισει με τν προκαταβολη και ο ιδιωκτητης ΜΑΣ ΕΛΕΓΕ ΠΑΛΙ οτι η προκαταβολη ειναι δικιαααααα του και ειν για τοιχον βλαβη και για καμια οφειλη σε ρευμα και νερο !!! ομως και τα δυο ειναι στο ονομα μου !! ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ ΤΗ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ και η προκαταβοληηη τελικα κανει για να ξεχρεωσω γιατι ο ιδωκτητης λεει κατι για εγγυηση και δεν καταλαβαινω !! ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕΕ
 • , Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013
  Καλησπέρα, νοικιάζω ένα διαμέρισμα σε 2 φοιτητές, τους έδωσα και τα 2 πρωτότυπα συμβόλαια και τα έχασαν. Μπορώ από την εφορία να βρω το συμβόλαιο?
 • , Δευτέρα 8 Ιουλίου 2013
  Ο ενοικιαστής του σπιτιού μου δεν πλήρωνε το χαράτσι ενώ τόσο καιρό το κράταγε από το ενοίκιο!Τι να κάνω;;;
 • , Σάββατο 13 Ιουλίου 2013
  Γεια σας και απο εμενα. Μια λιγο πιο περιπλοκη ερωτηση. Εχω νοικιασει σε εναν αλλοδαπο μια γκαρσονιερα, με συμβολαιο και τωρα εχουν κουβαληθει αλλα 10-15 ατομα με γυναικες και παιδια. Μονο με την αφορμη της ιδιοκατοικησης μπορω να τους διωξω? στο συμβολαιο δεν υπηρχε καποιος ορος επ αυτου. παρακαλω τα φωτα σας!
 • , Κυριακή 14 Ιουλίου 2013
  Καλησπέρα σας. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Νοικιάζω ένα σπίτι εδώ και 2 μιση χρόνια και η πόρτα ασφαλείας του σπιτιού χάλασε. Ποιός πληρώνει την αντικατάσταση, ο ενοικιαστής ή ο ιδιοκτήτης; Ρωτάω γιατί λογικό είναι όταν ένα σπίτι νοικιάζεται εδώ και δέκα περίπου χρόνια, κάποια στιγμή να "βγάλει" κάποια ζημιά. Ευχαριστώ
 • , Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013
  σας παρακαλω αν ξερει καποιος να μου πει!! μενω σε ενα σπιτι 5 χρονια και χρειαζετε βαψιμο!! ποιος πρεπει να πληρωσει εγω η ο ιδοιοκτητης?? καπου ακουσα οτι στην πενταετια ειναι υποχρεομενος να το βαψει ο ιδοιοκτητης!ισχιει????
 • , Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013
  Έχω νοικιάσει ενα παλιό ακίνητο με διάρκεια 2 ετη.1η Απριλίου έκλεισα ενα χρόνο.Το σπίτι ,βγάζει ζημιές, ηλεκτρολογικές , συντήρησης και ενα σωρο άλλες ΚΑΙ...έχει κοινο ρολόι ΕΥΔΑΠ με αποτέλεσμα να έρχονται τρελλοί λογαριασμοί και οι ιδιοκτήτες να πουλάνε τρέλλα και μόνο να απαιτούν. Τι μπορώ να κάνω? Ευχαριστώ
 • , Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013
  ΜΊΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΦΜ του?
 • , Τρίτη 30 Ιουλίου 2013
  Έχω νοικιάσει ένα σπίτι με συμβόλαιο εδω και 2 χρόνια. Τον πρώτο χρόνο έδινα 330 και τον 2ο κάναμε μια μείωση στα 300. Είχα δώσει εγγύηση αρχικά 1 ενοίκιο(330Ε). Μετατίθεμαι σε άλλο νομό και 20 Αυγούστου φεύγω(31 λήγει το συμβόλαιο). Η ιδιοκτήτρια θέλει να πληρώσω ενοίκιο για όλο τον Αύγουστο και να κρατήσει την εγγύηση, εφόσον δεν το βάψω. Επίσης μου λέει ότι πριν φύγω θα έρθει μενα μηχανικό να δει αν τ σπίτι έχει βλάβες. Γενικά είναι πολύ ιδιότροπή και στους 2 προηγφούμενες ενοικιαστές στο δίπλα σπίτι δημιούργησε πολλά προβλήματα και σκαρφιζόταν βλάβες από το πουθενά. Επίσης το σπίτι δεν ήταν βαμένο στην αρχή αν και αυτή ελεγε τ αντίθετο...Τι κάνω σε αυτήν την περίπτωση? Δίνω 300 ενοίκιο και 330 εγγύηση?Κι αν ζητήσει κι άλλα για βλάβες?(Το σπίτι τ έχω σε άριστη κατάσταση)
 • , Τρίτη 30 Ιουλίου 2013
  μπορώ να νοικιάσω ενα σπίτι σε 2 διαφορετικές οικογενειες ή μάλλον αν μπορώ να το εμφανίσω στην εφορία έτσι και αν γίνεται, γλιτώνω τα πιστοποιητικά ενεργειακης απόδοσης και του ηλεκτρολόγου ?
 • , Πέμπτη 1 Αυγούστου 2013
  Ο ενοικιαστής μου δεν έχει πληρώσει δυο ενοίκια έχει αλλάξει και τηλέφωνο και δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί του. Μπορώ να μπω στο διαμέρισμα να ελένξω αν έχει φύγει?
 • , Δευτέρα 5 Αυγούστου 2013
  Καλησπέρα, η μητέρα μου νοίκιαζε ένα σπίτι με τα δικά μου στοιχεία. Η μητέρα μου έχει φύγει από τη ζωή. Ο ιδιοκτήτης τώρα μου ζητάει 3 ενοίκια ενώ το ιδ. συμφωνητικό έχει λήξει εδώ και 6 μήυνες. Μπορεί να μου κάνει τίποτα τώρα, έχω κάποιες κυρώσεις;
 • , Σάββατο 10 Αυγούστου 2013
  καλησπερα! ειμαι ενοικιαστρια εδω και 4 χρονια σε καινουρια πολυκατοικια. ο ιδιοκτητης χωρις να ενημερωσει αλλαξε ολα τα φωτιστικα ασφαλειας,λεγοντας οτι αλλαζονται λογω φθορας! ποιος επιβαρυνεται αυτην την δαπανη? ευχαριστω!
 • , Κυριακή 18 Αυγούστου 2013
  Τι γίνεται όταν ο ιδιοκτήτης δε δίνει αποδείξεις κάθε μήνα που πληρώνεται από τον ενοικιαστή; Τι δικαιώματα αποκτά αυτός που νοικιάζει;
 • , Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013
  εδωσα παρασκευη ενα μισθωμα ως εγγυηση και τη δευτερα ο ιδιοκτητης πηγε στην εφορια να επικυρωσει το συμβολαιο ομως για προσωπικους λογους δεν θελω να το νοικιασω τελικα σημ. δεν εχω παρει ουτε κλειδια ακομα θα μου επιστρεψει την εγγυηση και αφου καναμε το συμβολαιο μπορει να μου ζητησει να του πληρωσω τα ενοικια?
 • , Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013
  Ενοικιαζω ενα διαμερισμα εδω και ενα χρονο. η ιδιοκτητρια δεν ηθελε να γραψουμε συμβολαιο.Επειδη θελω να φυγω , της ειπα να μου δωσει πισω την εγγυηση αλλα αρνείται. Τι κανω ;
 • , Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2013
  ΕΔΩΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΑ ΣΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΕΝΤΟΣ 24 ΩΡΩΝ. ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ?
 • , Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013
  Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που νοίκιασα απεβίωσε. Είμαι μόνο λίγους μήνες μέσα. Το συμβόλαιο ισχύει για 2 χρόνια.Δεν γνωρίζω ακόμη τους κληρονόμους κ θέλω να φύγω.Τι μπορώ να κάνω;Ο δικηγόρος μιας πιθανής κληρονόμου θέλει να μου μιλήσει.Να ερθω σε επικοινωνία μαζί του;Μπορώ να συμφωνήσω να τρεξει η εγγύηση κ να φύγω;
 • , Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013
  Γεια σας. Γνωρίζω ότι η ελάχιστη διάρκεια ενός μισθωτήριου συμβολαίου είναι 3 χρόνια. Εγώ έχω συνάψει με τον ιδιοκτήτη ένα διετές και εν συνεχεία ένα μονοετές. Η τριετία ισχύει αθροιστικά και για τα δύο?
 • , Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013
  ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
 • , Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2013
  ειμαι 5 χρονια σε σπιτι (στα 3 ετη εγινε αοριστου)και ειμαι τυπικοτατος.ο ιδιοκτητης θελει να με διωξει.μπορει?
 • , Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013
  υπηρχε διαρροη νερου στην ενωση του σωληνα και του μετρητη της ευδαπ που βρισκεται στο πεζοδρομιο με αποτελεσμα να μου ερθει υπερχρεωμενος ο λογαριασμος...ποιος πληρωνει σε αυτη την περιπτωση??
 • , Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013
  Χάλασε η αντίσταση του θερμοσίφωνα και πέφτει το ρελέ από κάτω το ρολόι. Μένω 2 χρόνια στο σπίτι. Ποιος πληρώνει τη βλάβη;
 • , Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013
  Μένω 8 μήνες και καταβάλω το ενοίκιο μέσω τραπέζης. Έχω συμβόλαιο χωρίς να το έχει δηλώσει ο ιδιοκτήτης στην εφορία. Αν κάνω καταγγελία τι επιπτώσεις θα έχω?
 • , Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013
  ΑΝ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΑ ΤΟΥ ΚΟΨΕΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΕΦ ΟΣΟΝ ΤΟ ΡΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
 • , Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013
  Καλημέρα, Μπορεί κάποιος να βοηθήσει; Έχω ένα νοικάρη που μένει σε ένα διαμέρισμα που ενοικιάζω τα τελευταία 37 χρόνια. Του χάλασε ο εξαεριστήρας της κουζίνας (το ανεμιστηράκι) και μου ανακοίνωσε πως το έξοδο επισκευής του δεν βαραίνει εκείνον αλλά εμένα. Θεωρώ πως ύστερα από τόσα χρόνια που διαμένει στο διαμέρισμα, το έξοδο θα έπρεπε να βαρύνει εκείνον μιας και εκείνος το χρησιμοποιεί. Κατά τη γνώμη σας, ποιόν βαρύνει το έξοδο;
 • , Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013
  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ. ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΝΟΙΚΙΑΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΑ. ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΚΛΠ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΠΕΙΔΗ ΘΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
 • , Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013
  Καλημέρα, έχω νοικιάσει ένα σπίτι τον Αύγουστο με διάρκεια 2 ετων, όμως υπάρχει πολύ σπουδαίος λόγος για να αποχωρήσω, η γυναίκα μου ηταν παρούσα σε αυτοκτονία όπου κάποιος έπεσε απο την ταράτσα μες την αυλή μας και δεν μπορεί να ηρεμήσει, θέλει να φύγουμε και εκτός αυτό ο ιδιοκτήτης ούτε μας έχει δώσει το συμβόλαιο ακόμη ούτε τις αποδείξεις, ούτε έχει έρθει να δει το σπίτι που θέλει κάποιες επισκευές ενώ τον έχουμε ενοχλήσει αρκετές φορές, επίσης εμείς αυτούς τους μήνες έχουμε χάσει το επίδομα ενοικίου με την αδιαφορία του. Επίσης δεν έστειλε κανένα συνεργείο για απολύμανση του χώρου. Τον ενημερώσαμε ότι θα φύγουμε, τι ισχύει σ αυτήν την περίπτωση και τι γίνεται με την εγγύηση;
 • , Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2013
  Τι γίνεται όταν ο ιδιοκτήτης δεν έχει καταθέσει το μισθωτηριο αλλά έκοβε αποδείξεις ?
 • , Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013
  Που απευθυνομαι για να καταγγειλω το συμβολαιο ενοικιασεις? στην αστυνομια? στην εφορια? σε δικαστικο επιμελιτη?σε δικηγορο? Του ειπαμε(του εκμησθωτη) τον Σεπτεμβριο οτι εαν δεν επισκευαστει ο θερμοσυφωνας και ο πινακας του ρευματος οτι μεσα Νοεμβριου θα φυγω αλλα εφοσον επισκευαστουν σκεφτομαι να ανανεωσω. Δεν επισκευασε τιποτα να φανταστειτε οτι πηγαινα στη μητερα μου για να κανω μπανιο στην αλλη ακρη της πολης ή αναγκαζομουν να κανω ντουζ στο κολυμβητηριο που πηγαινω και μαλιστα με σπασμενο ποδι. Στις 11 Νοεμβριου αρχισαμε να μαζευουμε πραγματα με φιλους που ηρθαν να με βοηθησουν για να τα πηγαινουμε στο αλλο σπιτι που βρηκαμε και μισθωσαμε ωστε να τελειωσουμε στα μεσα του μηνα(Νοεμβρη) μιας και δεν ειχα τα χρηματα για μεταφορικη και αποφασιμσμενη να του παραδοσω τα κλειδια γυρω στης 18-19(Νοεμ.)που θα ειχε τελειωσει το κουβαλημα.Ελα ομως που με το που πηγαμε δυο πραγματα απο το ενα στο αλλο σπιτι πληροφορηθηκε για το οτι μετακομιζω και την επομένη στις 12 Νοεμβρη εστειλε εξοδικο οτι πλυροφορηθηκε απο γειτονες οτι μετακομιζουμε ανυποπτος και χωρις να τον ενημεροσουμε οπως ειχαμε υποχρεωση(λεει ψεματα) και οτι πρεπει να του πληρωσουμε τον Νοεμβριου και τους 3επομενους μηνες που ερχονται και δεν θα ειμαι μεσα στο σπιτι(δηλ.Δεκεμβιο,Ιανουαριο και Φλεβαρη)που αντιστοιχουν στα 4χ180=720ειρω και βαψιμο του σπιτιου στα 300ευρω συμφωνα με το συβολαιο που υπεγραψα στο οποιο συμπληρωσε μονος του τον ορο αυτο με στυλο(οτι θα το παραδωσω βαμμενο) λιγο πριν το δωσει στην εφορια για θεωρηση και οτι θα εκδοσει διαταγη πληρωμης στη δουλεια μου (που δεν εχω,ειμαι με καρτα ανεργειας εδω και αρκετους μηνες , οπως και δεν εχω καποιο περουσιακο στοιχειο) για εισπραξη πληρωμης των μισθιων απο το μισθο μου με δικια μου επιβαρυνση δικαστικων εξοδων αλλα και δικηγορου. Δεν χροσταω κανενα ενοικιο περα του Νοεμβρη που διανυουμε αυτη τη στιγμη και το σπιτι δεν ηταν κατοικισιμο, περαν των ηλεκτρολογικων και του θερμωσιφωνα απο την υγρασια επειδη δεν εχει θερμανση το σπιτι ημουν συνεχεια αρρωστη και εβηχα και με ποναει το σπασιμο του ποδιου,για το λογο αυτο μπορω να μπω στο 588α.κ.? Που μπορω να απευθυνθω για να κατταγειλω το συμβολαιο? Θελει λεφτα για να το κανω?
 • , Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013
  ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΜΕΡΑ, ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΤΑ ΕΞΗΣ:ΚΑΤΑΡΧΗΝ,ΕΙΜΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ.ΤΟ 3ΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΟ ΓΕΝΑΡΗ ΤΟΥ 2014,ΕΧΩ ΔΩΣΕΙ 2 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΝΑ 8ΜΗΝΟ ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΗ ΚΑΙ ΕΧΩ ΣΟΒΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.ΖΗΤΗΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΗ ΔΕΧΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΑΠΕΙΛΗΣΕ ΟΤΙ ΕΑΝ ΣΠΑΣΩ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΚΑΙ ΦΥΓΩ ΘΑ ΜΕ ΠΑΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΙΣΘΙΑ ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ.ΦΟΒΗΘΗΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑ ΝΑ ΜΕΙΝΩ.ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΔΑΝΕΙΖΟΜΑΙ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 520€/ΜΗΝΑ.ΤΩΡΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΩ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ 2 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΔΥΝΑΜΑΙ,ΠΡΑΓΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕ ΔΕΧΕΤΑΙ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΘΑ ΦΥΓΩ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΩ ΜΕ ΤΗ ΜΑΜΑ ΜΟΥ.ΤΕΛΟΣ, ΕΔΩ ΚΑΙ 7 ΜΗΝΕΣ ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΧΩ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ,ΔΙΟΤΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΕ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΝΩ.ΜΙΛΗΣΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΠΑ ΟΤΙ ΕΑΝ ΜΟΥ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ,ΠΟΛΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΚΙ ΕΓΩ ΝΑ ΤΟΥ ΠΛΡΩΝΩ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ.ΦΥΣΙΚΑ,ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ(ΡΕΥΜΑ,ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) ΕΔΩ ΚΑΙ 3 ΧΡΟΝΙΑ.ΟΙ ΜΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΩ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΒΑΖΩ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ.ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΩ ΤΟΥΣ 2 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΜΠΟΡΩ ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΩ ΑΥΤΟ.ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΙΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΧΑΛΑΣΕΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥ ΤΗ ΦΤΙΑΞΩ.Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ.ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.
 • , Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013
  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΩ ΓΙΑ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ Ο ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ΜΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΠΟΛΛΑ ΕΝΟΙΚΙΑ;
 • , Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013
  Νοίκιασα το σπίτι πριν 2 μήνες, στον 1μισι μήνα με παίρνει ο πατέρας του φοιτητή κ μου λέει θα φύγω, μπήκε το παιδί στην εστία. Έχουμε συμβόλαιο 4 χρόνια. Δεν θα νευρίαζα αν δεν με έβαζε να βάλω καινούριο λέβητα πετρελαίου, μου κόστισαν οι αλλαγές περίπου 2χιλ.ευρω επειδή είχε χαλάσει ο παλιός είχα αποφασίσει να βάλω σόμπα γιατι δεν το δούλευε κανείς. Μου εγγυήθηκε οτι θα καθήσει 4χρ. κ θα τον προσέχει!!!και τον πίστεψα!!!τι να κάνω???λέω να κινηθώ νομικά.
 • , Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013
  Καλημέρα, θα ήθελα να μάθω ποιος έχει την ευθύνη για ζημιές σε σπίτι από ενοικιαστή άλλου ορόφου. Συγκεκριμένα, πλημμύρισε το σπίτι μου επειδή ο από πάνω (ρετιρέ) δεν καθάριζε τα σιφώνια. Από ποιον διεκδικώ αποζημίωση? Από τον ιδιοκτήτη ή από τον ενοικιαστή??
 • , Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013
  Καλησπερα θα ηθελα να κανω μια ερωτηση. Μου εγινε προταση για μια δουλεια για την οποια θα πρεπει να νοικιασω καποιο σπιτι. Η χρονικη διαρκεια της εργασιας θα ειναι 2μηνες συμβασεις οι οποιες θα ανανεωνονται. Τι ισχυει με τα συμφωνιτικα μισθωσης ενοικιου και ποιες ειναι οι συνεπειες που θα αντιμετωπισω εαν φυγω απ την δουλεια πριν απο την συμφωνηθεν χρονικη διαρκεια του ενοικιου.
 • , Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013
  ο ιδιοκτήτης πουλά το σπίτι που εχω μισθωμένο μου το ανακινούσε ξαφνικά ποσο διάστημα εχω να αποχωρήσω απο το διαμέρισμα απο το νομο (δεν ειμαι κακοπληρωτής απλα ειναι κληρονομιά και οι κληρονόμοι μου ανακοινωσαν οτι εχουν αγοραστή ....αλλα δεν μου ειπαν για αποχώρηση ...εγω νομικά καλύπτομαι να τους ζητήσω αποζημίωση αν μου πουν οτι πρέπει να αποχωρήσω μεσα στο μηνα;
 • , Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013
  Έχω ένα διαμέρισμα το όποιο νοικιάζω σχεδόν δυο χρόνια τώρα, το συμβόλαιο πρόκειται να λήξει στο τέλος του Δεκέμβρη και οι ενοικιαστές θέλουν να παραμείνουν για τουλάχιστον 2-3 χρόνια ακόμη, τι κάνω αυτή την περίπτωση; Χρειάζεται να κάνω ανανέωση συμβολαίου ή τροποποίηση παράτασης συμβολαίου; (έχω κάνει ήδη μια τροποποίηση στο συμβόλαιο για μείωση μισθώματος).
 • , Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013
  Είμαι σε ένα σπίτι με την οικογένειά μου έχοντας πέντε παιδιά.Στο σπίτι αυτό έχουμε μεγάλο πρόβλημα υγρασίας.Τα ταβάνια είναι γεμάτα μούχλα.Ο ιδιοκτήτης δεν αναλαμβάνει να επιδιορθώσειτο πρόβλημα.Βλέποντας αυτή του την στάση,έχω σταματήσει να του καταβάλω τα ενοίκια ψάχνοντας συγχρόνος για σπίτι.Στην προκειμένη περίπτωση τι γίνεται νομικά;
 • , Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014
  Έχω καπαρώσει με 1000ευρώ μια επαγγελματική στέγη με τη συμφωνία στα 2000 μηνιαίως και 4000 εγγύηση αλλα με τη προυπόθεση να είναι μεταβιβάσιμη η άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος ώστε να αποφύγω να βγάλω καινούργια λόγω κόστους με τις καινούργιες διατάξεις του 2011 και 2012. Στην πορεία φάνηκε οτι η άδεια δε θα μεταβιβαστεί γιατί μου απέκρυψε οτι ο προηγούμενος είχε οφειλές στο δήμο εδώ κα 3-4 χρόνια και πρέπει να προχωρήσω για νέα άδεια. Ζήτησα να αλλάξουμε τους όρους ενοικίασης τους οποίους δε δέχεται και με απειλεί οτι θα αλλάξει κλειδαριές. Έχω την απόδειξη μέσω τράπεζας για τη προκαταβολή ενοικίου και το δικηγόρο μου που είχε κάνει τις διαπραγματεύσεις με το δικό του δικηγόρο. Τι κάνω σε αυτήν την περίπτωση σας παρακαλω?.......Ευχαριστώ
 • , Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014
  Είμαι μισθωτής σε διαμέρισμα. Ξέρει κανείς να μου πει εάν μπορώ να καταγγείλω τη σύμβαση με λόγο ότι το ασανσέρ της πολυκατοικίας δεν έχει άδεια λειτουργίας;
 • , Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014
  Μένω σε ενα σπίτι και εχει κλεισει η ιδιοκτήτρια την βεραντα με προκάτ παρανομα και οταν βρεχει, παρα τις πολλες επικλισεις μου, το δωματιο βαζει νερα απο σκεπη και τρεχουν παντου. Τι με συμβουλεύετε να κανω νομικά;
 • , Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014
  Το ερώτημά μου αφορά τον λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ. Ενοικιάζω ένα ισόγειο διαμέρισμα διπλοκατοικίας. Επιβαρύνομαι το νερό της μονοκατοικίας! Του κήπου, το δικό μου και του σπιτιού στον κήπο που ενοικιάζεται σε τρίτο άτομο. Θα ήθελα να ξέρω πόσο ποσό αντιστοιχεί στον ιδιοκτήτη απο τον λογαριασμό... Σιγουρα καταναλώνω και εγώ αφού είναι κοινό ρολόι για όλα! Αλλα 1 χρονο τωρα το πληρώνω όλο μόνη μου :( Ευχαριστώ.

Xρήσιμα: 

Η οικογένεια του Spitogatos: 

Μόλις ανέβηκαν: 

http://www.spitogatos.gr/gr/mySpitogatos/service/login/check
http://www.spitogatos.gr/gr/mySpitogatos/service/view/menu
http://www.spitogatos.gr/gr/mySpitogatos/service/view/login
Παρακαλώ περιμένετε...