Newsblog \ Συμβουλές - Προτάσεις \ Μίσθωση κατοικίας και συχνά ερωτήματα
OA_show("150");

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011

Μίσθωση κατοικίας και συχνά ερωτήματα

1. Τι γίνεται όταν ο ενοικιαστής μου καθυστερεί ή αρνείται να καταβάλει το ενοίκιο;

Όταν ο ενοικιαστής σας καθυστερεί να καταβάλει το ενοίκιο, τότε εσείς καλό θα ήτανε να επιμείνετε προκειμένου να λυθεί το θέμα χωρίς τη συμμετοχή κάποιου δικηγόρου. Σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης τότε μέσω δικηγόρου μπορείτε να κάνετε αγωγή και να απαιτήσετε τα ενοίκια ή να προχωρήσετε σε αγωγή εξώσεως και να απαιτήσετε την αποχώρηση του ενοικιαστή και την καταβολή των ενοικίων. Βασική προϋπόθεση βέβαια είναι ο ενοικιαστής να έχει περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η πληρωμή των οφειλών αλλιώς θα πρέπει να περιμένετε μέχρι ο οφειλέτης-ενοικιαστής σας να αποκτήσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο στο όνομά του, κάτι που πρακτικά δυσκολεύει πολύ την είσπραξη της οφειλής. Η διαδικασία απαίτησης των ενοικίων στο Δικαστήριο διαρκεί γύρω στο χρόνο, καθώς η δίκη προσδιορίζεται μετά από 5-6 μήνες και η απόφαση βγαίνει μετά από άλλους τέσσερις μήνες περίπου (ενδεικτικά). Ο οφειλέτης-ενοικιαστής εκτός από τα έξοδα δικηγόρου που πρέπει να καλύψει για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, πληρώνει και τόκους που μετράνε από τη στιγμή που του κοινοποιείται το έγγραφο αγωγής.


Ενοικιάσεις σπιτιών Αθήνα | Ενοικίαση κατοικιών Θεσσαλονίκη | Ενοικιάσεις σπιτιών Κρήτη | Ενοικιάσεις σπιτιών Κύπρος

2. Ο ενοικιαστής θέλει να φύγει πριν από τη λήξη του συμβολαίου.

Ο ενοικιαστής δεν έχει δικαίωμα να αποχωρήσει πριν από τη λήξη του συμβολαίου. Σε περίπτωση που θελήσει να φύγει είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τα μισθώματα που υπολείπονται, κάτι που μπορεί να απαιτήσει και ο ιδιοκτήτης δικαστικώς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το Δικαστήριο δικαιώνει τον ιδιοκτήτη ωστόσο η διαδικασία μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρα, καθώς απαιτείται περίπου ένας χρόνος για την πρωτόδικη απόφαση και άλλος ένας περίπου εάν ασκηθεί έφεση. Οι υποθέσεις αυτές οδηγούνται στα Δικαστήρια μόνο εάν ο χώρος μείνει χωρίς να ενοικιαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, διάστημα που βάσει του συμβολαίου θα χρησιμοποιούσε το χώρο ο ενοικιαστής που αποχώρησε. Συνήθως ο ενοικιαστής, σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη, καλό θα ήτανε να μεσολαβήσει το διάστημα των 6 μηνών και να υπάρχει έγγραφη ενημέρωση ως απόδειξη της έγκυρης ενημέρωσης, "σπάει" το συμβόλαιο χωρίς να πληρώσει τα υπόλοιπα μισθώματα και ο ιδιοκτήτης νοικιάζει άμεσα το χώρο. Επίσης όπως έχουμε πει πολλές φορές η βοήθεια σας στην εύρεση του νέου ενοικιαστή μπορεί να σας απαλλάξει από πολλά προβλήματα. Φανταστείτε να πηγαίνατε στον ιδιοκτήτή σας και να του λέγατε αποχωρώ από το μίσθιο αλλά σου έχω βρεί ήδη ενοικιαστή! Ούτε γάτα... ούτε ζημιά!

Ο μισθωτής μπορεί όμως να καταγγείλει μια αστική μίσθωση πριν την συμβατική της λήξη ΜΟΝΟ στις εξής περιπτώσεις:

α) αν δεν του παραχωρήθηκε η χρήση ή αν του αφαιρέθηκε αργότερα (βλ.585 ΑΚ)

β) αν η χρήση του μισθίου συνεπάγεται σπουδαίο κίνδυνο της υγείας του μισθωτή ή των συνοικούντων οικείων του (βλ. 588 ΑΚ),

γ) αν ο μισθωτής είναι δημόσιος υπάλληλος και μετατεθεί (άρθρ. 613 ΑΚ)

δ)στις μισθώσεις εφ` όρου ζωής ή συμβατικού χρόνου πέραν της 30ετίας, αν πέρασε 30ετία (βλ. 610 ΑΚ).

Επίσης έχει κριθεί νομολογιακά ότι ο μισθωτής μπορεί να αποχωρήσει αν συντρέχει "σπουδαίος λόγος".

3. Πόσα εγγυήσεις πρέπει να καταβάλει ο νέος ενοικιαστής;

Συνήθως καταβάλλονται 1-2 μισθώματα (1 για τα παλαιά διαμερίσματα και 2 για τα νεόδμητα διαμερίσματα ή τα επιπλωμένα), τα οποία και επιστρέφονται στον ενοικιαστή με την αποχώρησή του. Για να επιστραφούν βέβαια θα πρέπει να μην υπάρχουν φθορές ή ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Μέρος της εγγύησης ή ολόκληρο το ποσόν μπορεί να κρατηθεί και σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές προς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή εάν δεν έχουν εξοφληθεί τα κοινόχρηστα. Σε καμία περίπτωση μη καταβάλετε περισσότερα από δύο ενοίκια ως εγγύηση.

4. Μπορεί ο ιδιοκτήτης να απαιτήσει από τον ενοικιαστή να αποχωρήσει πριν από τη λήξη του μισθωτηρίου συμβολαίου;

Με βάση τη νομοθεσία το min διάστημα ενοικίασης ακινήτου είναι η 3ετία ακόμα και αν το μισθωτήριο αναφέρει μικρότερη διάρκεια από αυτή των 3 ετών. Εάν όμως συντρέχει σοβαρός λόγος όπως είναι η μη καταβολή του ενοικίου ή η αλλαγή χρήσης του χώρου ίσως να υπάρξει πιθανότητα αποχώρησης του ενοικιαστή. Ακόμη και εάν ο ιδιοκτήτης θέλει να χρησιμοποιήσει το χώρο για ιδιοκατοίκηση, η υφιστάμενη νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή και προβλέπει ότι τέτοια απαίτηση μπορεί να προβάλει μόνο εάν δεν υπάρχει άλλο ακίνητο στην ιδιοκτησία του. Και σε αυτή την περίπτωση όμως δίνει ένα ποσό στον ενοικιαστή ως αποζημίωση ενώ εάν ζητήσει το ακίνητο για ιδιοκατοίκηση και στο τέλος δεν το χρησιμοποιήσει έτσι, μπορεί να πληρώσει επιπλέον αποζημίωση.

5. Τι γίνεται εάν ο ενοικιαστής εγκαταλείψει το χώρο εν αγνοία του ιδιοκτήτη και εξαφανιστεί;

Εάν ο ενοικιαστής εγκαταλείψει το χώρο εν αγνοία του ιδιοκτήτη, ο ιδιοκτήτης μπορεί κάνοντας χρήση των προσωπικών και περιουσιακών στοιχείων του ενοικιαστή να απαιτήσει όλες τις οφειλές, ακόμη και αυτές που αφορούν την πρόωρη αποχώρησή του. Τα πράγματα δυσκολεύουν εάν ο ενοικιαστής δεν έχει στο όνομά του περιουσιακά στοιχεία, κάτι που αποκλείει ουσιαστικά τον ιδιοκτήτη από οποιαδήποτε διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του. Για το λόγο αυτό πριν από τη σύναψη του συμβολαίου, ο ιδιοκτήτης οφείλει να ελέγξει την ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων στο όνομα του ενοικιαστή.

6. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη;

Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στον ενοικιαστή τον χώρο κατάλληλο για τη χρήση για την οποία συμφωνήθηκε κατά το μίσθωμα. Επιπλέον είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει τυχόν φθορές που προκύπτουν από φυσική φθορά και οι οποίες απειλούν την υγεία των ενοίκων και την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων εντός της οικίας.

Σε γενικές γραμμές, ο ενοικιαστής πληρώνει ζημιές που έγιναν από αμέλειά του ή σκόπιμα κατά το διάστημα χρήσης του ακινήτου (π.χ σπάσιμο τζαμαρίας, πόρτας κλπ). Ο ιδιοκτήτης καλείται να καλύψει επισκευές που σχετίζονται με τη συντήρηση του ακινήτου (π.χ υγρασίες στον τοίχο, υδραυλικές εγκαταστάσεις κλπ). .

7. Ποιος είναι υποχρεωμένος να βάψει το σπίτι ή να κάνει τις απαιτούμενες επισκευές κατά την ενοικίαση;

Ουδεμία υποχρέωση έχουν οι ενοικιαστές να επισκευάζουν τις ζημιές που έχουν προκληθεί, λόγω της φυσιολογικής φθοράς του χρόνου, σε ένα ακίνητο (διαμέρισμα, σπίτι, κατάστημα), όταν το ξενοικιάζουν. Αυτό αναφέρεται σε απόφαση του Αρείου Πάγου με την υπ αριθμ. 633/2010 στην οποία, ωστόσο, τονίζεται πως οι ενοικιαστές, με τη λήξη της μίσθωσης, οφείλουν να επισκευάζουν ή να καταβάλλουν τα χρήματα που απαιτούνται για τις ζημιές που ξεφεύγουν από τα όρια των φυσιολογικών φθορών και έγιναν με δική τους υπαιτιότητα.

Εάν δεν έχει κάνει ο ίδιος τις απαραίτητες εργασίες, ο νέος ενοικιαστής τις αναλαμβάνει απαιτώντας να πληρώνει κάθε μήνα χαμηλότερο ενοίκιο. Όλα αυτά βέβαια φροντίστε να αναφέρονται στο μισθωτήριο συμβόλαιό σας για να είστε σίγουροι ότι θα γίνουν και αν όχι να μπορέσετε να καταγγείλετε το μισθωτήριο και να αποχωρήσετε χωρίς προβλήματα.

8. Έλεγχος κατοικίας πριν τη μίσθωση.

Ελέγξτε προσεκτικά και χωρίς βιασύνη το σπίτι που βρήκατε για να μισθώσετε, καθώς και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, μαζί με τα πρόσωπα που θα συγκατοικήσουν μαζί σας. Αν είναι βράδυ ζητείστε να το δείτε και με το φως της μέρας. Αν υπάρχουν εμφανή ελαττώματα ζητείστε να αποκατασταθούν ή να αναγραφούν στο μισθωτήριο. Ελέγξτε αν γύρω από το σπίτι υπάρχουν όσα χρειάζεστε (συγκοινωνία, αγορά, σχολεία κλπ.)

OA_show("151");

Γράψε το σχόλιό σου.

Refresh Captcha
 • , Παρασκευή 24 Αυγούστου 2012
  arnaoutoglou@melina... Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 εδάφιο β του νόμου 1703/87(όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.5 του ν.2235/94) αν η μίσθωση είναι μικρότερη της τριετίας τότε το νόμιμο ποσοστό είναι ετησίως(μέχρι τη συμπλήρωση της τριετίας) 75% του τιμαρίθμου του κόσοτυς ζωής,όπως αυτός καθορίζεται απο την τράπεζα της Ελλάδος. Αν όμως είναι τριετίας και πέρα η μίσθωση τότε στο ύψος του ελευθέρου, δηλαδή όσο συμφωνήσετε!!!
 • , Παρασκευή 24 Αυγούστου 2012
  Piko, Αυτό είναι ζήτημα καλής πίστης. Το συμβόλαιο αρχίζει μεταγενέστερα αλλά εσύ για να εγκατασταθείς πρέπει να έχεις τα κλειδιά για να ρυθμίσεις τη διαμονη σου εκεί! Άρα δεν έχει δίκιο και η συμπεριφορά του είναι καταχρηστική(ΑΚ281-288)!
 • , Παρασκευή 24 Αυγούστου 2012
  tr.christos@yahoo, Αν στις υπόλοιπες υποχρεώσεις σου(ρεύμα, κοινόχρηστα, ευπρεπής συμπεριφορά στην πολυκατοικία και τους συγκατοίκους κτλ.)ήσουν εντάξει, τότε-εφόσον δεν σπας κανένα συμβόλαιο-έχεις δικαίωμα να καταγγείλεις τη μίσθωση αφού είναι αορίστου χρόνου. Οπότε,αν ήσουν εντάξει σε όλα δικαιούσαι ή να πάρεις πίσω την εγγύηση ή να μείνεις άλλον ένα μήνα μέσα για να την "πατσίσεις"...!!!
 • , Παρασκευή 24 Αυγούστου 2012
  ΣΟΦΙΑ, Έχεις υποχρέωση να παραδώσεις το μίσθιο στην ίδια κατάσταση που το παρέλαβες!Όμως οι φθορές που έχουν προκληθεί απο τη συμφωνημένη χρήση(Κάποια αλλοίωση του χρώματος των τοίχων κτλ.)δε σε βαρύνουν!Απο τη στιγμή που δεν συμφωνήσατε να το βάψεις φεύγοντας τότε δεν έχεις καμία τέτοια υποχρέωση!!!
 • , Τετάρτη 22 Αυγούστου 2012
  ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΤΕ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ;
 • , Κυριακή 19 Αυγούστου 2012
  Ο ιδιοκτητης αρνειται να μου δωσει τα κλειδια 10 μερες πριν την συμφωνημενη εναρξη του μισθωματος προκειμενου να επισκεφτoμαι το σπιτι για να παρω μετρα για τα επιπλα (και ΜΟΝΟ για αυτο) αφου εχει υπογραφει συμβολαιο και κατεβαλα εγγυηση(2 νοικια) και 1ο νοικι ,αλλα πριν την νομιμη διεκπεραιωση στην εφορια και την μεταφορα του ρολογιου της ΔΕΗ στο ονομα μου. Τι μπορω να κανω?
 • , Παρασκευή 17 Αυγούστου 2012
  Νοίκιασα ένα σπίτι στις 10/7/2005. Κάναμε με τον Ιδιοκτήτη το μισθωτήριο συμφωνητικό διάρκειας δύο ετών, το οποίο έληξε στις 10/7/2007. Στη συνέχεια εγώ παρέμεινα στο σπίτι μέχρι σήμερα χωρίς συμφωνητικό, λόγω αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Πλήρωσα τα ενοίκια κανονικά μέχρι και 10/9/2012 σύν ένα ακόμα ενοίκιο, ως εγγύηση, που κατέβαλα στην αρχή με την υπογραφή του συμφωνητικού. Τώρα όμως αποφάσισα να ξενοικιάσω. Σκοπεύω να το ανακοινώσω στον ιδιοκτήτη τέλος του μηνός Αυγούστου 2012, που πιστεύω ότι θα έχω κλείσει το καινούργιο σπίτι. Θα του παραδώσω το σπίτι πριν τις 10/9/2012. Θέλω να σας ρωτήσω αν δικαιούμαι επιστροφή της εγγύησης που κατέβαλα στην αρχή με το συμφωνητικό που ίσχυσε μόνο για δύο χρόνια. Σας ευχαριστώ. Με εκτίμηση Θανάσης Χρήστος
 • , Δευτέρα 6 Αυγούστου 2012
  ΝΟΙΚΙΑΖΟΥΜΕ ΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΔΩ ΚΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ, ΤΟ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ ΒΑΜΜΕΝΟ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΤΟ ΒΑΨΟΥΜΕ? ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΑΣ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΒΑΨΙΜΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ. ΣΤΟΥς ΤΟΙΧΟΥς ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΡΦΩΣΕΙ ΜΟΝΟ 5 ΚΑΡΦΙΑ.
 • , Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012
  Ηλίας, Εάν υπάρχει έγγραφο μισθωτήριο το οποίο ισχύει και δεν έχει λήξει ακόμα τότε ο νέος κτήτορας μέχρι τη λήξη της μίσθωσης δε σε κουνάει καθόλου! Αν όμως, έχετε συμφωνήσει διαφορετικά ή δεν υπάρχει έγγραφο που να αποδεικνύει μίσθωση τότε δυστυχώς μπορεί και να σε διώξει! Τώρα,ως προς τις δαπάνες, αυτές τις ζητάς απο τον τωρινό ιδιοκτήτη σου(και όχι απο τον καινούργιο) γιατι αυτός είναι αντισυμβαλλόμενός σου στη σύμβαση της μίσθωσης! Και ο νόμιμος λόγος είναι αθέτηση σύμβασης(Αυτό που λέμε σε καταχρηστική-κοινή γλώσσα "σπάσιμο συμβολαίου"...
 • , Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ, Αν επικαλεστείς οικονομική ένδεια και μεγάλη ανάγκη(π.χ. τώρα με την κρίση γίνονται μειώσεις πολύ πιο εύκολα απ ότι σε άλλες παλιότερες εποχές). Κάνε ένα τηλέφωνο στον ιδιοκτήτη σου και ανακοίνωσέ του οτι το ενοίκιο δεν είναι πια αυτό που μπορείς να δώσεις. Βέβαια, έχε υπόψη σου οτι αν και εκείνος πει οτι δε μπορεί να συνεχιστεί η σχέση σας με μειωμένο ενοίκιο μπορεί να σου πει "Βρες αλλού με λιγότερο ενοίκιο και να φύγεις",αλλά ακόμα και αυτό να γίνει πρέπει να σου επιστρέψει την εγγύηση και λοιπές προκαταβολές για το διάστημα που απέμεινε μέχρι και την τυπική λύση της μίσθωσης! Να είσαι ευγενικός και προσπάθησε να του δώσεις να καταλάβει οτι έχεις μεγάλη ανάγκη και οτι θες να μείνεις στο σπίτι, οτι το αγαπάς και οτι μέχρι τώρα ήσουνα εντάξει στις υποχρεώσεις σου και οτι είναι κρίμα να διαλυθεί η συνεργασία σας, οτι καλούς μισθωτές δύσκολα βρίσκεις κτλ....Παίχ το και λίγο!!!Καλή τύχη!!!
 • , Τετάρτη 1 Αυγούστου 2012
  Κατ αρχάς ζητώ συγγνώμη αν το ερώτημα έχει ξανατεθεί, με μια ανάγνωση του θέματος δεν πρόσεξα κάτι παρόμοιο. Νοικιάζω ένα ισόγεοι διαμέρισμα εδώ και ένα χρόνο. Μέχρι τώρα δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με τον ιδιοκτήτη και νομίζω το ίδιο και αυτός. Κάθε μήνα στις 30 ή 31 του τηλεφωνούμε και στις 1 λαμβάνει το ενοίκιο. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς διαπίστωσα οτι ο ιδιοκτήτης έχει βγάλει το ακίνητο σε αγγελία πώλησης. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας του ακινήτου τι ισχύει; Φυσικά και δεν πρόκειται να μπαστακωθώ στο σπίτι κάποιου που θέλει να κατοικήσει, αλλά εκτός από το κόστος και ταλαιπωρία της μετακόμισης (πρακτικά μου είναι αδύνατο να αφιερώσω έστω και 1 ώρα για κάτι τέτοιο τις περιόδους Οκτώβριο-Ιούνιο), υπάρχουν και κάποιες αγορές που έκανα (καυσόξυλα, πετρέλαιο θέρμασνης), τα οποία βέβαια αχρηστεύονται και δεν μπορώ να τα πάρω μαζί μου αν χρειαστεί. Εάν ο νέος ιδιοκτήτης θέλει να κατοικήσει, πως και για πόσο διάστημα κατοχυρώνομαι και μπορώ να ζητήσω αποζημίωση για τις παραπάνω δαπάνες, καθώς και για τα έξοδα μετακόμισης; Σημειωτέον οτι όλο το νοικοκυριό αγοράστηκε μετά την ενοικίαση του σπιτιού και μου κόστισε κυριολεκτικά μια περιουσία.
 • , Τρίτη 31 Ιουλίου 2012
  ΥΠΕΓΑΨΑ ΣΧΕΔΟΝ ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΟΙΚΙΑΣ ΠΡΙΝ ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ ΓΙΑ 2 ΧΡΝ ΑΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΕ 1ΧΡΝ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΩ ΣΙΓΟΥΡΑ!
 • , Σάββατο 21 Ιουλίου 2012
  σπυροςπ, Η σιωπηρή αναμίσθωση έχει όρους της αυτούς του πρώτου συμβολαίου ενώ η ρητή θέτει νέα σχέση!
 • , Σάββατο 21 Ιουλίου 2012
  σπυροςμ, Αν το ενοίκιο είναι υψηλό τότε ζήτα της μείωση! Και επιπλέον η τριετία σας δεσμεύει οπότε μπορείς και αυτό να της ισχυριστείς! Αυτό που θα υπογράψετε είναι ένα συμφωνητικό νέο και διαφορετικό απο το παλιό. Αρχίζει δηλαδή μία νέα μίσθωση και όχι συνέχεια της προηγούμενης! Σα να το νοικιάζεις πρώτη φορά! Άλλο το συμβόλαιο που ήδη έχεις και άλλο αυτό που θα υπογράψετε! Ισχύει δηλαδή το δεύτερο συμφωνητικό. Το πρώτο ακυρώνεται απο το δεύτερο! Απλά επειδή το ύψος του ενοικίου μάλλον είναι το θέμα μην το καθυστερείς!! ΖΗΤΑ ΜΕΙΩΣΗ!!! ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΕΣ. ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΚΑΛΟΣ ΑΝΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙ ΑΛΛΟΝ!!! ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΠΑΡΑ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΜΙΣΘΩΜΑ!!! ΑΥΤΟ ΝΑ ΤΟ ΘΥΜΑΣΑΙ!!!
 • , Σάββατο 21 Ιουλίου 2012
  kostas, Μπορεί να μην υπάρχει συμβόλαιο αλλά υπάρχει νόμιμη διάρκεια (3)τρία έτη για κάθε μίσθωση! Άρα και πάλι είσαι δεσμευμένος! Μόνο αν έχεις κάποιο σοβαρό λόγο μπορείς να τον επικαλεστείς και να φύγεις!!!
 • , Σάββατο 21 Ιουλίου 2012
  κωστας, Μάλλον κάτι με την εφορία έχει κάνει και τα παίρνει μαύρα! Δεν έχει υπογραφές το συμβόλαιο για να μη μπορείς να αποδείξεις οτι το συμβόλαιο έγινε για 250 ευρώ! Φοροδιαφυγή είναι αλλά έχεις μάρτυρες να το αποδείξεις οτι δίνεις 250 και οτι συμφώνησες 250€? Εκεί είναι το θέμα!!!
 • , Σάββατο 21 Ιουλίου 2012
  ΝΙΚ, Ο μισθωτής αναλαμβάνει τα έξοδα και τις δαπάνες χρήσης. Αν η βρύση απο τη χρήση έχει λασκάρει ή στάζει και θέλει ένα απλό βίδωμα τότε ο μισθωτής αναλαμβάνει. Αν όμως θέλει άλλαγμα και αντικατάσταση τότε ο ιδιοκτήτης!!!
 • , Σάββατο 21 Ιουλίου 2012
  alekos, Μπορεί αλλά μόνο εάν μπορείς κι εσύ να είσαι στο σπίτι και αφού συννενοηθεί μαζί σου!!!
 • , Σάββατο 21 Ιουλίου 2012
  Παυλίνα, Λοιπόν κατ αρχήν ΝΤΡΟΠΗ!!!Τίποτα άλλο.Επειδή μία φορά έγινε είναι υπερβολή να πάει δικαστήρια κατευθείαν! Αν πάτε τελικά σε δίκη εσείς θα ισχυριστείτε την άσχημη κατάσταση σας. Ύπάρχει κατάχρηση δικαιώματος εδώ. Δεν έχει δικαίωμα-δοθείσης και της κακής κατάστασης του πατέρα σου-να σας διώξει εδώ και τώρα! Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να σας δώσει ένα καλό χρονικό περιθώριο μέχρι να γίνει καλά ο άνθρωπος κι εσείς να είστε λίγο καλύτερα και τότε φεύγετε! Το να μειώσει το ενοίκιο δεν το βλέπω απο αυτά που μου περιγράφεις,οπότε...! Το πολύ πολύ ας κρατήσει την εγγύηση και όταν κάποτε φύγετε να μη σας τη δώσει πίσω,για να πατσίσει έτσι τη "χασούρα"!
 • , Σάββατο 21 Ιουλίου 2012
  ΕΙΡΗΝΗ ΜΗΤΣΙΟΥ, Το συμβόλαιο εφόσον δεν είναι σωστοί απέναντί σου το σπας όποτε θες υπέρ σου και κρατάς και την εγγύηση!Κάν τους έξωση και βρες καλύτερους ανθρώπους για το σπίτι σου γιατι είναι μεγάλη υπόθεση ο καλός ενοικιαστής!!!
 • , Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012
  ΥΠΟΓΡΑΨΑΜΕ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ 2 ΕΤΩΝ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΜΗΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟΤΡΟΠΟΙ ΚΙ ΑΝΥΠΟΦΟΡΟΙ.ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΑΚΟΜΗ ΣΤΟ ΔΟΥ.ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΕΞΩ?
 • , Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012
  Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Νοικιάζουμε ένα σπίτι εδώ και 8χρόνια. Ήμασταν πάντα συνεπείς και στα ενοίκια και στα κοινόχρηστα. Ο πατέρας μου έπαθε εμφραγμα και ήταν 2 εβδομάδες στην εντατική και αυτο είχε ως αποτέλεσμα να της καθυστερίσουμε το ενοίκιο κατα μια εβδομάδα και κατα 200ευρω λιγότερα. Μετά από δύο μέρες από την κατάθεση μας έστειλε εξώδικο. Τι με συμβουλευετε να κάνω γιατί ειλικρινά αυτο είναι πολύ άδικο και ο πατέρας μου είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και δεν το γνωρίζει.
 • , Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012
  ο ιδιοκτητης μου προβαλε αιτημα μεσω του μεσιτη του να μπει με αλλους υποψηψιους ενοικιαστες να δουν το σπιτι. Εγω του ειχα ανακοινωσει οτι φευγω τελος του μηνος και μενω την εγγυηση εχει δικαιωμα να το κανει αυτο ?? εχω το δικαιωμα να αρνηθω ?
 • , Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012
  Τελικά ποιός πληρώνει τις ζημιές του σπιτιού? Αν για παράδειγμα χαλάσει η βρύση, ποιός πρέπει να πληρώσει?
 • , Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012
  έχωσα τα λεφτα, 2 ενοικια και εξαφανίστηκε
 • , Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012
  καποιος μου ειπε οτι η εγγυηση ειναι παρανομη πια, αληθευει?? και αν ναι,απο ποτε?
 • , Τρίτη 3 Ιουλίου 2012
  δίνω 250 και μου δίνει απόδειξη των 100 και στο συμφωνητικό κατοικίας εκεί που λέει οι συμβαλλόμενοι δεν έχει υπογράψει κανείς ενώ οι δικές μας υπογραφές έχουν μπει τι μπορώ να κάνω ευχαριστώ
 • , Τρίτη 26 Ιουνίου 2012
  ηθελα να ρωτησω αν ειμαι υποχρεωμενος ως ενοικιαστης να πληρωνω την συντηρηση του λεβιτα και συντηρηση του ασανσερ
 • , Σάββατο 23 Ιουνίου 2012
  Μια ερωτηση..Νοικιαζω ενα μικρο σπιτι σε μια πολυκατοικια η οποια εχει αλλα 3 ιδια σπιτακια..Η ΔΕΗ ερχεται στο ονομα του ιδιοκτητη και καθε σπιτι εχει εναν εσωτερικο μετρητη οπου καθε φορα που ερχεται ο λογαριασμος ο σπιτινοικοκυρης βγαζει το ποσο που πρεπει να πληρωσει καθε ενοικιαστης.Ειναι νομιμο να ερχεται και για τα 4 σπιτια ενας λογαριασμος απο την ΔΕΗ?
 • , Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012
  Ενοικιάζω σπίτι με διετές συμβόλαιο το οποίο έχει λήξει από τον περασμένο Νοέμβριο (2011). Η ιδιοκτήτρια επικοινωνησε μαζί μου προσφάτως ζητώντας να υπογράψουμε καινούριο συμβόλαιο (θεωρώ με απώτερο σκοπό τη δέσμευσή μου στο ίδιο -αρκετά υψηλό πλέον- ενοίκιο). Με δεδομένη την πρόβλεψη του νόμου για ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης τα 3 έτη (και εφόσον αυτά δεν έχουν παρέλθει ακόμα), υπάρχει λόγος να κάνουμε ανανέωση τώρα? Το συμβόλαιο της ανανέωσης πώς διακρίνεται από το αρχικό? Αναφέρει ρητά ότι πρόκειται για ανανέωση ωστε να μην ισχύει εκ νέου η τριετία? Με δεδομένο ότι ο ΑΚ (αρθ. 611)προβλέπει ότι η ανανέωση γίνεται σιωπηρά, είμαι υποχρεωμένος να δεχθώ έγγραφη ανανέωση? Πρέπει να προσδιοριστεί και διάρκεια για την ανανέωση αυτή ? Και με ποιο τρόπο με δεσμεύει? Με ποια ημερομηνία πρέπει να γίνει η ανανέωση εφόσον το συμβόλαιο έχει λήξει από τον Νοέμβριο? Ευχαριστώ πολύ
 • , Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012
  Ρε παιδιά μένω σε ένα σπίτι και έχουν περάσει 2 χρόνια από το συμβόλαιο! θέλω να φύγω! μπορεί να μου πει τίποτα εφόσον δεν υπάρχει συμβόλαιο?
 • , Σάββατο 16 Ιουνίου 2012
  tzina, Έχω παρόμοια εμπειρία! Απο τη στιγμή που το μίσθιο είχε πραγματικό ελάττωμα και το απέκρυψε με δόλο ο ιδιοκτήτης έχεις δικαίωμα να φύγεις απο το σπίτι ζητώντας αποζημίωση, να τους καταγγείλεις στην εφορία για το ενεργειακό πιστοποιητικό (σε περίπτωση που δεν σου έχει παρασχεθεί και δεν το έχει καταθέσει στην εφορία μαζί με το μισθωτήριο έγγραφο), να απαιτήσεις την άρση της βλάβης με έξοδα δικά τους, μείωση ενοικίου όσο θα υπάρχει το πρόβλημα και θα μένεις μέσα μέχρι να φτιαχτεί! Μην ανησυχείς! Έχεις όπλα δυνατά! Καλή τύχη!!!
 • , Σάββατο 16 Ιουνίου 2012
  Ανδρέας, Το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι υποχρεωτικό! Χωρίς αυτό η ΔΟΥ δε θεωρεί συμφωνητικά μισθώσεων(Προφανώς ο γνωστός σου είχε τίποτα "άκρες" στην εφορία ή απλά το σπίτι που νοίκιασε ήταν καινούργιο με όλες τις απαιτήσεις του πιστοποιητικού!). Όσο για το μισθωτήριο χρειάζεται υπογραφή και απο τα 3 άτομα ή απο νόμιμο αντιπρόσωπό τους (με απλό ιδιωτικό έγγραφο μπορεί να δοθεί η εξουσία της υπογραφής σε κάποιον πληρεξούσιο) για να ισχύει απέναντι και στα τρία αυτά πρόσωπα!
 • , Σάββατο 16 Ιουνίου 2012
  Αυγέρη, Η καλύτερη λύση είναι μια καταγγελία αφού ο ιδιοκτήτης σου φοροδιεφεύγει! Όσο για έξωση και τέτοια απο τη στιγμή που εκείνος δεν είναι εντάξει απέναντί σου δε μπορεί να σου κανει! Αντίθετα,εσύ,εφόσον δεν έχει λήξει και το συμβόλαιό σου,δικαιούσαι αποζημίωσης αν σε διώξει!!!
 • , Σάββατο 16 Ιουνίου 2012
  Antonis, Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να κάνετε ένα συμβόλαιο και να είστε συμμισθωτές του ακινήτου!Δε χρειάζονται 2 συμβόλαια!Τώρα,στην εφορία θα πάτε το ένα αυτό συμφωνητικό και ο καθένας θα φορολογείται για το ποσό του!Οπότε το τεκμήριο διαβίωσης(άρθρο 16 κ.επ. ν.2238/1994) θα χωριστεί σε δύο περιπτώσεις.Εσένα και της φίλης σου!Όσο για τη ΔΕΗ δε γνωρίζω αν γίνεται σε δύο ονόματα,αν και είναι μία σύμβαση με 2 εις ολόκληρον υποχρέους.Δεν υπάρχει καμία διάταξη-γενική-που να το απαγορεύει!Τώρα για πιο σίγουρα θα κάνεις έναν κόπο και θα πας μέχρι τη ΔΕΗ της περιοχής σου να συννενοηθείς!
 • , Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012
  το σπιτι που νοικιασα πριν 6 μηνες παρουσιαζει υγρασια παντου οι ιδιοκτητες το ξερανε κ το εκρυψαν βαφοντας το ,ζητησα μειωση ενοικιου κ δεχονται μονο 50ε (400-50) τους ζητησα να μου καταβαλουν τα εξοδα της μετακομησης κ να φυγω ,δεν δεχονται ! Οδικηγορος για να ειμαι κατοχυρωμενη θελει 250 για να στειλει εξωδικο !! Μπορω να εχω μια γνωμη παρακαλω ;;;
 • , Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012
  παρουσιασε υγρασια το σπιτι σε πολλα σημεια , κ δεν δεχονται να μειωθει το ενοικιο (400) παρα μονο 50ε μεσα στο σπιτι βρισκομαι 6 μηνες θα περιμενουμε να στεγνωσει κ θα το βαψουμε ειναι η απαντηση του ιδιοκτητη, το σπιτι ειχε υγρασια απο πολυ παλια απλα το ειχαν βαψει οταν ηρθα εγω . Που ν απεφθηνθω ;;
 • , Τρίτη 12 Ιουνίου 2012
  Καλησπερα Θελω να νοικιασω το σπιτι μου και εχω 2 αποριες. Το σπιτι ειναι στο ονομα 3 ατομων. Αρα χρειαζεται υπογραφες στο συμφωνητικο και απο τα 3 αυτα ατομα? Επισης,ειναι υποχρεωτικο το ενεργειακο πιστοποιητικο? Διοτι γνωριζω ατομο που νοικιασε το σπιτι του πριν 2 μηνες και δεν εβγαλε αυτο το πιστοποιητικο. Σας ευχαριστω!
 • , Τρίτη 12 Ιουνίου 2012
  Νοικιαζω ενα σπιτι τον τελευταιο εναμιση χρονο.Ο ιδιοκτητης αρχισε να κοβει χαμηλοτερες αποδειξεις με την δικαιολογια οτι μου εκοψε 10€ απο το ενοικιο παρα την αντιθεση μου αλλα αφου με απειλησε με πιθανη αυξηση του ενοικιου υποχωρησα.Τι μπορω να κανω;Καταγγελια στο ΣΔΟΕ;Και αν την κανω με προστατευει απο εξωση ή αυξηση του ενοικιου;Ειναι πολυκατοικια με φοιτητες και κανει το ιδιο "κολπο" σε ολους.
 • , Τρίτη 12 Ιουνίου 2012
  Καλησπέρα! Θα θελα να ρωτήσω αν γνωρίζετε πως γίνεται να νοικιάσω ενα σπίτι μαζί με την κοπέλα μου και να φαίνεται 50% στο δικό μου όνομα και 50% στο δικό της. 1.Θα γίνουν 2 συμβόλαια η ένα? 2.Θα κόβονται δυο αποδείξεις ή μία? 3.Με την εφορία, το τεκμήριο υποθέτω πάει δια του 2? 4.Με το λογαριασμό της ΔΕΗ θα μπορώ να κάνω το ίδιο? Δυστυχώς πρέπει να γίνει έτσι γιατί οι δουλειές μας μας καλύπτουν ένα ποσό από τα παραπάνω και μέχρι τώρα μέναμε σε ξεχωριστά σπίτια οπότε δεν το είχαμε αντιμετωπίσει ποτέ... Ευχαριστώ εκ των προτέρων και συγνώμη για τον καταιγισμό ερωτήσεων!!!
 • , Σάββατο 9 Ιουνίου 2012
  Αθανάσιος, Ο ιδιοκτήτης σου φοροδιαφεύγει.Μπορείς να τον καταγγείλεις στην εφορία.Ακόμη,
 • , Σάββατο 9 Ιουνίου 2012
  Αναγνώστης, Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να καταγγείλεις τον εκμισθωτή σου για φοροδιαφυγή στην κατα τόπον δίωξη οικονομικού εγκλήματος της περιοχής σου!
 • , Τρίτη 5 Ιουνίου 2012
  Θα το εκτιμούσα βαθύτατα εάν κάποιος μπορούσε να μου λύσει μερικές απορίες. Εδώ και μισό χρόνο νοικιάζω ένα διαμέρισμα, σε μια περιοχή της Ελλάδας, όπου για να βρεις αξιόλογη κατοικία είναι τρομερά δύσκολο πράγμα. Ο ιδιοκτήτης δεν δέχτηκε να μου κάνει συμβόλαιο (;;;) και τις αποδείξεις δεν τις κόβει σε όλο το ποσό που καταβάλλω ως μίσθωμα, αλλά σχεδόν στα 2/3. Επιπλέον το ενοίκιο είναι ιδιαίτερα τρουχτερό για τα σημερινά δεδομένα και ο ιδιοκτήτης ανυποχώρητος στο να το μειώσει. Δέχτηκα κάτω από την πίεση των συνθηκών να μείνω στο σπίτι. Για ποιό λόγο δεν κάνουν οι ιδιοκτήτες συμβόλαιο και τί μπορώ να κάνω για τις λειψές αποδείξεις; Έφτασα στο σημείο να σκέφτω, ότι εάν συνεχίσει έτσι αδιάλλακτος, το τελευταίο τρίμηνο της παραμονής μου να μην του καταβάλλω τα μισθώματα!
 • , Τρίτη 5 Ιουνίου 2012
  Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να μου κάνει συμβόλαιο; Σε περίπτωση που δεν μου κόβει απόδειξη σε όλο το ποσό που του καταβάλλω ως μίσθωμα, τί μπορώ να κάνω;
 • , Δευτέρα 28 Μαϊου 2012
  Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού έβγαλε ενεργειακό πιστοποιητικό για το σπίτι σε συνεργασία με μια "γνωστή" τησ μηχανικό, όπως μας είπε, χωρίς να γίνει έλεγχος μέσα στο σπίτι, το όποίο εμφανίζει πρόβλημα υγρασίας, λόγω κάποιας παλιάς βλάβης κατά δήλωση της ιδιοκτησίας. Το αποτέλεσμα είναι, ότι εμείς περιμένουμε ο τοίχος της κύριας κρεβατοκάμαρας να "βγάλει" όλη την υγρασία που έχει "τραβήξει" λόγω βλάβης και φυσικά είναι αδύνατο να κοιμηθούμε στο χώρο αυτό.Σε περίπτωση που τα πράγματα χειροτερέψουν, π.χ. το πρόβλημα δε λύνεται, ακόμα και αν η ιδιοκτήτρια τα πληρώνει όλα, μπορώ να φύγω επικαλούμενη την υγρασία και το τον "τρόπο" με τον οποίο έβγαλε το ενεργειακό πιστοποιητικό?
 • , Δευτέρα 21 Μαϊου 2012
  ευχαριστω πολυ θα βαλουμε δικηγορο
 • , Δευτέρα 21 Μαϊου 2012
  Είχα έναν ενοικιαστή που διατηρούσε τυπογραφείο στο ακίνητό μου. Δυστυχώς απεβίωσε, τα μηχανήματα είναι ακόμα μέσα και όλοι οι συγγενείς του αποποιήθηκαν της κληρονομιάς. Τι μπορώ να κάνω ώστε να ξανανοικιάσω το χώρο μου και να ξεφορτωθώ νόμιμα τα μηχανήματα του θανόντος;;;;
 • , Σάββατο 19 Μαϊου 2012
  κατερίνα, Άσε που τώρα που βλέπω οτι νοίκιασες Ιούνιο 2011,θα πρεπε να σου προσκομιστεί και ενεργειακό πιστοποιητικό στη Δ.Ο.Υ. αλλιώς τα παίρνει "μαύρα" και θα χει και προβλήματα και με το πιστοποιητικό καθώς όποιος δε συμμορφώνεται υφίσταται κυρώσεις!
 • , Παρασκευή 18 Μαϊου 2012
  κατερίνα, Ένα πολύ αποτελεσματικό "όπλο" που έχεις στα χέρια σου είναι,εφ όσον το μίσθιο δε μπορείς να το χρησιμοποιείς σχεδόν καθόλου χωρίς κίνδυνο της υγείας εσού και του παιδιού σου,να σταματήσεις να της καταβάλλεις το ενοίκιο δηλώνοντάς της οτι μέχρι να σου τα επισκευάσει δε θα πάρει ευρώ! Για να μη μείνεις όμως μέσα στις υγρασίες,μέχρι αυτή να δεήσει να τα φτιάξει,αν δε δεις φως,κατάγγειλε τη μίσθωση και ζήτα πίσω εγγύηση,αποζημίωση για πρόωρη αποχώρησή σου(μετακομίσεις,μεταφορικές κτλ.),αποζημίωση για τις τυχόν βλάβες της οικοσκευής σου απο τις υγρασίες(σκούριασε το πλυντήριο,μούχλιασαν ρούχα στην αποθήκη κτλ.),αποζημίωση για ηθικη βλάβη εφόσον έχουμε και αστικό αδίκημα!Της "αλλάζεις τα φώτα". Με μικρό μωρό κιόλας!Μέχρι και μύνηση "σηκώνει" η υπόθεση,όχι απλώς αγωγή!
 • , Παρασκευή 18 Μαϊου 2012
  νοικιασαμε με τον αντρα μοθ ενα σπιτι με συμβολαιο 2 χρονια τον ιουνιο του 11 ημουν εγκυος κ γεννησα δεκεμβρη σε ενα σπιτι που τελικα εβγαλε προβληματα..ολα τα ταβανια εχουν σκασει απο την υγρασια τησ κρεβατοκαμαρας σταζει κιολασ.οι ντουλαπες βγαλαν υγρασια κ μυριζουν.τα καλοριφερ δεν λειτουργουν.πληρωναμε κοινοχρηστα+κεροζαν+καλοριφερ στο ρευμα.και πορτες παραθυρα τα κουφωματα βαζαν αερα απο παντου, κοιμομασταν στο σαλονι με τη σομπα.μπορουμε να φυγουμε χωρις να πληρωσουμε τον επομενο χρονο?μασ κοροιδεψε κ ηξερε οτι ερχεται κ μωρακι

Xρήσιμα: 

Η οικογένεια του Spitogatos: 

Μόλις ανέβηκαν: 

http://www.spitogatos.gr/gr/mySpitogatos/service/login/check
http://www.spitogatos.gr/gr/mySpitogatos/service/view/menu
http://www.spitogatos.gr/gr/mySpitogatos/service/view/login
Παρακαλώ περιμένετε...