Μίσθωση κατοικίας και συχνά ερωτήματα

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011

Newsblog \ Συμβουλές - Προτάσεις \ Μίσθωση κατοικίας και συχνά ερωτήματα
OA_show("150");

1. Τι γίνεται όταν ο ενοικιαστής μου καθυστερεί ή αρνείται να καταβάλει το ενοίκιο;

Όταν ο ενοικιαστής σας καθυστερεί να καταβάλει το ενοίκιο, τότε εσείς καλό θα ήτανε να επιμείνετε προκειμένου να λυθεί το θέμα χωρίς τη συμμετοχή κάποιου δικηγόρου. Σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης τότε μέσω δικηγόρου μπορείτε να κάνετε αγωγή και να απαιτήσετε τα ενοίκια ή να προχωρήσετε σε αγωγή εξώσεως και να απαιτήσετε την αποχώρηση του ενοικιαστή και την καταβολή των ενοικίων. Βασική προϋπόθεση βέβαια είναι ο ενοικιαστής να έχει περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η πληρωμή των οφειλών αλλιώς θα πρέπει να περιμένετε μέχρι ο οφειλέτης-ενοικιαστής σας να αποκτήσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο στο όνομά του, κάτι που πρακτικά δυσκολεύει πολύ την είσπραξη της οφειλής. Η διαδικασία απαίτησης των ενοικίων στο Δικαστήριο διαρκεί γύρω στο χρόνο, καθώς η δίκη προσδιορίζεται μετά από 5-6 μήνες και η απόφαση βγαίνει μετά από άλλους τέσσερις μήνες περίπου (ενδεικτικά). Ο οφειλέτης-ενοικιαστής εκτός από τα έξοδα δικηγόρου που πρέπει να καλύψει για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, πληρώνει και τόκους που μετράνε από τη στιγμή που του κοινοποιείται το έγγραφο αγωγής.


Ενοικιάσεις σπιτιών Αθήνα | Ενοικίαση κατοικιών Θεσσαλονίκη | Ενοικιάσεις σπιτιών Κρήτη | Ενοικιάσεις σπιτιών Κύπρος

2. Ο ενοικιαστής θέλει να φύγει πριν από τη λήξη του συμβολαίου.

Ο ενοικιαστής δεν έχει δικαίωμα να αποχωρήσει πριν από τη λήξη του συμβολαίου. Σε περίπτωση που θελήσει να φύγει είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τα μισθώματα που υπολείπονται, κάτι που μπορεί να απαιτήσει και ο ιδιοκτήτης δικαστικώς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το Δικαστήριο δικαιώνει τον ιδιοκτήτη ωστόσο η διαδικασία μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρα, καθώς απαιτείται περίπου ένας χρόνος για την πρωτόδικη απόφαση και άλλος ένας περίπου εάν ασκηθεί έφεση. Οι υποθέσεις αυτές οδηγούνται στα Δικαστήρια μόνο εάν ο χώρος μείνει χωρίς να ενοικιαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, διάστημα που βάσει του συμβολαίου θα χρησιμοποιούσε το χώρο ο ενοικιαστής που αποχώρησε. Συνήθως ο ενοικιαστής, σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη, καλό θα ήτανε να μεσολαβήσει το διάστημα των 6 μηνών και να υπάρχει έγγραφη ενημέρωση ως απόδειξη της έγκυρης ενημέρωσης, "σπάει" το συμβόλαιο χωρίς να πληρώσει τα υπόλοιπα μισθώματα και ο ιδιοκτήτης νοικιάζει άμεσα το χώρο. Επίσης όπως έχουμε πει πολλές φορές η βοήθεια σας στην εύρεση του νέου ενοικιαστή μπορεί να σας απαλλάξει από πολλά προβλήματα. Φανταστείτε να πηγαίνατε στον ιδιοκτήτή σας και να του λέγατε αποχωρώ από το μίσθιο αλλά σου έχω βρεί ήδη ενοικιαστή! Ούτε γάτα... ούτε ζημιά!

Ο μισθωτής μπορεί όμως να καταγγείλει μια αστική μίσθωση πριν την συμβατική της λήξη ΜΟΝΟ στις εξής περιπτώσεις:

α) αν δεν του παραχωρήθηκε η χρήση ή αν του αφαιρέθηκε αργότερα (βλ.585 ΑΚ)

β) αν η χρήση του μισθίου συνεπάγεται σπουδαίο κίνδυνο της υγείας του μισθωτή ή των συνοικούντων οικείων του (βλ. 588 ΑΚ),

γ) αν ο μισθωτής είναι δημόσιος υπάλληλος και μετατεθεί (άρθρ. 613 ΑΚ)

δ)στις μισθώσεις εφ` όρου ζωής ή συμβατικού χρόνου πέραν της 30ετίας, αν πέρασε 30ετία (βλ. 610 ΑΚ).

Επίσης έχει κριθεί νομολογιακά ότι ο μισθωτής μπορεί να αποχωρήσει αν συντρέχει "σπουδαίος λόγος".

3. Πόσα εγγυήσεις πρέπει να καταβάλει ο νέος ενοικιαστής;

Συνήθως καταβάλλονται 1-2 μισθώματα (1 για τα παλαιά διαμερίσματα και 2 για τα νεόδμητα διαμερίσματα ή τα επιπλωμένα), τα οποία και επιστρέφονται στον ενοικιαστή με την αποχώρησή του. Για να επιστραφούν βέβαια θα πρέπει να μην υπάρχουν φθορές ή ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Μέρος της εγγύησης ή ολόκληρο το ποσόν μπορεί να κρατηθεί και σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές προς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή εάν δεν έχουν εξοφληθεί τα κοινόχρηστα. Σε καμία περίπτωση μη καταβάλετε περισσότερα από δύο ενοίκια ως εγγύηση.

4. Μπορεί ο ιδιοκτήτης να απαιτήσει από τον ενοικιαστή να αποχωρήσει πριν από τη λήξη του μισθωτηρίου συμβολαίου;

Με βάση τη νομοθεσία το min διάστημα ενοικίασης ακινήτου είναι η 3ετία ακόμα και αν το μισθωτήριο αναφέρει μικρότερη διάρκεια από αυτή των 3 ετών. Εάν όμως συντρέχει σοβαρός λόγος όπως είναι η μη καταβολή του ενοικίου ή η αλλαγή χρήσης του χώρου ίσως να υπάρξει πιθανότητα αποχώρησης του ενοικιαστή. Ακόμη και εάν ο ιδιοκτήτης θέλει να χρησιμοποιήσει το χώρο για ιδιοκατοίκηση, η υφιστάμενη νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή και προβλέπει ότι τέτοια απαίτηση μπορεί να προβάλει μόνο εάν δεν υπάρχει άλλο ακίνητο στην ιδιοκτησία του. Και σε αυτή την περίπτωση όμως δίνει ένα ποσό στον ενοικιαστή ως αποζημίωση ενώ εάν ζητήσει το ακίνητο για ιδιοκατοίκηση και στο τέλος δεν το χρησιμοποιήσει έτσι, μπορεί να πληρώσει επιπλέον αποζημίωση.

5. Τι γίνεται εάν ο ενοικιαστής εγκαταλείψει το χώρο εν αγνοία του ιδιοκτήτη και εξαφανιστεί;

Εάν ο ενοικιαστής εγκαταλείψει το χώρο εν αγνοία του ιδιοκτήτη, ο ιδιοκτήτης μπορεί κάνοντας χρήση των προσωπικών και περιουσιακών στοιχείων του ενοικιαστή να απαιτήσει όλες τις οφειλές, ακόμη και αυτές που αφορούν την πρόωρη αποχώρησή του. Τα πράγματα δυσκολεύουν εάν ο ενοικιαστής δεν έχει στο όνομά του περιουσιακά στοιχεία, κάτι που αποκλείει ουσιαστικά τον ιδιοκτήτη από οποιαδήποτε διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του. Για το λόγο αυτό πριν από τη σύναψη του συμβολαίου, ο ιδιοκτήτης οφείλει να ελέγξει την ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων στο όνομα του ενοικιαστή.

6. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη;

Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στον ενοικιαστή τον χώρο κατάλληλο για τη χρήση για την οποία συμφωνήθηκε κατά το μίσθωμα. Επιπλέον είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει τυχόν φθορές που προκύπτουν από φυσική φθορά και οι οποίες απειλούν την υγεία των ενοίκων και την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων εντός της οικίας.

Σε γενικές γραμμές, ο ενοικιαστής πληρώνει ζημιές που έγιναν από αμέλειά του ή σκόπιμα κατά το διάστημα χρήσης του ακινήτου (π.χ σπάσιμο τζαμαρίας, πόρτας κλπ). Ο ιδιοκτήτης καλείται να καλύψει επισκευές που σχετίζονται με τη συντήρηση του ακινήτου (π.χ υγρασίες στον τοίχο, υδραυλικές εγκαταστάσεις κλπ). .

7. Ποιος είναι υποχρεωμένος να βάψει το σπίτι ή να κάνει τις απαιτούμενες επισκευές κατά την ενοικίαση;

Ουδεμία υποχρέωση έχουν οι ενοικιαστές να επισκευάζουν τις ζημιές που έχουν προκληθεί, λόγω της φυσιολογικής φθοράς του χρόνου, σε ένα ακίνητο (διαμέρισμα, σπίτι, κατάστημα), όταν το ξενοικιάζουν. Αυτό αναφέρεται σε απόφαση του Αρείου Πάγου με την υπ αριθμ. 633/2010 στην οποία, ωστόσο, τονίζεται πως οι ενοικιαστές, με τη λήξη της μίσθωσης, οφείλουν να επισκευάζουν ή να καταβάλλουν τα χρήματα που απαιτούνται για τις ζημιές που ξεφεύγουν από τα όρια των φυσιολογικών φθορών και έγιναν με δική τους υπαιτιότητα.

Εάν δεν έχει κάνει ο ίδιος τις απαραίτητες εργασίες, ο νέος ενοικιαστής τις αναλαμβάνει απαιτώντας να πληρώνει κάθε μήνα χαμηλότερο ενοίκιο. Όλα αυτά βέβαια φροντίστε να αναφέρονται στο μισθωτήριο συμβόλαιό σας για να είστε σίγουροι ότι θα γίνουν και αν όχι να μπορέσετε να καταγγείλετε το μισθωτήριο και να αποχωρήσετε χωρίς προβλήματα.

8. Έλεγχος κατοικίας πριν τη μίσθωση.

Ελέγξτε προσεκτικά και χωρίς βιασύνη το σπίτι που βρήκατε για να μισθώσετε, καθώς και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, μαζί με τα πρόσωπα που θα συγκατοικήσουν μαζί σας. Αν είναι βράδυ ζητείστε να το δείτε και με το φως της μέρας. Αν υπάρχουν εμφανή ελαττώματα ζητείστε να αποκατασταθούν ή να αναγραφούν στο μισθωτήριο. Ελέγξτε αν γύρω από το σπίτι υπάρχουν όσα χρειάζεστε (συγκοινωνία, αγορά, σχολεία κλπ.)

OA_show("151");

Γράψε το σχόλιό σου.

 • Το όνομα σου:

 • Το σχόλιο σου:

 • Kωδικός ασφαλείας:

  Refresh Captcha
 • , Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011
  ο ενοικιαστης πηρε τα κλειδια πριν υπογραψει το συμβολαιο και δεν πληρωνει ενοικιο τι μπορω να κανω?
 • , Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011
  Κάλεσε την αστυνομία . Δεν εχει κανένα δικαίωμα να βρίσκεται μέσα στο σπίτι σου αφού δεν υπάρχει συμβόλαιο.
 • , Τετάρτη 2 Μαρτίου 2011
  Ο ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ , ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ.

  ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΥΤΟ ?
 • , Τετάρτη 2 Μαρτίου 2011
  ο νΟικαρησ που είχα εφυγε στο εξάμηνο και δεν μου πληρωσε τον φεβρουαριο λεγοντασ οτι ειχε δώσει την εγγυηση.εκτοσ αυου ενω εχει μπει ο μαρτιος ,δεν μου έχει φέρει τα κλειδια.τι μπορω να κάνω?οχι τιποτα αλλο αλλα επερνρα τα λεφτα απο εκει να πληρώνω το δικο μου νοικι.Πρέπει να παεί κάποιος στην εφορία να ακυρωθει το συμβόλαιο?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
 • , Πέμπτη 3 Μαρτίου 2011
  δηλ ο απαιτούμενος χρόνος για να ενημερώσεις τον ιδιοκτήτη είναι 6 μήνες? Δεν είναι μεγάλο διάστημα? Βρίσκομαι σε περιοχή ορεινή με λίγα σπίτια. Το συμβόλαιο μου λήγει 31 Ιουλίου 2011. Παράλληλα έχω κάνει αίτηση μετάθεσης από 01/09/10. Αν του το πω από σήμερα οτι δεν θέλω ανανέωση λόγω υψηλού ενοικίου και δεν γίνει η μετάθεσή μου ή δεν βρω άλλο σπίτι, τι θα κάνω? Θα αγοράσω αντίσκηνο??
 • , Πέμπτη 3 Μαρτίου 2011
  Καλημέρα,

  Οι ενοικιαστές, μου ζήτησαν αναπροσαρμογή του μισθώματος (μείωση) λόγω κρίσης και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στη δουλειά τους. Δεν έχω αντίρρηση στη μείωση αφού όντως οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα. Η ερώτηση είναι ότι αν γίνει αναπροσαρμογή του μισθώματος θα μπούμε σε λογική νέας τριετίας (μένει στο σπίτι ήδη τέσσερα χρόνια οπότε έχει περάσει η υποχρεωτική τριετία);

  Ευχαριστώ πολύ.
 • , Πέμπτη 3 Μαρτίου 2011
  M.T
  "Ο ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ , ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ.

  ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΥΤΟ ?"

  --- Πόσο καιρό δεν λειτουργεί ο καυστήρας? αν είναι για μια, δυο μέρες μάλλον είναι υπερβολικός... αν αποδείξει όμως πως από αυτό κινδυνεύει η υγεία του μέχρι και λύση του μισθωτηρίου μπορεί να διεκδικήσει.
 • , Σάββατο 5 Μαρτίου 2011
  ΓΕΙΑ ΣΑΣ!
  ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑ:
  ΝΟΙΚΙΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΖΗΓΟ ΜΟΥ ΕΔΩ ΚΑΙ 7 ΜΗΝΕΣ (ΑΠΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ) ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΟΠΟΥ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΝΑΜΕ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΤΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. ΔΕΝ ΜΑΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΚΑΤΙ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΤΙ ΚΑΤΕΒΑΛΛΑ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ.. ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΩΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ.
  ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΑΜΕ ΝΑ ΒΑΖΟΥΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ.. ΕΙΧΑΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΝΑ ΓΕΜΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΛΕΒΗΤΑ ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΙΣΑ ΜΙΣΑ, ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΔΕΙΧΝΑΝ ΟΙ ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΘΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΝΑ Ή ΘΑ ΜΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ. ΕΠΕΙΔΗ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΥΤΗ ΕΚΑΝΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ , ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΚΑΝΕ. ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΕΤΥΧΕ ΝΑ ΛΕΙΨΟΥΜΕ 15 ΜΕΡΕΣ ΟΠΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΛΕΙΣΑΜΕ ΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΡΘΕ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ ΝΑ ΜΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ.. ΤΟΤΕ ΑΥΤΗ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΟΤΙ ΤΡΕΧΕΙ Ο ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΤΗΣ.. ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑΞΕΙ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΤΡΕΧΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ? ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΗΣ ΚΑΝΩ? ΑΦΟΥ Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ… ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ.
 • , Τρίτη 8 Μαρτίου 2011
  Φανή,
  πιθανόν να έχει χαλάσει ο μετρητής, πιθανόν και όχι. Ας έρθει ο τεχνικός να το δει και θα σας πει εκείνος αν είναι χαλασμένοι ή όχι. Καλό θα ήταν σε αυτό το ραντεβού να είσαι και εσύ παρούσα...
  Βέβαια αυτό είναι κάτι που μπορείς εύκολα και εσύ να διαπιστώσεις. Μάθε ποιος είναι ο μετρητής σου, σημείωσε την κατανάλωση που δείχνει πριν ανάψεις το καλοριφέρ. Άναψε το μετά και παρακολούθησε να δεις αν δουλεύει. Αν γράψει κατανάλωση τότε πιθανότατα να μην έχει καμία βλάβη. Σε περίπτωση που έχει βλάβη θα πρέπει να καταλήξετε σε μία συμφωνία εξόφλησης του κόστους του πετρελαίου. Αν δεν έχει πληρώνεις αυτά που έχεις καταναλώσει.
 • , Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011
  Γεια σας!
  Νοικιάσα ένα σπίτι (100 τμ) πριν 6 μήνες χωρίς να μου κάνει ο ιδιοκτήτης συμβόλαιο. Μου ζητά για την κατανάλωση ρεύματος του λέβητα και τυχόν φθορές που μπορεί να υπέστη 50 €. Από τις λίγες γνώσεις που έχω η κατανάλωση ρεύματος του λέβητα είναι πολύ μικρή.. και επίσης τι φθορά μπορεί να του προκάλεσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα εγώ… (μου φαίνεται μας πουλάνε τρέλα οι ιδιοκτήτες!)
  Ακόμα, μπορώ να μάθω αν έχω καμιά σχέση εγώ με τις φυσικές φθορές του λέβητα? Και τέλος πως μπορώ να υπολογίσω την κατανάλωση ρεύματος του λέβητα (όταν δεν υπάρχει κάποιο ρολόι στον χώρο);
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
 • , Τρίτη 15 Μαρτίου 2011
  Τον Οκτώβριο αποχωρήσαμε από το προηγούμενο σπίτι που νοικιάζαμε και μετά από 6 μήνες ο πρώην ιδιοκτήτης μας, απαίτησε να πληρώσουμε ζημιά από υγρασία που δημιουργήθηκε από χαλασμένο σωλήνα. Προ τετραείας είχαμε τρυπήσει ένα σωλήνα, τον οποίο είχαμε αμέσως επισκευάσει. Τώρα μας λένε οτι η ζημιά έγινε από κακοτεχνια εκείνου του υδραυλικού.Όλα αυτά τα χρόνια εμείς δεν είχαμε υγρασία καθόλου. Εξ αλλου ένα χρόνο πριν αποχωρήσουμε είχε έρθει και το είχε δει και του είχαμε πει ακριβώς τι συνέβει.
  Είναι δυνατόν να εχουμε εμείς κάποια υποχρέωση?
 • , Κυριακή 20 Μαρτίου 2011
  Έχω την ψιλη κυριοτητα από τον κάτω όροφο του σπιτιου στο οποιο μενω, τον οποίο ενοικιάζει η μητερα μου σε ενα ζευγαρι (Ελληνιδα και Πακιστανος, ο τελευταιος αγνωστου νομιμοτητας). Αν προκαλεσουν φθορα στο μισθιο, τι μπορω να κανω; Επισης, τι γινεται αν ο Πακιστανος δεν έχει νομιμα χαρτια παραμονης;
 • , Κυριακή 27 Μαρτίου 2011
  Γειά σας. Τον Νοέμβριο μετακομίσαμε με τον συζηγό μου σ ενα καινούργιο σπίτι,υπογράψαμε συμφωνιτικό για 2 χρόνια. Το πρόβλημα είναι οτι τα σώματα του καλοριφέρ είναι λίγα και το σπίτι δεν μπορεί να ζεσταθεί με τίποτα. Σε 7 μήνες θα έχω μωρό και θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα, η ερώτηση μου είναι αν θα έχω πρόβλημα με την ιδιοκτητρια γιατί θέλω να φύγω οποσδήποτε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
 • , Κυριακή 3 Απριλίου 2011
  Γεια σας. Το ερωτημα μου εχει να κανει με θεματα συγκατοικησης. Ειμαι ιδιοκτητρια ενος οροφοδιαμερισματος και η ιδιοκτητρια του πανω οροφου κανει πολυ φασαρια και ειδικα σε ωρες κοινης ησυχιας, μεσημερι και βραδυ ακομη και ωρες οπως 2.00 πμ - 6.00 πμ. Η αληθεια ειναι οτι οι τοιχοι ειναι αρκετα λεπτοι και δεν πρεπει να εχουν ηχομονωση αλλα γιαυτο το λογο οι αλλοι ενοικοι της πολυκατοικιας προσεχουμε να μην ενοχλουμε τους υπολοιπους. Μονο η παραπανω ιδιοκτητρια εχει μια ακατανοητη συμπεριφορα και κανει οτι θελει δεδομενου οτι ξερει οτι δεν θα κινηθουμε νομικα εναντιον της γιατι ειναι χρονοβορα και κοστοβορα διαδικασια και κανεις απο τους υπολοιπους ιδιοκτητες δεν θελει να μπλεξει. Ετσι παραμενω εγω να πρεπει να κυκλοφορω με οτασπιδες μεσα στο σπιτι μου ολη μερα η και να πρεπει να βγαινω εξω οταν μπορω. Δεν ειναι λιγες οι φορες που ακουω μεσα στον υπνο μου πορτες να κτυπανε και βηματα σαν να κτυπανε σφυρια με μανια. Της εχω ζητησει επανηλημενα να κανει ησυχια και απανταει οτι δεν ειναι εκεινη αλλα οι διπλα που ακουγονται, δηλαδη εχει το θρασσος να κατηγορει και ξενους ανθρωπους. Υπαρχει καποια συμβουλη που θα μπορουσατε να μου δωσετε τι ενεργειες να κανω για να μπορεσω να παραμεινω στο σπιτι αυτο και να μην χρειαστει να το εγκαταλειψω? Ευχαριστω.
 • , Τρίτη 26 Απριλίου 2011
  Πρόκειται να ανανεώσω το συμβόλαιο μίσθωσης (είμαι ενοικιάστρια), αλλά το σπίτι μετά από 4 χρόνια που κατοικούμε πρέπει να βαφτεί. Ποιος πρέπει να πληρώσει γι αυτό;

  Ευχαριστώ
 • , Τρίτη 3 Μαϊου 2011
  Καλησπέρα,
  θα ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής.μένουμε σε ενα σπίτι,85 τα τελευταία 4 χρόνια,το συμβόλαιο μας εχει λήξει τον τελευταίο χρονο και δεν το εχουμε ανανεώσει,ο ιδιοκτητης ομως δεν μας εχει πει κατι για την ανανεωση ομως μας κοβει κανονικα αποδειξεις που τις καταθετουμε στην εφορία.
  Θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής:
  Εαν φύγω απο αυτό το σπίτι ποσο καιρό πριν πρεπει να ενημερώσω τους ιδιοκτήτες.
  Προσφατα προεκυψε μια υδραυλικη ζημία λόγω φθοράς των χρόνων και λογω αλάτων χαλασε μια βρυση και την αντικατέστησα.Ο ιδιοκτήτης δεν επιβαρύνεται με αυτα τα έξοδα απο την στιγμή που δεν ειναι υπαιτιότητα μας η αμέλειας η καταστροφη αλλα ειναι φυσική φθορά?Γιατι ο ιδιοκτήτης μας ειπε οτι απο την στιγμή που μένουμε στο σπίτι οτι ζημιες προκύπτουν μας επιβαρυνουν και οτι δεν δεχετε να πληρώσει απο την στιγμή που μένουμε τοσα χρόνια ειναι στην δική μας υπαιτιότητα,Ισχύει αυτό???
  Επίσης έχω δικαίωμα να ζητήσω μείωση ενοικίου απο την στιγμή που το ενοικιο ειναι αρκετα υψηλό για τα δεδομένα της εποχής μας?
  Ευχαριστώ πολυ
  ΜΦΧ
 • , Τρίτη 3 Μαϊου 2011
  Evangelia,
  από τη στιγμή που έληξε το μισθωτήριο και εξακολουθείτε να μένετε εκεί, έχετε μπει σε λογική σιωπηρής αναμίσθωσης. Πράγμα που σημαίνει όταν αν έχετε αποφασίσει να αποχωρήσετε καλό θα ήταν να τον ενημερώσετε από τώρα και γιατί όχι και γραπτώς. Εκείνος καλά κάνει και σας κόβει αποδείξεις...
  Το μισθωτήριο σου θα πρέπει να ορίζει ποιες ζημιές επιβαρύνουν εσάς και ποιες τον ιδιοκτήτη. Αν υπάρχει σαφής αναφορά πως ζημιές που προκύπτουν από τη φυσική φθορά, όπως τα υδραυλικά τότε θα πρέπει να επιβαρυνθεί ο ιδιοκτήτης σας. Μπορείς να αφαιρέσεις το κόστος της επισκευής από το ενοίκιο που πληρώνεις.
  Τέλος σαφέστατα και έχεις δικαίωμα να ζητήσεις χαμηλότερο μίσθωμα όπως έχει και εκείνος δικαίωμα να μη συμφωνήσει. Οπότε μία κουβέντα με τον ιδιοκτήτη σου θα σου δείξει αν ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσεις είναι η αναζήτηση νέας κατοικίας ή όχι.
 • , Δευτέρα 30 Μαϊου 2011
  Γεία σας,μένω σε ένα διαμέρισμα 5 μήνες τώρα και παρά τις αρχικές συνεννοήσεις με τον ιδιοκτήτη, ουδέποτε έγινε συμβόλαιο μίσθωσης και φυσικά δεν πέρνω καμία απόδειξη του μισθώματος που δίνω. Εκτός του συγκεκριμένου προβλήματος μου έκλεισε όλη τη θέα με μια παράνομη κατασκευή χωρίς να υπάρχει προφανής λόγος. Σκέφτηκα να σταματήσω να του δίνω το ενοίκιο έως αποκατασταστήσει το πρόβλημα και υπογράψει το μισθωτήριο. Υπάρχει κάποια καλύτερη λύση? Τι προβλήματα μπορεί να έχω?
  σας ευχαριστώ.
 • , Δευτέρα 30 Μαϊου 2011
  Σοφία,
  από τη στιγμή που δεν έχετε κάνει μισθωτήριο συμβόλαιο δεν έχεις και καμία νομική δέσμευση απεναντί του. Επομένως μπορείς να σταματήσεις να του δίνεις ενοίκιο για να τον πιέσεις να σου υπογράψει το μισθωτήριο ή ακόμα καλύτερα να του δίνεις μικρότερο ενοίκιο για να ελαχιστοποιήσεις σε πιθανότητα το ενδεχόμενο έξωσης. Βέβαια εάν τα πράγματα φτάσουν στα άκρα πάντα μπορεί να στείλει εξώδικο για να αποχωρήσεις από το διαμέρισμα. Ούτε και εκείνος βλέπεις δεσμεύεται με κάποιο μισθωτήριο.
  Επιπλέον όσον αφορά την κατασκευή (παράνομη ή νομίμη) έχει δικαίωμα να κάνει ότι θέλει εκτός και αν υπήρχε όρος στο μισθωτήριο (που εσείς βέβαια δεν έχετε υπογράψει) για ενοικίαση διαμερίσματος με ανεμπόδιστη θέα, οπότε σε τέτοια περίπτωση θα μπορούσες να καταγγείλεις τη σύμβαση.
  Τώρα μόνο με καταγγελία στο αρμόδιο υπουργείο μπορείς να βρεις λύση στο πρόβλημα σου, εφόσον είσαι σίγουρη πως έχει παρανομήσει.
  Σε κάθε περίπτωση καλό θα ήτανε να συμβουλευτείς και ένα δικηγόρο ο οποίος σίγουρα θα μπορεί να σε καθοδηγήσει καλύτερα.
  Καλή τύχη!
 • , Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011
  ΕΠΕΙΓΟΝ! Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατό κι ευχαριστώ εκ των προτέρων!

  Νοικιάζω ένα διαμέρισμα εδώ και 4 χρόνια (τον τελευταίο χρόνο δεν υπήρξε γραπτή ανανέωση συμβολαίου) και θέλω να αποχωρήσω εντός των επομένων ημερών. Έχω τις εξής ερωτήσεις:
  1. υπάρχει κάποια συγκεκριμένη προθεσμία ειδοποίησης για αποχώρηση ή μπορώ ανά πάσα στιγμή να ενημερώσω και να αποχωρήσω; και σ αυτή την περίπτωση, θα πληρώσω μόνο το ανάλογο ποσοστό από το ενοίκιο του Ιουνίου, πχ 10 ημέρες ή ολόκληρο;
  2. κατά τη μίσθωση είχα δώσει εγγύηση 1 μήνα. Μπορώ να "συμψηφίσω" το ποσό αυτό με τις ημέρες του Ιουνίου, με το βάψιμο ή λογαριασμούς πχ ΔΕΗ, επισκευές, κλπ;
  Ευχαριστώωωωωωω
 • , Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011
  Γεια σας και συγχαρητηρια για το σαιτ σας! Εγω εχω την εξης ερωτηση και αν ξερει καποιος ας απαντησει. Στο μπανιο μου βουλωσε σωληνας που συνδεεται με το πλυντηριο με αποτελεσμα να δημιουργηθει μια μικρή λιμνουλα στο πατωμα. μεχρι να ερθει υδραυλικος, το νερο ετρεξε στο τοιχο του κατω διαμερισματος (διαδρομος). Απο οτι μου ειπανε υπαρχουν 2 μικρες φουσκαλες πανω και μου ζητανε να τους βαψω ολο το διαδρομο, επειδη οπως λενε εκανα ζημια. Πρεπει εγω να το βαψω ολο δηλαδη, ή μονο εκει που υπαρχει ζημια??? Σας ευχαριστω εκ των προτερων!
 • , Κυριακή 31 Ιουλίου 2011
  Είμαστε με τη σύζυγό μου συνιδιοκτήτες σε ένα διαμέρισμα και θέλουμε να το νοικιάσουμε. Στο συμφωνητικό μίσθωσης τι όνομα θα βάλουμε στον εκμισθωτή; Και τα δύο ή φτάνει μόνο το ένα; Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
 • , Τρίτη 9 Αυγούστου 2011
  ΕΙΧΑ ΝΟΙΚΙΑΣΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΓΙΑ 7 ΧΡΟΝΙΑ.ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΟΙ ΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ ΑΦΗΣΑΝ ΒΡΥΣΕΣ ΧΑΛΑΣΜΕΝΕΣ ,ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ,ΠΑΝΤΟΥ ΔΕΚΑΔΕΣ ΚΑΡΦΙΑ ΚΑΙ ΟΥΠΕΣ,ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΣΚΟΥΡΙΕΣ ,ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ,ΒΑΜΜΕΝΟΥΣ ΠΑΣΑΛΕΙΜΕΝΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ...ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ; ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ .
 • , Κυριακή 21 Αυγούστου 2011
  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΝΟΜΙΚΑ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΩ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΩ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΜΙΛΑΜΕ ΓΕΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ 15 ΗΜΕΡΩΝ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
 • , Δευτέρα 22 Αυγούστου 2011
  Αννα,
  και να ήθελε... και να μπορούσε... δεν προλαβαίνει να κινηθεί νομικά σε μία καθυστέρηση 15 ημερών για την καταβολή ενοικίου. Καλό θα ήτανε όμως να τον ενημερώσεις πως αυτό τον μήνα θα καθυστερήσεις να καταβάλεις το ενοίκιο για να μπορέσει να προγραμματίσει και αυτός τις υποχρεώσεις του.
 • , Σάββατο 27 Αυγούστου 2011
  Καλησπέρα σας! Συγχαρητήρια για το site!
  Θα ήθελα να ζητήσω την βοήθειά σας στο εξής θέμα: έχω νοικιάσει ένα διαμέρισμα και θέλω να το κάνω επαγγελματική στέγη. Έχω την εντύπωση, και διαψεύστε με αν κάνω λάθος, πως την αλλαγή χρήσης την επιβαρύνεται ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Παρ όλα αυτά, μιας και ο ιδιοκτήτης ήταν ανένδοτος στο να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό, συμφωνήσαμε να το πληρώσω εγώ το ποσό και να τα βρούμε στα ενοίκια. Το μισθωτήριο υπογράφηκε λαμβάνοντας υπόψη ένα άλφα ποσό που μας είπαν στην πολεοδομεία και στη νομαρχία. Το ποσό της αλλαγής χρήσης τελικά καθορίστηκε και είναι περίπου το διπλάσιο από αυτό που μου είπαν αρχικά.. Μπορώ να ζητήσω και να προχωρήσω σε αναπροσαρμαγή του ενοικίου; Θα πρέπει να γίνει καινούριο μισθωτήριο; Αν ναι, εγώ θα συνεχίσω να πληρώνω το ενοίκιο που έχει συμφωνηθεί μέχρι να τελειώσει το ζήτημα;
  Θα περιμένω απάντησή σας σύντομα καθώς το θέμα αυτό είναι επείγον.
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!
 • , Δευτέρα 29 Αυγούστου 2011
  Παναγιώτη,
  αναπροσαρμογή ενοικίου γιατί να κάνεις? Απλά θα αφαιρείς κάθε μήνα από το ενοίκιο το συμφωνημένο ποσό που αφορά το κόστος για την αλλαγή χρήσης της οικίας.
  Παρόλα αυτά αν αποφασίσετε με τον ιδιοκτήτη σου να κάνετε αναπροσπαρμογή θα πρέπει να γίνει ακύρωση του πρώτου στην εφορία, δημιουργία νέου μισθωτηρίου, και κατάθεση του νέου μισθωτηρίου στην εφορία.
 • , Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2011
  ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΝΑ ΜΟΥ ΒΑΨΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ??
 • , Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2011
  νοικιαζω ενα 2αρι με το αγορι μου απο τον απριλιο..εξ αρχης φαινοταν καλο.εμεις επιμελειθηκαμε το βαψιμο,στοκαρισματα,καθαριοτητα παρολο που το παραλαβαμε λες και μενανε ζωα και το καναμε να φαινεται σπιτι.εχω υπογραψει για 2 χρονια αλλα ηδη απο το πρωτο τριμηνο θελω να σηκωθω να φυγω.ειμαι πολυ τυπικη στο νοικι..αλλα στη συνέχεια βλεπουμε πολλα ελαττωματα που δεν μπορεις να τα δεις απ την αρχη. Τα πατωματα εχουν φουσκωσει..εχω μεγαλη φοβια με τις κατσαριδες σε σημειο να φευγω απο το σπιτι παρολο που η σπιτονοικοκυρα μου ειχε πει οτι τοσο καιρο δεν ειχε δει κατι,ηχομονωση μηδεν...απο κατω μενουν καποιοι αλλοδαποι που ολοι την ωρα ουρλιαζουν σε ωρες κοινης ησυχιασ καθως και μια γρια μαλλον τρελη που φωναζει και ακουγεται σαν να ειναι μεσα στο σπιτι..σημα για το κινητο ουτε για αστειο.η πορτα ειναι τοσο χαλια μας εμεινε ενα πρωι το χερουλι στο χερι και ευκολα την ανοιγει καποιος.συν ολα αυτα ειμαι πολυτεκνη εχω αλλα 6 αδελφια και η μικροτερη αδελφη μου περασε αθηνα και θα ερθει να μεινει σε εμασ...δεν χωραμε.αν ενημερωσω τη σπιτονοικοκυρα οτι σε ενα μηνα θελω να φυγω τι συναιπειες θα εχω?
 • , Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011
  Καλησπέρα,
  Μένω 4,5 χρόνια σε ένα διαμέρισμα και είμαι πολύ τυπική στις υποχρεώσεις μου παρόλο που εδώ και 1 χρόνο είμαι πλέον άνεργη. Πρώτη φορά για μερικές μέρες καθυστέρησα ένα μέρος του ενοικίου μου και η ιδιοκτήτρια μου ζητάει να ψάξω για άλλο σπίτι φοβούμενη ότι δεν θα μπορώ να ανταπεξέλθω στα έξοδα πετρελαίου κλπ. Ψάχνω για άλλο σπίτι αλλά το συμβόλαιό μου λήγει σε 5 μήνες από τώρα. Θα μπορέσω να χρησιμοποιήσω το καπάρο που έδωσα αρχικά τον τελευταίο μήνα ώστε να μπορέσω να μισθώσω άλλο σπίτι; Της ζήτησα να απομονώσουμε τα σώματα του καλοριφέρ ώστε να μην δαπανώ πετρέλαιο και μου είπε πάλι να πληρώνω κάποιο ποσοστό. Σημειωτέον ότι ποτέ δεν έχω πάρει αποδείξεις για πετρέλαιο και κοινόχρηστα. Όσο για μείωση μισθίου δεν το συζητά καθόλου. Γνωρίζει κάποιος να με ενημερώσει για το καπάρο και για το πετρέλαιο;
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
 • , Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011
  καλησπέρα σας, εδω και αρκετο καιρο αντιμετωπιζω σοβαρο προβλημα με το σπιτι που νοικιαζω. Το αρχικο συμβολαιο που ειχα υπογραψει ανεφερε πως τα χρηματα θα τα καταθετω σε ενα λογαριασμο με 2 ονοματα. Ηιδιοκτητρια πριν τη ληξη του συμβολαιου πεθανε και τοτε μιλησα με καποια κυρια (το δευτερο ονομα του λογαριασμου) και μου ειπε να βαζω τα χρηματα σε αλλο λογαριασμο με το ονομα της. Μετα τα 2 χρονια μου εκανε αυξηση ενοικιου απο 320 ευρω σε 340 και με θρασος μου ειπε πως μου κανει τη νομιμη αυξηση και απο την καλη της τη καρδια δε μου αυξάνει και αλλο το ενοικιο. Δεχτηκα και εγω ανυποψιαστη (μεγαλη μου βλακεια το παραδεχομαι) χωρις να μου στειλει καινουριο συμβολαιο. Στο σπιτι που μενω επεσαν στο πρωτο χρονο τα πλακακια της τουαλετας και ειχα ενημερωσει και την παλια και την καινουρια υποτιθεται ιδιοκτητρια γιαυτο και μου ειπε πως θα τα φτιαξει οταν γυρισει Ελλαδα.παρεπιπτοντως ποτε δεν ειχα δει την παλια ιδιοκτητρια, το συμβολαιο το εκανα με την αδερφη της γιατι εκεινη δεν ηταν Ελλαδα και εμενε μονιμα στο εξωτερικο. τον περασμενο Νοεμβρη εχασα τηδουλεια μου και πιεστηκα παρα πολυ με τα την πληρωμη του ενοικιου, ζητησα απο την κυρια που εμφανιζοταν ως ιδιοκτητρια μειωση ενοικιου αλλα δε δεχτηκε. Μετα απο 2 μηνες ζητησε να καταθεσω τα χρηματα σε αλλο λογαριασμο για να της κανω εξυπηρετηση επειδη δε βρισκεται Ελλαδα και την ενημερωσα πως εχω σε καθυστερηση 3 ενοικια.Απο τοτε μου εκανε δυσκολη τη ζωη με απειλουσε πως θα κινηθει νομικα ο ξαδελφος της ο οποιος ειναι και ο ιδιοκτητης του σπιτιου. Εκει εμαθα πως δεν ηταν εκεινη η ιδιοκτητρια. Με επαιρνε 800 τηλεφωνα και με πιεζε να καταθεσω αμεσα ενα ενοικιο σε αλλο λογαριασμο, σε ενα κυριο ειπε που κανει για αυτη δουλειες εδω στην Ελλαδα. Αφου της ειπα πως θα καθυστερησω λιγο ακομη να πληρωσω το ενοικιο ηρθε Ελλαδα και απετησε να καταθεσω 300 ευρω αμεσα στο λογαριασμο της,να δανειστω, τελοσπαντων να βρω τροπο να της πληρωσω το ενοικιο.Απο τοτε καθε μηνα με παιρνει τηλεφωνο για να καταθετω αλλου τα χρηματα, παλι στον ιδιο κυριο και ενω της αρνηθηκα και της ειπα πως δε μπορω να καταθετω οπου να ναι το ενοικιο μου ειπε με θρασος μη το τραβας να κανεις αυτο που σου λεω. Διαβασα πως αν κινηθω νομικα οντας ανεργη μπορω να διεκδικισω μειωση ενοικιου 20% και επειδη το εισοδημα μου ειναι το ταμειο ανεργειας εδω και 4 μηνες της βαζω 250 ευρω στο λογαριασμο της. Επισης το προβλημα ειναι πως οι απο πανω οταν ποτιζουν και πλενουν το μπαλκονι τους τρεχει ολο το νερο στο δωματιο μου,τους ενημερωσα ζητησαν να μιλησουν με την ιδιοκτιτρια αλλα εκεινη κανει την παπια ακομη και οταν ηρθε εδω της ειπαμε να δει της φθορες και αρνηθηκε. Τωρα γιατι μενω εγω ακομη σε αυτο το σπιτι...........Δυστυχως δεν εχω τα χρηματα που απαιτουνται για την προκαταβολη ωστε να νοικασω καπου αλλου. Το σπιτι ειναι 30ετιας και στο μοναδικο συμβολαιο που υπαρχει οταν ειχα πρωτονοικιασει δεν αναφερονταν τα τετραγωνικα αλλα ελεγε δυαρι,ειναι ομως το πολυ 30 τετραγωνικα. Τελος το ονομα που μου εχει δωσει να δηλωνω στην εφορια ουδεμια σχεσι εχει με το ονομα στο οποιο κανω τις καταθεσεις. Ξερω πως φταιω εγω που τα εχω δεχτει ολα αυτα, και χωρις να υπαρχει συμβολαιο καινουριο, αλλα αυτη τη στιγμη ειμαι σε αδιεξοδο και εκεινη καθε μηνα με πρηζει στα τηλεφωνα για να μου πει που να καταθετω τα χρηματα. Ζητω απελπισμενα την αμεση βοηθεια σας γιατι 1ον δεν εχω χρηματα για να νοικιασω αλλο σπιτι και 2ον δεν εχω χρηματα να παω σε δικηγορο. Πηγα στην ενωση ενοικιαστων αλλα απαιτησαν να πληρωσω 50 ευρω για να μου δωσουν συμβουλες και μετα ηθελαν και αλλα χρηματα για να συνταξουν καποια εγγραφα, συν οτι με γεμισαν φοβιες και προσπαθησαν να με πεισουν πως σωνει και καλα τους εχω τεραστια αναγκη. Αυτα........ΒΟΗΘΕΙΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ
 • , Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2011
  καλησπερα σας.
  μενω σε 1 σπιτι εδω και 1 χρονο και αποφασησαμε με την αραβωνιαστικια μου να φυγουμε γιατι δεν μπορουσαμε να πληρωνουμε τοσο υψηλο ενοικιο και η σπιτονοικοκυρα δεν διαπραγματευοταν μειωση.εχουμε συμβολαιο για 2 χρονια,το οποιο ομως δεν δηλωνεται στην εφορια,ουτε μας κοβει νομημες αποδειξεις και τωρα μας ζηταει να φυγουμε,αλλα να κρατησει την εγγυηση(1 μηνας),να της καταβαλουμε το ενοικιο και να πληρωσουμε νερο,ΔΕΗ.

  1)το σπιτι ειναι σε τελεια κατασταση και δεν υπαρχουν φθορες.
  2)το νεο σπιτι που βρηκαμε αδειαζει 1 οκτωβριου ενω η σπιτονοικοκυρα απαιτει να φυγουμε 18 σεπτεμβριου.

  τι να κανουμε?και να φυγουμε μενοντας 12 μερες χωρις σπιτι με τα επιπλα μας και να τις καταβαλουμε ολα τα χρηματα?

  S.O.S επειγον.
 • , Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011
  Τζένη,
  για να μπορέσεις να παραμείνεις σε ένα διαμέρισμα με χαμηλότερο ενοικιο πρέπει να υπάρχει και η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη... πόσο μάλλον εάν δεν έχεις κάποιο μισθωτήριο συμβόλαιο στα χέρια σου και έχει επέλθει και η τριετία. Αυτό σημαίνει πως οι ιδιοκτήτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ασκήσουν δικαίωμα εξώσεως από το διαμέρισμα τους.
  Τώρα εαν συμφωνήσετε σε χαμηλότερο μίσθωμα θα πρέπει να κάνετε ένα νέο μισθωτήριο συμβόλαιο στο οποίο θα αναγράφετε και ο λογαριασμός τραπέζης στον οποίο θα κάνεις την κατάθεση του ενοικίου.
  Αντιλαμβάνεσαι βέβαια πως σε κάθε άλλη περίπτωση δεν είσαι καλλυμένη και πως μπορεί ανα πάσα στιγμή να βρεθείς να χρωστάς περισσότερα ενοίκια από αυτά που πραγματικά χρωστάς.
  Τώρα αν τα πράγματα δυσκολέψουν και άλλο νομίζω πως δεν έχεις και πολλές επιλογές... ή θα ζητήσεις από δικηγόρο να αναλάβει την υπόθεσή σου ή θα ψάξεις για άλλο διαμέρισμα.
  Καλή τύχη!
 • , Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011
  ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΧΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΩ ΤΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ?ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΚΑΤΑΘΕΣΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 2ΜΗΝΕΣ ΤΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΘΑ ΕΧΩ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
 • , Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011
  Γιώργο,
  α) την εγγυήση έχει δικαιώμα να την κρατήσει αφου αποχωρείται νωρίτερα απο αυτό που είχατε συμφωνήσει
  β) τους λογαριασμούς που αφορούν δική σας χρήση (μέχρι και το διάστημα που θα μείνετε στο διαμέρισμα) πρέπει να τους πληρώσετε
  γ) ή θα μείνετε όλο το μήνα και θα πληρώσετε ολόκληρο το ενοίκιο ή θα φύγετε 18 Σεπτεμβρίου και και θα πληρώσετε τα 18/30 του ενοικίου.
 • , Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011
  Γεια σας.
  Ο ιδιοκτήτης με δίωχνει από το σπίτι για να βάλει τον αδερφό του, ενώ έχουμε συμβόλαιο για 1,5 χρόνο ακόμα και μου δίνει και περιθώριο μόνο 2 μήνες.
  Δεν θέλω να κάνω χρήση του δικαιώματος που έχω και να μείνω γιατι έχω 2 μωρα και θέλω να τακτοποιηθώ να τελειώνω. Το τρελό είναι ότι θέλει να του βάψω και το σπίτι!!!
  Είμαι υποχρεωμένος για κάτι τέτοιο?
  Εγώ ξέρω οτι κανονικά πρέπει να με αποζημιώσει κίολας.
  Σημ. το σπιτι το νοικίαζω 3,5 χρόνια δεν εχω καθυστερήσει ποτέ ενοίκιο και δεν εχει ζημίες.
  Σας ευχαριστώ.
 • , Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011
  ΕΙΜΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΟΙΚΙΑΖΩ ΣΕ ΚΆΠΟΙΟΥΣ ΕΔΩ ΚΑΙ 6 ΧΡΟΝΙΑ. ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙ ΜΟΝΙΜΑ ΚΙ ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥΣ (ΑΔΕΛΦΙΑ/ΑΝΗΨΙΑ) ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ? ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ?
  ΕΠΙΣΗΣ, Ο ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ. ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ (ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΒΛΑΚΕΙΑ ΜΟΥ) ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ, ΟΜΩΣ ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΡΙΟ? ΑΝ ΘΕΛΗΣΩ ΝΑ ΤΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΤΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΩ? (ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΙΩΠΗΛΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ)
 • , Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011
  Αγαπητή/τέ κυρία/κύριε, Πρόκειται να φύγω από το σπίτι που νοικιάζω στις 4/10 σύμφωνα με μισθωτήριο συμβόλαιο οφείλω να παραδώσω το σπίτι βαμμένο,χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις γι΄αυτό ζήτησα από τον πατέρα μου να το βάψει,ο ιδιοκτήτης όμως μου είπε ότι υποχρεούμαι να του δώσω το ενοίκιο του οκτωβρίου για να βάψει το σπίτι.Νομίζω πως εφόσον θα φύγω πριν τις 15/10 δικαιούμαι να πληρώσω το μισό ενοίκιο.Μπορείτε να μου πείτε τι ισχύει νομικά;Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
 • , Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011
  θα ηθελα να με ενημερωσετε αν ειμαι υποχρεωμενη να καταβαλλω μερίδιο δαπάνης για συνδρομη ετήσιας συντήρησης φρεατίων που μου ζητά ο ιδιοκτήτης ακινήτου.Το συνολικο κόστος αυτής της συντήρησης είναι 400 ευρω (υπερβολικο για τις μερες μας).
  Μήπως αφορα τον ιδιοκτήτη?
  Με τη λογική αυτή μπορεί να ζητήσει αργότερα για ετήσια συντήρηση ηλεκτρικών κλπ
  εχω συμβολαιο 3 ετων

  ευχαριστώ πολύ
 • , Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2011
  Τον Δεκέμβριου του 2010 ενοικιάσαμε το σπίτι στο οποίο μένουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, υπογράψαμε το σχετικό συμφωνητικό για 2 χρόνια ενοικίασης , και συμφωνήσαμε ( επειδή δεν συνέφερε και τις 2 πλευρές για κάποιους λόγους) να μην πάει το συμφωνητικό στην εφορία.
  Πριν από μερικές μέρες η ιδιοτκήτρια μας τηλεφώνησε και μας ανακοίνωσε πως έχει ήδη βάλει αγγελιά για την πώληση του εν λόγω διαμερίσματος, και πως σε μερικές ώρες θα μας έφερνε τους πιθανούς αγοραστές στο σπίτι για να το δούν. Η επίσκεψη τους πραγματοποιήθηκε τελικά την επόμενη μέρα.
  Όταν το συζητήσαμε εκείνη τη μέρα μαζί της, ζητήσαμε τουλάχιστον το περιθώριο να μείνουμε μέχρι τα Χριστούγεννα για να μπορέσουμε να βρούμε καινούριο σπίτι, να συγκεντρώσουμε χρήματα και να μετακομίσουμε .

  Υπάρχει ωστόσο ένα ενδεχόμενο η ιδιοκτήτρια να θέλει το σπίτι για κάποιον συγγενή της που λίγο καιρό νωρίτερα μας είχε πεί οτι βρίσκεται σε δύσκολη θέση κλπ. Επιπλέον οι πιθανοί αγοραστές δεν έμειναν για περισσότερο από 3 λεπτά στο σπίτι μας , γεγονός που με παραξένεψε διότι εμείς όταν είχαμε έρθει να το ενοικιάσουμε , το επεξεργαζόμασταν τουλάχιστον από 15-20 λεπτά και τις 2 φορές που ήρθαμε . Ώσπου συμφωνήσαμε ...

  Τα ερωτήματα που έχω να θέσω είναι τα εξής :

  1)Το γεγονός ότι το συμφωνητικό δεν έχει κατατεθεί στην εφορία ακυρώνει την ισχύ του ;

  2)Πόσο καιρό έχω δικαίωμα να μείνω μέσα από τη στιγμή που θα οριστικοποιήσει την κατάσταση η ιδιοκτήτρια , οτι δηλαδή τελικά το πουλάει ;

  3)Είμαι υποχρεωμένη να καταβάλω ενοίκιο για αυτούς τους 2-3 μήνες μέχρι να φύγουμε ; ( Συν του τρέχοντος )

  Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
  Ελπίζω να λάβω κάποια απάντηση.

  Δωρίτα Παπ.
 • , Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2011
  ΝΟΙΚΙΑΖΩ ΜΙΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΕΠΑΡΧΕΙΑΚΗ ΠΟΛΗ,Η ΜΙΣΘΩΣΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΣΤΑ 260Ε.ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΙΝΑΙ 40 τμ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΠΩΣ:ΠΑΓΩΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΟΓΩ ΜΙΚΡΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ,ΜΟΥΧΛΑ-ΥΓΡΑΣΙΑ,ΠΟΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ ΣΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑ ΜΟΝΗ ΜΟΥ,ΡΩΓΜΕΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΚΟΥΩ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΑΠ ΤΟ ΤΑΒΑΝΙ.ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΩ ΚΟΙΝΗ ΧΕΛΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΠΛΑΝΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΟΙΝΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΕΙ ΗΤΑΝ ΕΝΙΑΙΟ(ΕΙΜΑΣΤΕ 2 ΔΙΑΜ ΣΕ ΕΝΑ ΟΡΟΦΟ),ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ ΠΟΥ ΕΧΩ,ΤΕΛΟΣ ΠΛΗΡΩΣΑ ΠΕΡΣΥ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 860Ε ΑΚΡΙΒΩΣ.ΖΗΤΗΣΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΚΑΤΑ 30Ε ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ,ΜΠΟΡΩ ΑΝ ΤΟ ΠΑΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΘΩ?ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΦΥΓΩ ΑΚΟΜΗ ΑΠ ΤΟ ΣΠΙΤΙ.ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΟΤΙ ΕΧΩ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΥ.ΜΕ 600Ε ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΑ ΒΓΑΛΩ ΠΕΡΑ ΠΛΕΟΝ.
 • , Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011
  ΥΠΕΓΡΑΨΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΝΟΙΚΙΑΣΩ.ΕΔΩΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟ,ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΔΕ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟ ΝΟΙΚΙΑΣΩ.ΔΕ ΖΗΤΑΩ ΠΙΣΩ ΤΑ ΛΕΦΤΑ.ΜΠΟΡΕΙ ΟΜΩΣ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΑ ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ 2 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΠΑΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ,ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΩ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2 ΕΤΩΝ;ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΜΠΕΙ ΚΑΝ.
 • , Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2011
  Γεια σας. Το Φλεβάρη νοίκιασα ένα κατάστημα το οποίο είχε θερμοσίφωνα παλιό και υπολειτουργεί. Σε επαγγελματικό χώρο ποιός είναι υπεύθυνος για την επισκευή ενός προυπαρχον θερμοσίφωνα?

  Επίσης μετά την υπογραφή του συμβολαίου έμαθα οτι το μαγαζί δεν έχει δικό του ρολόι ΕΥΔΑΠ το οποίο ακόμη δεν έχει τοποθετηθεί, ενώ μου ειπε οτι έχει κάνει κινήσεις απο τον Φλεβάρη. Είναι αυτός λόγος να αφήσω το κατάστημα χωρίς αποζημίωση?

  Νερό παίρνει απο ένα διαμέρισμα του οποίου ο ενοικιαστής επίσης δεν είναι ενημερος και ο ιδιοκτήτης μας ενημερώνει τηλεφωνικά για το κόστος. Επίσης το κατάστημα ενοικιάστηκε πακέτο με μια υπόγεια αποθήκη (διαφορετική είσοδο έχουν) την οποια δεν χρειάζομαι. Του ζήτησα να με απαλλάξει ή να μου μειώσει το ενοίκιο διότι δυσκολεύομαι και αρνείται και τα 2. Βάσει το τετραγωνικών δίνω ψηλότερο ενοίκιο απο τους διπλανούς και θέλων να μάθω πως κοστολογείται μια αποθήκη και αν ειναι αυτός ο λόγος για να χτυπάει το ενοίκιο. Ρωτάω όλα αυτά διότι είναι δύστροπος και θέλων να δω τις επιλογές μου, να αλλάξω έδρα ή να κινηθώ νομικά για μείωση ενοικίου?
 • , Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2011
  Καλησπέρα.Νοικιάζω 2 χρόνια γκαρσονιέρα και το νερό έρχεται φουσκωμένο,ακόμα και το καλοκαίρι που λείπω!Στο λογαριασμό φαίνεται το όνομα του ιδιοκτήτη και το διαμέρισμα,αλλά το μισθωτήριό μου δεν αναφέρει το όνομα του διαμερίσματος.Είναι νόμιμο αυτό??Ο ιδιοκτήτης δεν έχει υποχρεώσεις στο νερό??Μήπως υπάρχει περίπτωση να πληρώνω το νερό του ιδιοκτήτη που είναι στο ίδιο κτίριο?Ανησυχώ μήπως με κλέβουν γιατί οι υπόλοιποι πληρώνουν λίγο.Μήπως δεν φταίει αυτό και απλά χρεώνουν ό,τι θέλουν οι υπηρεσίες? Ανυπομονώ για την απάντησή σας.Ευχαριστώ.
 • , Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011
  Jill13,
  μήπως έχεις κάποια διαρροή?
  Αν μάθεις ποιο είναι ρο ρολόι σου είναι εύκολο να το διαπιστώσεις. Καθώς και για το αν σε κλέβουνε ή όχι.
 • , Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011
  ΜΕΝΩ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΟΙΚΙΑΖΩ. ΕΔΩ ΚΑΙ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΛΟΓΩ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ=ΟΥΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΑΣΑΝΣΕΡ. ΣΗΜΕΙΩΝΩ ΟΤΙ Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ?
 • , Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011
  καλησπερα..μολις νοικιασα ενα σπιτι,ομως ο ιδιοκτητης εχει κοψει τη ΔΕΗ δυο χρονια κ για να ενεργοποιηθει θελει 128e ποιος πρεπει να ενεργοποιησει κ να πληρωσει για τη ΔΕΗ εγω η ο ιδιοκτητης?κανονικα δεν θα επρεπε να εχει ρευμα το σπιτι??ευχαριστω εκ των προτερων!
 • , Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011
  Βρε παιδια σοσ...νοικιαζω ενα διαμερισμα στο οποιο μου ειπανε οτι ειχε αυτονομη θερμανση πετρελαιου και πως θα βαζανε φυσικο αεριο. Μου ηρθε σημεραη ιδιοκτητρια και μου λεει: θελουμε λεφτα για να βαλουμε πετρελαιο και φυσικα της ειπα: εγω δεν θα συμμετεχω γιατι δεν θελω να χρησιμοποιησω τα καλοριφερ μιας και χρησιμοποιω ερκοντισιον γιατι λοιπω ολη μερα απο το σπιτι... Και μου πεταει το θεμα οτι εχει κεντρικη θερμανση. Εγω της λεω δεν επιασα το σπιτι με κεντρικη θερμανση εγω το επιασα με την προυποθεση οτι ειναι αυτονομη...Και μου λεει θα αλλαζαμε σε φυσικο αεριο αλλα οι ενοικιαστες δεν θελουν να πληρωσουν..Ολη η πολυκατοικια ειναι δικια της με 5 διαμερισματα.. Ερωτησεις... 1. Την αλλαγη σε φυσικο αεριο η απο κεντρικη σε αυτονομη την χρεωνεται ο ενοικιαστης η ο ιδιοκτητης? 2. Εγω κατεγραψα σε ηχογραφηση που παραδεχεται οτι ειπε ψεματα γιατι λεει πιστευε πως θα εβαζε φυσικο αεριο..Μπορω εχοντας αυτο σαν αποδειξη να την γραψω κανονικα γιατι ουτε εχω ουτε θελω να συμμετασχω στο πετρελαιο. 3. Αμα απομονωσω τα σωματα στο σπιτι ειμαι υποχρεωμενη παρολα αυτα να πληρωσω συμμετοχη στο πετρελαιο? Παιδια βοηθηστε γιατι ειμαι σε απελπιστικη κατασταση!! Σας ευχαριστω
 • , Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011
  ΓΕΙΑ ΣΑΣ.ΣΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΩ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ.ΠΟΤΕ Η ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ,ΠΑΝΤΑ ΕΓΩ ΠΟΥ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΩ.ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΙΣ ΒΑΝΕΣ.ΓΙΑΤΙ ΟΜΩΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΜΑΙ ΕΓΩ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ?ΕΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΠΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΕΙ ΟΥΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ.ΝΑ ΜΟΥ ΚΛΕΙΣΕΙ ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ ΤΙΣ ΒΑΝΕΣ.ΕΙΠΕ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΕΝΟΙΚΟΣ.ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΕ ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΙ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
 • , Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011
  εχω νοικιασει ενα σπιτι στην νεα πεντελη εδω και 7 μηνεσ .ομωσ εχει ενα προβλημα σοβαρο στην θερμανση με καλοριφερ φτανει τουσ 16 βαθμους και οταν κλεισουν τα καλοριφερ πεφτει 12 ,πραγμα που το κανει μη βιωσιμω αφου αναγκαζομαι πολλεσ φορεσ να μενω αλλου .μπορω να φυγω απο το διαμερισμα;

Xρήσιμα: 

Η οικογένεια του Spitogatos: 

Μόλις ανέβηκαν: 

http://www.spitogatos.gr/gr/mySpitogatos/service/login/check
http://www.spitogatos.gr/gr/mySpitogatos/service/view/menu
http://www.spitogatos.gr/gr/mySpitogatos/service/view/login
Παρακαλώ περιμένετε...