Newsblog \ Συμβουλές - Προτάσεις \ Μίσθωση κατοικίας και συχνά ερωτήματα
OA_show("150");

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011

Μίσθωση κατοικίας και συχνά ερωτήματα

1. Τι γίνεται όταν ο ενοικιαστής μου καθυστερεί ή αρνείται να καταβάλει το ενοίκιο;

Όταν ο ενοικιαστής σας καθυστερεί να καταβάλει το ενοίκιο, τότε εσείς καλό θα ήτανε να επιμείνετε προκειμένου να λυθεί το θέμα χωρίς τη συμμετοχή κάποιου δικηγόρου. Σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης τότε μέσω δικηγόρου μπορείτε να κάνετε αγωγή και να απαιτήσετε τα ενοίκια ή να προχωρήσετε σε αγωγή εξώσεως και να απαιτήσετε την αποχώρηση του ενοικιαστή και την καταβολή των ενοικίων. Βασική προϋπόθεση βέβαια είναι ο ενοικιαστής να έχει περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η πληρωμή των οφειλών αλλιώς θα πρέπει να περιμένετε μέχρι ο οφειλέτης-ενοικιαστής σας να αποκτήσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο στο όνομά του, κάτι που πρακτικά δυσκολεύει πολύ την είσπραξη της οφειλής. Η διαδικασία απαίτησης των ενοικίων στο Δικαστήριο διαρκεί γύρω στο χρόνο, καθώς η δίκη προσδιορίζεται μετά από 5-6 μήνες και η απόφαση βγαίνει μετά από άλλους τέσσερις μήνες περίπου (ενδεικτικά). Ο οφειλέτης-ενοικιαστής εκτός από τα έξοδα δικηγόρου που πρέπει να καλύψει για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, πληρώνει και τόκους που μετράνε από τη στιγμή που του κοινοποιείται το έγγραφο αγωγής.


Ενοικιάσεις σπιτιών Αθήνα | Ενοικίαση κατοικιών Θεσσαλονίκη | Ενοικιάσεις σπιτιών Κρήτη | Ενοικιάσεις σπιτιών Κύπρος

2. Ο ενοικιαστής θέλει να φύγει πριν από τη λήξη του συμβολαίου.

Ο ενοικιαστής δεν έχει δικαίωμα να αποχωρήσει πριν από τη λήξη του συμβολαίου. Σε περίπτωση που θελήσει να φύγει είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τα μισθώματα που υπολείπονται, κάτι που μπορεί να απαιτήσει και ο ιδιοκτήτης δικαστικώς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το Δικαστήριο δικαιώνει τον ιδιοκτήτη ωστόσο η διαδικασία μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρα, καθώς απαιτείται περίπου ένας χρόνος για την πρωτόδικη απόφαση και άλλος ένας περίπου εάν ασκηθεί έφεση. Οι υποθέσεις αυτές οδηγούνται στα Δικαστήρια μόνο εάν ο χώρος μείνει χωρίς να ενοικιαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, διάστημα που βάσει του συμβολαίου θα χρησιμοποιούσε το χώρο ο ενοικιαστής που αποχώρησε. Συνήθως ο ενοικιαστής, σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη, καλό θα ήτανε να μεσολαβήσει το διάστημα των 6 μηνών και να υπάρχει έγγραφη ενημέρωση ως απόδειξη της έγκυρης ενημέρωσης, "σπάει" το συμβόλαιο χωρίς να πληρώσει τα υπόλοιπα μισθώματα και ο ιδιοκτήτης νοικιάζει άμεσα το χώρο. Επίσης όπως έχουμε πει πολλές φορές η βοήθεια σας στην εύρεση του νέου ενοικιαστή μπορεί να σας απαλλάξει από πολλά προβλήματα. Φανταστείτε να πηγαίνατε στον ιδιοκτήτή σας και να του λέγατε αποχωρώ από το μίσθιο αλλά σου έχω βρεί ήδη ενοικιαστή! Ούτε γάτα... ούτε ζημιά!

Ο μισθωτής μπορεί όμως να καταγγείλει μια αστική μίσθωση πριν την συμβατική της λήξη ΜΟΝΟ στις εξής περιπτώσεις:

α) αν δεν του παραχωρήθηκε η χρήση ή αν του αφαιρέθηκε αργότερα (βλ.585 ΑΚ)

β) αν η χρήση του μισθίου συνεπάγεται σπουδαίο κίνδυνο της υγείας του μισθωτή ή των συνοικούντων οικείων του (βλ. 588 ΑΚ),

γ) αν ο μισθωτής είναι δημόσιος υπάλληλος και μετατεθεί (άρθρ. 613 ΑΚ)

δ)στις μισθώσεις εφ` όρου ζωής ή συμβατικού χρόνου πέραν της 30ετίας, αν πέρασε 30ετία (βλ. 610 ΑΚ).

Επίσης έχει κριθεί νομολογιακά ότι ο μισθωτής μπορεί να αποχωρήσει αν συντρέχει "σπουδαίος λόγος".

3. Πόσα εγγυήσεις πρέπει να καταβάλει ο νέος ενοικιαστής;

Συνήθως καταβάλλονται 1-2 μισθώματα (1 για τα παλαιά διαμερίσματα και 2 για τα νεόδμητα διαμερίσματα ή τα επιπλωμένα), τα οποία και επιστρέφονται στον ενοικιαστή με την αποχώρησή του. Για να επιστραφούν βέβαια θα πρέπει να μην υπάρχουν φθορές ή ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Μέρος της εγγύησης ή ολόκληρο το ποσόν μπορεί να κρατηθεί και σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές προς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή εάν δεν έχουν εξοφληθεί τα κοινόχρηστα. Σε καμία περίπτωση μη καταβάλετε περισσότερα από δύο ενοίκια ως εγγύηση.

4. Μπορεί ο ιδιοκτήτης να απαιτήσει από τον ενοικιαστή να αποχωρήσει πριν από τη λήξη του μισθωτηρίου συμβολαίου;

Με βάση τη νομοθεσία το min διάστημα ενοικίασης ακινήτου είναι η 3ετία ακόμα και αν το μισθωτήριο αναφέρει μικρότερη διάρκεια από αυτή των 3 ετών. Εάν όμως συντρέχει σοβαρός λόγος όπως είναι η μη καταβολή του ενοικίου ή η αλλαγή χρήσης του χώρου ίσως να υπάρξει πιθανότητα αποχώρησης του ενοικιαστή. Ακόμη και εάν ο ιδιοκτήτης θέλει να χρησιμοποιήσει το χώρο για ιδιοκατοίκηση, η υφιστάμενη νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή και προβλέπει ότι τέτοια απαίτηση μπορεί να προβάλει μόνο εάν δεν υπάρχει άλλο ακίνητο στην ιδιοκτησία του. Και σε αυτή την περίπτωση όμως δίνει ένα ποσό στον ενοικιαστή ως αποζημίωση ενώ εάν ζητήσει το ακίνητο για ιδιοκατοίκηση και στο τέλος δεν το χρησιμοποιήσει έτσι, μπορεί να πληρώσει επιπλέον αποζημίωση.

5. Τι γίνεται εάν ο ενοικιαστής εγκαταλείψει το χώρο εν αγνοία του ιδιοκτήτη και εξαφανιστεί;

Εάν ο ενοικιαστής εγκαταλείψει το χώρο εν αγνοία του ιδιοκτήτη, ο ιδιοκτήτης μπορεί κάνοντας χρήση των προσωπικών και περιουσιακών στοιχείων του ενοικιαστή να απαιτήσει όλες τις οφειλές, ακόμη και αυτές που αφορούν την πρόωρη αποχώρησή του. Τα πράγματα δυσκολεύουν εάν ο ενοικιαστής δεν έχει στο όνομά του περιουσιακά στοιχεία, κάτι που αποκλείει ουσιαστικά τον ιδιοκτήτη από οποιαδήποτε διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του. Για το λόγο αυτό πριν από τη σύναψη του συμβολαίου, ο ιδιοκτήτης οφείλει να ελέγξει την ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων στο όνομα του ενοικιαστή.

6. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη;

Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στον ενοικιαστή τον χώρο κατάλληλο για τη χρήση για την οποία συμφωνήθηκε κατά το μίσθωμα. Επιπλέον είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει τυχόν φθορές που προκύπτουν από φυσική φθορά και οι οποίες απειλούν την υγεία των ενοίκων και την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων εντός της οικίας.

Σε γενικές γραμμές, ο ενοικιαστής πληρώνει ζημιές που έγιναν από αμέλειά του ή σκόπιμα κατά το διάστημα χρήσης του ακινήτου (π.χ σπάσιμο τζαμαρίας, πόρτας κλπ). Ο ιδιοκτήτης καλείται να καλύψει επισκευές που σχετίζονται με τη συντήρηση του ακινήτου (π.χ υγρασίες στον τοίχο, υδραυλικές εγκαταστάσεις κλπ). .

7. Ποιος είναι υποχρεωμένος να βάψει το σπίτι ή να κάνει τις απαιτούμενες επισκευές κατά την ενοικίαση;

Ουδεμία υποχρέωση έχουν οι ενοικιαστές να επισκευάζουν τις ζημιές που έχουν προκληθεί, λόγω της φυσιολογικής φθοράς του χρόνου, σε ένα ακίνητο (διαμέρισμα, σπίτι, κατάστημα), όταν το ξενοικιάζουν. Αυτό αναφέρεται σε απόφαση του Αρείου Πάγου με την υπ αριθμ. 633/2010 στην οποία, ωστόσο, τονίζεται πως οι ενοικιαστές, με τη λήξη της μίσθωσης, οφείλουν να επισκευάζουν ή να καταβάλλουν τα χρήματα που απαιτούνται για τις ζημιές που ξεφεύγουν από τα όρια των φυσιολογικών φθορών και έγιναν με δική τους υπαιτιότητα.

Εάν δεν έχει κάνει ο ίδιος τις απαραίτητες εργασίες, ο νέος ενοικιαστής τις αναλαμβάνει απαιτώντας να πληρώνει κάθε μήνα χαμηλότερο ενοίκιο. Όλα αυτά βέβαια φροντίστε να αναφέρονται στο μισθωτήριο συμβόλαιό σας για να είστε σίγουροι ότι θα γίνουν και αν όχι να μπορέσετε να καταγγείλετε το μισθωτήριο και να αποχωρήσετε χωρίς προβλήματα.

8. Έλεγχος κατοικίας πριν τη μίσθωση.

Ελέγξτε προσεκτικά και χωρίς βιασύνη το σπίτι που βρήκατε για να μισθώσετε, καθώς και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, μαζί με τα πρόσωπα που θα συγκατοικήσουν μαζί σας. Αν είναι βράδυ ζητείστε να το δείτε και με το φως της μέρας. Αν υπάρχουν εμφανή ελαττώματα ζητείστε να αποκατασταθούν ή να αναγραφούν στο μισθωτήριο. Ελέγξτε αν γύρω από το σπίτι υπάρχουν όσα χρειάζεστε (συγκοινωνία, αγορά, σχολεία κλπ.)

OA_show("151");

Γράψε το σχόλιό σου.

Refresh Captcha
 • , Τρίτη 12 Ιουνίου 2012
  Καλησπερα Θελω να νοικιασω το σπιτι μου και εχω 2 αποριες. Το σπιτι ειναι στο ονομα 3 ατομων. Αρα χρειαζεται υπογραφες στο συμφωνητικο και απο τα 3 αυτα ατομα? Επισης,ειναι υποχρεωτικο το ενεργειακο πιστοποιητικο? Διοτι γνωριζω ατομο που νοικιασε το σπιτι του πριν 2 μηνες και δεν εβγαλε αυτο το πιστοποιητικο. Σας ευχαριστω!
 • , Τρίτη 12 Ιουνίου 2012
  Νοικιαζω ενα σπιτι τον τελευταιο εναμιση χρονο.Ο ιδιοκτητης αρχισε να κοβει χαμηλοτερες αποδειξεις με την δικαιολογια οτι μου εκοψε 10€ απο το ενοικιο παρα την αντιθεση μου αλλα αφου με απειλησε με πιθανη αυξηση του ενοικιου υποχωρησα.Τι μπορω να κανω;Καταγγελια στο ΣΔΟΕ;Και αν την κανω με προστατευει απο εξωση ή αυξηση του ενοικιου;Ειναι πολυκατοικια με φοιτητες και κανει το ιδιο "κολπο" σε ολους.
 • , Τρίτη 12 Ιουνίου 2012
  Καλησπέρα! Θα θελα να ρωτήσω αν γνωρίζετε πως γίνεται να νοικιάσω ενα σπίτι μαζί με την κοπέλα μου και να φαίνεται 50% στο δικό μου όνομα και 50% στο δικό της. 1.Θα γίνουν 2 συμβόλαια η ένα? 2.Θα κόβονται δυο αποδείξεις ή μία? 3.Με την εφορία, το τεκμήριο υποθέτω πάει δια του 2? 4.Με το λογαριασμό της ΔΕΗ θα μπορώ να κάνω το ίδιο? Δυστυχώς πρέπει να γίνει έτσι γιατί οι δουλειές μας μας καλύπτουν ένα ποσό από τα παραπάνω και μέχρι τώρα μέναμε σε ξεχωριστά σπίτια οπότε δεν το είχαμε αντιμετωπίσει ποτέ... Ευχαριστώ εκ των προτέρων και συγνώμη για τον καταιγισμό ερωτήσεων!!!
 • , Σάββατο 9 Ιουνίου 2012
  Αθανάσιος, Ο ιδιοκτήτης σου φοροδιαφεύγει.Μπορείς να τον καταγγείλεις στην εφορία.Ακόμη,
 • , Σάββατο 9 Ιουνίου 2012
  Αναγνώστης, Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να καταγγείλεις τον εκμισθωτή σου για φοροδιαφυγή στην κατα τόπον δίωξη οικονομικού εγκλήματος της περιοχής σου!
 • , Τρίτη 5 Ιουνίου 2012
  Θα το εκτιμούσα βαθύτατα εάν κάποιος μπορούσε να μου λύσει μερικές απορίες. Εδώ και μισό χρόνο νοικιάζω ένα διαμέρισμα, σε μια περιοχή της Ελλάδας, όπου για να βρεις αξιόλογη κατοικία είναι τρομερά δύσκολο πράγμα. Ο ιδιοκτήτης δεν δέχτηκε να μου κάνει συμβόλαιο (;;;) και τις αποδείξεις δεν τις κόβει σε όλο το ποσό που καταβάλλω ως μίσθωμα, αλλά σχεδόν στα 2/3. Επιπλέον το ενοίκιο είναι ιδιαίτερα τρουχτερό για τα σημερινά δεδομένα και ο ιδιοκτήτης ανυποχώρητος στο να το μειώσει. Δέχτηκα κάτω από την πίεση των συνθηκών να μείνω στο σπίτι. Για ποιό λόγο δεν κάνουν οι ιδιοκτήτες συμβόλαιο και τί μπορώ να κάνω για τις λειψές αποδείξεις; Έφτασα στο σημείο να σκέφτω, ότι εάν συνεχίσει έτσι αδιάλλακτος, το τελευταίο τρίμηνο της παραμονής μου να μην του καταβάλλω τα μισθώματα!
 • , Τρίτη 5 Ιουνίου 2012
  Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να μου κάνει συμβόλαιο; Σε περίπτωση που δεν μου κόβει απόδειξη σε όλο το ποσό που του καταβάλλω ως μίσθωμα, τί μπορώ να κάνω;
 • , Δευτέρα 28 Μαϊου 2012
  Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού έβγαλε ενεργειακό πιστοποιητικό για το σπίτι σε συνεργασία με μια "γνωστή" τησ μηχανικό, όπως μας είπε, χωρίς να γίνει έλεγχος μέσα στο σπίτι, το όποίο εμφανίζει πρόβλημα υγρασίας, λόγω κάποιας παλιάς βλάβης κατά δήλωση της ιδιοκτησίας. Το αποτέλεσμα είναι, ότι εμείς περιμένουμε ο τοίχος της κύριας κρεβατοκάμαρας να "βγάλει" όλη την υγρασία που έχει "τραβήξει" λόγω βλάβης και φυσικά είναι αδύνατο να κοιμηθούμε στο χώρο αυτό.Σε περίπτωση που τα πράγματα χειροτερέψουν, π.χ. το πρόβλημα δε λύνεται, ακόμα και αν η ιδιοκτήτρια τα πληρώνει όλα, μπορώ να φύγω επικαλούμενη την υγρασία και το τον "τρόπο" με τον οποίο έβγαλε το ενεργειακό πιστοποιητικό?
 • , Δευτέρα 21 Μαϊου 2012
  ευχαριστω πολυ θα βαλουμε δικηγορο
 • , Δευτέρα 21 Μαϊου 2012
  Είχα έναν ενοικιαστή που διατηρούσε τυπογραφείο στο ακίνητό μου. Δυστυχώς απεβίωσε, τα μηχανήματα είναι ακόμα μέσα και όλοι οι συγγενείς του αποποιήθηκαν της κληρονομιάς. Τι μπορώ να κάνω ώστε να ξανανοικιάσω το χώρο μου και να ξεφορτωθώ νόμιμα τα μηχανήματα του θανόντος;;;;
 • , Σάββατο 19 Μαϊου 2012
  κατερίνα, Άσε που τώρα που βλέπω οτι νοίκιασες Ιούνιο 2011,θα πρεπε να σου προσκομιστεί και ενεργειακό πιστοποιητικό στη Δ.Ο.Υ. αλλιώς τα παίρνει "μαύρα" και θα χει και προβλήματα και με το πιστοποιητικό καθώς όποιος δε συμμορφώνεται υφίσταται κυρώσεις!
 • , Παρασκευή 18 Μαϊου 2012
  κατερίνα, Ένα πολύ αποτελεσματικό "όπλο" που έχεις στα χέρια σου είναι,εφ όσον το μίσθιο δε μπορείς να το χρησιμοποιείς σχεδόν καθόλου χωρίς κίνδυνο της υγείας εσού και του παιδιού σου,να σταματήσεις να της καταβάλλεις το ενοίκιο δηλώνοντάς της οτι μέχρι να σου τα επισκευάσει δε θα πάρει ευρώ! Για να μη μείνεις όμως μέσα στις υγρασίες,μέχρι αυτή να δεήσει να τα φτιάξει,αν δε δεις φως,κατάγγειλε τη μίσθωση και ζήτα πίσω εγγύηση,αποζημίωση για πρόωρη αποχώρησή σου(μετακομίσεις,μεταφορικές κτλ.),αποζημίωση για τις τυχόν βλάβες της οικοσκευής σου απο τις υγρασίες(σκούριασε το πλυντήριο,μούχλιασαν ρούχα στην αποθήκη κτλ.),αποζημίωση για ηθικη βλάβη εφόσον έχουμε και αστικό αδίκημα!Της "αλλάζεις τα φώτα". Με μικρό μωρό κιόλας!Μέχρι και μύνηση "σηκώνει" η υπόθεση,όχι απλώς αγωγή!
 • , Παρασκευή 18 Μαϊου 2012
  νοικιασαμε με τον αντρα μοθ ενα σπιτι με συμβολαιο 2 χρονια τον ιουνιο του 11 ημουν εγκυος κ γεννησα δεκεμβρη σε ενα σπιτι που τελικα εβγαλε προβληματα..ολα τα ταβανια εχουν σκασει απο την υγρασια τησ κρεβατοκαμαρας σταζει κιολασ.οι ντουλαπες βγαλαν υγρασια κ μυριζουν.τα καλοριφερ δεν λειτουργουν.πληρωναμε κοινοχρηστα+κεροζαν+καλοριφερ στο ρευμα.και πορτες παραθυρα τα κουφωματα βαζαν αερα απο παντου, κοιμομασταν στο σαλονι με τη σομπα.μπορουμε να φυγουμε χωρις να πληρωσουμε τον επομενο χρονο?μασ κοροιδεψε κ ηξερε οτι ερχεται κ μωρακι
 • , Πέμπτη 17 Μαϊου 2012
  Nikos, Να σαι καλά!Οκ! Χαίρομαι που είναι συνεργάσιμος! Ο νόμος δε λέει ξεκάθαρα οτι έχεις "χ" μέρες να φύγεις.Στα πλαίσια της καλής πίστης δικαιούσαι ένα εύλογο χρονικό διάστημα.1-2 μήνες(το πολύ) ας πούμε.Εγώ έκανα 2 μήνες να βρω σπίτι!(Ήταν και χειμώνας βέβαια.Τώρα που καλοκαιριάζει βρίσκεις και πιο εύκολα.Πιστεύω ένα ενάμισι μήνα να μπορέσεις να βρεις!Μέχρι δίμηνο κλασικά είναι πολύ καλό διάστημα!Μην το παρακάνεις όμως και μείνεις κανα 6μηνο μέσα;Γι αυτό και το λέμε "εύλογο" το σιάστημα.Γιατι ορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες των δύο πλευρών!Αφού είναι συζητήσιμος τότε θα τα βρείτε μια χαρά!
 • , Πέμπτη 17 Μαϊου 2012
  Ωραια, σ ευχαριστω πολυ chrysothemis :)
 • , Τετάρτη 16 Μαϊου 2012
  Ειμαστε νέο ζευγάρι και θα θελαμε απο κάποιον τις συμβουλες έμειρων ενοικιαστών σχετικά με την ενοικιάση ενός χώρου. 2 άτομα και σκεφτόμαστε ένα χώρο στα 70-90 τ.μ. Είναι αρκτετό? Τι κοινοχρηστα πιθανόν υπάρχουν? Ποιές οι εγγυήσεις, νερού, δεη? Απο έπιπλα, δεν έχουμε κάτι, τί ποσό πιστεύετε οτι μπορεί να χρειαστεί μαζί με ηλ. συσκευές? Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
 • , Τρίτη 15 Μαϊου 2012
  crysothemis Ευχαριστω για την απαντηση αλλα δεν εχω κανενα προβλημα με τον ανθρωπο, την εγγυηση θα μου την δωσει ειπε κανονικα, δεν ειναι αυτο το θεμα, δε χρειαζεται αγωγη, απλα θελω να ξερω αν υπαρχει καποιος χρονος που δικαιουμαι ή πρέπει να φύγω το συντομότερο χωρίς περιθώρια εφόσον έληξε το συμβόλαιο.
 • , Τρίτη 15 Μαϊου 2012
  Ορέστη, Τίποτα να σαι καλά!Μόνο ελπίζω να μη σε απογοήτευσα!Λοιπόν,μία συναλλαγματική είναι ένα έγγραφο ιδιωτικό.Αν εκείνη επικαλεστεί οτι τα έξτρα λεφτά(τα μαύρα δηλαδή)είναι απο παροχή υπηρεσιών,τότε μπορείτε με μάρτυρες να αποδείξετε οτι είναι τα λεφτά των επιπλέον μισθωμάτων. Ακόμα και αν αποδείξει οτι είναι απο προχή υπηρεσιών(δηλαδή συμβολαιογραφικές υπηρεσίες κτλ.) και πάλι έχει αποκρύψει εισόδημα (αρθρο 48 κ.επ. ν.2238/1994-ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ)οπότε έχει φοροδιαφύγει και πάλι!Δεν τους πολυσυμφέρει να το παίξουν έτσι!Απ όπου και να το δεις,έχει εισόδημα αδήλωτο άρα φοροδιαφεύγει!
 • , Τρίτη 15 Μαϊου 2012
  Nikos, Ο νόμος λέει οτι σε περίπτωση που λύεται μίσθωση αορίστου χρόνου(απ ότι καταλαβαίνω,είχες συμβόλαιο αλλά έληξε και εξακολούθησες να μένεις μέσα,οπότε είσαι αορίστου χρόνου) με μηνιαίο μίσθωμα,τότε η προθεσμία για την καταγγελία είναι τουλάχιστον 15 μέρες και ισχύει για το τέλος του ημερολογιακού μηνός στο οποίο πέφτει το 15ήμερο! Π.Χ. στις 12-5-2012 ανακοινώνω οτι καταγγέλω τη μίσθωση.Μέχρι τις 30-5-2012 έχω 18 μέρες.Άρα το 15θήμερο πέφτει στο Μάιο και η μίσθωση θα λήξει τέλη Μαίου!Άρα,η μίσθωση δε λήγει στις 12-5-2012 που το είπα αλλά στις 30-5-2012!Αν το λεγα στις 20-5-2012 τότε το 15θήμερο πέφτει στις 5 Ιουνίου,οπότε τότε θα λήξει τέλη Ιουνίου και όχι Μαϊου!Ωστόσο,στα πλαίσια της καλής πίστης,δεν υποχρεούσαι μέχρι το τέλος του μηνός να φύγεις!Απλά τότε λήγει η μίσθωση!Μέχρι να βρεις σπίτι της τελείας αρεσκείας σου,μπορείς να μείνεις μέσα!Εκτός αν το παρακάνεις!Δηλαδή δε μπορείς να πεις "δε βρίσκω",χωρίς να ψάχνεις και να μείνεις κανα χρόνο μέσα!Εγώ ας πούμε έφυγα 1,5-2 μήνες μετά! Ήταν και χειμώνας βέβαια.Τώρα θα βρεις πολύ πιο εύκολα!
 • , Τρίτη 15 Μαϊου 2012
  νίκος, Η εγγύηση πρέπει να σου δοθεί!Αν δεν είχες επιστρέψει τα κλειδιά ακόμα,θα μπορούσες να προβείς σε επίσχεση,δηλαδή να μην του δίνεις το κλειδί μέχρι να σου δώσει την εγγύηση! Τώρα,αν καταλαβαίνω καλά που έχεις μετακομίσει κάν του μία όχληση με ένα εξώδικο και αν δε γίνει πάλι τίποτα τότε, αγωγή να τελειώνεις!
 • , Δευτέρα 14 Μαϊου 2012
  Ο ιδιοκτητης θελει το σπιτι για ιδιοκατοικηση, το συμβολαιο εχει ληξει.Μου λεει φυγε οσο πιο γρηγορα μπορεις λογω αναγκης και μεχει αγχωσει. Ρε παιδια, ποσο χρονο εχω με το νομο για να βρω σπιτι? Ευχαριστω
 • , Δευτέρα 14 Μαϊου 2012
  chrysothemis, ευχαριστω πολυ για την απαντηση. θα ηθελα να ρωτησω και κατι τελευταιο. Η ιδιοκτητρια ειναι συμβολαιογραφος (το συμβολαιο δεν ειναι στο ονομα της αλλα σε ενα απο τα μελης της οικογενειας της), μπορει να ισχυριστει οτι οι συναλλαγματικες αποτελουν την εξοφληση για παροχη υπηρεσιων?
 • , Κυριακή 13 Μαϊου 2012
  τζενη, Οι δαπάνες των κοινοχρήστων πραγμάτων,όπως ο καυστήρας κτλ.,συναρτώνται στο μίσθωμα και αποτελούν μέρος του μισθίου(τα κοινόχρηστα πράγματα,όπως το καλοριφέρ).Η διάταξη 596Α.Κ. ορίζει οτι αν το μίσθιο δε χρησιμοποιείται απο υπαιτιότητα του ίδιου του μισθωτή,τότε δεν απαλλάσεται απο την υποχρέωση να πληρώσει! Άρα απο τη στιγμή που δεν έβαλες πετρέλαιο(αν καταλαβαίνω καλά) τότε αυτό δεν σε απαλλάσει απο την υποχρέωσή σου να πληρώσεις! Άρα πρέπει να συμβάλεις στο ρεύμα του καυστήρα ακόμα κι αν δεν τον χρησιμοποίησες!(για δικούς σου λόγους,εννοείται.αν υπήρχε λόγος άλλος που δεν το χρησιμοποίησες τότε μόνο δεν πληρώνεις!).
 • , Σάββατο 12 Μαϊου 2012
  nikos, Άν φύγεις μεσούντος του συμβολαίου τότε μπορεί να σου ζητήσει αποζημίωση για πρόωρη λύση του εκ μέρους σου.Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να επικαλεστείς λόγο ανωτέρας βίας π.χ. μεταγραφή σε άλλη πόλη ή άλλο σπουδαίο λόγο που να καθιστά αδύνατη τη συνέχιση της διαμονής σου εκεί,ωστε να μη σου κάνει τίποτα αγωγές και ζητάει αποζημιώσεις κτλ.Αν έχει κάποιο ελάττωμα δε το σπίτι ή αν είναι κάπου λάθος ο ιδιοκτήτης επικαλέσου το! Ακόμα καλύτερα!Παίξε λίγο θέατρο,εκτός αν όντως έχεις σοβαρο λόγο που θες να φύγεις!Πες τους οτι κάτι σοβαρό συνέβη και δε μπορείς να μείνεις άλλο εκεί χωρίς να υπάρχει πρόβλημα για σένα!
 • , Σάββατο 12 Μαϊου 2012
  ΠΟΠΗ, Αυτό το "έτσι συνηθίζεται" προφανώς εννοεί έναν άτυπο κανονισμό της πολυκατοικίας,αποτελούμενο απο εθιμικούς κανόνες.Κάτι τέτοιο μου κάνει.Τώρα,όλοι οι ένοικοι μίας πολυκατοικίας είναι μία αστική ένωση προσώπων που σκοπό έχει την εύρυθμη λειτουργία της ζωής στην πολυκατοικία.Υπάρχει ελευθερία διαμόρφωσης των έσω σχέσεων,ισότητα κτλ.Η καταβολή των κοινοχρήστων δαπανών είναι μία απο τις δέουσες παροχές.Όμως απο τη στιγμή που εγγυηθήκατε απέναντι στον ιδιοκτήτη σε πρείπτωση που δεν είστε οκ με τις υποχρεώσεις,τότε ο ιδιοκτήτης θα κρατήσει την εγγύηση και θα εξοφλήσει και τα τυχόν απλήρωτα κοινόχρηστα.Οπότε το ίδιο κάνει.Δεν υπάρχει σπουδαία αναγκαιότητα για επιπλέον δέσμευση και στον διαχειριστή!Άλλωστε και απο συναλλακτικά ήθη να το δούμε αυτό που λες δεν πολυσυνηθίζεται στις ενοικιάσεις!
 • , Παρασκευή 11 Μαϊου 2012
  θα ηθελα μια ξεκαθαρη απαντηση σε αυτο που θα ρωτησω.. ειχα κανει συμβολαιο για ενα χρονο με 430 ευρω και στο χρονο επανω του ζητησα μειωση και μου ειπε θα σου φτιαξω καινουριο συμβολαιο το οποιο δεν υπεγραψα ποτε.. τελοσ παντων εγω βρηκα μια ευκαιρια φθηνοτερο σπιτι και του ειπα θα φυγω σε ενα μηνα, ασχετος που εγω εφυγα απο την πρωτη βδομαδα το ενοικιο καταβληθηκε κανονικα, ηρθε συζητησαμε ειδε το σπιτι ειπε δεν εχει παραπονο και μου ειπε τι ζηταω.. εγω του ειπα θελω την μια εγγυηση πισω γιατι δεν ειχα αφησει καμια εκκρεμοτητα και εχουν περασει 2 μηνες και δε μου την δινει πισω και ολο μου τα μασαει.. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ?
 • , Παρασκευή 11 Μαϊου 2012
  Orestis, Απ ότι καταλαβαινω το συμβόλαιο γράφει χ ποσό κι εσύ πληρώνεις χ+ν ποσό,δηλαδή παραπάνω.Λοιπόν η καταγγελία για φοροδιαφυγή είναι πολύ δραστικό όπλο στα χέρια σου.Απο τη στιγμή όμως που υπάρχουνε οι συναλλαγματικές,υπάρχει απόδειξη πως καταβάλλεις όλο αυτό τον καιρό τα χ+ν.Η συμφωνία για χ ποσό είναι εικονική,δηλαδή έγινε για τα μάτια.Δε μπορείς δηλαδή να πεις οτι το συμβόλαιο γράφει χ άρα χ χρωστάω,γιατι μπορεί να αποδειχθει οτι καταβάλλεις χ+ν,συμφωνώντας στην ουσία με τον εκμισθωτή σου για χ+ν.Αν σε πάει νομικά την έχει βάψει βέβαια γιατι η φοροδιαφυγή δεν είναι κάτι αστείο.Υπάρχουν πολύ βαριές κυρώσεις,οπότε δεν τον συμφέρει αυτό το νομικώς που σου είπε,προφανώς για να σε ψαρώσει.Άρα προσπαθείς να τον κάνεις να σε περιμένει λίγο ακόμα,λέγοντάς του οτι δεν τον παίρνει,που λέμε, και ειδικά εν μέσω κρίσης,τον πληρώνεις,λήγει το συμβόλαιο και στην ευχή του Θεού!Το ποσό που χρωστάς,εν τέλει,είναι τα χ+ν!Υπάρχουν οι συναλλαγματικές και οι αποδείξεις κατάθεσης που αποδεικνύουν οτι το ποσό που πράγματι καταβάλλεις είναι χ+ν.(138Α.Κ.).
 • , Πέμπτη 10 Μαϊου 2012
  Τα τελευταια 2,5 χρονια μετακομισαμε σε ενα διαμερισμα. Ο ιδιοκτητης λογω μακροχρονιας φιλιας μας ζητησε το ποσο του ενοικιοy να μην αναγραφει ολοκληρο στο συμβολαιο (για ευνοητους λογους). Για οικονομικους λογους τον τελευταιο χρονο δεν εχουμε καταβαλει τα ενοικια. Φυσικα δεν ειχαμε και κατα νου να καταθετουμε μονο τα νομιμα αλλα και τα μη νομιμα (Τα μη νομιμα αναγραφονται σε συναλλαγματικες). Ο ιδιοκτητης προσφατα μου ζητησε να καταθεσω 2 ενοικια (συμπεριλαμβονομενων και των μη- νομιμων) αλλιως την αλλη εβδομαδα να αφησουμε το σπιτι γιατι λεει θα το παει νομικως και μπορει να τα διεκδικησει ολα. Και του ειπα "και αυτα της φοροδιαφυγης?". Εχω λοιπον να κανω την εξης ερωτηση: σκοπο δεν εχω την μη καταβολη των ενοικιων εστω και αν ο ιδιοκτητης θελησε να φοροδιαφυγει, αλλα αν κινηθει νομικως τοτε δεν θα βασιζεται στα χρηματα που αναγραφονται στο συμβολαιο? Αν διεκδικησει αυτα τα χρηματα κι εγω εμφανισω τις τραπεζικες αποδειξεις καταβολης των ενοικιων, προκυπτει οτι μου χρωσταει εκεινος ενοικια και οχι εγω. Πως να κινηθω? Θα πρεπει ή να το παμε δικαστικως (και να τρεχει για φοροδιαφυγη) ή να κανει υπομονη μεχρι να τον ξεπληρωσω. Το συμβολαιο μου ληγει τον Αυγουστο του 12.
 • , Τρίτη 8 Μαϊου 2012
  mankon, Ο νέος κύριος υπεισέρχεται στα δικαιώματα του παλιού αυτόματα! Με τη μεταγραφή της αποδοχής της κληρονομίας απο τον νέο κύριο(1193-1998ΑΚ),ο τελευταίος γίνεται κύριος του καταστήματος!(614Α.Κ.+1164Α.Κ.).Εκτός αν στο ιδιωτικό συμφωνητικό υπογράψατε με τον προηγούμενο κύριο οτι σε περίπτωση θανάτου κτλ. λύεται η μίσθωση και δεν υπεισέρχεται κανένας άλλος!Οπότε έχεις αποκτήσει νέο εκμισθωτή και συμβαλλόμενο!Ελπίζω να ναι καλύτερος!Καλή τύχη!
 • , Τρίτη 8 Μαϊου 2012
  ΕΡΜΙΟΝΗ, Πάρα πολλά! Πρώτα απ όλα δικαίωμα καταγγελίας της μίσθωσης(588Α.Κ.) λόγω κινδύνου υγείας.Επίσης μείωση έως και καθόλου καταβολή ενοικίου!Αποζημίωση για τις παθήσεις λόγω υγρασίας,και αίτημα αποζημίωσης για ηθική βλάβη εφόσον έχουμε αδικοπραξία! Επίσης,μπορείς να ζητήσεις,αν δε σου το διορθώνει επιστροφή ενοικίων.Αλλά μία καταγγελία στο υγειονομικό είναι,συνοδευτικά, επίσης πολύ καλή ιδέα!Και Ποινική δίωξη για σωματική βλάβη μπορείς να ασκήσεις!Είναι πολύ χοντρό!Ακόμα κι αν δεν το γνωρίζουν οτι το σπίτι έχει υγρασίες,έχουν αντικειμενική ευθύνη να φροντίζουν να το διατηρούν σε ομαλή κατάσταση και όπως εκμισθώθηκε!Αν δεν στο φτιάχνουν πίεσέ τους με το ενοίκιο,ή καλύτερη λύση,κατάγγειλε τη μίσθωση και σήκω φύγε(ζητώντας αποζημίωση όπως παραπάνω σου είπα),γιατι πλέον κθνδυνεύεις σοβαρά!Η υγρασία είναι πολύ μεγάλος κίνδυνος για τον οργανισμό!
 • , Τρίτη 8 Μαϊου 2012
  Μετακομίσαμε πριν 1 μήνα και λίγες μέρες μετά τη μετακόμιση μας ζήτησε ο διαχειριστής της πολυκατοικίας 100€ εγγύηση για τα κοινόχρηστα, τα οποία χρήματα θα μας επιστρέψει όταν φύγουμε. Εμείς αρνηθήκαμε να του τα δώσουμε, καθώς ούτε στο συμβόλαιό μας αναφερόταν κάτι τέτοιο (φυσικά δώσαμε και εγγύηση 1 ενοίκιο μπροστά), ούτε θεωρούμε σωστό να διαχειρίζεται κάποιος αυτά τα, λίγα έστω, χρήματα μέχρι να αποχωρήσουμε. Η επιμονή του ωστόσο είναι έντονη, παρά την άρνηση μας και θα ήθελα να με ενημερώσετε αν η απαίτηση του αυτή στηρίζεται νομικά, πέρα από το επιχείρημα ότι έτσι συνηθίζουν στην πολυκατοικία.
 • , Δευτέρα 7 Μαϊου 2012
  ΠOΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΕΙ Ο ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΒΛΑΒΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΛΟΓΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣHΜΕΙΟ ΠΟΥ Ο ΑΝΩΘΗ ΑΣΘΕΝΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΩ ?ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΗΝΟΜΑΙ ?
 • , Δευτέρα 7 Μαϊου 2012
  Όταν ο επικαρπωτής επαγγελματικής στέγης αποβιώσει, τότε ο έχων την ψιλή κυριότητα αποκτά - αυτόματα - την πλήρη κυριότητα. Το συμφωνητικό μίσθωσης που ισχύει (υπογράφτηκε το 2009 και ισχύει μέχρι το 2019) πρέπει να ξαναυπογραφεί με τον νέο ιδιοκτήτη? Ποια είναι η σχετική νομοθετική διάταξη που το αναφέρει? Ευχαριστώ
 • , Σάββατο 5 Μαϊου 2012
  nefeli, Ο ιδιοκτήτης σου φοροδιαφεύγει! Αποκρύπτει αποκτηθέν και φορολογητέο εισόδημα!Μία καταγγελία στο Σ.Δ.Ο.Ε. είναι η καλύτερη λύση!
 • , Παρασκευή 4 Μαϊου 2012
  Θελω να φυγω απο το σπιτι που μενω γιατι δεν με βολευει.ειμαι φοιτητης.ομως το συμβολαιο ειναι για 3 χρονια!τι να κανω???μενουν ακομα 2 χρονια.
 • , Κυριακή 29 Απριλίου 2012
  Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω τι προβλέπεται όταν ο ιδιοκτήτης δεν έχει καταβάλει αποδείξεις για τους τελευταίους 7 μήνες.Πρόκειται να ξενοικιάσω σε 2 μήνες και θα ήθελα να γνωρίζω αν υπάρχει νομικά κάποια κατοχύρωση. Συμβόλαιο έχουμε υπογράψει.
 • , Παρασκευή 27 Απριλίου 2012
  Μαρία Παρτσοπούλου, Δικαιούσαι και την εγγύηση πίσω και τις δαπάνες που το έβαψες!Δυστυχώς,αφού δε συννενοείσαι μαζί του εξώδικα,η καλύτερη λύση είναι να του κάνεις μία αγωγή να τελειώνεις!
 • , Παρασκευή 27 Απριλίου 2012
  zoitsa, Η αλήθεια είναι οτι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για όλους!Όμως δεν υπάρχει κανένας νόμος που να λέει οτι όλα τα ενοίκια μειώνονται με το έτσι θέλω!Μόνο αν το ζητήσεις απο το δικαστήριο και αποδείξεις οτι είσαι σε φρικτή οικονομική κατάσταση λόγω κρίσης,τότε το δικαστήριο σου μειώνει το ενοίκιο. Τώρα το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να καταγγείλεις με αγωγή τη μίσθωση ζητώντας και τα καθυστερημένα ενοίκια και να τη διώξεις,αφού δε συννενοείσαι πλέον σωστά μαζί της.Ως προς τα ενοίκια,όμως,ενδεχομένως να μην πάρεις αυτά που ακριβώς δικαιούσαι αν αποδείξει οτι δε μπορεί να τα δίνει λόγω κρίσης και τα λοιπά!
 • , Παρασκευή 27 Απριλίου 2012
  Σπύρο, Ο ιδιοκτήτης σου ΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΕΙ!Το άρθρο 77 του ν.2238/94 ορίζει οτι στις μισθώσεις κατατίθεται συμβόλαιο στη ΔΟΥ και θα πρέπει οι αποδείξεις καταβολής ενοικίων να δίνονται στο μισθωτή και να κατατίθενται στην εφορία για τη φορολογία εισοδήματος!Απο τη στιγμή που δεν δίνει αποδείξεις δε φαίνεται πουθενά οτι παίρνει λεφτά απο νοίκι άρα δε φορολογείται γι αυτά!Μία καταγγελία στη ΔΟΥ και καθάρισες! Όσο για το ρεύμα,πρέπει να ρωτήσεις στη ΔΕΗ.Εγώ θα σε γελάσω!
 • , Παρασκευή 27 Απριλίου 2012
  Όλγα, Να ζήσει η κρίση!!!!Σε τέτοιες εποχές αυτοί που δεν ξέρουν τί έχουν δεν κερδίζουν τέτοιες δίκες!Ακόμα και σε δίκη να σε πάει το δικαστήριο αν πειστεί οτι δε μπορείς να καταβάλλεις άλλο αυτό το ενοίκιο και κινδυνεύει η επιβίωσή σου αν δίνεις το επιπλέον,τότε το δικαστήριο κατα 1000% θα σε δικαιώσει!Βροχή οι αποφάσεις(έως και του Αρείου Πάγου!!!) που δέχονται μειώσεις ενοικίων λόγω κρίσης!Δε σου κάνει τίποτα! Και αν φύγεις πρόωρα έχει υποχρέωση να σου πληρώσει και τα έξοδα μετακόμισης αφού εκείνη φταίει που θα φύγεις.Η καλή πίστη και η υποχρέωση προστασίας της είναι θεμελιώδης όρος σε κάθε σύμβαση!Αυτά.....
 • , Παρασκευή 27 Απριλίου 2012
  σωκράτη μ, Στο σημείο που υπήρχε η σόμπα,μάλλον ξεπερνά τη συμφωνημένη χρήση δεδομένου οτι το σπίτι είχε καλοριφέρ που απο δική σου θέληση δεν χρησιμοποίησες.Οπότε το σημείο εκείνο,πέρασέ το ένα πινέλο να είσαι εντάξει φεύγοντας.Αλλά στην υγρασία δεν ευθύνεσαι για το παραμικρό!
 • , Παρασκευή 27 Απριλίου 2012
  giorgo, Η μούχλα και η υγρασία είναι πολύ σοβαρά και επικίνδυνα,για την υγεία,πράγματα!Έχεις δικαίωμα να καταγγείλεις τη μίσθωση με το 588 Α.Κ. και να ζητήσεις και αποζημίωση για τυχόν φθορές(στην υγεία,την οικοσκευή σου κτλ).
 • , Παρασκευή 27 Απριλίου 2012
  GStyle, Όσον αφορά τη ΔΕΗ νομίζω οτι πρέπει να πας εκεί να στα πούνε οι ίδοι καθώς ό,τι και να σου πω ψέματα θα ναι! Ωστόσο για τα ενοίκια,εφόσον μάλιστα διατηρεί και πλούσιο αμάξι,τότε μάλλον σου λέει παραμύθια.Οπότε για να ξενοιάσεις κάνε μια καταγγελία μίσθωσης και ζήτα του τα οφειλόμενα και ας πάει στην ευχή της Παναγίας,γιατί δε βλέπω να βλέπεις φως αλλιώς!
 • , Παρασκευή 27 Απριλίου 2012
  Γιώργο, Μία καλή λύση για να μη θεωρηθείς υπερήμερος ως προς τα ενοίκια είναι να τα καταθέσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.Είναι στην οδό Ακαδημίας στο κέντρο αν θυμάμαι καλά!
 • , Παρασκευή 27 Απριλίου 2012
  Νίκο Γεωργίου, Η σύμβαση της πώλησης έχει παράδοση του πωληθέντος στον αγοραστή και καταβολή του τιμήματος απο τον τελευταίο.Ωστόσο,εφ όσον απο τη σύμβαση προκύπτει οτι και οι δύο καταβάλλετε,τότε κατα λογική ερμηνεία της σύμβασης καθίστασθε και οι δύο συγκύριοι του ακινήτου,ανεξάρτητα απο το οτι η σύμβαση της μεταβίβασης(1033ΑΚ) θα αναφέρει ως κυρία τη φίλη σου![173+200 Α.Κ.].Ακόμα,πριν την αγορά του σπιτιού,υπάρχει κοινός σκοπός και των δύο σας να αγοράσετε το σπίτι,εισφέροντας στον κοινό αυτό σκοπό τα χρήματα για την απόκτησή του,οπότε μέσω του 758 παρ.2 Α.Κ.,η φίλη σου αποκτώντας το στο όνομά της,έχει υποχρέωση να το καταστήσει κοινό,κατα 1/2 και στους δύο σας!Φρόντισε μόνο να έχεις κάποια απόδειξη οτι κατέβαλες τα λεφτά,ωστε να φαίνεται κάπου η συνεισφορά σου!Ρώτα και κανέναν πιο ειδικό για σιγουρα!
 • , Παρασκευή 27 Απριλίου 2012
  ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ(ΤΡΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΝΑΣ ΝΟΙΚΑΡΗΣ)Ο ΝΟΙΚΑΡΗΣ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΒΑΛΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Κ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ.ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ?
 • , Παρασκευή 27 Απριλίου 2012
  ΚΑΛΗΜΕΡΑ, ΑΝ ΞΕΝΟΙΚΙΑΣΩ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΝΤΙ ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΑΡΧΗ ΜΗΝΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΛΟ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ Η ΜΟΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΝΑ ΣΕ ΑΥΤΟ????? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
 • , Πέμπτη 26 Απριλίου 2012
  ΑΛΕΚΟ, αρθρο 87 ν.3886/2005. Κάνε καταγγελία σε βάρος της γιατι είναι παράνομο αυτό που κάνει!Ο Γενικός Γραμματέας Περιφερείας είναι αρμόδιος να επιβάλει το πρόστιμο και τις κυρώσεις!Μπορείς τάχιστα να την αναφέρεις!
 • , Πέμπτη 26 Απριλίου 2012
  Dimi, σε κάθε περίπτωση μισθώσεως θα πρέπει να κατατίθεται το μισθωτήριο συμβόλαιο στην αρμόδια κατα τόπο Δ.Ο.Υ.!Οπότε θα πρέπει να κατατεθεί και το δικό σας εντός 30 ημερών απο την υπογραφή του απο τον ιδιοκτήτη σου!
 • , Πέμπτη 26 Απριλίου 2012
  ΕΛΕΝΗ μου, Είναι υποχρεωμένη να τα φτιάξει!Απο τη στιγμή που σου απέκρυψε και πραγματικά ελαττώματα,φταίει δε φταίει για την εκδήλωσή τους,τα ξέρει δεν τα ξέρει,είναι υποχρεωμένη!Ζήτα μείωση ενοικίου ή και αποζημίωση αν έχεις κάποια άλλη ζημία!Ή αν η κατάσταση είναι ανυπόφορη,μην της δίνεις το ενοίκιο μέχρι να στα φτιάξει.Και αν σου κάνει έξωση την έχει βάψει εφόσον θα σπάσει υπάρχον συμβόλαιο(3ετία είναι η νόμιμη διάρκεια της μίσθωσης.Άρα μέχρι το καλοκαίρι του 2014 μπορείς να μένεις μέσα!)Δεν την συμφέρει!Οπότε πίεσέ την με τα νόμιμα όπλα σου!Καλή τύχη.Μία συμβουλή ενός δικηγόρου θα σου δώσει ακόμα πιο μεγάλη σιγουριά!

Xρήσιμα: 

Η οικογένεια του Spitogatos: 

Μόλις ανέβηκαν: 

http://www.spitogatos.gr/gr/mySpitogatos/service/login/check
http://www.spitogatos.gr/gr/mySpitogatos/service/view/menu
http://www.spitogatos.gr/gr/mySpitogatos/service/view/login
Παρακαλώ περιμένετε...