Newsblog \ Συμβουλές - Προτάσεις \ Μίσθωση κατοικίας και συχνά ερωτήματα
OA_show("150");

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011

Μίσθωση κατοικίας και συχνά ερωτήματα

1. Τι γίνεται όταν ο ενοικιαστής μου καθυστερεί ή αρνείται να καταβάλει το ενοίκιο;

Όταν ο ενοικιαστής σας καθυστερεί να καταβάλει το ενοίκιο, τότε εσείς καλό θα ήτανε να επιμείνετε προκειμένου να λυθεί το θέμα χωρίς τη συμμετοχή κάποιου δικηγόρου. Σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης τότε μέσω δικηγόρου μπορείτε να κάνετε αγωγή και να απαιτήσετε τα ενοίκια ή να προχωρήσετε σε αγωγή εξώσεως και να απαιτήσετε την αποχώρηση του ενοικιαστή και την καταβολή των ενοικίων. Βασική προϋπόθεση βέβαια είναι ο ενοικιαστής να έχει περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η πληρωμή των οφειλών αλλιώς θα πρέπει να περιμένετε μέχρι ο οφειλέτης-ενοικιαστής σας να αποκτήσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο στο όνομά του, κάτι που πρακτικά δυσκολεύει πολύ την είσπραξη της οφειλής. Η διαδικασία απαίτησης των ενοικίων στο Δικαστήριο διαρκεί γύρω στο χρόνο, καθώς η δίκη προσδιορίζεται μετά από 5-6 μήνες και η απόφαση βγαίνει μετά από άλλους τέσσερις μήνες περίπου (ενδεικτικά). Ο οφειλέτης-ενοικιαστής εκτός από τα έξοδα δικηγόρου που πρέπει να καλύψει για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, πληρώνει και τόκους που μετράνε από τη στιγμή που του κοινοποιείται το έγγραφο αγωγής.


Ενοικιάσεις σπιτιών Αθήνα | Ενοικίαση κατοικιών Θεσσαλονίκη | Ενοικιάσεις σπιτιών Κρήτη | Ενοικιάσεις σπιτιών Κύπρος

2. Ο ενοικιαστής θέλει να φύγει πριν από τη λήξη του συμβολαίου.

Ο ενοικιαστής δεν έχει δικαίωμα να αποχωρήσει πριν από τη λήξη του συμβολαίου. Σε περίπτωση που θελήσει να φύγει είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τα μισθώματα που υπολείπονται, κάτι που μπορεί να απαιτήσει και ο ιδιοκτήτης δικαστικώς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το Δικαστήριο δικαιώνει τον ιδιοκτήτη ωστόσο η διαδικασία μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρα, καθώς απαιτείται περίπου ένας χρόνος για την πρωτόδικη απόφαση και άλλος ένας περίπου εάν ασκηθεί έφεση. Οι υποθέσεις αυτές οδηγούνται στα Δικαστήρια μόνο εάν ο χώρος μείνει χωρίς να ενοικιαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, διάστημα που βάσει του συμβολαίου θα χρησιμοποιούσε το χώρο ο ενοικιαστής που αποχώρησε. Συνήθως ο ενοικιαστής, σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη, καλό θα ήτανε να μεσολαβήσει το διάστημα των 6 μηνών και να υπάρχει έγγραφη ενημέρωση ως απόδειξη της έγκυρης ενημέρωσης, "σπάει" το συμβόλαιο χωρίς να πληρώσει τα υπόλοιπα μισθώματα και ο ιδιοκτήτης νοικιάζει άμεσα το χώρο. Επίσης όπως έχουμε πει πολλές φορές η βοήθεια σας στην εύρεση του νέου ενοικιαστή μπορεί να σας απαλλάξει από πολλά προβλήματα. Φανταστείτε να πηγαίνατε στον ιδιοκτήτή σας και να του λέγατε αποχωρώ από το μίσθιο αλλά σου έχω βρεί ήδη ενοικιαστή! Ούτε γάτα... ούτε ζημιά!

Ο μισθωτής μπορεί όμως να καταγγείλει μια αστική μίσθωση πριν την συμβατική της λήξη ΜΟΝΟ στις εξής περιπτώσεις:

α) αν δεν του παραχωρήθηκε η χρήση ή αν του αφαιρέθηκε αργότερα (βλ.585 ΑΚ)

β) αν η χρήση του μισθίου συνεπάγεται σπουδαίο κίνδυνο της υγείας του μισθωτή ή των συνοικούντων οικείων του (βλ. 588 ΑΚ),

γ) αν ο μισθωτής είναι δημόσιος υπάλληλος και μετατεθεί (άρθρ. 613 ΑΚ)

δ)στις μισθώσεις εφ` όρου ζωής ή συμβατικού χρόνου πέραν της 30ετίας, αν πέρασε 30ετία (βλ. 610 ΑΚ).

Επίσης έχει κριθεί νομολογιακά ότι ο μισθωτής μπορεί να αποχωρήσει αν συντρέχει "σπουδαίος λόγος".

3. Πόσα εγγυήσεις πρέπει να καταβάλει ο νέος ενοικιαστής;

Συνήθως καταβάλλονται 1-2 μισθώματα (1 για τα παλαιά διαμερίσματα και 2 για τα νεόδμητα διαμερίσματα ή τα επιπλωμένα), τα οποία και επιστρέφονται στον ενοικιαστή με την αποχώρησή του. Για να επιστραφούν βέβαια θα πρέπει να μην υπάρχουν φθορές ή ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Μέρος της εγγύησης ή ολόκληρο το ποσόν μπορεί να κρατηθεί και σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές προς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή εάν δεν έχουν εξοφληθεί τα κοινόχρηστα. Σε καμία περίπτωση μη καταβάλετε περισσότερα από δύο ενοίκια ως εγγύηση.

4. Μπορεί ο ιδιοκτήτης να απαιτήσει από τον ενοικιαστή να αποχωρήσει πριν από τη λήξη του μισθωτηρίου συμβολαίου;

Με βάση τη νομοθεσία το min διάστημα ενοικίασης ακινήτου είναι η 3ετία ακόμα και αν το μισθωτήριο αναφέρει μικρότερη διάρκεια από αυτή των 3 ετών. Εάν όμως συντρέχει σοβαρός λόγος όπως είναι η μη καταβολή του ενοικίου ή η αλλαγή χρήσης του χώρου ίσως να υπάρξει πιθανότητα αποχώρησης του ενοικιαστή. Ακόμη και εάν ο ιδιοκτήτης θέλει να χρησιμοποιήσει το χώρο για ιδιοκατοίκηση, η υφιστάμενη νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή και προβλέπει ότι τέτοια απαίτηση μπορεί να προβάλει μόνο εάν δεν υπάρχει άλλο ακίνητο στην ιδιοκτησία του. Και σε αυτή την περίπτωση όμως δίνει ένα ποσό στον ενοικιαστή ως αποζημίωση ενώ εάν ζητήσει το ακίνητο για ιδιοκατοίκηση και στο τέλος δεν το χρησιμοποιήσει έτσι, μπορεί να πληρώσει επιπλέον αποζημίωση.

5. Τι γίνεται εάν ο ενοικιαστής εγκαταλείψει το χώρο εν αγνοία του ιδιοκτήτη και εξαφανιστεί;

Εάν ο ενοικιαστής εγκαταλείψει το χώρο εν αγνοία του ιδιοκτήτη, ο ιδιοκτήτης μπορεί κάνοντας χρήση των προσωπικών και περιουσιακών στοιχείων του ενοικιαστή να απαιτήσει όλες τις οφειλές, ακόμη και αυτές που αφορούν την πρόωρη αποχώρησή του. Τα πράγματα δυσκολεύουν εάν ο ενοικιαστής δεν έχει στο όνομά του περιουσιακά στοιχεία, κάτι που αποκλείει ουσιαστικά τον ιδιοκτήτη από οποιαδήποτε διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του. Για το λόγο αυτό πριν από τη σύναψη του συμβολαίου, ο ιδιοκτήτης οφείλει να ελέγξει την ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων στο όνομα του ενοικιαστή.

6. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη;

Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στον ενοικιαστή τον χώρο κατάλληλο για τη χρήση για την οποία συμφωνήθηκε κατά το μίσθωμα. Επιπλέον είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει τυχόν φθορές που προκύπτουν από φυσική φθορά και οι οποίες απειλούν την υγεία των ενοίκων και την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων εντός της οικίας.

Σε γενικές γραμμές, ο ενοικιαστής πληρώνει ζημιές που έγιναν από αμέλειά του ή σκόπιμα κατά το διάστημα χρήσης του ακινήτου (π.χ σπάσιμο τζαμαρίας, πόρτας κλπ). Ο ιδιοκτήτης καλείται να καλύψει επισκευές που σχετίζονται με τη συντήρηση του ακινήτου (π.χ υγρασίες στον τοίχο, υδραυλικές εγκαταστάσεις κλπ). .

7. Ποιος είναι υποχρεωμένος να βάψει το σπίτι ή να κάνει τις απαιτούμενες επισκευές κατά την ενοικίαση;

Ουδεμία υποχρέωση έχουν οι ενοικιαστές να επισκευάζουν τις ζημιές που έχουν προκληθεί, λόγω της φυσιολογικής φθοράς του χρόνου, σε ένα ακίνητο (διαμέρισμα, σπίτι, κατάστημα), όταν το ξενοικιάζουν. Αυτό αναφέρεται σε απόφαση του Αρείου Πάγου με την υπ αριθμ. 633/2010 στην οποία, ωστόσο, τονίζεται πως οι ενοικιαστές, με τη λήξη της μίσθωσης, οφείλουν να επισκευάζουν ή να καταβάλλουν τα χρήματα που απαιτούνται για τις ζημιές που ξεφεύγουν από τα όρια των φυσιολογικών φθορών και έγιναν με δική τους υπαιτιότητα.

Εάν δεν έχει κάνει ο ίδιος τις απαραίτητες εργασίες, ο νέος ενοικιαστής τις αναλαμβάνει απαιτώντας να πληρώνει κάθε μήνα χαμηλότερο ενοίκιο. Όλα αυτά βέβαια φροντίστε να αναφέρονται στο μισθωτήριο συμβόλαιό σας για να είστε σίγουροι ότι θα γίνουν και αν όχι να μπορέσετε να καταγγείλετε το μισθωτήριο και να αποχωρήσετε χωρίς προβλήματα.

8. Έλεγχος κατοικίας πριν τη μίσθωση.

Ελέγξτε προσεκτικά και χωρίς βιασύνη το σπίτι που βρήκατε για να μισθώσετε, καθώς και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, μαζί με τα πρόσωπα που θα συγκατοικήσουν μαζί σας. Αν είναι βράδυ ζητείστε να το δείτε και με το φως της μέρας. Αν υπάρχουν εμφανή ελαττώματα ζητείστε να αποκατασταθούν ή να αναγραφούν στο μισθωτήριο. Ελέγξτε αν γύρω από το σπίτι υπάρχουν όσα χρειάζεστε (συγκοινωνία, αγορά, σχολεία κλπ.)

OA_show("151");

Γράψε το σχόλιό σου.

Refresh Captcha
 • , Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016
  meno se garsoniera14xronia kai o idioktitis ti poulise se allon kainourgio idioktiti kai sinexizo na meno mesa 14 xronia thelo na rotiso mia vlavi tou thermosifona pou den zestene to nero kai tin plirosa ego o nikaris pios epivarinete ego i o idioktitis;
 • , Τρίτη 16 Αυγούστου 2016
  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΤΙΣ 08ΑΥΓ2016 Κ ΜΕΝΩ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12ΑΥΓ2016 Κ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ ΡΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΧΩ Κ ΕΝΑ ΠΑΙΔΑΚΙ 7 ΕΤΩΝ
 • , Τρίτη 9 Αυγούστου 2016
  Έχει δικαίωμα ο ιδιοκτήτης να φέρει μεσίτη να βγάλει φωτογραφίες για πώληση εφόσον έχω ένα χρόνο ακόμη περιθώριο????
 • , Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016
  Λόγω οικογενειακών προβλημάτων θέλω να αφήσω το σπίτι που νοικιαζω...Από ότι ξέρω εχω κάνει συμβόλαιο για τρία χρόνια και πέρασε ο πρώτος...φοβάμαι μήπως αντιδράσει άσχημα ...και ζητάει λεφτά....Για τα επόμενα χρόνια...τι μπορεί να γίνει στην περίπτωση αυτή της κακής αντίδρασης. ...θα απαιτήσει να μάθει τα οικογενειακά προβλήματα..??
 • , Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016
  ποσο καιρο πριν πρεπει να πω στον ιδιοκτητη οτι φευγω απο το σπιτι.
 • , Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016
  Καλησπέρα!Έχω υπογραψει διετές συμβολαιο και είμαι ηδη 2,5χρονια στο σπίτι!! Τον Ιανουάριο γεννησα και είναι πλεον αναγκη να μπουν στο σπίτι σιτες!ο ιδιοκτήτης όχι μονο δεν μου βάζει,μου απαγορεύει να βάλω και με δικά μου έξοδα! Τι μπορω να κάνω?
 • , Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016
  Παρακαλώ θα ήθελα την βοηθειά σας: Από το 2009 μένω με ενοίκιο σε ένα δυάρι είχα δώσει εγγύηση ένα μήνα και ανανέωνα το συμβόλαιο κάθε δύο χρόνια γιατί δεν ήξερα πόσο θα μείνω.Απλώς προβληματίζομαι τώρα για το λόγο ότι το συμβόλαιο λήγει στις 31/08/16 έχω κάποια οικονομικά ΄προβλήματα και ενημέρωσα τον σπιτονοικοκύρη μου από τον Μάϊο ότι θέλω να φύγω γιατί δεν έχω την δυνατότητα να τον πληρώσω και μου είπε να μείνω μεχρι να λήξει το συμβόλαιο κ μετά ν φύγω ,το καλότις υπόθεσης είναι ότι του βρήκα νέο ενοικιαστή και μου είπε εντάξει και στις 30 ιουνίου θα το ξενοικιάσω.Το ερωτημά μου είναι ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΘΑ ΤΗΝ ΠΑΡΩ ΠΙΣΩ Η΄ ΘΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙ?
 • , Τρίτη 7 Ιουνίου 2016
  Γεια σας, εκλεισα συμβολαιο σπιτιου γραπτως απο 1-9-2015 μεχρι 30-8-2016 στο ονομα μου...αργοτερα επρεπε ομως να κανουμε ηλεκτρονικως το συμβολαιο το οποιο εγινε 1-10-2015 μεχρι 30-9-2016 στο ονομα του πατερα μου (χωρις αυτος να υπογραψει καπου). Εγω ομως θελω να φυγω νωριτερα...το σπιτι εχει καποια ελαττωματα και δευτερον αν φυγω 30/9 τα υπολοιπα σπιτια θα ειναι πιο ακριβα...πολλες φιλες μου φετος το εχουν σπασει το συμβολαιο....εγω γιατι δεν μπορω; Σας παρακαλω οποια πληροφορια εχετε να την σχολιασετε θα με βοηθουσε...σας ευχαριστω εκ των προταιρων
 • , Κυριακή 5 Ιουνίου 2016
  ειμαι ενοικιαστρια μιας γκαρσονιερας,ο ιδιοκτητης ειχε κοψει το ρευμα και υποχρεωθηκα να πληρωσω την επανασυνδεση στο ρευμα και στο νερο ειναι δικαιο;πεστε μου τι να κανω;τα χρηματα θα τα παρω απο τον ιδιοκτητη; απο τη ΔΕΗ;δεν ξερω
 • , Σάββατο 21 Μαϊου 2016
  Ρε παιδια εγω εχω γραφτι για το επιδομα ενικιου που μπενουν απτο υπουργιο και δεν του εχουν βαλη το ενικιο του απριλιου μιμπος εχει σημβη σε κανεναν σας να μπορη να μου πι η μονο σε αυτον δεν μπικαν ενο αυτον το μηνα διχνη κανονικα οτι μπηκε
 • , Τετάρτη 13 Απριλίου 2016
  Ειμαι ενα χρονο ενοικιαστρια και με εκανε αναναιωση ο ιδιοκτιτης αλλο ενα χρονο μεχρι τον ιενουαριο του 2017 μορει να με βγαλει απο εκει και μετα ????
 • , Τετάρτη 6 Απριλίου 2016
  ΟΤΑΝ Ο ΙΔΙΩΚΤΗΤΗΣ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ,ΔΕΝ ΑΠΑΝΑΤΕΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ,Κ ΑΦΗΝΕΙ ΑΠΛΥΡΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΑΡΙΑΜΟΥΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ Η ΠΑΡΟΧΗ???? ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ????ΟΛΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ,ΟΜΩΣ ΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ ΠΕΡΝΑΝΕ Κ ΑYΤΗ ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ κτλ....
 • , Σάββατο 5 Μαρτίου 2016
  Καλησπέρα σας είμαι φοιτητής και υπέγραψα το συμβόλαιο του σπιτιού, ο ενοικιαστής όμως δεν μου έδωσε το χαρτί του συμβολαίου τι να κάνω;
 • , Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016
  Νοικιασα ενα σπιτι εκανα συμβολαιο δυο χρονια και μετα απο 4 μηνες ειρθε ο ιδιοκτητης και μου ειπε οτι το πουλαει και θα το βαλει σε μεσιτη. Το ενοικιοστασιο με καλυπτει εμενα σαν ενοικιαστει.
 • , Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016
  καλησπερα, εχω νοικιασει ενα σπιτι οπου η ιδιοκτηρια του σπιτιου μου αφησε το πλυντηριο ρουχων, και καποιες αλλες συσκευσες. Τωρα το πλυντηριο ρουχων εμφανιζει καποια προβληματα, την ενημερωσα σχετικα με το θεμα και που ειπε οτι μου το αφησε για να με εξυπηρετησει, ενω της ειχα πει οτι ειχα πληντυριο ρουχων δικο μου. Αν το επισκευασω το κοτσος το πληρωνει εκεινη η εγω;;;
 • , Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016
  Απαράδεκτη συμπεριφορά του μεσιτικού γραφείου ΚΑΤΟΙΚΙΑ-Μήνα Χαρμπαλή. Χωρίς τη συγκατάθεση μου φωτογράφισαν το διαμέρισμά μου και το ανέβασαν στη σελίδα τους με χαμηλή τιμή ως διαφήμιση!!! Ζητάω εδώ και μέρες να κατεβάσουν την αγγελία αλλά αρνούνται. Προσοχή !!!!
 • , Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016
  Αγορασα ενα διαμέρισμα στο οποίο έμενε ο ενοικιαστής απο τον προηγούμενο ιδιοκτήτη ,το συμβολαιο του έληγε 31/12/15 η αγοραπωλησία του διαμερίσματος έγινε 11/12/15 ενημέρωσαμε τον ενοικιαστή πως πλέον. Εμείς είμαστε οι αγοραστες και τον Ρώτησαμε εαν θέλει να παραμείνει η να φύγει εντος νόμιμου ορίου φυσικά. Αρχικα δέχτηκε και εμείς προχωρησαμε στη διαδικασία του συμβολαίου μόλις ήμασταν έτοιμοι να υπογραψουμε μας δήλωσε πως δεν προκειτε να μείνει και πως θα φύγει και δεν θα πληρώσει τίποτα αφού λέει είχε πληρώσει τον προηγούμενο ιδιοκτήτη και φυσικά απαίτησε να μείνει έως τέλος Φλεβάρη ΤΣΑΜΠΑ !!!???? Χρωστάει ηδη 1500 ευρώ. Στην ΕΥΔΑΠ !!!! Σε αυτή τη περιπτωση τι κάνω ??? Αυτό δεν θεωρείτε δυστροπια εμένα πως με καλύπτει ο νομος???
 • , Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016
  ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που νοικιάζω το πουλά είμαι υποχρεωμένος να το δείχνω σε μελλοντικούς αγοραστές
 • , Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015
  Καλησπέρα σας, θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Νοικιάζουμε ένα διαμέρισμα εδώ και 3 χρόνια με γκαράζ. Το συμβόλαιο μας λήγει περίπου σε 1.5 χρόνο. Ωστόσο έχει προκύψει το εξής πρόβλημα, οι ιδιοκτήτες είχαν μοιράσει τα γκαράζ προ 10 ετίας στα λόγια και δεν τα νομιμοποίησαν ποτέ .μιας που ο χώρος είναι δηλωμένος ως πυλωτή. Ξαφνικά μετά απο 3 χρόνια που μένουμε εδώ ο ιδιοκτήτης μας ενημέρωσε να φύγουμε απο αυτό το γκαράζ που έχουμε 2 αυτοκίνητα και να πάμε σε ένα άλλο που ανήκει σε άλλο ιδιοκτήτη και χωράει 1 αμάξι γιατί έκαναν άτυπη συμφωνία μεταξύ τους να τα αλλάζουν κάθε 1 χρόνο. Η ερώτηση είναι αν εγώ δεν θελήσω να φύγω απο το συγκεκριμένο γκαράζ το οποίο είμαι 3 χρόνια έχει δικαίωμα να μου απαιτήσει να βγώ ο ιδιοκτήτης? Σας ευχαριστώ
 • , Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015
  Νοικιασα ενα σπιτι με συμβόλαιο ενος ετους, μπαίνοντας στο δευτερο ετος εκανα ανανέωση για αλλο εξαν χρονο. Η τριετία μετράει απο την ανανέωση η σε σύνολο; οποτε εχω προατασια για αλλον ενα χρονο η αλλα 2 χρονια; Ευχαριστώ
 • , Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015
  Καλησπέρα σας, Θέλω να νοικιάσουμε ένα σπίτι με το αγόρι μου. Μπορούμε να κάνουμε το συμβόλαιο και στα 2 ονόματα;
 • , Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015
  ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΟΙΚΙΑΖΩ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΧΕ ΜΙΑ ΑΦΑΝΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΝΕΡΟΥ. ΤΟ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ ΘΗΒΑΣ. ΕΓΙΝΕ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΗΓΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΠΩΣ ΜΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΕ. Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΟΣ ΓΥΡΩ ΣΤΑ 500 ΕΥΡΩ. ΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΗ ΖΗΜΙΑ? Ο ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ΔΗΛ ΕΓΩ Ή Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ?
 • , Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015
  το συμβόλαιο είναι σε δύο ονόματα ενοικιαστών και ο ένας αποχωρεί πρέπει να κάνω καινούριο συμβόλαιο με αυτόν που μένει; ή τροποποίηση συμβολαίου ή καμία ενέργεια;
 • , Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015
  Καλησπερα μια ερωτηση θα ηθελα να κανω και θελω μια ξεκαθαρη απαντηση οποιοσ γνωριζη πραγματικα, λειπων νοικιαζω ενα διαμερισμα απο τον απριλιο του 2013 χωρης συμβολαιο και ερχετε σημερα ξαφνικα και μου λεει το θελω για ιδιοκατοικηση στον επομενω 15 μηνα Σας ρωταω αυτο ειναι νομικα σωστο να μου στελνουν ενα εξωδικο για ιδιοκατοικηση χωρης να υπαρχη καν συμβολαιοοο σαςπαρακαλω ενημερωστεμε γιατι με τους νομους δεν τα παω καλα ευχαριστω πολυ και σε ποσο διαστημα απο το εξωδικο αν ειναι φυσικα νομιμο χωρησ συμβολαιο με καληπτη
 • , Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015
  Καλημερα προσφατα απο εναν γνωστο μου εμαθα πως εχει μπει σε σπιτι με ενοικιο απο τον αυγουστο και συμβολαιο δν θα γινει..και οταν του χρονου κανει την φορολογικη του δηλωση ο ιδιοκτητης θα τον κανει μια υπευθυνη δηλωση οτι μενει στο σπιτι με ενοικιο 93 ευρο και δεν το δηλωνει κανενας στην φορολογικη του....γινετε αυτο?
 • , Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015
  Καλησπέρα σας. Εχω 8 μήνες που ενοικίασα ενα διαμέρισμα με διετές συμφωνητικό μίσθωσης. Μαθαίνω οτι ο ιδιοκτήτης σκοπεύει να πουλήσει το διαμέρισμα και έρχονται κάποιοι να το δουν. Πως με καλύπτει ο νόμος; Γίνεται να υποχρεωθω να αποχωρήσω πριν την λήξη του μισθώματος;
 • , Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015
  τι κανω οταν κατοικω σε μια οικια 17 ετη και ο ιδιωκτητης θελει να κανουμε εκ νεου συμβολαιο για ενα χρονο επικαλουμενος οτι το εχει χασει και θελει να εχει κατι στα χερια του περιμενω παρακαλω απαντηση
 • , Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015
  Καλημέρα σας. Ο ενοικιαστής μας ενημέρωσε ότι στάζει η βρύση της βεράντας.Πρέπει να πληρώσω εγώ την αντικατάστασή της;
 • , Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015
  Ειμαι φοιτητρια, 17 χρονων. Αν διακοψω το συμβόλαιο που υπέγραψε η μαμά μου στον 1 μήνα γιατί στην οικοδομή μένουν άτομα που με "φοβιζουν" τι συνεπειες θα έχω?
 • , Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015
  ti ginetai otan h periodos misthwshs katoikias lhksei,egw parameinw sto oikhma xvris nea ananewsh symvolaiou .kai meta apo ena 6mhno thelhsw na apoxwrhsw xwris n prohdopoihsw polu pio mporsta opws egrafe t synmvolaio??to symvolaio tonizw exei lhksei otan egw thelhsw n fygw...me thn eggyhsh th tha ginei?
 • , Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015
  γεια σας ειμαι στρατιωτικος κ το συμβολαιο του σπιτιου που μενω ληγει τον αυγουστο αλλα εμενα μου παραχωρει σπιτι ο στρατος σοα .τι μπορει να μου κανει ο ιδιοκτητης
 • , Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015
  Καλημερα σας.Η ιδιοκτητρια με βγαζει απο το σπιτι 3 μηνες πριν ληξει το συμβολαιο ενω παιρνει το ενοικιο της καθε μηνα χωρις καθηστερηση και το επιδομα ενοικιου.Εγω αφοτου φυγω εκεινη θα συνεχισει να παιρνει το επιδομα καθε μην μεχρι και τη ληξη του συμβολαιου.Εγω μπορω να κανω κατι να διακοψω το επιδομα ενοικιου?
 • , Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015
  ειχα νοικιασει μια γκαρσονιερα ..και εκανα συμβολαιο ενοσ ετουσ ..εκατσα ομως 4 χρονια χορισ να ανανεωσω το συμβολαιο μ....τι κυρωσεις μπορει να εχωεγω και τι ο ιδιοκτητης .....
 • , Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015
  Γεια σας είμαι άνεργη εδώ και 10 μήνες, το ενοίκιο μου το πληρώνω κανονικά..λίγο αργοπορημένα αλλά το δίνω, τώρα παίρνει το μισό από το επίδομα ενοικίου ...τώρα έχω καθυστερήσει 15 μέρες και με απειλεί ότι θα με πετάξει έξω...τι δικαιώματα έχω...
 • , Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015
  ΕΧΩ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΩ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙ.ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ ΠΡΟ 6ΜΗΝΩΝ.ΕΧΩ ΒΡΕΙ ΑΓΟΡΑΣΤΗ.Ο ΕΝΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ. ΕΧΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ?
 • , Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015
  Λοιπόν επειδή μιλάτε για τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη σας λέω ότι ή δικιά μου ιδιοκτήτρια έχει να πληρώσει κάτι χρόνια το νερό όπου έφτασε 1000 και ευρώ ο λογαριασμός εκτός από αυτό εγώ της έδινα κανονικά το ενοίκιο εδώ και 1,5 χρόνο όπου ανακάλυψα ότι και για το κάτω το σπίτι έχουν ένα ρολόι αυτό λέγεται ( κλεψιω) σήμερα μου πήρε το ρολόι γιατί δεν πλήρωσε τους λογαριασμούς και λέω τι μπορώ να την κάνω σαν ενοικιαστής
 • , Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015
  Σαν ιδιοκτήτης είμαι υποχρεωμένη να βάλω κλειδαριά ασφαλείας στην πόρτα ?
 • , Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015
  Αν πουληθη το σπιτι που μενω ποσο χρονο εχω μεχρι να βρω κατι αλλο
 • , Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015
  ΑΝ Ο ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΗΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΞΩΣΗ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ
 • , Σάββατο 22 Αυγούστου 2015
  Καλησπερα..... Εχω καθυστερησει το ενοικιο μου 13 μερες και με φωναξε ο ιδιοκτητης και μου ειπε να φυγω απο το σπιτι..........εχει αυτο το δικαιωμα???
 • , Τρίτη 18 Αυγούστου 2015
  kalispera sas noikiazw mia gkarsoniera 41 tetragwnika pou logo kathisterisis enoikiwn 2 minws mou leei pws tha petaksei eksw ,eimai anergi ena xrono kai psaxnw gia douleia kai exw kanei gia 2 xronai symbolaio pou exei perasei mono enas xronos ti ginetai se aytin tin periptwsi?
 • , Πέμπτη 13 Αυγούστου 2015
  ΚΑΛΗΜΕΡΑ, πΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΛΕΓΞΩ ΑΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΩ ΕΙΝΙΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΗΛΩΜΕΝΟ?ΚΑΘΩς ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΡΙΑΡΙ Π ΕΧΕΙ ΧΩΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΔΥΟ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ????
 • , Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015
  Να κάνω μια ερώτηση ?έφυγα από το προηγούμενο σπίτι που νοικιαζα γιατί ήταν ακριβό φοιτήτρια είμαι και πήγα σε άλλο. Όμως δεν είχα ξεπληρώσει οφειλές σε νερό και δεη. Γίνεται τώρα να βάλω στο νέο σπίτι του όνομα μου στο νερό και στην δεη ?και να κάνω διακανονισμό
 • , Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015
  Το συμβολαιο μου εληξε 19/7/2015 και ενα μηνα πριν η κορη της ιδιοκτητριας μου ειπε οτι πρεπει να μετακομισω γιατι το θελουν για ιδιοκατοικηση. Τους ενημερωσα οτι θα φυγω τον Σεπτεμβρη. Χτες με πηρε τηλ η ιδιοκτητρια και εβριζε και απειλουσε γιατι θελει να φυγω τωρα. Δεν εχω βρει ακομα σπιτι, τι κανω σε αυτη την περιπτωση? Μπορει να ερθει και να με πεταξει εξω? Ευχαριστω για τον χρονο σας.
 • , Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015
  Καλημερα σας, νοίκιαζα ένα σπίτι εδω και 3 χρόνια και 2 μήνες και πλήρωνα παντα στην ώρα τους τα ενοίκια.Λογω οικονομικών δυσκολιων όμως και κατοπιν ευκαιριας που βρεθηκε για καινουργιο σπιτι με πολυ λιγοτερο μισθιο (πληρωνα 350 ευρω και βρήκα 250ευρω) αναγκαστηκα να "σπασω" το συμβολαιο και να ενοικιασω το καινουργιο σπιτι. Ο ενοικιαστής τώρα απαιτεί πέρα απο τα συμφωνηθεντα (βαψιμο σπιτιου) να του φτιάξω και τις "ζμιες" που προκλήθηκαν απο ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΉ ΦΘΟΡΑ (μια σκουρια στο εξωτερικο πλακακι λογω γλαστρας,μια γρατζουνια στο ντουλαπι (απαιτεθ καινουργιο ντουλαπι) και μικροπραγματα...)με λιγα λογια να του φτιαξω καινουργιο σπιτι απο την αρχη!!!και τους μηνες που υπολειπονται για την ληξη του συμβολαίου!!!! αλλωστε φευγω διοτι δεν θελω να του χρωσταω ενοικια!Πως μπορω εγω τωρα να προστατευθω απο αυτα που ζητα ο ιδιοκτητης??καποιος να με διευκρινησει παρακαλώ γιατι εχω αγχωθεί...
 • , Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015
  Μπορεί η εγγυηση να συμψηφιστεί με το ενοίκιο;
 • , Σάββατο 4 Ιουλίου 2015
  Καλησπερα.θα θελα να σας ρωτήσω τι μπορω ν κανω σε περιπτωση που ο ιδιοκτητης πουλησει τν οικια οπου διαμενω χωρις να με ενημερωσει?να σημειωσω πως αρχικα εμενα σε αλλη οικια παλι του ιδιου ιδιοκτητη κ περαν τ οτι μ αλλαξε το συμβολαιο 3 φορες(σε ολα γραφει αλλο ονομα ιδιοκτητη)πουλησε τν οικια παλι χωρις να με ενημερωσει κ με μετεφερε σ αυτο π διαμενω τωρα λεγοντας μ πως ο νεος ιδιοκτητης θελει να μεταφερθει σε αυτο.απαιτει το ενοικιο τ αλλα η οικια πλεον ανηκει σε αλλον.επισης η οικια αυτη ηταν σε αθλια κατασταση και τν καθαρισα μονη μ,ο θερμοσυφωνας δε λειτουργει και δεν το φτιαχνει,δεν υπαρχει κληματισμος μονο καλωδια αυτου να προεξεχουν σε ολους τους χωρους τ σπιτιου..σας παρακαλω απαντηστε μ γτ δεν εχω τν οικονομικη ανεση να μιλησω με δικηγορο...ευχαριστω
 • , Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015
  Ο ιδιοκτήτης θελει να σπασει το συμβολαιο πριν απο την ολοκληρωση τον 2 ετων, λεγοντασ μου οτι εχω γατες ενω δεν εχω. Μου λεει να φυγω σε ενα μηνα... τι κανω ?
 • , Δευτέρα 11 Μαϊου 2015
  TO ΣΠΙΤΙ ΕΧΕΙ ΥΓΡΑΣΙΑ,ΜΟΥΧΛΑ. ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΑΘΛΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΩΣ Η ΥΓΡΑΣΙΑ???? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
 • , Τετάρτη 6 Μαϊου 2015
  Πρό 4 μηνών ενοικιάσαμε ένα διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους στην Θεσσαλονίκη, Ν. Πλαστήρα 5 στον 1ο όροφο. Το διαμέρισμα αυτό με βάση τα λεγόμενα των γονιών της ιδιοκτήτριας ήτανε υγιές πρός διαβίωση μιας οικογένειας, χωρίς υγρασία και μούχλα λόγω 1ου ορόφου και πυλωτής. Έτσι λοιπόν την πρώτη εβδομάδα μετά την εγκατάστασή μας γύρω στις 15 Γενάρη έβγαλε υγρασία και μούχλα. Ενημερώσαμε τους γονείς της ιδιοκτήτριας όταν ήρθαν να πάρουν το ενοίκιο (την ίδια δεν την είδαμε ποτέ) οι οποίοι βλέποντας την κατάσταση μας φώναξαν μας έβρισαν και μας είπαν ότι εμείς φέραμε την μούχλα και οτι αν δεν μας αρέσει η μούχλα να σηκωθούμε να φύγουμε. Η επόμενη κίνησή μας ήταν να κάνουμε καταγγελία στην Υγειονομική υπηρεσία η οποία ήρθε για αυτοψία και έκρινε το διαμέρισμα ακατάλληλο για διαβίωση. Πήραμε και τρείς μηχανικούς οι οποίοι στις αυτοψίες τους διέγνωσαν ότι το οίκημα χρειάζεται θερμομόνωση. Επίσης έφεραν και οι γονείς της ιδιακτήτριας μηχανικό ο οποίος στην έκθεσή του αναφέρει ότι το πρόβλημα οφείλεται σε περίσειους υδρατμούς λόγω μαγειρέματος μπάνιου και αποστήρωσης μπιμπερό. Αυτή την στιγμή είμαστε σε νομικές διαδικασίες με εξώδικα έχουμε φύγει φυσικά από το σπίτι διότι πως μπορεί να ζει κανείς σε τέτοιες ανθυγιεινές συνθήκες. Ενημερώνουμε τους υποψήφιους ενοικιαστές να προσέχουν για το εν λόγο οίκημα επειδή πρίν από εμάς την πάτησαν και άλλοι και αν το ξέραμε δεν θα πηγαίναμε διότι πιστέψτε μας δεν ήταν φτηνό το ενοίκιο. Απλά το καμουφλάρουν έτσι οι ιδιοκτήτες έτσι ώστε να μπείς μέσα και μετά άντε να ζήσεις με τέτοιες συνθήκες. Ταυτόχρονα προτρέπουμε και τους ιδιοκτήτες να σέβονται τους ενοικιαστές γιατί και οι ενοικιαστές πρέπει να σέβονται τις περιουσίες των ιδιοκτητών

Xρήσιμα: 

Η οικογένεια του Spitogatos: 

Μόλις ανέβηκαν: 

http://www.spitogatos.gr/gr/mySpitogatos/service/login/check
http://www.spitogatos.gr/gr/mySpitogatos/service/view/menu
http://www.spitogatos.gr/gr/mySpitogatos/service/view/login
Παρακαλώ περιμένετε...