Newsblog \ Συμβουλές - Προτάσεις \ Μίσθωση κατοικίας και συχνά ερωτήματα
OA_show("150");

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011

Μίσθωση κατοικίας και συχνά ερωτήματα

1. Τι γίνεται όταν ο ενοικιαστής μου καθυστερεί ή αρνείται να καταβάλει το ενοίκιο;

Όταν ο ενοικιαστής σας καθυστερεί να καταβάλει το ενοίκιο, τότε εσείς καλό θα ήτανε να επιμείνετε προκειμένου να λυθεί το θέμα χωρίς τη συμμετοχή κάποιου δικηγόρου. Σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης τότε μέσω δικηγόρου μπορείτε να κάνετε αγωγή και να απαιτήσετε τα ενοίκια ή να προχωρήσετε σε αγωγή εξώσεως και να απαιτήσετε την αποχώρηση του ενοικιαστή και την καταβολή των ενοικίων. Βασική προϋπόθεση βέβαια είναι ο ενοικιαστής να έχει περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η πληρωμή των οφειλών αλλιώς θα πρέπει να περιμένετε μέχρι ο οφειλέτης-ενοικιαστής σας να αποκτήσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο στο όνομά του, κάτι που πρακτικά δυσκολεύει πολύ την είσπραξη της οφειλής. Η διαδικασία απαίτησης των ενοικίων στο Δικαστήριο διαρκεί γύρω στο χρόνο, καθώς η δίκη προσδιορίζεται μετά από 5-6 μήνες και η απόφαση βγαίνει μετά από άλλους τέσσερις μήνες περίπου (ενδεικτικά). Ο οφειλέτης-ενοικιαστής εκτός από τα έξοδα δικηγόρου που πρέπει να καλύψει για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, πληρώνει και τόκους που μετράνε από τη στιγμή που του κοινοποιείται το έγγραφο αγωγής.


Ενοικιάσεις σπιτιών Αθήνα | Ενοικίαση κατοικιών Θεσσαλονίκη | Ενοικιάσεις σπιτιών Κρήτη | Ενοικιάσεις σπιτιών Κύπρος

2. Ο ενοικιαστής θέλει να φύγει πριν από τη λήξη του συμβολαίου.

Ο ενοικιαστής δεν έχει δικαίωμα να αποχωρήσει πριν από τη λήξη του συμβολαίου. Σε περίπτωση που θελήσει να φύγει είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τα μισθώματα που υπολείπονται, κάτι που μπορεί να απαιτήσει και ο ιδιοκτήτης δικαστικώς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το Δικαστήριο δικαιώνει τον ιδιοκτήτη ωστόσο η διαδικασία μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρα, καθώς απαιτείται περίπου ένας χρόνος για την πρωτόδικη απόφαση και άλλος ένας περίπου εάν ασκηθεί έφεση. Οι υποθέσεις αυτές οδηγούνται στα Δικαστήρια μόνο εάν ο χώρος μείνει χωρίς να ενοικιαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, διάστημα που βάσει του συμβολαίου θα χρησιμοποιούσε το χώρο ο ενοικιαστής που αποχώρησε. Συνήθως ο ενοικιαστής, σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη, καλό θα ήτανε να μεσολαβήσει το διάστημα των 6 μηνών και να υπάρχει έγγραφη ενημέρωση ως απόδειξη της έγκυρης ενημέρωσης, "σπάει" το συμβόλαιο χωρίς να πληρώσει τα υπόλοιπα μισθώματα και ο ιδιοκτήτης νοικιάζει άμεσα το χώρο. Επίσης όπως έχουμε πει πολλές φορές η βοήθεια σας στην εύρεση του νέου ενοικιαστή μπορεί να σας απαλλάξει από πολλά προβλήματα. Φανταστείτε να πηγαίνατε στον ιδιοκτήτή σας και να του λέγατε αποχωρώ από το μίσθιο αλλά σου έχω βρεί ήδη ενοικιαστή! Ούτε γάτα... ούτε ζημιά!

Ο μισθωτής μπορεί όμως να καταγγείλει μια αστική μίσθωση πριν την συμβατική της λήξη ΜΟΝΟ στις εξής περιπτώσεις:

α) αν δεν του παραχωρήθηκε η χρήση ή αν του αφαιρέθηκε αργότερα (βλ.585 ΑΚ)

β) αν η χρήση του μισθίου συνεπάγεται σπουδαίο κίνδυνο της υγείας του μισθωτή ή των συνοικούντων οικείων του (βλ. 588 ΑΚ),

γ) αν ο μισθωτής είναι δημόσιος υπάλληλος και μετατεθεί (άρθρ. 613 ΑΚ)

δ)στις μισθώσεις εφ` όρου ζωής ή συμβατικού χρόνου πέραν της 30ετίας, αν πέρασε 30ετία (βλ. 610 ΑΚ).

Επίσης έχει κριθεί νομολογιακά ότι ο μισθωτής μπορεί να αποχωρήσει αν συντρέχει "σπουδαίος λόγος".

3. Πόσα εγγυήσεις πρέπει να καταβάλει ο νέος ενοικιαστής;

Συνήθως καταβάλλονται 1-2 μισθώματα (1 για τα παλαιά διαμερίσματα και 2 για τα νεόδμητα διαμερίσματα ή τα επιπλωμένα), τα οποία και επιστρέφονται στον ενοικιαστή με την αποχώρησή του. Για να επιστραφούν βέβαια θα πρέπει να μην υπάρχουν φθορές ή ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Μέρος της εγγύησης ή ολόκληρο το ποσόν μπορεί να κρατηθεί και σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές προς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή εάν δεν έχουν εξοφληθεί τα κοινόχρηστα. Σε καμία περίπτωση μη καταβάλετε περισσότερα από δύο ενοίκια ως εγγύηση.

4. Μπορεί ο ιδιοκτήτης να απαιτήσει από τον ενοικιαστή να αποχωρήσει πριν από τη λήξη του μισθωτηρίου συμβολαίου;

Με βάση τη νομοθεσία το min διάστημα ενοικίασης ακινήτου είναι η 3ετία ακόμα και αν το μισθωτήριο αναφέρει μικρότερη διάρκεια από αυτή των 3 ετών. Εάν όμως συντρέχει σοβαρός λόγος όπως είναι η μη καταβολή του ενοικίου ή η αλλαγή χρήσης του χώρου ίσως να υπάρξει πιθανότητα αποχώρησης του ενοικιαστή. Ακόμη και εάν ο ιδιοκτήτης θέλει να χρησιμοποιήσει το χώρο για ιδιοκατοίκηση, η υφιστάμενη νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή και προβλέπει ότι τέτοια απαίτηση μπορεί να προβάλει μόνο εάν δεν υπάρχει άλλο ακίνητο στην ιδιοκτησία του. Και σε αυτή την περίπτωση όμως δίνει ένα ποσό στον ενοικιαστή ως αποζημίωση ενώ εάν ζητήσει το ακίνητο για ιδιοκατοίκηση και στο τέλος δεν το χρησιμοποιήσει έτσι, μπορεί να πληρώσει επιπλέον αποζημίωση.

5. Τι γίνεται εάν ο ενοικιαστής εγκαταλείψει το χώρο εν αγνοία του ιδιοκτήτη και εξαφανιστεί;

Εάν ο ενοικιαστής εγκαταλείψει το χώρο εν αγνοία του ιδιοκτήτη, ο ιδιοκτήτης μπορεί κάνοντας χρήση των προσωπικών και περιουσιακών στοιχείων του ενοικιαστή να απαιτήσει όλες τις οφειλές, ακόμη και αυτές που αφορούν την πρόωρη αποχώρησή του. Τα πράγματα δυσκολεύουν εάν ο ενοικιαστής δεν έχει στο όνομά του περιουσιακά στοιχεία, κάτι που αποκλείει ουσιαστικά τον ιδιοκτήτη από οποιαδήποτε διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του. Για το λόγο αυτό πριν από τη σύναψη του συμβολαίου, ο ιδιοκτήτης οφείλει να ελέγξει την ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων στο όνομα του ενοικιαστή.

6. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη;

Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στον ενοικιαστή τον χώρο κατάλληλο για τη χρήση για την οποία συμφωνήθηκε κατά το μίσθωμα. Επιπλέον είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει τυχόν φθορές που προκύπτουν από φυσική φθορά και οι οποίες απειλούν την υγεία των ενοίκων και την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων εντός της οικίας.

Σε γενικές γραμμές, ο ενοικιαστής πληρώνει ζημιές που έγιναν από αμέλειά του ή σκόπιμα κατά το διάστημα χρήσης του ακινήτου (π.χ σπάσιμο τζαμαρίας, πόρτας κλπ). Ο ιδιοκτήτης καλείται να καλύψει επισκευές που σχετίζονται με τη συντήρηση του ακινήτου (π.χ υγρασίες στον τοίχο, υδραυλικές εγκαταστάσεις κλπ). .

7. Ποιος είναι υποχρεωμένος να βάψει το σπίτι ή να κάνει τις απαιτούμενες επισκευές κατά την ενοικίαση;

Ουδεμία υποχρέωση έχουν οι ενοικιαστές να επισκευάζουν τις ζημιές που έχουν προκληθεί, λόγω της φυσιολογικής φθοράς του χρόνου, σε ένα ακίνητο (διαμέρισμα, σπίτι, κατάστημα), όταν το ξενοικιάζουν. Αυτό αναφέρεται σε απόφαση του Αρείου Πάγου με την υπ αριθμ. 633/2010 στην οποία, ωστόσο, τονίζεται πως οι ενοικιαστές, με τη λήξη της μίσθωσης, οφείλουν να επισκευάζουν ή να καταβάλλουν τα χρήματα που απαιτούνται για τις ζημιές που ξεφεύγουν από τα όρια των φυσιολογικών φθορών και έγιναν με δική τους υπαιτιότητα.

Εάν δεν έχει κάνει ο ίδιος τις απαραίτητες εργασίες, ο νέος ενοικιαστής τις αναλαμβάνει απαιτώντας να πληρώνει κάθε μήνα χαμηλότερο ενοίκιο. Όλα αυτά βέβαια φροντίστε να αναφέρονται στο μισθωτήριο συμβόλαιό σας για να είστε σίγουροι ότι θα γίνουν και αν όχι να μπορέσετε να καταγγείλετε το μισθωτήριο και να αποχωρήσετε χωρίς προβλήματα.

8. Έλεγχος κατοικίας πριν τη μίσθωση.

Ελέγξτε προσεκτικά και χωρίς βιασύνη το σπίτι που βρήκατε για να μισθώσετε, καθώς και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, μαζί με τα πρόσωπα που θα συγκατοικήσουν μαζί σας. Αν είναι βράδυ ζητείστε να το δείτε και με το φως της μέρας. Αν υπάρχουν εμφανή ελαττώματα ζητείστε να αποκατασταθούν ή να αναγραφούν στο μισθωτήριο. Ελέγξτε αν γύρω από το σπίτι υπάρχουν όσα χρειάζεστε (συγκοινωνία, αγορά, σχολεία κλπ.)

OA_show("151");

Γράψε το σχόλιό σου.

Refresh Captcha
 • , Σάββατο 4 Ιουλίου 2015
  Καλησπερα.θα θελα να σας ρωτήσω τι μπορω ν κανω σε περιπτωση που ο ιδιοκτητης πουλησει τν οικια οπου διαμενω χωρις να με ενημερωσει?να σημειωσω πως αρχικα εμενα σε αλλη οικια παλι του ιδιου ιδιοκτητη κ περαν τ οτι μ αλλαξε το συμβολαιο 3 φορες(σε ολα γραφει αλλο ονομα ιδιοκτητη)πουλησε τν οικια παλι χωρις να με ενημερωσει κ με μετεφερε σ αυτο π διαμενω τωρα λεγοντας μ πως ο νεος ιδιοκτητης θελει να μεταφερθει σε αυτο.απαιτει το ενοικιο τ αλλα η οικια πλεον ανηκει σε αλλον.επισης η οικια αυτη ηταν σε αθλια κατασταση και τν καθαρισα μονη μ,ο θερμοσυφωνας δε λειτουργει και δεν το φτιαχνει,δεν υπαρχει κληματισμος μονο καλωδια αυτου να προεξεχουν σε ολους τους χωρους τ σπιτιου..σας παρακαλω απαντηστε μ γτ δεν εχω τν οικονομικη ανεση να μιλησω με δικηγορο...ευχαριστω
 • , Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015
  Ο ιδιοκτήτης θελει να σπασει το συμβολαιο πριν απο την ολοκληρωση τον 2 ετων, λεγοντασ μου οτι εχω γατες ενω δεν εχω. Μου λεει να φυγω σε ενα μηνα... τι κανω ?
 • , Δευτέρα 11 Μαϊου 2015
  TO ΣΠΙΤΙ ΕΧΕΙ ΥΓΡΑΣΙΑ,ΜΟΥΧΛΑ. ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΑΘΛΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΩΣ Η ΥΓΡΑΣΙΑ???? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
 • , Τετάρτη 6 Μαϊου 2015
  Πρό 4 μηνών ενοικιάσαμε ένα διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους στην Θεσσαλονίκη, Ν. Πλαστήρα 5 στον 1ο όροφο. Το διαμέρισμα αυτό με βάση τα λεγόμενα των γονιών της ιδιοκτήτριας ήτανε υγιές πρός διαβίωση μιας οικογένειας, χωρίς υγρασία και μούχλα λόγω 1ου ορόφου και πυλωτής. Έτσι λοιπόν την πρώτη εβδομάδα μετά την εγκατάστασή μας γύρω στις 15 Γενάρη έβγαλε υγρασία και μούχλα. Ενημερώσαμε τους γονείς της ιδιοκτήτριας όταν ήρθαν να πάρουν το ενοίκιο (την ίδια δεν την είδαμε ποτέ) οι οποίοι βλέποντας την κατάσταση μας φώναξαν μας έβρισαν και μας είπαν ότι εμείς φέραμε την μούχλα και οτι αν δεν μας αρέσει η μούχλα να σηκωθούμε να φύγουμε. Η επόμενη κίνησή μας ήταν να κάνουμε καταγγελία στην Υγειονομική υπηρεσία η οποία ήρθε για αυτοψία και έκρινε το διαμέρισμα ακατάλληλο για διαβίωση. Πήραμε και τρείς μηχανικούς οι οποίοι στις αυτοψίες τους διέγνωσαν ότι το οίκημα χρειάζεται θερμομόνωση. Επίσης έφεραν και οι γονείς της ιδιακτήτριας μηχανικό ο οποίος στην έκθεσή του αναφέρει ότι το πρόβλημα οφείλεται σε περίσειους υδρατμούς λόγω μαγειρέματος μπάνιου και αποστήρωσης μπιμπερό. Αυτή την στιγμή είμαστε σε νομικές διαδικασίες με εξώδικα έχουμε φύγει φυσικά από το σπίτι διότι πως μπορεί να ζει κανείς σε τέτοιες ανθυγιεινές συνθήκες. Ενημερώνουμε τους υποψήφιους ενοικιαστές να προσέχουν για το εν λόγο οίκημα επειδή πρίν από εμάς την πάτησαν και άλλοι και αν το ξέραμε δεν θα πηγαίναμε διότι πιστέψτε μας δεν ήταν φτηνό το ενοίκιο. Απλά το καμουφλάρουν έτσι οι ιδιοκτήτες έτσι ώστε να μπείς μέσα και μετά άντε να ζήσεις με τέτοιες συνθήκες. Ταυτόχρονα προτρέπουμε και τους ιδιοκτήτες να σέβονται τους ενοικιαστές γιατί και οι ενοικιαστές πρέπει να σέβονται τις περιουσίες των ιδιοκτητών
 • , Δευτέρα 4 Μαϊου 2015
  Ο ΝΟΙΚΑΡΗΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΕΑΝ ΘΑ ΦΥΓΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΠΟΥ ΤΡΕΧΕΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ; ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;
 • , Τετάρτη 15 Απριλίου 2015
  ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΕΔΩ ΚΑΙ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΧΕΙ ΓΕΜΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΒΑΨΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΤΟ ΕΙΧΑ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
 • , Τετάρτη 15 Απριλίου 2015
  ΑΝ ΧΡΩΣΤΑΩ 2 ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΣ
 • , Τετάρτη 15 Απριλίου 2015
  ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ;
 • , Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015
  ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΣΚΟΠΕΥΕΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ Π.Χ. ΤΡΙΜΗΝΟ ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ?
 • , Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015
  μια μερα ενας φιλος μου ειπα "πως λες οτι οι αλλες χωρες ειναι καλυτερες απο την ελλαδα? μονο στην ελληνικη γλωσσα υπαρχει η λεξη φιλοτιμο!" λοιπον αυτο το φιλοτιμο οταν το δειτε να μου το πειτε και εμενα! γιατι εχετε ξεφτιλιστει τελειως εκει περα.αν δεν εχεις ανθρωπε λευτα πανε νοικιασε ενα δωματιο με 50 ευρω οπως κανουν οι ξενοι! οχι να νοικιαζεις μεγαλα σπιτια και μετα να μην πληρωνεις! και το κρατος να μην προστατευει καθολου τους ιδιοκτητες. ημαρτον δηλαδη.
 • , Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015
  σχετικα με το λογ/σμο της ΔΕΗ.Στις 20/1/15 νοικιασα ένα διαμερισμα που έχω,είμαι η ιδιοκτήτρια. Μετα ένα μήνα πηγε ο ενοικιαστης μου και έκανε αλλαγή του λογ/σμου στο όνομα του γιατι δεν προλαβαινε νωρίτερα.Δεν είναι αυτό το πρόβλημα μου ήρθε ο τελικός λογσμος τώρα που έιναι σύνολο 74 ημέρες.Υπάρχει μέσα και ένας ανεξόφλητος λογ/σμος από τον προηγόυμενο ενοικιαστή δυστυχώς.Θα ήθελα να μου πείτε πως θα υπολογίσω το ποσόν για αυτό το διάστημα που μένει ο νέος ενοικιαστής και πρέπει να μου δώσει Από τις 74 ημέρες μένει τις 32. Ευχαριστώ
 • , Τρίτη 3 Μαρτίου 2015
  ειμαι διαχειριστρια και ο ιδιοκτητης ενος διαμερισματος αρνειται να καταβαλει τα κοινοχριστα εδω και 7 μηνες.Οταν τα ζητησα επικαλειτε οτι δεν επιθυμει να ερθει σε επαφει μαζι μου κα θα τα βαλει στο παρακαταθηκων το εχει κανει και στον προηγουμενο διαχειριστη ,εγω αρνουμαι κατι τετοιο να μπω σε αυτοι την ταλαιπωρια γιατι εχω προβλημα και δεν μπορω να βγαινω εκτος οικιας μου .τι μπορω να κανω να το αποτρεξω και να παρω τα κοινοχρηστα ?
 • , Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015
  Γεια σας...εγω εχω αλλου ειδους προβλημα.. Ενοικιαζω μια κατοικια ενα χρονο τωρα. Αρχικα στο μισθωτηριο εκαναν κατι "κολπλακια" οι ιδιοκτητες το οποιο εκανα τα στραβα ματια. Ενα χρονο μετα,λοιπον, εχει ληξει το μισθωτηριο <αφου ηταν για ενα χρονο> τους ζηταω 4 μηνες να μου κανουν αλλο και δε μου κανουν. Τι πρεπει να γινει σε αυτη την περιπτωση? τι πρεπει να κανω??? Ευχαριστω πολυ
 • , Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015
  Νοικιάζω 1 σπίτι εδω και δυο χρόνια τον Μαρτιο του 14 έγινε νέο συμβολαιο.εκ τότε το σπίτι βγάζει τρελα προβλήματα έπεσε η καμινάδα του τζακιού(η πρώτη διαφωνία με τον ιδιοκτήτη)αμιαντος παρακαλώ.μέχρι που έπεσε το ταβάνι 2εβδομαδες πριν... δεν λέω το εκανε όπως και ζημίες στα έπιπλα μου γενικότερα.... δεν του ζητώ αποζημίωση.όμως του αφερεσα από το ενοικιο το κόστος καθαριότητας του σπιτιού όπως και του χαλιού μου. Τώρα μου ζητα να φύγω για να μείνει η κόρη του.έχω παιδι 7 μηνών και δυσκολεύομαι... τι κάνω? Έχει δικαίωμα να με βγάλει? Τα ενοίκια πάντα στην ώρα τους.
 • , Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015
  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΕΧΩ ΝΟΙΚΙΑΣΕΙ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΜΕ 420 ΕΥΡΩ ΛΟΓΩ ΟΤΙ ΕΙΧΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΑΩ 3 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΣΤΕΙΛΕΙ ΕΞΩΔΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΕ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΜΩΣ ΒΡΗΚΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΠΑ ΣΤΗΝ ΔΙΚΙΓΟΡΟ ΟΤΙ ΜΠΟΡΩ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΚΑΝΟΝΙΚΑ . ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΔΙΝΩ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ . Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΑΚΟΜΗ ΝΑ ΜΕ ΒΓΑΛΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
 • , Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015
  Ο ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 8 ΜΗΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ. ΕΓΩ ΑΡΝΗΘΗΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΙΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΟΡΟΣ ΟΠΟΥ Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΠΩΣ Α/C OTAN XAΛΑΣΟΥΝ
 • , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015
  Καλησπέρα σας. Έχω υπογράψει συμβόλαιο για την ενοικίαση ενός σπιτιού το οποίο έληξε 12 Δεκεμβρίου 2014. Πριν την λήξη του κάναμε τροποποίηση συμβολαίου μειώνοντας την τιμή του ενοικίου κατά 200€. Όταν έληξε το συμβόλαιο κάναμε επέκταση του με αύξηση τιμής 100€.Η επέκταση του όμως ήταν για 2 μήνες. Από το σπίτι θέλω να φύγω γιατί μου ζητάει περαιτέρω αύξηση 100€.Την επέκταση την κάναμε για να ψάξω στο διάστημα αυτό να βρω άλλο σπίτι κάτι που δεν κατέστη εφικτό μέχρι στιγμής. Πόσο καιρό μπορώ να μείνω στο σπίτι; Με τι ενοίκιο πρέπει να τον πληρώνω; Με το ενοίκιο που ζητά αυτός ή με το ενοίκιο της τελευταίας τπέκτασης του συμβολαίου;
 • , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015
  Γεια σας. Νοικιάζω ένα σπίτι ακριβώς 2 χρόνια. Η ιδιοκτήτρια δεν μας ανανεώνει το συμβόλαιο γιατί λέει ότι το θέλει για ιδιοκατοίκηση (για τον πατέρα της). Και τα τρία διαμερίσματα της οικοδομής είναι δικά της και μάλιστα στο ένα από αυτά κατοικεί η ίδια. Έχει δικαίωμα να μας διώξει; Επίσης το διαμέρισμα έχει εμφανίσει υγρασία (και το δικό μου και το δικό της). Της έχω ζητήσει πολλές φορές να αποκαταστήσει τη ζημιά ή έστω να το καθαρίσει, αλλά δεν έχει κάνει τίποτα. Επίσης έχτισε τρίτο δωμάτιο (και στα δύο διαμερίσματα) και 2 μήνες είχαμε μάστορες να μπαινοβγαίνουν στο σπίτι όλη μέρα, με την απειλή ότι αν δεν συμφωνήσουμε σ' αυτό, δεν θα μας ανανέωνε το συμβόλαιο (που τελικά δεν θα το κάνει). Έχει δικαίωμα να μου κάνει έξωση;
 • , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015
  ΚΑΛΗΜΕΡΑ.ΜΕΝΩ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 13 ΧΡΟΝΙΑ.ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΟΚΤΗΤΡΙΑ(ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 40 ΕΤΩΝ).ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΛΟΓΩ ΚΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΣΑΝ ΤΑ ΤΑΒΑΝΙΑ ΛΟΓΩ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ-ΣΤΟ ΕΝΑ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΛ.ΕΠΙΣΗΣ ΘΕΛΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΒΑΝΙΑ ΣΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΛΕΓΞΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΖΗΜΙΑ. ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΩ ΟΛΟ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ?
 • , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015
  Καλημέρα, Νοικιάζω ένα σπίτι και από τον Ιούλιο (Ιούλιο - Αυγουστο δεν είχε ζεστό νερό) έως και τον Ιανουάριο δεν έχω θέρμανση (υπήρχε κεντρική και λόγω προβλημάτων αποφάσισε ο ιδιοκτήτης να το αλλάξει σε ατομικό) Κατέβαλα τα ενοίκια για όλους τους μήνες εκτός από τον Ιούλιο και 1/2 Αύγοστο. Τωρα ζητώ να μην καταβάλλω του Ιανουαρίου καθώς ακόμη δεν έχω θέρμανση. Εχω το δικαίωμα. Ο ιδιοκτήτης αρνείται. Ευχαριστώ Ευα
 • , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015
  καλησπέρα,μια οικογένεια θέλει να νοικιάσει το σπίτι μου,έδωσε εγγύηση,δεν κάναμε ακόμα μισθωτήριο,βάψανε το σπίτι(θα τα κρατήσουν απο το νοίκι).Είναι αλλοδαποί αλλά δεν μας το είχαν πεί.Δεν έχω πρόβλημα που είναι Ρουμάνοι απλά φοβάμαι τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν πληρώνουν.Ο άντρας έχει ΑΦΜ,εργάζεται σε εργοστάσιο.Τους ζήτησα να μου φέρουν και αποδεικτικό ΑΦΜ για να κάνουμε το μισθωτήριο.Θα ζητήσω και το διαβατήριο.Έχουν ένα ζευγάρι κλειδιά αλλά τα κλειδιά αυτά δεν αντιγράφονται,είναι ασφαλείας.Αν δεν μου φέρουν απαραίτητα δικαιολογητικά για να με πείσουν οτι είναι νόμιμοι μπορώ να μην τους βάλω μέσα?Να τους δώσω πίσω την εγγύηση και τα λεφτά για τις μπογιές και να ζητήσω πίσω τα κλειδιά?
 • , Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2015
  Ειμαστε σε ενα ενοικιαζομενο στο οποιο το συμφωνητικο γραφει να παραδοθει βαμενο στον ιδιοκτητη ενω αυτο ειναι φουλ στην υγρασια (τρεχει νερο στο υπνοδωματιο) τι κανω σε αυτην την περιπτωση.Παρακαλω την βοηθεια σας.
 • , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014
  geia sas paidia..thelo na rwtisw..loipon i kopela mou einai fititria kai noikiazei ena spiti..k efyge gia giortes sto patriko tis k mou afise to klidi kai emena monos sto spiti...k irthe i spitonikokira. k mou eipe oti einai paranomo auto..k oti den epitrepete na meno xwris na einai ekei i noikiarisa..
 • , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014
  Καλημέρα, φεύγω από σπίτι στο οποίο έμενα με μίσθωση αορίστου χρόνου (το μισθωτήριο έληξε πριν από μερικούς μήνες). 1/12 ενημέρωσα σχετικά τον ιδιοκτήτη, μετακόμισα 11/12 και (επειδή μου είπε ότι για λόγους υγείας δεν θα μπορέσει να παραλάβει άμεσα το σπίτι) τον ενημέρωσα στις 17/12 ότι το σπίτι είναι στη διάθεσή του. Όταν του ζήτησα την επιστροφή της εγγύησης, μου είπε ότι είτε έμεινα 1 ημέρα στο σπίτι, είτε ολόκληρο τον μήνα, του οφείλω ολόκληρο το ενοίκιο του τρέχοντος μηνός. Ισχύει αυτό, υπάρχει κάποια σχετική νομική πρόβλεψη; Ευχαριστώ προκαταβολικά
 • , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014
  Σαν διαχειρίστρια πολυκατοικίας τι χρειάζεται να κάνω, για να μάθω τον ιδιοκτήτη κάποιου διαμερίσματος;
 • , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014
  αν ο ενοικιαστης ειναι αλλοδαπος απο χωρα ομως κρατος-μελος της Ε.Ε. χρειαζεται να αναγραφεται στο συμβολαιο αδεια παραμονης; ευχαριστω
 • , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014
  Καλησπέρα, είναι η σειρά μας να πάρουμε τη διαχείριση αλλά υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές σε δύο από τα έξι διαμερίσματα, στο ένα μάλιστα από το περασμένο Φεβρουάριο, έχω το δικαίωμα ν΄ αρνηθώ να τα πάρω μέχρι να ξοφλήσουν?
 • , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014
  Καλησπέρα! Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μένω σε ένα σπίτι τα τελευταία 7 χρόνια. Το συμβόλαιο έχει λήξει και ο ιδιοκτήτης σήμερα μου ανακοίνωσε ότι το πούλησε και ότι πρέπει να φύγω. Πόσο καιρό έχω δικαίωμα να μείνω μέχρι να βρω άλλο σπίτι;
 • , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014
  Χρωστάω ενα ενοίκιο είπα στον ιδιοκτήτη με mail οτι στης 15 Νοεμβρίου θα φύγω, τελικά φευγω τέλος του μήνα δεν τον ενημέρωσα και στης 18 του μήνα πήγε να ανηξη το σπίτι έσπασε την πόρτα χωρις να επηκηνονησουμε με μενα και χωρις αστυνομία μονος του είδε οτι δεν έφυγα ολα τα πράγματα μου ειταν μέσα άφησε την πορτα σπασμένη και έφυγε εγω νόμισα εγηνε διάρρηξη τη επίπτωσης εχει τωρα αυτός
 • , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014
  ο ιδιοκτητης μου ζηταει να πληρώσω την δευαλ πριν καν περάσουν 2 μήνες που εχω μπει στο σπιτι και μου έχει κλείσει την παροχή νερου στο σπιτι μου εδω και δυο μέρες τι μπορώ να κάνω? υπαρχουν δυο παιδία μεσα στο σπιτι.....
 • , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014
  Καλησπέρα σε όλους Το πρόβλημα είναι ότι έχω την υψηλή κυριότητα σε ένα διαμέρισμα Τώρα που πέθανε ο επικαρπωτής , τι πρέπει να κάνω για να περνώ εγώ το ενοίκιο απο τον εκμισθωτή Ευχαριστώ εκ των προτέρων
 • , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014
  ΚΑΛΗΜΕΡΑ,ΟΤΑΝ ΝΟΙΚΙΑΣΑ ΠΡΙΝ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΕΙΧΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΑ,Ο ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΤΩΡΑ ΟΤΙ ΧΑΛΑΣΕ ,ΠΟΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ?
 • , Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014
  Τον ιουνιο αυτο νοικιασαμε μαζι με συγκατοικο σπιτι 75τμ και καναμε συμβολαιο 3χρονων και τωρα μας λεει ο ιδιοκτητης οτι θελει να πουλησει το σπιτι εχει το δικαιωμα να μας διωξει?
 • , Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014
  Καλησπερα, προκειται να νοικιασω ενα σπιτι, μου αρεσει πολυ αλλα το μπανιο ειναι αισχος, μπορω να κανω ανακαινιση αφου το νοικιασω?
 • , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014
  Καλησπέρα έχω νοικιάσει ένα διαμέρισμα κ εχω προκαταβαλει 5 ενοίκια,ακόμα δεν έχω μπει στο σπίτι κ ο σπιτονοικοκυρης μου λέει ότι το πουλάει,Η ερώτηση μου είναι αν είμαι καλυμμένος κ αν ο καινούργιος αναγνώριση τα 5 ενοίκια??κ αν το θέλει για ιδιοκατοίκηση θα με αποζημίωση???
 • , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014
  ΝΟΙΚΙΑΖΩ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΩΡΑ ΖΗΤΑΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕ ΠΡΟΣΑΥΞΙΣΗ 75% Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΚΑΛΥΠΤΕΙ? ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ?
 • , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014
  μπορει ο ιδιοκτητης να μου απαγορεψει να βαλω σομπα στο σπιτι.? εχει αυυτονομη θερμανση αλλα το πετρελεο ειναι ακριβο.
 • , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014
  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟ ΕΞΗΣ:Η ΠΕΘΕΡΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΝΟΙΚΙΑΣΕΙ ΣΠΙΤΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΜΗΝΑ ΛΗΓΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΕΩ ΤΗΣ Κ Η ΣΠΙΤΟΝΟΙΚΟΚΗΡΑ ΤΗΣ ΕΚΟΨΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ Κ ΤΗΝ ΔΙΩΧΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ?
 • , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014
  Μια φίλη νοικιασε ενα σπιτι κανοντας συμβολαιο για 3 χρόνια αλλά εφυγε στον 1 χρονο και 9 μηνες λόγω υγρασιας του σπιτιου.Η κουζίνα απο κάποια στιγμη και μετά ηταν σε άθλια κατασταση και φεύγοντας της ειπαν οτι χρειάστηκε να ξηλωσουν τα ντουλάπια και γενικά μερος της κουζινας λόγω της υγρασίας.Εφεραν μηχανικό ο οποιος ειπε οτι το σπίτι δεν εχει πρόβλημα και αυτο έγινε λογω κλεισουρας και συνεπώς εκεινη ειναι υπεύθυνη.Κλεισουρα που δεν ισχυει όμως.Αφησε την εγγυηση αλλά τωρα της ζητανε να πληρωσει ολη την αλλαγη της κουζινας,το βαψιμο των καλοριφερ,το κοστος του βαψιματος του διαμερισματος,τις βρυσες που αλλαξαν,τα αντιμουχλικά χρώματα και ενα σωρό άλλα που δεν θυμαμαι.Αλλιως θα την πάνε λεει δικαστικά.Ποιά η γνωμη σας,μπορουν να ζητανε τοσα πολλά;
 • , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014
  Γεια σας! Σημερα υπέγραψα το μισθωτήριο αλλα όση ώρα καθάριζα το σπίτι εντόπισα πολλά προβλήματα που δεν μπορείς να τα διακρίνεις εύκολα και θέλω να φυγω. Μπορώ επειδή ειναι τόσο νωρίς;
 • , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014
  Καλησπερα. Πριν 15 χρονια νοικιασα ενα διαμερισμα στο ονομα μου, στην ουσια εμεινε η μητερα μου. Το σπιτι αποδειχτηκε αθλιο κ λιγους μηνες μετα η μητερα μου εφυγε. Στο μεταξυ ειχα παρει την Δεη στο ονομα μου. Τοτε οι νομοι ηταν αλλιως κι η ιδιοκτητρια ειχε πει πως θα το αφαιρεσει κ θα παει ξανα στο δικο της. Εντελως τυχαια εμαθα πως το σπιτι νοικιαζοταν απο διαφορους αλλοδαπους ,τωρα ειναι ξενοικιαστο αλλα ο λογαριασμος παραμενει στο ονομα μου. Πως μπορω να το διακοψω χωρις να χρεωθω τα υπολοιπα των εκαστοτε ενοικιαστων ;Γνωριζει καποιος; ευχαριστω!
 • , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014
  Καλησπερα νοικιασα ενα δωμα ,και εδωσα 1 μηνα +την εγγυηση.............γενικα το σπιτι θελει λιγα φτιαξιματα που με το πρωτο ματι δεν....(σε θεματα ασφαλειας οπωσ καγκελα σε καποια παραθυρα αλλα και ενα καινουργιο παραθυρο .....λογω του οτι ειναι ταρατσα και εχει προσβαση καποιος αρκετα ευκολα..)ο ιδιοκτητης ειναι λιγο δυσκοιλιος με τις αλλαγες αυτες και δεν ξερω αν θα τις δεχτει....1) το συμβολαιο το υπεγραψα για 1 χρονο αλλα ακομα δεν εχω κανει αποδοχη μεσω taxis net η οπως λεγεται.... ισχυει το συμβολαιο και η συμφωνια ?? 2) μπορω να φυγω χωρις κυρωσεις και επιπλεων δαπανες σε περιπτωση που μου αρνηθει αυτα που του ζητησα ?? 3) το νοικι και την εγγυηση τα χασα ??? Υ.Γ. ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟ 1 ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ, ΑΠΛΑ ΜΕ ΑΦΗΣΕ ΝΑ ΜΠΩ ΝΩΡΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΒΑΨΩ...
 • , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014
  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΠΡΙΝ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΑΜΕ ΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ.ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΚΟΜΗ.ΜΑΘΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΟΤΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΤΕΙΛΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ!ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ Σ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ?ΚΙΝΔΥΝΕΥΩ ΝΑ ΧΑΣΩ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΠΕΙΔΗ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ?ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙ ΣΥΝΤΟΜΑ?
 • , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014
  Εχω συμβολαιο για τρια χρονια εληξε τελους σεπτεμβρη δεν μου το ανανεωνει ποσο καιρο εχω για να βρω καποιο αλλο
 • , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014
  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΟΙΚΙΑΖΩ ΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΧΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΟΤΙ ΘΑ ΕΧΩ ΦΥΓΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΖΗΤΑΕΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΚΕΙ ΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΝΕΙ ΚΟΣΜΟ. ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΕΖΗΣΑ ΑΥΤΟ ΟΤΑΝ ΕΨΑΧΝΑ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΕΦΕΥΓΑ ΟΤΑΝ ΜΟΥ ΛΕΓΑΝΕ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ,ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟΣ ΚΑΠΟΥ ΩΣΤΕ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΦΕΡΝΕΙ ΚΟΣΜΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΩΣΩ?
 • , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014
  kalispera prosfata metakomisa (prin 3 mines )k i spitonikokira mu zitaei na figo to thelei gia idiokatikisi ...pia einai i apozimiosei pu prepei na paro..?
 • , Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2014
  το μισθωτηριο πρεπει να βγει στο ονομα της κορης μου η στο δικο μου (πατερας) σχετικα με την εφορια.
 • , Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014
  Καλημέρα.Εχω μια μονοκατοικια και ενδιαφερομαι να νοικιασω δυο απο τα 5 δωματια που εχει,νομικα τι χαρτια χρειαζονται?
 • , Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014
  ενοικιάζω 2 χρόνια τώρα ένα τριάρι.φέτος σκέφτομαι να συγκατοικήσω.έχει δικαίωμα ο ιδιοκτήτης να το αρνηθεί?πως να το χειριστώ?
 • , Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2014
  ο ιδιοκτητης καθυστερησε ενα μηνα να φτιαξει τον καυστηρα του πετρελαιου και δεν ειχαμε ζεστο νερο. επισης κατα τη διαρκεια αυτου του μηνα ειχε χαλασει η αντλια του νερου και πολυ συχνα ΔΕΝ ειχαμε καν νερο. Μπορουμε να καταβαλουμε το μισο ενοικιο??Υπαρχει νομος που να το δικαιολογει??

Xρήσιμα: 

Η οικογένεια του Spitogatos: 

Μόλις ανέβηκαν: 

http://www.spitogatos.gr/gr/mySpitogatos/service/login/check
http://www.spitogatos.gr/gr/mySpitogatos/service/view/menu
http://www.spitogatos.gr/gr/mySpitogatos/service/view/login
Παρακαλώ περιμένετε...